Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії icon

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
НазваМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
Сторінка5/16
Дата23.08.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
^

Заняття №4

ТЕМА: Вітаміни аліциклічного ряду. Ретинолу ацетат, кальцифероли (вітаміни групи Д). Вітаміни ароматичного ряду. Вікасол.АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Вітаміни – група органічних сполук різноманітної хімічної структури. Мають велике значення для живих організмів, входячи до складу ферментних систем, що здійснюють обмін речовин в організмі. Організм людини не синтезує вітаміни, або синтезує їх в недостатній кількості, тому потребує отримувати їх, або провітаміни з їжею.

Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття і засвоїти їх.


^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Вміти проводити якісне та кількісне визначення лікарських речовин групи вітамінів аліциклічного та ароматичного ряду.


Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:

Уміти:

1. Інтерпретувати хімічну будову та властивості речовин групи вітамінів аліциклічного (ретинолу ацетат, ергокальциферол) та ароматичного ряду (вікасол).

1.Інтерпретувати хімічну будову речовин класу вітамінів .

(Курс органічної хімії)

2.Проводити ідентифікацію речовин групи вітамінів аліциклічного та ароматичного ряду.

2.Виконувати якісні реакції на функціональні групи вітамінів.

(Курс органічної хімії)

3. Проводити випробування на чистоту речовин групи вітамінів ароматичного ряду (вікасол).

2.Виконувати якісні реакції органічних та неорганічних речовин.

(Курс органічної хімії)

4. Виконувати кількісне визначення вітамінів аліциклічного та ароматичного ряду.

4.Виконувати кількісний аналіз органічних речовин методами рефрактометрії, поляриметрії, спектрометрії.

(Курс аналітичної хімії)

5.Робити висновок про відповідність лікарських препаратів та субстанцій вимогам ДФУ або АНД.


^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВИХІДНОГО РІВНЯ


Завдання для визначення вихiдного рiвня


 1. Вітаміни ретинолу ацетат (A) та ергокальциферол (D2) належать до аліциклічного ряду. Це означає, що вони містять у складі молекули:

  1. Аліфатичний цикл

  2. Ароматичну структуру

  3. Карбоксильну групу

  4. Метильний радикал

  5. Подвійний зв’язок
 1. Вітамін вікасол належить до ароматичного ряду. Це означає, що він містять у складі своєї молекули:

  1. Аліфатичний цикл

  2. Ароматичну структуру

  3. Карбоксильну групу

  4. Метильний радикал

  5. Подвійний зв’язок
 1. При взаємодії вікасолу з розчином гідроксиду натрію випадає осад 2-метил-1,4-нафтохінону, який екстрагують хлороформом, очищують та визначають температуру плавлення. Яка функціональна група відщеплюється при цьому від молекули вікасолу:

  1. –SO3Na

  2. –CH3

  3. =O

  4. –NO2

  5. Бензольне кільце
 1. Натрію бісульфіт є специфічною домішкою для препаратів вікасолу. Його можна визначити:

  1. Йодометричним титруванням

  2. Алкаліметричним титруванням

  3. Методом УФ-спектрофотомеріїї

  4. Методом ІЧ-спектроскопії

  5. Методом колоночної хроматографії
 1. Вітаміни – речовини складної органічної будови. Який метод можна запропонувати для їх ідентифікації?

  1. ІЧ-спектроскопія

  2. Хроматографія на папері

  3. Визначення рН

  4. Рефрактометрія

  5. КолориметріяДжерела навчальної iнформацiї


 1. В.П.Черных, Б.С.Зименковский, И.С.Гриценко. Органическая химия. В 3 кн. – Харьков: «Основа», 1998г. –С. 254.

 2. Лекції з органічної хімії.

 3. Болотов В.В., Гайдукевич А.Н. Аналитическая химия. – Х.: “Золотые страницы”, 2001. – С.454.

 4. Васильев В.П. Аналитическая химия: в 2 частях. – М.: Высшая школа; 1989.- Кн.1. – С.367.

 5. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия, 1989.- С.445.

 6. Лекції з аналітичної хімії.


Еталон відповіді: 1-А, 2-В, 3-А, 4-А, 5-А.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ


Перелік основних теоретичних питань, які дозволяють виконати цiльовi види професійної діяльності

 1. Хімічна будова лікарських речовин групи вітамінів аліциклічного (ретинолу ацетат, ергокальциферол) та ароматичного ряду (вікасол).

 2. Властивості лікарських речовин групи вітамінів аліциклічного (ретинолу ацетат, ергокальциферол) та ароматичного ряду (вікасол).

 3. Ідентифікація лікарських речовин групи вітамінів аліциклічного (ретинолу ацетат, ергокальциферол) та ароматичного ряду (вікасол).

 4. Кількісне визначення лікарських речовин групи вітамінів аліциклічного (ретинолу ацетат, ергокальциферол) та ароматичного ряду (вікасол).

 5. Фармакологічне застосування лікарських речовин групи вітамінів аліциклічного (ретинолу ацетат, ергокальциферол) та ароматичного ряду (вікасол).


^ Освоєння матеріалу в логiцi професійної дiяльностi забезпечує граф логічної структури теми.

Граф логічної структури теми: «Вітаміни аліциклічного ряду. Ретинолу ацетат, кальцифероли (вітаміни групи Д). Вітаміни ароматичного ряду. Вікасол »
Основні джерела навчальної інформації

 1. Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.: За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002.- С.440 - 447.

 2. Лекція за темою: “Лікарські речовини, що належать до групи вітамінів. Вітаміни аліфатичного, аліциклічного і ароматичного рядів”.

 3. Лабораторний журнал. Тема: “Аналіз лікарських речовин, що належать до групи вітамінів. Вітаміни аліфатичного, аліциклічного і ароматичного рядів.”-С.45-60.

Додаткові джерела навчальної інформації

 1. Державна Фармакопея України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001.-С.697-698, 45-46.

 2. Фармацевтичний аналіз/ П.О.Безуглий, В.О.Грудько, С.Г.Леонова та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001.-С.195-227.

 3. Лабораторные работы по фармацевтической химии/ В.Г.Беликов, Е.Н.Вергейчик, В.Е.Годяцкий и др.; Под ред. В.Г.Беликова.-М.-Высш. Шк., 1989. -С.211-236.

Орієнтована основа діяльності

Лабораторна робота виконується з використанням методик, визначених у лабораторному журналі.


ЦІльові навчальні завдання

 1. Вітамін має будову: Наведіть його назву за міжнародною номенклатурою:

  1. Транс-9,13-диметил-7-(1,1,5-триметилциклогексен-5-іл-6)-нонатетраен-7,9,11,13-олу-15 ацетат

  2. Транс-9,13-диметилнонатетраен-7,9,11,13-олу-15 ацетат

  3. 9,13-диетил-7-(1,1,5-триметилциклогексен-5-іл-6)-нонатетраен-7,9,11,13-олу-15 ацетат

  4. Вітамін А

  5. Ацетат ретинолу

 2. Вітамін має будову: Наведіть його назву:
  1. Ергокальциферол

  2. Холекальцеферол

  3. Ретинол

  4. Вікасол

  5. Циклопентанпергідрофенантрен

 1. Вітамін має будову: Наведіть його латинську назву:

  1. Vikasolum

  2. Retinoli acetas

  3. Ergocalciferolum

  4. Rutinum

  5. Acidi nikotinicum

 2. В контрольно-аналітичній лабораторії проводять ідентифікацію ретинола ацетату в реакції з сурми III хлоридом у хлороформі. Яке забарвлення свідчить про наявність даної речовини:

  1. Синє

  2. Червоне

  3. Біле

  4. Блакитне

  5. Жовте

 3. В контрольно-аналітичній лабораторії проводять ідентифікацію ергокальциферолу в реакції з сурми III хлоридом в присутності ацетилхлориду. Яке забарвлення свідчить про наявність даної речовини:

  1. Оранжево-рожеве

  2. Жовто-блакитне

  3. Біле

  4. Червоне

  5. Синє

 4. Специфічними домішками у вікасолі є натрію бісульфіт (визначають кількісно йодометричним методом) та 2-метил-1,4-нафтогідрохінон-3-сульфонат, який визначають за допомогою:

  1. о-фенантроліну

  2. Орцину

  3. Еріохрому

  4. Фіолетового кристалічного

  5. Фенолфталеїну

 5. В контрольно-аналітичній лабораторії проводять кількісне визначення вікасолу. Після обробки препарату натрію гідроксидом та екстракції хлороформом титрують:

  1. Розчином церію (IV) сульфату у присутності о-фенантроліну

  2. Хлористоводневою кислотою

  3. Гідроксидом натрію

  4. Трилоном Б

  5. Сріблом азотнокислим

 6. Встановіть відповідність між лікарськими речовинами та їх застосуванням:

Речовина

Застосування

1) Ретинолу ацетат

а) При захворюваннях очей

2) Ергокальциферол

б) Профілактика та лікування рахіту

3) Вікасол

в) Для підвищення зсідання крові

 1. 1б2а3в

 2. 1а2б3в

 3. 1б2в3а

 4. 1в2б3а

 5. 1а2в3б

Еталон відповіді: 1-A, 2-D, 3-D, 6-А, 7-А.


^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Викладачем проводиться інструктаж студентів з техніки безпеки. Проводяться контроль і корекція вихідного рівня. Потім студенти виконують самостійну роботу, використовуючи при цьому: граф логічної структури теми, методики у вказаних джерелах інформації, цільові навчальні завдання. Після виконання лабораторної роботи кожен студент оформлює протокол випробувань. Оформлення протоколів випробувань контролює і перевіряє викладач. Викладач аналізує роботу кожного студента і здійснює корекцію засвоєння інформації. Проводиться підсумковий тестовий контроль. Підводяться підсумки роботи.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Фонетика
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи