Положення про порядок прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України icon

Положення про порядок прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України
НазваПоложення про порядок прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України
Дата08.10.2014
Розмір65.6 Kb.
ТипПоложення


Державна податкова СЛУЖБА України

Національний університет державної податкової служби України

НАКАЗ
“24 02 2014 р. м. Ірпінь № 310

Про затвердження Положення про

порядок прийому на навчання для

здобуття освітньо-кваліфікаційних

рівнів спеціаліста, магістра до Національного

університету державної податкової служби України

З метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України в 2014 році відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387, Правил прийому до Національного університету державної податкової служби України в 2014 році, затверджених наказом від 25 листопада 2013 року № 1854 та Положення про приймальну комісію Національного університету державної податкової служби України, затвердженого наказом від 24 лютого 2014 року №307

наказую:
1. Затвердити Положення про порядок прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України (далі – Положення), що додається.

2. Членам Приймальної комісії; відбіркових комісій факультетів, філій заочної форми навчання; фахових атестаційних комісій у своїй діяльності керуватися даним Положенням.

3. Деканам (начальнику) факультетів, директорам філій заочної форми навчання провести організаційні збори зі студентами випускних курсів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, та ознайомити їх з даним Положенням.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Національного університету державної податкової служби України від 31 січня 2013 року №105 «Про затвердження Положення про порядок прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України».
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Національного університету державної податкової служби України
^

від “24” лютого 2014 року № 310ПОЛОЖЕННЯ

про порядок прийому на навчання для здобуття

освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра

до Національного університету державної податкової служби України
І. Загальні положення

1.1. Дане Положення регулює питання конкурсного відбору бакалаврів при прийомі та зарахуванні на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України (далі – Університет).

1.2. Положення поширюється на випускників-бакалаврів Університету та інших вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання всіх напрямів підготовки.

1.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

1.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

1.5. Фінансування підготовки спеціалістів, магістрів в Університеті здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

за ваучерами;

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

1.6. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, вступний екзамен з іноземної мови (при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра), що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в строки визначені Правилами прийому до Університету.

1.7. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визначення і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

1.8. Пільги для вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста, магістра визначаються чинним законодавством, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Правилами прийому до Університету в поточному році.

1.9. При прийомі для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра організовується цільовий прийом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

1.10. Особи, які вступають до Університету на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане Міністерством доходів і зборів України, Головним управлінням Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

1.11. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового списку.
ІІ. Нормативно-правова база організації прийому

2.1. Організація прийому та зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра здійснюється відповідно до:

  • Закону України “Про вищу освіту”;

  • Умов прийому до вищих навчальних закладів України в поточному році;

  • Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України;

  • Правил прийому до Університету в поточному році;

  • Положення про Приймальну комісію Університету в поточному році.

2.2. Організація прийому документів здійснюється відбірковими комісіями Університету, а зарахування – ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

2.3. Основним нормативним документом про зарахування студентів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра є наказ ректора Університету, який складається на підставі рішення Приймальної комісії.

2.4. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 4.2, 4.3, 4.4 розділу ІV Правил прийому.
ІІІ. Організація зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра

3.1. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста конкурсний бал встановлюється за результатами фахових випробувань.

При прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста програми фахових випробувань визначає Університет.

Оцінювання знань на фахових випробуваннях здійснюється за шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

3.2. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра конкурсний бал обчислюється шляхом додавання результатів фахових випробувань та результатів вступного екзамену з іноземної мови.

Прийом вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі повної вищої освіти за відповідною спеціальністю здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

При прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра програми фахових випробувань визначає Університет.

Оцінювання знань з фахових випробувань та вступного екзамену з іноземної мови здійснюється за шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

3.3. За умови однакового конкурсного бала та при відсутності права на цільове, позаконкурсне та першочергове зарахування, визначеного розділами VII, Х та ХІ Правил прийому, при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра, враховується середній бал додатка до диплома попередньо здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня.

Розглянуто і схвалено на засіданні

Приймальної комісії Університету

протокол від 14 лютого 2014 року № 2
Відповідальний секретар приймальної

комісії _____________ О.М. МельникСхожі:

Положення про порядок прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України iconПоложення про проведення співбесід з вступниками Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення
Правилами прийому до Національного університету державної податкової служби України в 2014 році (далі – Правила прийому)
Положення про порядок прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України iconПоложення про приймальну комісію Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
Приймальна комісія Національного університету державної податкової служби України (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого...
Положення про порядок прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України iconПоложення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
України та його філій заочної форми навчання (далі – Апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій вступників щодо екзаменаційної...
Положення про порядок прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України iconПоложення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення
Національного університету державної податкової служби України (далі – Університет)
Положення про порядок прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України iconПоложення про предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід з вступниками Національного університету державної податкової служби України
Умовами прийому до вищих навчальних закладів України та Правилами прийому до Університету у поточному році для проведення конкурсних...
Положення про порядок прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України iconПоложення про відбіркові комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальні положення
Університету І в територіально відокремлених структурних підрозділах Університету (філіях заочної форми навчання) можуть утворюватись...
Положення про порядок прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України iconПравила прийому до Національного університету державної податкової служби України в 2012 році
Національному університеті державної податкової служби України здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді...
Положення про порядок прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України iconСпеціальність «Українська мова І література»
Випробування бакалаврів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліста», «магістра»
Положення про порядок прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України iconЗвіт №6 про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника від 23. 04. 2014р. Замовник: Найменування: Національний університет державної податкової служби України
Шевченко Сергій Петрович, начальник телекомунікаційного відділу Національного університету державної податкової служби України, Київська...
Положення про порядок прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра до Національного університету державної податкової служби України iconПрограми вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра
Теорія фінансів, податки й оподаткування, державний бюджет, фінанси господарюючих суб’єктів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи