Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії icon

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
НазваМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
Сторінка6/16
Дата23.08.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
^

Заняття №5

ТЕМА: Вітаміни гетероциклічного ряду. Похідні хроману. Токоферолу ацетат, рутин. Похідні піридину. Кислота нікотинова, нікотинамід, піридоксину гідрохлорид.^ АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Вітаміни – група органічних сполук різноманітної хімічної структури. Мають велике значення для живих організмів, входячи до складу ферментних систем, що здійснюють обмін речовин в організмі. Організм людини не синтезує вітаміни, або синтезує їх в недостатній кількості, тому потребує отримувати їх, або провітаміни з їжею.

Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття і засвоїти їх.

^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Вміти проводити якісне та кількісне визначення лікарських речовин групи вітамінів гетероциклічного ряду.

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:

Уміти:

1. Інтерпретувати хімічну будову речовин групи вітамінів гетероциклічного ряду.

1.Інтерпретувати хімічну будову речовин класу вітамінів .

(Курс органічної хімії)

2.Проводити ідентифікацію речовин групи вітамінів гетероциклічного ряду (токоферолу ацетат, рутин, кислота нікотинова, нікотинамід, піридоксину гідрохлорид).

2.Виконувати якісні реакції на вітаміни .

(Курс органічної хімії)

3.Виконувати кількісне визначення речовин групи вітамінів гетероциклічного ряду (токоферолу ацетат, рутин, кислота нікотинова, нікотинамід, піридоксину гідрохлорид).

3.Виконувати кількісний аналіз органічних речовин методами рефрактометрії, поляриметрії, спектрометрії.

(Курс аналітичної хімії)

4.Робити висновок про відповідність лікарських препаратів та субстанцій вимогам ДФУ або АНД.
^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Завдання для визначення вихiдного рiвня

 1. Вітамін токоферолу ацетат належить до гетероциклічного ряду. Це означає, що він містить у складі молекули:

 1. Аліфатичний цикл

 2. Ароматичну структуру

 3. Карбоксильну групу

 4. Метильний радикал

 5. Гетероцикл

 1. Який гетероцикл є основою піридоксалю.

 1. Піридин

 2. Фурфурол

 3. Фуран

 4. Хроман

 5. Піран

 1. Для встановлення тотожності рутину використовується реактив хлоридом заліза (III). При цьому утворюється темно-зелене забарвлення. Ця реакція є якісною на таку функціональну групу:

A. Пірановий цикл

B. D-глюкозу

C. Фенольний гідроксил

D. Спиртовий гідроксил

E. Хроман

 1. Вітаміни – речовини складної органічної будови. Який метод можна запропонувати для їх ідентифікації?

 1. ІЧ-спектроскопія

 2. Хроматографія на папері

 3. Визначення рН

 4. Рефрактометрія

 5. Колориметрія

 1. За номенклатурою IUPAC нікотинова кислота має назву:

 1. Піридин-4-карбонова кислота

 2. Піридин-3-карбонова кислота

 3. Піридин-2-карбонова кислота

 4. 3-карбоксипиридин

 5. 2-карбоксипиридин

Джерела навчальної iнформацiї

 1. В.П.Черных, Б.С.Зименковский, И.С.Гриценко. Органическая химия. В 3 кн. – Харьков: «Основа», 1998г. –С. 254.

 2. Лекції з органічної хімії.

 3. Болотов В.В., Гайдукевич А.Н. Аналитическая химия. – Х.: “Золотые страницы”, 2001. – С.454.

 4. Васильев В.П. Аналитическая химия: в 2 частях. – М.: Высшая школа; 1989.- Кн.1. – С.389.

 5. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия, 1989.- С.446.

 6. Лекції з аналітичної хімії.

Еталон відповіді: 1-Е, 2-А, 3-А, 4-А, 5-В.

^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ

Перелік основних теоретичних питань, які дозволяють виконати цiльовi види професійної діяльності

 1. Хімічна будова лікарських речовин групи.

 2. Властивості лікарських речовин групи.

 3. Ідентифікація лікарських речовин групи.

 4. Кількісне визначення лікарських речовин групи.

 5. Фармакологічне застосування лікарських речовин групи.

Освоєння матеріалу в логiцi професійної дiяльностi забезпечує граф логічної структури теми.

Граф логічної структури теми: «Вітаміни гетероциклічного ряду. Похідні хроману. Токоферолу ацетат, рутин. Похідні піридину. Кислота нікотинова, нікотинамід, піридоксину гідрохлорид »
Основні джерела навчальної інформації

 1. Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.: За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002.- С.440 - 447.

 2. Лекція за темою: “Лікарські речовини, що належать до групи вітамінів. Вітаміни аліфатичного, аліциклічного і ароматичного рядів”.

 3. Лабораторний журнал. Тема: “Аналіз лікарські речовини, що належать до групи вітамінів. Вітаміни аліфатичного, аліциклічного і ароматичного рядів” -С. 45-60.

Додаткові джерела навчальної інформації

 1. Державна Фармакопея України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001.-С.445-447, 34-37.

 2. Фармацевтичний аналіз/ П.О.Безуглий, В.О.Грудько, С.Г.Леонова та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001.-С.54-58.

 3. Лабораторные работы по фармацевтической химии/ В.Г.Беликов, Е.Н.Вергейчик, В.Е.Годяцкий и др.; Под ред. В.Г.Беликова.-М.-Высш. Шк., 1989.- С.78-80.


Орієнтована основа діяльності

Лабораторна робота виконується з використанням методик, визначених у лабораторному журналі.


ЦІльові навчальні завдання

1. Для встановлення тотожності піридоксину гідрохлориду проводять реакцію з хлоридом заліза (III). Це обумовлено наявністю в молекулі піридоксину гідрохлориду

A. Піридинового циклу

B. Оксиметильної групи

C. Зв'язаної соляної кислоти

D. Фенольного гідроксила

E. Метильної групи

2. Кислота нікотинова взаємодіє з іонами важких металів, при цьому утворюються забарвлені сполуки. Дана реакція є якісною на функціональну групу

A. Третинний азот

B. Бензольне ядро

C. Карбоксильна група

D. Аміногрупа

E. Фенольний гідроксил

3. Для встановлення достовірності рутина використовується реактив хлорид заліза (III). При цьому утворюється темно-зелене забарвлення. Ця реакція є якісною на таку функціональну групу:

A. Пірановий цикл

B. D-глюкозу

C. Фенольний гідроксил

D. Спиртовий гідроксил

E. Хроман

4. Нікотинова кислота є похідною піридину. Для того, щоб підтвердити наявність піридинового циклу в молекулі використовується реакція з

A. 2,4-динітрохлорбензолом

B. Гідроксидом натрію

C. Нінгідрином

D. Хлоридом заліза (III)

E. Хлоридом кобальту

5. Для кількісного визначення токоферолу ацетату застосовується метод цериметрії. Який індикатор при цьому використовується?

A. Фероїн

B. Дифеніламін

C. Мурексид

D. Кристалічний фіолетовий

E. Фенолфталеїн

Еталон відповіді: 1-D, 2-С, 3-С.


^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Викладачем проводиться інструктаж студентів з техніки безпеки. Проводяться контроль і корекція вихідного рівня. Потім студенти виконують самостійну роботу, використовуючи при цьому: граф логічної структури теми, методики у вказаних джерелах інформації, цільові навчальні завдання. Після виконання лабораторної роботи кожен студент оформлює протокол випробувань. Оформлення протоколів випробувань контролює і перевіряє викладач. Викладач аналізує роботу кожного студента і здійснює корекцію засвоєння інформації. Проводиться підсумковий тестовий контроль. Підводяться підсумки роботи.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Фонетика
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи