Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії icon

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
НазваМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
Сторінка8/16
Дата23.08.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
^

Заняття №7

ТЕМА: Похідні ізоалоксазину. Рибофлавін. Похідні птерину і корину. Кислота фолієва, ціанокобаламін.АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

Вітаміни – група органічних сполук різноманітної хімічної структури. Мають велике значення для живих організмів, входячи до складу ферментних систем, що здійснюють обмін речовин в організмі. Організм людини не синтезує вітаміни, або синтезує їх в недостатній кількості, тому потребує отримувати їх або провітаміни з їжею.

Ви переконалися в необхідності вивчення цієї теми. Далі Вам необхідно ознайомитися з цілями заняття і засвоїти їх.

^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: Вміти проводити якісне та кількісне визначення лікарських речовин групи вітамінів.


Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:


Уміти:

1. Інтерпретувати хімічну будову речовин групи вітамінів.

1.Інтерпретувати хімічну будову речовин класу вітамінів .

(Курс органічної хімії)

2.Проводити ідентифікацію речовин групи вітамінів.

2.Виконувати якісні реакції на вітаміни .

(Курс органічної хімії)

3.Виконувати кількісне визначення речовин групи вітамінів.

3.Виконувати кількісний аналіз органічних речовин методами рефрактометрії, поляриметрії, спектрометрії.(Курс аналітичної хімії)

4.Робити висновок про відповідність лікарських препаратів та субстанцій вимогам ДФУ або АНД.


^ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ВИХІДНОГО РІВНЯ


Завдання для визначення вихiдного рiвня

1.Виберіть загальну реакцію, за допомогою якої можна виявити аміногрупу в наступних сполуках:

 1. Ізонiтрільна проба

 2. Дiазотування

 3. Утворення азобарвника

 4. Алкiлювання

 5. Ацилювання

2.Аміни проявляють основні властивості, що можна підтвердити їх реакцією взаємодії з:

 1. Розчином хлороформу в лузі

 2. Йодистим метилом

 3. Оцтовим ангідридом

 4. Соляною кислотою

 5. Ацетальдегідом

3. Якісними реакціями на ароматичну аміногрупу є її дiазотування з наступним азосполученням. Яка з приведених сполук використовується як азососкладова в реакції азосполучення з бензолдiазоній хлоридом?

 1. β-Нафтол.

 2. Нафталін

 3. Фенетол

 4. Бензол

 5. Ксилол

4.Поняття “первинний”, “вторинний”, “третинний” у амінів пов'язано:

 1. З кількістю зв'язків, які утворює атом вуглецю

 2. З кількістю аміногруп в молекулі.

 3. Із залежністю від того, біля якого атома вуглецю знаходиться аміногрупа.

 4. З природою вуглеводневих груп біля атома азоту.

 5. З кількістю вуглеводневих залишків біля атома азоту.

5.Вкажіть реагент, який використовують для якісного виявлення вторинних амінів:

 1. CH3COOH

 2. HNO2

 3. HCOOH

 4. HNO3

 5. HClO4

6.Оберіть реагент, який можна використовувати для відмінності первинних, вторинних і третинних аліфатичних амінів

 1. NaNO3

 2. NaNO2 (HCl)

 3. K2Cr2O7

 4. H2SO4

 5. HCl

7. Діазосполуки в кислому середовищі знаходяться у вигляді:

 1. Діазогидрата

 2. Діазогідроксидів

 3. Солей діазонію

 4. Азометинів

 5. Азосполук

8.Яку з приведених реакцій можна використовувати для ідентифікації первинної аміногрупи?

 1. Ізонітрільна реакція.

 2. Реакція Зініна.

 3. Перегруповування Гофмана

 4. Ацилювання

 5. Нітрування

Джерела навчальної iнформацiї

 1. В.П.Черных, Б.С.Зименковский, И.С.Гриценко. Органическая химия. В 3 кн. – Харьков: «Основа», 1998г.-С.254

 2. Лекції з органічної хімії.

 3. Болотов В.В., Гайдукевич А.Н. Аналитическая химия. – Х.: “Золотые страницы”, 2001. – С.367.

 4. Васильев В.П. Аналитическая химия: в 2 частях. – М.: Высшая школа; 1989.- Кн.1. – С.367 .

 5. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия, 1989.- С.446.

 6. Лекції з аналітичної хімії.


Еталон відповіді: 1-A, 2-D, 3-A, 4-E, 5-B, 6-B, 7-C, 8-A.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ


Перелік основних теоретичних питань, які дозволяють виконати цiльовi види професійної діяльності

 1. Хімічна будова лікарських речовин групи вітамінів.

 2. Властивості лікарських речовин групи вітамінів.

 3. Ідентифікація лікарських речовин групи вітамінів.

 4. Кількісне визначення лікарських речовин групи вітамінів.

 5. Фармакологічне застосування лікарських речовин групи вітамінів.


Освоєння матеріалу в логiцi професійної дiяльностi забезпечує граф логічної структури теми.

Граф логічної структури теми: «Похідні ізоалоксазину. Рибофлавін. Похідні птерину і корину. Кислота фолієва, ціанокобаламін. »
Основні джерела навчальної інформації

1. Фармацевтична хімія /П.О.Безуглий, І.В.Українець, С.Г.Таран та ін.: За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002.- С.440 - 447.

2. Лекція за темою: “Лікарські речовини, що належать до групи вітаминів. Вітаміни аліфатичного, аліциклічного і ароматичного рядів”.

3. Лабораторний журнал. Тема: “Аналіз лікарських речовин, що належать до групи вітаминів. Вітаміни аліфатичного, аліциклічного і ароматичного рядів” -С. 45-60.


Додаткові джерела навчальної інформації

1. Державна Фармакопея України. 1-е вид.-“РІРЕГ”, 2001.-С. 697-698.

2. Фармацевтичний аналіз/ П.О.Безуглий, В.О.Грудько, С.Г.Леонова та ін.; За заг. ред. П.О.Безуглого.-Х.:Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2001.-С.42-44.

3. Лабораторные работы по фармацевтической химии/ В.Г.Беликов, Е.Н.Вергейчик, В.Е.Годяцкий и др.; Под ред. В.Г.Беликова.-М.-Высш. Шк., 1989. С.67-77.


Орієнтована основа діяльності

Лабораторна робота виконується з використанням методик, визначених у лабораторному журналі.


ЦІльові навчальні завдання

 1. Хімік аналізував речовину рибофлавін, розчин якої має блідо-зеленувато-жовте забарвлення та жовтувато-зелену флуоресценцію. При додаванні якої речовини зникає флуоресценція й забарвлення розчину?

 1. Гліцерину

 2. Оцтової кислоти

 3. Фенолфталеїна

 4. Гідросульфіту натрію

 5. Оцтового ангідриду

 1. При зберіганні рибофлавіну може з’являтися в розчині домішки. Яку речовину визначають як домішку до цієї лікарської речовини?

 1. Кислота фолієва

 2. Флороглюцин

 3. Люміфлавін

 4. Корин

 5. Птерин

 1. У лабораторії проводили ідентифікацію фолієвої кислоти , проводячи реакцію з солями важких металів – кобальту нітритом. Якого кольору буде осад після проведення цієї реакції?

  1. Зеленого

  2. Червоно-жовтого

  3. Блакитного

  4. Рожевого

  5. Темно-жовтого

 1. В основі кількісного визначення фолієвої кислоти лежить утворення азобарвника. Якого кольору буде розчин після проведення реакції діазотування й азосполучення?

   1. Зеленого

   2. Малинового

   3. Фіолетового

   4. Синього

   5. Червоного

 1. Цианокобаламін – препарат, який є похідним корину. За допомогою якого метода можно кількісно визначити цю речовину в розчині?

    1. Спектрофотометрично

    2. Полярографічно

    3. Фотоколориметрично

    4. Флюоріметрично

    5. Алкаліметрично


Еталон відповіді: 1-D, 2-C, 3-Е, 4-C, 5-A.


^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Викладачем проводиться інструктаж студентів з техніки безпеки. Проводяться контроль і корекція вихідного рівня. Потім студенти виконують самостійну роботу, використовуючи при цьому: граф логічної структури теми, методики у вказаних джерелах інформації, цільові навчальні завдання. Після виконання лабораторної роботи кожен студент оформлює протокол випробувань. Оформлення протоколів випробувань контролює і перевіряє викладач. Викладач аналізує роботу кожного студента і здійснює корекцію засвоєння інформації. Проводиться підсумковий тестовий контроль. Підводяться підсумки роботи.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Фонетика
Методичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії iconГо курсу фармацевтичного факультету на перевідному іспиті з фармацевтичної опіки
Критерії оцінки теоретичних знань І практичної підготовки студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи