Модуль „розвиток спеціальної фізичної підготовки засобами видів спорту ” Методичні вказівки для студентів II курсу з спеціальностей icon

Модуль „розвиток спеціальної фізичної підготовки засобами видів спорту ” Методичні вказівки для студентів II курсу з спеціальностей
НазваМодуль „розвиток спеціальної фізичної підготовки засобами видів спорту ” Методичні вказівки для студентів II курсу з спеціальностей
Сторінка1/12
Дата23.08.2012
Розмір1.63 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

УКРАЇНИ


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.ГОРЬКОГО


КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВ’Я


Модуль 2.

РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗАСОБАМИ

ВИДІВ СПОРТУ ”


Методичні вказівки для студентів II курсу з спеціальностей:

7.110 101 „Лікувальна справа ”. 7.110 104 „Педіатрія.

7.110 105 „Медико – профілактична справа ”.


Факультети: медичний №1, медичний №2, медичний №3, міжнародний медичний.


Донецьк – 2007р.


УДК 796/799 (075.8)

ББК 75 Я 7

М 54


Затверджено Вченою Радою Донецького національного медичного університету 21 лютого 2008 року (протокол №1)


Автори: доц. Добровольська Н.О,

ст.викл. Черняк О.П,

ст.викл. Вітовський В.С,

ст.викл. Паламарчук М.О,

ст.викл. Калмикова В.І,

ст.викл. Гуржеєва Н.І,

ст.викл. Федорова Г.В.,

викл. Кувшинчіков І.М.


Методичні вказівки складені відповідно до навчального плану та програми з фізичного виховання. Вони призначені для регламентації та керування самостійної підготовки студентів на практичних заняттях.


РЕЦЕНЗЕНТИ: Бутева Л.В., к.м.н. доцент кафедри соціальної медицини,

організації охорони здоров’я та історії медицини


РЕЦЕНЗІЯ

На „Методичні вказівки до практичних занять з фізичного виховання для студентів другого курсу медичних факультетів ”, надані на розгляд кафедрою фізичного виховання ДонНМУ.

В зв’язку з впровадженням в систему навчання кредитно – модульної системи кафедра фізичного виховання та здоров’я (зав. – доц. Добровольська Н.О.) розпочала освоєння нової програми викладання предмету, затверджену ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України.

Колективом кафедри складено методичні вказівки до практичних занять студентів других курсів, що відповідають новій робочій програмі та відбивають вимоги єдиної методичної системи викладання.

Кожна тема заняття обов’язково складається з актуальності теми, загальних та конкретних цілей заняття, орієнтувальної основи дії (інструкції по проведенню практичного заняття, граф логічної структури, технологічної карти заняття, коротких методичних вказівок).

Надані методичні вказівки можуть бути представлені Вченій Раді університету на затвердження та рекомендовані к виданню.


Доцент кафедри

соціальної гігієни Л.В. Бутева


МОДУЛЬ 2.


Розвиток спеціальної фізичної підготовки засобами фітнес –аеробіки ”


Тема: «Оволодіння технікою базових кроків»


^ АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ


Аеробна гімнастика – один з напрямків фізичної культури з регульованими навантаженнями. Термін «аеробний» запозичений із фізіології, де він використовується при визначенні хімічних та енергетичних процесів, що забезпечують роботу м’язів. Оздоровчі програми з аеробіки залучають широке коло шанувальників оздоровчого тренінгу своєю доступністю, емоційністю і можливістю змінити зміст уроків у залежності від їхніх інтересів і підготовленості. Основу будь-якого уроку складають різні вправи, виконувані в ходьбі, бігу, стрибках, а також вправи на силу і гнучкість, виконувані з різних вихідних положень.

Характерною рисою цього виду фізичної культури є наявність аеробної частини заняття, протягом якого на визначеному рівні підтримується робота кардіореспіраторної системи.

Регулярні заняття цим видом фізичної культури не тільки підвищують, але й зміцнюють м’язи усього опорно – рухового апарату, формують добру поставу і т.п. Слід зауважити , що «аеробною» гімнастика стає тільки у тому випадку, коли рухи виконуються досить інтенсивно і суцільно, без перерви протягом 15-25 хвилин при пульсі 140 уд/хв. Відпочинок між серіями вправ до пульсу 110 уд/хв.

За визначенням фахівців в області оздоровчого тренування основу оздоровчої аеробіки складають основні базові кроки.


Мета загальна

Оволодіти технікою базових кроків аеробної гімнастики з використанням навантаження низької інтенсивності (Low).


Мета конкретна

Уміти виконувати:

 1. базові кроки з аеробної гімнастики: basic step; step – touch; double step touch; low kick.

 2. базові кроки у сполученні з роботою рук, тулубу.

 3. прості комбінаційні блоки з базових кроків.^
Зміст навчання

№ п/п

Зміст

Інструкції

1

Вasic step – базовий крок.. Виконувати на 4 рахунки.

Коліна ледь розслаблені (допускається легке згинання).

2

Step – touch – приставний крок.

Вага тіла розподіляється на дві ноги.

3

Double step touch – подвійний рух убік приставними кроками.

Акцент на техніку виконання, а не на кількість повторень

4

Low kick – різновид маху гомілкою.

У момент розгинання правої ноги зробити мах (Kick) гомілкою.

5

Вправи для рук і плечового пояса з різних вихідних положень: піднімання і опускання, згинання і розгинання, дуги і кола.

Із постійним м’язовим контролем; з амплітудою в зоні візуального контролю.

6

Напівнаклони тулуба в боки і вперед (зігнувшись, або прогнувшись); дуга тулубом (півколо) через нахил вперед.

З опорою руками на стегна, коліна. З опорою руками на стегна.

7

З’єднання базових кроків у прості комбінації.

Використовувати музичний супровід.Граф логічної структури теми:

Короткі методичні вказівки.


 1. Дотримування визначеної стратегії навчання й ускладнення танцювальних програм.

 2. Широке застосування специфічних методів, що забезпечують різноманітність (варіативність) танцювальних рухів, а саме: методи музичної інтерпретації; методи ускладнень; метод блоків.Технологічна карта:


№ п/п

Етапи

Час

Оснащення

Місце проведення

І

Підготовча частина:

Розминка:

 1. Локальні (ізольовані) рухи частинами тіла;

 2. Сполучені рухи для великих м’язових груп;

 3. Вправи на гнучкість.

15хв.

Музичний супровід (магнітофони, диски, касети).

Зал для занять гімнастикою.

ІІ

Основна частина:

 1. Базові кроки:

 • Вasic step – базовий крок,

 • Step – touch – приставний крок,

 • Double step touch – подвійний рух убік,

 • Low kick – різновид маху гомілкою.

 1. Вправи для рук і плечового поясу у різних напрямках із різних вихідних положень (Upper Body).

 2. Вправи для м’язів тулуба:

  • напівнаклони в боки,

  • півкола тулубом,

  • випади з поворотом тулуба праворуч, ліворуч на кожен крок.

 3. З’єднання базових кроків у прості комбінації (метод блоків).
60хв.


10хв.

10хв.


10хв.


10хв.


5хв.


5хв.


10хв.


Музичний темп – 126уд/хв.
ІІІ

Заключна частина (зниження навантаження); «глибокий стретч».

5хв.
Тестовий контроль

Виконування композиції з базових кроків (помилки виконання): відсутність зв’язку рухів з музичним супроводом (частково – 1,0 бал; протягом всієї вправи – 2,0 бала); несвоєчасний початок і закінчення комплексу вправ – 1,0 бала.

Оцінка

5 балів

4 бала

3 бала

2 бала

Кількість помилок

1

2

3

4Тема: «Оволодіння технікою базових кроків та вправ з степ-аеробіки».


Актуальність теми:

В останні роки став особливо помітним прояв інтересу широкого кола людей до занять різними видами спорту і рухової активності для відпочинку і відновлення сил, для забезпечення гарної спортивної форми і стану здоров’я.

У зв’язку зі специфічними цілями і задачами, розв’язуваними в різних видах сучасної оздоровчої аеробіки, можна виділити кілька самостійних напрямків до одного з яких можна віднести і такий вид як степ – аеробіка.

Вона з’явилась у 80-х рр. і швидко завоювала популярність. Особливістю її є використання спеціальної степ – платформи, що дозволяє виконувати різні кроки, підскоки на ній і через неї в різних напрямках. Її можна також застосовувати для виконання вправ на м’язи черевного пресу, спини, а також використовувати як обтяження для розвитку сили і силової витривалості рук і плечового поясу. В основі степ – аеробіки лежить в основному хореографія базової аеробіки, що не виключає однак, деякої танцювальної стилізації.

Виконання загально – розвиваючих і танцювальних вправ, об’єднаних у безупинно виконуваний комплекс, стимулює роботу серцево-судинної і дихальної систем, а також впливає на розвиток у студентів координації, витривалості та ін.


Мета загальна:

Оволодіти технікою базових кроків та вправ з степ – аеробіки.


Мета конкретна:


Уміти виконувати:

 1. базові кроки на степ – платформі.

 • Walking (ходьба в різних напрямках)

 • V-step (різновид ходьби)

 • Knee up (підйом коліна)

 • Mambo (варіація танцювального кроку)

 1. на степ-платформі загально-розвиваючі вправи для різних ділянок тіла.

 2. на степ – платформі складений блок вправ під музичний супровід.Зміст навчання


№ п/п

Зміст

Інструкція

1.

Навчання базовому кроку Walking (ходьба на місці та у різних напрямках).

Можна додавати ходьбу по кругу, по діагоналі.

2.

Навчання базовому кроку V-step (різновид ходьби в стійку ноги нарізно, потім-разом).

Виконується з просуванням вперед і назад на 4 рахунки.

3.

Навчання базовому кроку Knee up (підйом коліна).

З положення стоячи на одній нозі (прямій), іншу підняти зігнувши уперед, вище горизонталі. Тулуб утримувати у вертикальному положенні.

4.

Навчання базовому кроку Mambo (варіація танцювального кроку).

Виконувати на 4 рахунки. Можна використовувати інші різновиди кроку.

5.

Навчання блоку рухів із наступною заміною простих на більш складні.

Додавання переміщень, поворотів, зміна хореографії й амплітуди виконання.Граф логічна структура теми:

Техніка виконання базових кроків

на степ-платформіКомплекс загально розвиваючих вправБазові крокиWalking

V-step

Knee up

Mambo


Виконання аеробної композиціїВисокоамплітудні рухи в швидкому темпі

Швидкі зміни рухів ланок тіла


Вправи на розтягування

Стислі методичні вказівки:


 1. Для регулювання навантаження використовувати так називаний «періодичний» і «тривалий тренінг».

 2. Планове зрушення частоти серцевих скорочень треба підтримувати на рівні від 60 до 75% від максимально припустимих можливостей організму.

 3. Різноманітити програму варіації блоків у залежності від рівня підготовленості.Технологічна карта:


№ п/п

Етапи

Час

Обладнання

Місце проведення

I

Підготовча частина:

1. нахили, кругові рухи плечима, висування ноги на носок, рухи стопою;

2. напівприсіди, випади, варіанти кроками на місці з пересуваннями;

3. розтягування м’язів гомілки, передньої і задньої поверхні стегна, попереку.

20 хв.

12хв.


5хв.


3 хв.

Степ-платформа

Спортзал

II

Основна частина:

1. виконання базового кроку Walking;

2. виконання базового кроку V-step;

3. виконання базового кроку Knee up;

4. виконання базового кроку Mambo;

5. виконання аеробної композиції.

55 хв.

10 хв.

10 хв.

10 хв.

10 хв.

15 хв.III

Заключна частина: вправи на поновлення дихання.

5 хв.

Тестовий контроль:


Виконування композиції з базових кроків (помилки виконання): відсутність зв’язку рухів з музичним супроводом (частково – 1,0 бал; протягом всієї вправи – 2,0 бала); несвоєчасний початок і закінчення комплексу вправ – 1,0 бала.

Оцінка

5 балів

4 бала

3 бала

2 бала

Кількість помилок

1

2

3

4Тема: «Оволодіння технікою стрейчингу».


^ АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:


Серед статичних вправ досить популярним є стретчінг (від англійського «stretching» розтягування). Суть його полягає в тому, що людина приймає позу для розтягнення визначеної групи м’язів і залишається в такому положенні впродовж деякого часу (10-30с.). Такі статичні вправи сприяють регуляції тонусу м’язів, еластичності сухожилля і зв’язок. Фізіологічною основою вправ на розтягування є міостатичний рефлекс при якому в примусово розтягнутому м’язів відбувається скорочення волокон і він активізується. Механічна робота під час вправ на розтягнення незначна, навіть у тривалому занятті.


Мета загальна:

Вивчення комплексу стретчінгу.


Мета конкретна:


Уміти виконувати:

 1. статичні вправи;

 2. вправи за методикою стретчингу (розтягування м’язів)Зміст навчання

№ п/п

Зміст

Інструкція

I

Вправи із вихідного положення стоячи:

1. Нахили голови:

 • вперед;

 • праворуч;

 • ліворуч.

Ноги нарізно;

Руки на потилиці, тиснути на голову.


2. Відведення рук:

 • догори – назад;

 • знизу – позаду – догори;

 • в сторони.


Руки у ліктьових суглобах не згинати.

Виконувати з партнером.

Руки догори в «замок» долоні назовні, у ліктьових суглобах не згинати; стегна тримати рівно.
3. Нахили тулубу прогнувшись:

 • праворуч;

 • ліворуч.

Руки догори в «замок» долоні назовні, у ліктьових суглобах не згинати; стегна тримати рівно.
4. Повороти тулубу:

 • праворуч;

 • ліворуч.


Ноги широко, нарізно руки за голову, лікті назад.
5. Нахили тулубу:

 • донизу;

 • ноги разом;

 • ноги нарізно;

Ноги у колінних суглобах не згинати.

Ноги нарізно широко.

З самозахопом.

За допомогою партнера .
6. Нахили тулубу:

 • до правої (лівої) ноги.

Ноги нарізно права (ліва) на крок перед лівою (правою) з самозахопом, ноги у колінних суглобах не згинати.
7. Випади:

 • правою (лівою);

 • праворуч (ліворуч);


Відведену назад ногу не згинати.

8. Глибокі випади:

 • правою (лівою);

 • праворуч (ліворуч);


Тулуб нахиляти вперед-вниз.

9. Стоячи біля опори (лицем, боком, спиною);

 • ліва (права) нога на опорі;

 • нахили уперед-вниз;

 • випади лівою (правою) на опору.

Ноги у колінних суглобах не згинати, спина прогнувшись.

З самозахопами.

Руки догори в «замок».

Руки на стегно зігнутої ноги.
10. Сидячи ноги разом,нахили вперед.

Ноги у колінних суглобах не згинати, стопи на себе: з самозахопом, за допомогою партнера.
11. Сидячи ноги нарізно, нахили:

 • до правої (лівої);

 • праворуч (ліворуч);

 • уперед – вниз.


Руки догори в «замок» ноги в колінних суглобах не згинати.

Спина пряма.
12. Лежачи на спині, лежачи боком:

 • праву (ліву) ногу догори.

Ноги не згинати.

з самозахопом, за допомогою партнера.
13. Лежачи на животі прогнутися (кільцем).

Руки та ноги вгору.
14. Упор на колінах.

Спина кругла.
15. Слід на п’ятках, нахил вперед

Руками тягнуться якомога далі.Граф логічної структури:
Стислі методичні вказівки:


При виконанні вправ стретчінгу дотримуються таких методичних правил:

 • перед вправами необхідно добре розігріти м’язи;

 • уникати різких рухів, оскільки підвищується тонус м’язів і вони важко розтягуються;

 • відпочинок між серіями вправ триває 20-30 с;

 • розтягувати зв’язки та м’язи слід за рахунок статичного напруження в нерухомому положенні;

 • критерій граничного ступеня розтягування – біль. При появі гострих больових відчуттів необхідно припинити виконання вправ;

 • тремтіння тіла або кінцівок, м’язи яких розтягуються, також є симптомом занадто великого навантаження на суглоб, у таких випадках слід прийняти розслаблену стійку;

 • не допускається затримка дихання;

 • у заключній частині заняття треба виконувати вправи на розслаблювання та дихальну гімнастику;

 • найбільшого тренувального ефекту можна досягти, якщо розтягувати м’язи щоденно.Технологічна карта:


№ п/п

Етапи

Час

Оснащення

Місце проведення

I

Підготовча частина:

1. танцювальна аеробіка

20 хв.

Музичний центр

Спортзал

II

Основна частина:

1. вправи з вихідного положення стоячи;

2. вправи біля опори;


3. вправи із вихідного положення сидячи;

4. вправи із вихідного положення лежачи:

 • на спині;

 • боком;

 • на животі.

55 хв.

10 хв.


15 хв.


15 хв.


15 хв.Хореографічний стан або гімнастична стінка

Гімнастичні мати
III

Заключна частина:

 • вправи на розслаблення та дихальна гімнастика

5 хв.

Тестовий контроль:

Стоячи на гімнастичній лаві нахили уперед (нульова відмітка лінійки має збігатися з поверхнею опори). Нахили виконуються плавно, опускаючи руки вздовж лінійки.


Оцінка

Одиниці вимірювання (см)

Чоловіки

Жінки

5 балів

+15

+17

4 бала

+10

+20

3 бала

0-5

0

2 бала

-15

-10Тема: «Оволодіти технікою виконання гімнастичних вправ «Каланетик».


Актуальність теми:


«Каланетик» - система вправ, які розраховані на збільшення активності глибоких м’язових груп і складається з вправ, що розраховані на інтенсивні заняття. Заняття каланетиком складається з чотирьох частин: I-розминка (6 вправ), II- 13 вправ для м’язів тулубу, сідниць, стегон, III – 4 вправи на розтягування, IV – 5 вправ для живота та ніг.

Система вправ каланетик передбачає деякі вимоги до методики виконання вправ. Основна суть – невелика амплітуда рухів з великою кількістю повторень (мінімум 25, максимум – 100 разів).


Мета загальна:


Уміти оволодіти технікою виконання гімнастичних вправ «Каланетик».


Мета конкретна:


Уміти виконувати:


 1. вправи для м’язів шиї, плечового поясу, тулубу, сідниць, ніг;

 2. вправи для формування рельєфу окремих м’язових груп;

 3. вправи на розтягування м’язів тулубу та ніг.Зміст навчання


№ п/п

Зміст

Інструкції

1.

Вправи на м’язи шиї, плечового поясу, тулубу, ніг.

Акцент на диханні (не затримувати). М’язи живота, сідниць – напружені.

2.

Вправи для м’язів живота.

Із постійним м’язовим контролем. Поперек притиснути до підлоги. Рухи повільні. Голова догори.

3.

Вправи для м’язів ніг.

Вправи виконуються біля хореографічного станка. М’язи живота, сідниць – напружені. Не виконувати через біль.

4.

Вправи для м’язів сідниць та стегон.

Рухи повільні, слідкувати за поставою.

5.

Вправи на розтягування.

Вправи виконуються у повністю розслаблених позах, затримка дихання не допускається. Рухи виконувати в межах індивідуальної рухливості суглобів, при появі гострих больових відчуттів необхідно припинити виконання вправи.

6.

Вправи для м’язів малого тазу.

Виконувати перед дзеркалом. Рухи повільні. Дихання не затримувати.Граф логічної структури
Короткі методичні вказівки


 1. Дотримуватися техніки виконання вправ та послідовності;

 2. Поступово збільшувати кількість повторень від 25 до 100 разів.Технологічна карта:


№ п/п

Етапи

Час

Оснащення

Місце проведеня

I

Підготовча частина:

Розминка:

1. вправи для шиї;

2. вправи для зміцнення м’язів плечового поясу;

3. вправи для косих м’язів живота;

4. вправи для м’язів спини;

5. вправи для м’язів сідниць;

6. вправи на гнучкість.

15 хв.

Музичний супровід (магнітофон, касети). Дзеркала

Зал для занять гімнастикою

II

Основна частина:

1. чотири вправи на м’язи живота;

2. чотири вправи на м’язи ніг;

3. п’ять вправ на м’язи сідниць та стегон;

4. п’ять вправ на м’язи малого тазу.

60 хв.Хореографічний станок


Дзеркала
III

Заключна частина:

Вправи на розтягування м’язів

5 хв.

Тестовий контроль


 1. Виконання на оцінку вправ (вибірково)

 • I частини комплексу;

 • II частини комплексу;

 • III частини комплексу;

 • IV частини комплексу.

 1. Помилки виконання:

  • послідовність вправ – 1,0 бал;

  • техніка виконання – 2,0 бала.Оцінка

5 балів

4 бала

3 бала

2 бала

Кількість помилок

3

4

5

6Тема: Техніка виконання силових блоків.

^ АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ


„Шейпінг” (to shape – формувати) – це методика цілеспрямованої зміни фігури й оздоровлення організму, що включає в себе спеціальну програму фізичних вправ і дозволяє комплексно реалізувати всі напрямки пластичного трансформування тіла: збільшення або зменшення м’язової тканини і т.п. Система шейпінга – це вправи, які послідовно і повсюдно навантажують всі групи м’язів, у тому числі і ті, що слабко задіяні в „повсякденному житті”. Вибір саме таких м’язів є методично доцільним, тому що на відміну від „загартованих ” м’язових груп, вони відчиняють широкій простір для значних енергетичних і морфологічних зрушень. Варіюючи навантаження для конкретних ділянок тіла і керуючи обмінними процесами в період відновлення можна вирішувати різні завдання формування статури. Кожна обрана м’язова група „проробляється ” шляхом багаторазового повторення циклічної вправи, яку доцільно продовжувати до стомлення (30-200 разів за часом 60-240 сек.) після чого змінюється група м’язів. Іноді м’язова група проробляється декількома вправами, або до неї повертаються повторно протягом заняття. Під час занять шейпінгом виявляються активно задіяні всі три механізми енергозабезпечення: трансформування АДФ і КРФ; анаеробний гліколіз; аеробні процеси. Ці зміни в організмі обумовлюють активізацію обмінних процесів протягом декількох годин після закінчення м’язової роботи.


Мета загальна


Уміти виконувати техніку силових блоків (Super Sculpt) з обтяженням, спрямованими на розвиток м’язів тіла.


Мета конкретна:


Уміти виконувати:

 1. локальні (ізольовані) рухи для рук і плечового поясу;

 2. вправи з обтяженням для м’язів тулубу, спини та ніг;

 3. сполучені рухи (блоки) для різних м’язових груп.Зміст навчання
п/п

Зміст

Інструкції

1.

Локальні рухи для м’язів рук і

плечового поясу, ніг, тулубу:


а) вправи з гантелями з різних в.п.


б) піднімання гантелей.


в) нахили тулуба праворуч,

ліворуч.

г) розведення гантелей лежачи на спині.

д) вправи з навантаженням для ніг.


Ритмічні рухи (музичний темп

110-120 уд/хв..) без ізометричної

(статичної) напруги..


Не порушувати структуру рухів . Виконувати вправи плавно, розмірено, чітко.

Гантелі у руках, що опущені донизу.

Звертати увагу на розміреність і технічну правильність виконання.

Темп виконання повільний;

дихання довільне, не затримувати.

Варіювати навантаження й інтенсивність виконання.

2.

Вправи з гумовими амортиза-

торами:

а) розтягування з різних в.п.


б) наближення рук до тулубу.


в) схрещування рук перед груддю, піднімання прямих рук.


г) піднімання прямих ніг по одній та разом, схрещування ніг у положенні лежачи.

Постійний моніторинг за біомеханічною структурою вправ.

Використовувати динамічне розтягування замість статичного (пасивного) розтягування.

Забезпечити необхідний діапазон рухів у суглобах.

Розтягування до „граничної межі ” але не до виникнення болісного відчуття.

Прогресуюче нарощування амплітуди, відповідність порядку і переходу від вправи до вправи.

3.

Виконання сполучених силових блоків.

Побудова відповідно фізіологічних норм і вимог до навантажень основної частини заняття (тобто поступове нарощування навантаження до 2/3 основної частини з наступним поступовим зниженням до кінця).

4.

Заминка.

Контроль за станом тих, хто займається, використовуючи

зовнішні прояви і показники ЧСС.Граф логічної структури


Техніка виконання силових блоків з обтяженням


Комплекс загально розвиваючих вправ

^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


 1. У всіх без винятку виконуваних вправах забезпечити досягнення м’язового балансу.

 2. Доцільно варіювати не тільки навантаження, а й інтенсивність виконання вправ.

 3. Виконувати поступову заміну рухів на більш складні в прямому або зворотньому порядку розташування в блоці, не порушуючи при цьому обрану схему його побудови.

 4. Періодично змінювати силові та аеробні інтервали, намагаючись збільшити ЧСС до „цільової ” зони.Технологічна карта
п/п

Етапи

Час.

Оснащення

Місце

проведення

І

Підготовча частина

Розминка:

1.Вправи з основної гімнастики

2. Комплекс вправ на розтягування

20хв.

Музичний

супровід

(магнітофон,

диски,

касети)

Зал

гімнастикою

П

Основна частина:

1. Локальні рухи для м’язів рук та плечового поясу;

а) вправи із різних в. п.: піднімання гантелей в сторони, угору, уперед;

б) нахили праворуч, ліворуч;

в) лежачи на спині (руки вздовж тіла): розвести гантелі в сторони, підняти гантелі вгору і покласти на підлогу за головою і так само у зворотньому напрямку.

2. Вправи з гумовими

амортизаторами для м’язів тулубу, спини та ніг:

а) розтягування амортизатора із різних в.п.;

б) наближення рук до тулубу;

в) схрещування рук перед груддю;

г) стоячи на амортизаторі піднімання прямих рук: через сторони догори; уперед догори;

3. Сполучені рухи (блоки) для м’язових груп нижньої частини тіла: піднімання ніг уперед, вбік, колові рухи.

55хв.

20хв.


20хв


15хв.


Гантелі

вагою 0,5кг


Гумові амортизатори
Ш

Заключна частина:

 1. Вправи на гнучкість:

розтягування м’язів

грудей, рук і плечового

поясу.

2. Загальна заминка

5хв.

3хв


2хв.

Тестовий контроль:


 1. Вис на зігнутих руках на поперечині (час утримання):Оцінка

5 балів

4 бала

3 бала

2 бала

Час утримання

20c.

17с.

13с.

10с.
 1. Підйом тулубу із в.п. лежачи на спині протягом 30 сек. (кількість разів):Оцінка

5 балів

4 бала

3 бала

2 бала

Кількість разів

42

37

33

28
 1. Підтягування на низькій поперечині (кількість разів):Оцінка

5 балів

4 бала

3 бала

2 бала

Кількість разів

12

10

8

6Тема: «Вивчення командної композиції з базової аеробної гімнастики»
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Модуль „розвиток спеціальної фізичної підготовки засобами видів спорту ” Методичні вказівки для студентів II курсу з спеціальностей iconІ. М. Звягінцева Методичні вказівки з силової та фізичної підготовки. Пауерліфтінг
Методичні вказівки з дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура» (для практичних занять студентів усіх курсів усіх спеціальностей...
Модуль „розвиток спеціальної фізичної підготовки засобами видів спорту ” Методичні вказівки для студентів II курсу з спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства положення І методичні вказівки по виконанню державних тестів І нормативів оцінки фізичної підготовленості студентів
Державних тестів І нормативів оцінки фізичної підготовленості студентів (для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей Академії...
Модуль „розвиток спеціальної фізичної підготовки засобами видів спорту ” Методичні вказівки для студентів II курсу з спеціальностей iconМетодичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Самостійні заняття з загальної фізичної підготовки» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Самостійні заняття з загальної фізичної...
Модуль „розвиток спеціальної фізичної підготовки засобами видів спорту ” Методичні вказівки для студентів II курсу з спеціальностей iconМетодичні вказівки для студентів IV курсу медичних факультетів із самостійної підготовки до практичних занять
Найбільш поширені соматичні захворювання у дітей студентів IV курсу медичних факультетів Донецького національного медичного університету...
Модуль „розвиток спеціальної фізичної підготовки засобами видів спорту ” Методичні вказівки для студентів II курсу з спеціальностей iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. Методичні вказівки відповідають робочій програмі з першої долікарської...
Модуль „розвиток спеціальної фізичної підготовки засобами видів спорту ” Методичні вказівки для студентів II курсу з спеціальностей iconМетодичні вказівки для студентiв 2 курсу стоматологічного факультета з самостійноі підготовки до практичних занять з загальноі хірургіі
Підготовки до практичних занять з загальноі хірургіі (Модуль 1 Загальна хірургія) для студентів 2 курсу стоматологічного факультету...
Модуль „розвиток спеціальної фізичної підготовки засобами видів спорту ” Методичні вказівки для студентів II курсу з спеціальностей iconМетодичні вказівки для студентів V курсу медичних факультетів із самостійної підготовки до практичних занять
Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. Методичні вказівки відповідають робочій програмі з педіатрії для...
Модуль „розвиток спеціальної фізичної підготовки засобами видів спорту ” Методичні вказівки для студентів II курсу з спеціальностей iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу Термодинаміка та теплопередача з основами фізичної хімії  (для студентів 2 курсу...
Модуль „розвиток спеціальної фізичної підготовки засобами видів спорту ” Методичні вказівки для студентів II курсу з спеціальностей iconМетодичні вказівки для студентів з курсу медичних факультетів із самостійної підготовки до практичних занять
Донецького національного медичного університету ім М. Горького. Методичні вказівки відповідають робочій програмі з загальної хірургії...
Модуль „розвиток спеціальної фізичної підготовки засобами видів спорту ” Методичні вказівки для студентів II курсу з спеціальностей iconМетодичні вказівки для студентів з курсу медичних факультетів із самостійної підготовки до практичних занять
Донецького національного медичного університету ім М. Горького. Методичні вказівки відповідають робочій програмі з загальної хірургії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи