Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії icon

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
НазваМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
Сторінка3/16
Дата23.08.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
^

Заняття №2

ТЕМА: Лікарські речовини групи глікозидів. Якісні реакції, біологічні і фізико-хімічні методи кількісної оцінки глікозидів. Глікозиди наперстянки, дубільні речовини (таніни).^ АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Глікозиди – група природних, вуглеводовмісних речовин, в яких глікозильна частина молекули (вуглевод у циклічній формі) сполучена з органічним радикалом (аглікон). Речовини цієї групи широко використовуються як кардіотонічні засоби.

Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття і засвоїти їх.

^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Вміти проводити якісне та кількісне визначення лікарських речовин групи глікозидів.

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:

Уміти:

1. Інтерпретувати хімічну будову та властивості речовин групи глікозидів.

1.Інтерпретувати хімічну будову речовин класу глікозидів.

(Курс органічної хімії)

2.Виконувати ідентифікацію речовин групи глікозидів.

2.Виконувати якісні реакції на глікозиди.

(Курс органічної хімії)

3.Виконувати кількісне визначення речовин групи глікозидів.

3.Виконувати кількісний аналіз органічних речовин методами рефрактометрії, поляриметрії, спектрометрії..

(Курс аналітичної хімії)

4.Робити висновок про відповідність лікарських препаратів та субстанцій вимогам ДФУ або АНД.
^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Завдання для визначення вихiдного рiвня

  1. Глікозиди – це сполуки, в яких органічний радикал (аглікон), сполучений з глікозильною частиною молекули, яка представляє собою:

 1. Вуглевод у циклічній формі

 2. Вуглевод у лінійній формі

 3. Багатоатомний спирт

 4. Ліпід

 5. Білок

  1. Аглікони серцевих глікозидів мають стероїдну структуру. За хімічною будовою аглікони ділять на дві групи, які відрізняються будовою лактонного кільця в положенні 17. Ті, що містять п’ятичленне лактонне кільце, називають:

 1. Карденолідами

 2. Буфадієнолідами

 3. Дигітоксигенінами

 4. Олеандригенінами

 5. Строфантидинами
  1. Аглікони серцевих глікозидів мають стероїдну структуру. За хімічною будовою аглікони ділять на дві групи, які відрізняються будовою лактонного кільця в положенні 17. Ті, що містять п’ятичленне лактонне кільце, називають:

 1. Карденолідами

 2. Буфадієнолідами

 3. Дигітоксигенінами

 4. Олеандригенінами

 5. Строфантидинами

  1. Необхідно визначити физико-хімічну константу глікозидної сполуки – питоме оптичне обертання. Який метод аналізу слід використовувати?

 1. Ареометрії

 2. Рефрактометрии

 3. Полярографії

 4. Гравиметрії

 5. Поляриметрії

  1. Кількісне визначення серцевих глікозидів проводять спектрофотометрично, фотоколориметрично, поляриметрично. Ці методи відносять до:

 1. Фізичних

 2. Хімічних

 3. Фізико – хімічних

 4. Фармацевтичних

 5. Аналітичних

Джерела навчальної iнформацiї

 1. В.П.Черных, Б.С.Зименковский, И.С.Гриценко. Органическая химия. В 3 кн. – Харьков: «Основа», 1998г. –С. 254

 2. Лекції з органічної хімії.

 3. Болотов В.В., Гайдукевич А.Н. Аналитическая химия. – Х.: “Золотые страницы”, 2001. –С.454.

 4. Васильев В.П. Аналитическая химия: в 2 частях. – М.: Высшая школа; 1989.- Кн.1. – С. 345.

 5. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия, 1989.- С.445.

 6. Лекції з аналітичної хімії.

Еталон відповіді: 1-А, 2-А, 3-В, 4-Е, 5-С.

^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ

Перелік основних теоретичних питань, які дозволяють виконати цiльовi види професійної діяльності

 1. Хімічна будова лікарських речовин групи глікозидів.

 2. Властивості лікарських речовин групи глікозидів.

 3. Ідентифікація лікарських речовин групи глікозидів.

 4. Кількісне визначення лікарських речовин групи глікозидів.

 5. Фармакологічне застосування лікарських речовин групи глікозидів.

Освоєння матеріалу в логiцi професійної дiяльностi забезпечує граф логічної структури теми.

Граф логічної структури теми: «Лікарські речовини групи глікозидів. Якісні реакції, біологічні і фізико-хімічні методи кількісної оцінки глікозидів. Глікозиди наперстянки, дубільні речовини (таніни) »
Основні джерела навчальної інформації

 1. Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.: За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002.- С.447 - 453.

 2. Лекція за темою: “Лікарські речовини із групи вуглеводів і глікозидів”.

 3. Лабораторний журнал. Тема: “Анализ лікарських речовин та препаратив із групи вуглеводів і глікозидів” С. 42-44.

Додаткові джерела навчальної інформації

 1. Державна Фармакопея України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001.-С.597-598, 533-534.

 2. Фармацевтичний аналіз/ П.О.Безуглий, В.О.Грудько, С.Г.Леонова та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001.-С. 124-125.

 3. Лабораторные работы по фармацевтической химии/ В.Г.Беликов, Е.Н.Вергейчик, В.Е.Годяцкий и др.; Под ред. В.Г.Беликова.-М.-Высш. Шк., 1989. С. 134-141.

Орієнтована основа діяльності

Лабораторна робота виконується з використанням методик, визначених у лабораторному журналі.

ЦІльові навчальні завдання

 1. Для ідентифікації серцевих глікозидів використовують загальні реакції, що поділяють на три групи. Перша група кольорових реакцій (Лібермана-Бурхардта, Розенхейма) дозволяє визначити наявність в молекулі:

 1. Стероїдного циклу

 2. П’ятичленного лактонного циклу

 3. Цукрового компоненту

 4. Органічних радикалів

 5. Шестичленного лактонного циклу

 1. Для ідентифікації серцевих глікозидів використовують загальні реакції, що поділяють на три групи. Друга група кольорових реакцій (Легаля, Раймонда, Бальєта) дозволяє визначити наявність в молекулі

 1. Стероїдного циклу

 2. П’ятичленного лактонного циклу

 3. Цукрового компоненту

 4. Органічних радикалів

 5. Шестичленного лактонного циклу

 1. Для ідентифікації серцевих глікозидів використовують загальні реакції, що поділяють на три групи. Третя група кольорових реакцій (Келлера-Кіліані, Пезета) дозволяє визначити наявність в молекулі

 1. Стероїдного циклу

 2. П’ятичленного лактонного циклу

 3. Цукрового компоненту

 4. Органічних радикалів

 5. Шестичленного лактонного циклу

 1. В контрольно-аналітичній лабораторії провізор проводить ідентифікацію серцевих глікозидів за допомогою реакції Раймонда. Яке забарвлення показує наявність в розчині глікозидів групи карденолідів:

 1. Червоне

 2. Синє

 3. Червоно-фіолетове

 4. Синьо-зелене

 5. Малинове

 1. В контрольно-аналітичній лабораторії провізор проводить ідентифікацію серцевих глікозидів за допомогою реакції Бальєта. Яке забарвлення показує наявність в розчині глікозидів групи карденолідів:

 1. Лілове

 2. Зелене

 3. Червоно-фіолетове

 4. Синьо-зелене

 5. Оранжево-червоне

 1. Якісну і кількісну оцінку серцевих глікозидів проводять різними методами. Який метод дозволяє визначити не тільки основні, але й супутні глікозиди:

 1. ВЕРХ

 2. ІЧ-спектроскопія

 3. УФ-спектроскопія

 4. Поляриметрія

 5. Фотоколориметрія

 1. Глікозиди – це сполуки, в яких глікозильна частина молекули (вуглевод у циклічній формі) сполучена з органічним радикалом (аглікон). Речовини цієї групи широко використовуються як:

 1. Кардіотонічні засоби

 2. Сечогонні засоби

 3. Заспокійливі засоби

 4. Протизапальні засоби

 5. Допоміжні засоби у виготовленні лікарських форм

 1. На фармацевтичному підприємстві контролюються умови зберігання лікарських речовин. У яких умовах мають зберігатися кардіотонічні засоби:

 1. У добре закупореній тарі, що вберігає від дії світла та вологи

 2. В морозильній камері

 3. У прохолодному місці

 4. У вакуумній тарі

 5. Не мають особливих вимог до зберігання

Еталон відповіді: 1-А, 2-В, 3-С, 4-C, 5-A, 6-A, 7-A, 8-A.


^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Викладачем проводиться інструктаж студентів з техніки безпеки. Проводяться контроль і корекція вихідного рівня. Потім студенти виконують самостійну роботу, використовуючи при цьому: граф логічної структури теми, методики у вказаних джерелах інформації, цільові навчальні завдання. Після виконання лабораторної роботи кожен студент оформлює протокол випробувань. Оформлення протоколів випробувань контролює і перевіряє викладач. Викладач аналізує роботу кожного студента і здійснює корекцію засвоєння інформації. Проводиться підсумковий тестовий контроль. Підводяться підсумки роботи.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Фонетика
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи