Положення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина icon

Положення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
Скачати 55.76 Kb.
НазваПоложення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
Дата08.10.2014
Розмір55.76 Kb.
ТипПоложення
Затверджено

Наказ Національного університету

державної податкової служби України

від “24” лютого 2014 року № 314ПОЛОЖЕННЯ

про порядок роботи апеляційної комісії

Національного університету державної податкової служби України
І. Загальна частина

1.1. Апеляційна комісія Національного університету державної податкової служби України та його філій заочної форми навчання (далі – Апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій вступників щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні в Національному університеті державної податкової служби України (далі – Університет).

1.2. Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року №1510 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за №1855/24387 (далі – Умови прийому), Правил прийому до Національного університету державної податкової служби України в 2014 році, затверджених наказом від 25 листопада 2013 року №1854 (далі – Правила прийому), Статуту Національного університету державної податкової служби України та цього Положення.

1.3. Положення про порядок роботи апеляційної комісії затверджується наказом ректора Національного університету державної податкової служби України.

1.4.  Порядок подання і розгляду апеляції оприлюднюється та доводиться до відома вступників до початку вступних випробувань.
ІІ. Склад апеляційної комісії

2.1. Склад Апеляційної комісії затверджується наказом ректора Університету не пізніше 1 березня.

2.2. Кількість членів Апеляційної комісії встановлюється залежно від необхідності.

2.3.  До складу Апеляційної комісії входять:

- голова Апеляційної комісії;

- секретар Апеляційної комісії;

- члени Апеляційної комісії.

2.4. Головою Апеляційної комісії Університету є проректор Університету – заступник голови Приймальної комісії Університету. Головою Апеляційної комісії у філіях заочної форми навчання призначається заступник директора філії.

2.5. Секретарем Апеляційної комісії Університету призначається заступник відповідального секретаря Приймальної комісії. У філіях заочної форми навчання – секретар відбіркової комісії.

2.6. При прийомі на навчання на основі повної загальної середньої освіти склад Апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних працівників Університету та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії та комісії для проведення співбесід Університету.

2.7. До складу Апеляційної комісії при прийомі на другий (третій) курс для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (з нормативним терміном навчання на вакантні місця), спеціаліста, магістра входять провідні науково-педагогічні працівники Університету або інших вищих навчальних закладів, які не є членами фахових атестаційних комісій в Університеті.

2.8. Оплата праці членів Апеляційної комісії, а саме вчителів, рекомендованих управліннями освіти і науки відповідних обласних державних адміністрацій та АР Крим, проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до діючих нормативно-правових актів.

2.9. До складу Апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до Університету в поточному році.

2.10. Термін повноважень Апеляційної комісії становить один рік.
ІІІ. Порядок подання та розгляду апеляцій

3.1. Апеляцією є аргументоване письмове звернення (заява) вступника про порушення процедури вступних випробувань, що призвело до зниження оцінки або про необ’єктивність, на його думку, виставленої оцінки на вступних випробуваннях. В ході апеляції розглядається тільки правильність виставлення оцінки за відповідь вступника.

3.2. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні в Університеті (далі – апеляція), повинна подаватись Приймальній комісії Університету особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

3.3.  Апеляції від інших осіб, крім вступника, в тому числі від родичів вступника, не приймаються і не розглядаються.

3.4. Апеляція розглядається в день її подання у присутності вступника, але не пізніше наступного дня після її подання.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

3.5. Апеляції з приводу результатів усної співбесіди подаються тільки в день проведення співбесід.

3.6. Подані апеляції реєструються відбірковими комісіями у відповідному журналі, до якого заносяться такі відомості:

  • прізвище, ім’я та по батькові вступника, який подав апеляцію;

  • перелік вступних випробувань, які складались вступником та їх результати;

  • дата складання вступних випробувань;

  • дата подачі апеляції;

  • підпис вступника.

3.7. Під час розгляду апеляції вступник знайомиться зі своїм перевіреним тестовим завданням чи результатами вступного екзамену з фізичної підготовки – при вступі на напрям підготовки “Правоохоронна діяльність” та отримує пояснення від голів та членів предметних екзаменаційних комісій, комісій для проведення співбесід, фахових атестаційних комісій щодо відповідності виставлених балів (оцінок) затвердженим критеріям оцінювання.

Якщо після наданих пояснень вступник обґрунтовано не погоджується з отриманою оцінкою вдруге, він запрошується на засідання Апеляційної комісії, яка працює за окремим графіком. На засідання, крім вступника та членів Апеляційної комісії, за необхідності можуть запрошуватися голови та члени предметних екзаменаційних комісій, комісій для проведення співбесід, фахових атестаційних комісій.

Якщо вступник неповнолітній, то також дозволяється присутність одного із батьків вступника.

3.8. На засіданні за результатами розгляду апеляції виноситься рішення Апеляційної комісії щодо оцінки за тестування з відповідних предметів, співбесіди, фахових вступних випробувань чи вступного екзамену з фізичної підготовки, про що складається протокол Апеляційної комісії.

У разі необхідності зміни оцінки (як в разі її збільшення, так і в разі зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається в екзаменаційній роботі, листі-співбесіди та екзаменаційному листі.

3.9. Вступнику, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол Апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням Апеляційної комісії.

Якщо після наданих пояснень вступник не погоджується з отриманою оцінкою, члени Апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з результатом засідання Апеляційної комісії та роботою вступника передається на розгляд Приймальної комісії.

3.10. Результати засідання Апеляційної комісії та рецензії розглядаються на найближчому засіданні Приймальної комісії. У разі потреби вступник, екзаменатори та члени Апеляційної комісії можуть бути запрошені на засідання Приймальної комісії.

3.11. Остаточна оцінка затверджується рішенням Приймальної комісії.

3.12. Спірні питання щодо діяльності Приймальної комісії розглядаються Апеляційною комісією, як правило, в присутності заявника та голови Приймальної комісії, в разі його відсутності – відповідального секретаря Приймальної комісії.

3.13. Заяви на апеляцію, подані з порушенням вимог пунктів 3,2 та 3.5 даного Положення, до розгляду не приймаються.

3.14. Апеляція з питань відсторонення вступника від участі у вступних випробуваннях, з причин, вказаних у розділі ІV підпункті 4.7 Положення про приймальну комісію Університету, на засіданні Апеляційної комісії не розглядається.
Розглянуто і схвалено на засіданні

Приймальної комісії Університету

протокол від 14 лютого 2014 року № 2
Відповідальний секретар приймальної

комісії _____________ О.М. Мельник


Схожі:

Положення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина iconПоложення про приймальну комісію Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
Приймальна комісія Національного університету державної податкової служби України (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого...
Положення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина iconПоложення про порядок прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України
Правил прийому до Національного університету державної податкової служби України в 2014 році, затверджених наказом від 25 листопада...
Положення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина iconПоложення про відбіркові комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення
Університету І в територіально відокремлених структурних підрозділах Університету (філіях заочної форми навчання) можуть утворюватись...
Положення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина iconПоложення про проведення співбесід з вступниками Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення
Правилами прийому до Національного університету державної податкової служби України в 2014 році (далі – Правила прийому)
Положення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина iconПоложення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення
Національного університету державної податкової служби України (далі – Університет)
Положення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина iconПоложення про порядок апеляції апеляційна комісія утворюється згідно наказу керівника вищого навчального закладу
До складу апеляційної комісії входять: голова апеляційної комісії та члени апеляційної комісії – провідні науково-педагогічні працівники...
Положення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина iconПоложення про порядок апеляції апеляційна комісія утворюється згідно наказу керівника вищого навчального закладу
До складу апеляційної комісії входять: голова апеляційної комісії та члени апеляційної комісії – провідні науково-педагогічні працівники...
Положення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина iconПоложення про фахові атестаційні комісії Національного університету державної податкової служби України
Кількісний склад Комісій встановлюється виходячи із потреби, але не менше 3 осіб
Положення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина iconПоложення про апеляційну комісію Національного університету фізичного виховання І спорту України І. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації, діяльності та основні функції апеляційної комісії Національного університету фізичного...
Положення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина iconПоложення про предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід з вступниками Національного університету державної податкової служби України
Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та Правилами прийому до Університету у поточному році для проведення конкурсних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи