1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів icon

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів




Скачати 247.56 Kb.
Назва1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Дата08.10.2014
Розмір247.56 Kb.
ТипДокументи


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ





ЗАТВЕРДЖУЮ










Голова комітету

з конкурсних торгів





___________________А.В.Новошицький















^ ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

для учасників щодо підготовки пропозицій конкурсних торгів на закупівлю:

"Масло вершкове та молочні пасти" за ДК-10.51.3;


2014 рік
^

1. Загальні положення


1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 року №2289-VI (далі Закон) . Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:




- повне найменування:

Національний університет державної податкової служби України

- місцезнаходження:

08200, м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками


Мосес Йосип Мусійович, начальник відділу по забезпеченню харчуванням, тел – (04597) 60-246;

Шпак Оксана Віталіївна, секретар комітету з конкурсних торгів,

тел. – (04597) 60-246;

3. Інформація про

предмет закупівлі




– предмет закупівлі:

"Масло вершкове та молочні пасти" за ДК-10.51.3;


– назва предмета закупівлі:




– місце та кількість товарів:

Київська обл., м. Ірпінь, вул . Карла Маркса, 31, 08201;

Найменувань-1;

- строк поставки товару:

березень – грудень 2014 року;


^ 4. Процедура закупівлі

Відкриті торги


5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.


^ 6. Інформація про

валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.


^ 7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів


Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. Всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів можуть бути складені як українською, так і російською мовами, а у разі надання цих документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською чи російською мовами. Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та печаткою Учасника торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд Учасника).


^ 8. Адреса веб-порталу, на якому розміщується інформація про закупівлю

www.tender.me.gov.ua

www.asta.edu..ua



ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів



1.Процедура

надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів


Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

^ 2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

^ 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).



Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

У випадках, коли в документації конкурсних торгів наявна вимога Замовника щодо надання копії документу – це означає, що має бути надана копія, посвідчена підписом уповноваженої особи Учасника та відбитком печатки (якщо учасник здійснює діяльність за наявності печатки). У всіх інших випадках Замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально посвідченої копії відповідного документу.

Пропозиція конкурсних торгів повинна мати реєстр наданих документів із позначенням номеру сторінки пропозиції конкурсних торгів, на якій знаходиться документ.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання протоколу розкриття, договору про закупівлю та інших документів, які передбачені Законом.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
повне найменування і місцезнаходження замовника;
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
маркування: "Не відкривати до 12-00 год. за київським часом 4 березня 2014 року"

^ 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника


Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з наступних документів:

 • документ, який містить інформацію про вартість товару;

 • банківська гарантія;

 • істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю, викладені відповідно до п. 2 розділу VI даної документації конкурсних торгів;

 • копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

 • інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);

 • документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; 

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію учасника (за наявності);

 • копія Статуту підприємства (за наявності), завірена належним чином;

 • копія довідки про внесення до ЄДРПОУ, де фігурують зареєстровані види діяльності (за наявності);

 • копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість чи копія свідоцтва про сплату єдиного податку;

 • довідка про те, фізична особа – підприємець, яка є учасником процедури закупівлі, або посадова особа учасника не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку, видана уповноваженим органом;

 • довідка про відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом, порушення проти нього справи про банкрутство чи відкриття ліквідаційної процедури, з терміном видачі довідки не більше тридцяти календарних днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

 • довідка ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством України з терміном видачі не більше десяти днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;


Учасники – фізичні особи та фізичні особи - підприємці у складі пропозиції конкурсних торгів подають також копію паспорту та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

^ 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів


Забезпечення пропозиції конкурсних торгів надається учасником торгів у вигляді банківської гарантії на суму 28665 гривень і строк 90 днів ;


^ 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів


Забезпечення пропозиції конкурсних торгів повертається учаснику протягом трьох банківських днів з дня настання підстави для повернення у разі:

– закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

– укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

– відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

– закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

^ Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертаєтьс замовником у разі:

– відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

– не підписання учасником, що став переможцем процедури торгів, договору про закупівлю;

– ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.


^ 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозиції конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.


^ 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Відповідно до статті 16 Закону  замовник встановлює наступні  кваліфікаційні критерії:

- довідка у довільній формі, що містить відомості про наявність холодильного обладнання, складських приміщень площею не менше 500 м2 з відповідними дозволами СЕС та автотранспорту для доставки товару;

- копії санітарних паспортів на автомобільний транспорт, яким буде здійснюватися поставка товару;

- свідоцтво про реєстрацію автотранспорту, який пропонується для виконання договору (не менше трьох);

- копії договорів оренди складських приміщень або документи, які підтверджують право власності на складські приміщення;

- договір на санітарну обробку автотранспорту;

- договір з ветеринарною службою на обслуговування та обстеження складів (для продукції тваринного походження);

- узгоджений з територіальним органом стандартизації перелік засобів вимірювальної техніки;

- нормативний документ наданий учаснику про наявність (відсутність) обладнання для пакування продуктів харчової промисловості матеріалами дозволеними МОЗ України;

- договір з виробником продуктів харчової промисловості на 2014рік та атестат виробництва, експлуатаційний дозвіл для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів;

- довідка у довільній формі, що містить відомості про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо закупівлі товарів, що є предметом даної закупівлі;

- копії медичних книжок (довідок) водіїв, вантажників, експедиторів, інших працівників які задіяні у постачанні продукції;

- копія штатного розпису, завірена належним чином;

- довідка у довільній формі, що містить відомості про виконання аналогічних договорів (за предметом та обсягами);

- копії щонайменше трьох договорів про виконання аналогічних закупівель, завірені належним чином;

- копії трьох або більше листів, що містять відгуки компаній (підприємств), з якими Учасник має (мав) договірні відносини щодо даних товарів за змістом та обсягами, що є предметом даної закупівлі;

- копія Балансу (форма № 1): за останній звітний період з позитивними результатами фінансового обігу, завірену належним чином;

- копія Звіту про фінансові результати (форма № 2): за останній звітній період, завірену належним чином;

- копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період, завірена належним чином;

- довідка (довідки) з обслуговуючого банку про наявність рахунку та про відсутність простроченої заборгованості за кредитами.

- сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації наданої учасником до органів державної влади, підприємств установ відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав зазначених у частині 1ст.17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
* - замовник обов’язково перевіряє виробничі приміщення переможця торгів ( з наступним виїздом на обстеження даних приміщень представниками Замовника)

* - документи, що не передбачені законодавством для Учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


^ ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ




з/п

Найменування товару

Оди-ниця

виміру

Кіль-кість

Ціна за одиницю грн. з ПДВ

Загальна вартість грн. з ПДВ

1

Масло вершкове

кг

14700









Схвалено на засіданні робочої

групи структурного підрозділу,

протокол №1 від 29.01.2014 року.
У разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз "або еквівалент".
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим даним розділом, а також документ, який містить інформацію про вартість послуг (за підписом керівника підприємства та відбитком печатки.





^ Документ про вартість товару

повинен бути складений за наступною формою:

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *(в разі його наявності))
Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у конкурсних торгах свою пропозицію:

1. Повне найменування учасника ______________________________________________

2. Адреса (місце знаходження) _________________________________________________

3. Телефон/факс:_____________________________________________________________

4. Електронна адреса:_________________________________________________________

5. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) ____________________________________________________________________________

6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), юридична адреса підприємства, _______________________________________________________________

7. Вартість пропозиції конкурсних торгів становить:

цифрами ______________грн., з урахуванням ПДВ.

словами ____________________________________________________________________

*(при розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів учасник включає всі витрати, в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені учасником при виконанні замовлення. )




з/п

Найменування товару

Одиниця

виміру

Кількість

Ціна за одиницю грн. з ПДВ

Загальна вартість грн. з ПДВ

1

Масло вершкове

кг

14700







^ ВСЬОГО на суму, грн.







у тому числі ПДВ








8. Термін надання товару _________(але в будь-якому випадку не пізніше 31.12.2014р.)

9. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _________________________________________________________

10. Додаткові відомості ___________________________________________________________________________

До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

11. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом часу, зазначеного у пункті 5 розділу 3 документації конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

____________________________________________________________________________

(Підпис керівника підприємства, організації, установи)

МП*
Заповнення усіх пунктів даної форми, за винятком п.11, є обов’язковим.


 • Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів.






^ 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

- розподіл предмета закупівлі на лоти не передбачено.

^ 9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.


^ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

– спосіб подання:

– місце подання:

– кінцевий строк подання:



Особисто або поштою;

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31, кім. 109;

4 березня 2014 року до 12-00 годин;

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

^ 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

– місце розкриття:

– дата та час розкриття:


Київська область, м. Ірпінь, вулиця Садова, 53, кім. 104;

4 березня 2014 року о 12-00 годин;
До участі у процедурі розкриття пропозиції конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозиції конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю або дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або посвідчення водія .

Під час розкриття пропозиції конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


^ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

^

Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів:


Ціна (питома вага цінового критерію – 100 балів).

Максимальна кількість балів, яку може набрати пропозиція конкурсних торгів Учасника, становить 100 балів.
^

Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів


За критерієм оцінки «ціна»:

найнижча (мінімальна) загальна вартість запропонована учасниками х 100 (питому вагу критерію).

Ціна, запропонована учасником в пропозиції конкурсних торгів, повинна враховувати всі затрати пов’язані із сплатою податків, обов’язкових платежів, страхування, витрати пов’язані з отриманням необхідних дозволів та ліцензій тощо.

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник визначає переможця торгів із числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

Найбільш економічно вигідною визначається пропозиція, яка у результаті оцінки набрала найбільшу кількість балів..

^ 2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
У разі виявлення арифметичної помилки під час проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів замовник має право звернутися до учасника з метою підтвердження та отримання письмової згоди учасника на виправлення арифметичної помилки у його пропозиції конкурсних торгів. Після отримання письмової згоди учасника на виправлення арифметичної помилки комітетом з конкурсних торгів на засіданні приймається рішення щодо такого виправлення простою більшістю голосів. У протоколі оцінки замовником вказується остаточна (виправлена) ціна пропозиції конкурсних торгів.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 



^ 3. Інша інформація 

Учасник – переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.


^ 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів


Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
– не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
– не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
– не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

^ 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:
– відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
– неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
– виявлення факту змови учасників;
– порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
– подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
– відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
– ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
– здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону 

^ VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

^ 2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Договір про закупівлю, що укладається між резидентами України, повинен бути викладений виключно українською мовою.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Договір про закупівлю повинен відповідати Типовому договору, затвердженому наказом Мінекономіки № 925 від 27.07.2010 р. "Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти".
Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю:

– предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

– кількість товару та вимоги щодо їх якості;

– порядок здійснення оплати;

– сума, визначена у договорі;

– термін та місце поставки товару;

– строк дії договору;

– права та обов'язки сторін;

– зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

– відповідальність сторін.

^ 3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю


У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагається


Схвалено рішенням комітету з конкурсних торгів

30 січня 2014 року, протокол №3.


Схожі:

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів icon1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01. 06. 2010...
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів icon1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01. 06. 2010...
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів icon1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01. 06. 2010...
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів icon1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01. 06. 2010...
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів icon1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01. 06. 2010...
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів icon1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10. 04. 2014...
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів iconГолова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-17). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів iconГолова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі Закон). Терміни,...
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів iconІнформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ Місце знаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів iconІнформація про замовника торгів Повне найменування Одеський державний університет внутрішніх справ Місце знаходження
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону ( 2289-17 ). Терміни, які використовуються в цій документації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи