Положення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25 icon

Положення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
НазваПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Сторінка1/4
Дата09.10.2014
Розмір0.64 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4
ЗМІСТ

Стор

ДИСЦИПЛІНА «ПОДАТКОВЕ ПРАВО» 19

Тема 2. Структура (елементи) податку, її правове регулювання 20

Тема 4. Податкові правовідносини та податково-правові норми 20

Тема 11. Податок на додану вартість 21

Тема 12. Акцизний податок 21

Тема 17. Природоохоронні платежі 22

Тема № 6. Фізична особа 23

Тема № 7.Опіка та піклування 24

Тема № 8. Юридичні особи 24

Тема № 15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 25

Тема № 16. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи 25

Тема № 17. Загальні положення про речове право 25

Тема № 18. Право власності 25

Тема № 19. Право спільної власності 25

Тема № 21. Речові права на чуже майно 25

Тема № 22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25

Тема № 23. Авторське право та суміжні права 25

Тема № 25. Загальні положення про зобов’язання 26

Тема № 26. Загальні положення про договір 26

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма фахового вступного випробування зі спеціальностей 7.03040101 «Правознавство» та 8.03040101 «Правознавство» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра з права, галузь знань 0304 «Право», спеціальність «Правознавство», затвердженої наказом Національного університету ДПС України від 14.11.2012 р № 156.

Для спеціальностей 7.03040101 «Правознавство» та 8.03040101 «Правознавство» програма фахового вступного випробування включає матеріал державної програми з наступних дисциплін:

 • «Господарське право»

 • «Теорія держави і права»

 • «Конституційне право»

 • «Адміністративне право»

 • «Цивільне та сімейне право»

 • «Трудове право»

 • «Кримінальне право»

 • «Фінансове право»

 • «Податкове право»

Метою фахового вступного випробування є перевірка, оцінка теоретичної та практичної підготовки студентів, встановлення рівня його знань з основних фахових дисциплін, їх відповідності вимогам стандарту якості освіти, навчальним планам і програмам підготовки фахівців.

Головним завданням фахового вступного випробування є оцінка рівня фахової підготовки студентів, виявлення глибини теоретичних знань, практичних вмінь і навичок та можливості застосування набутих знань при складанні фахових випробувань.

Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, змісту фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін та критеріїв оцінювання фахового вступного випробування.

^ ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

В РОЗРІЗІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ДИСЦИПЛІНА «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»
Тема 1. Загальні положення господарського права

Поняття господарського права як галузі права. Господарська діяльність: поняття та види. Поняття, ознаки та учасники господарських правовідносин. Методи господарсько-правового регулювання.

^ Тема 2. Суб’єкти господарських правовідносин

Поняття, ознаки та види суб’єктів господарювання. Поняття майна суб’єктів господарювання його склад та джерела формування. Права та обов’язки суб’єкта господарювання. Утворення та припинення суб’єкта господарювання. Установчі документи суб’єктів господарювання – юридичних осіб. Форми, методи державного керівництва економікою.

^ Тема 3. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності

Поняття та місце проведення державної реєстрації. Порядок проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця. Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

^ Тема 4. Ліцензування господарської діяльності

Поняття ліцензії та види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Порядок отримання ліцензії суб’єктом господарювання. Підстави та порядок переоформлення ліцензії. Підстави для анулювання ліцензії.

^ Тема 5. Патентування підприємницької діяльності

Поняття патентування та види підприємницької діяльності, які підлягають патентуванню. Поняття торгового патенту, порядок його придбання та строки сплати. Пільговий торговий патент.

^ Тема 6. Правові основи технічного регулювання

Система сертифікації України УкрСЕПРО та оцінка відповідності вимогам технічних регламентів. Процедура проведення сертифікації продукції та оцінки відповідності вимогам технічних регламентів. Видача сертифіката відповідності на продукцію та здійснення технічного нагляду.

^ Тема 7. Правове становище підприємств

Поняття, види, організаційно-правові форми та категорії підприємств. Казенні підприємства. Особливості правового становища державних унітарних підприємств. Благодійні та інші неприбуткові організації.

^ Тема 8. Правове становище господарських товариств

Поняття та види господарських товариств. Правове становище акціонерних товариств. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ), повного та командитного товариства.

^ Тема 9. Правове регулювання господарських об’єднань

Поняття та ознаки об’єднань підприємств. Види об’єднань підприємств, їх організаційно-правові форми. Органи управління об’єднань підприємств.

^ Тема 10. Господарські зобов’язання

Поняття, види та підстави виникнення господарських зобов’язань. Виконання та забезпечення виконання господарських зобов’язань. Соціально-комунальні та публічні зобов’язання суб’єктів господарювання. Припинення господарських зобов’язань. Недійсність господарських зобов’язань.

^ Тема 11. Господарський договір

Поняття та ознаки господарського договору. Класифікація та система господарських договорів. Порядок укладання господарських договорів (загальне та спеціальне). Умови та порядок здійснення закупівлі. Порядок проведення відкритих торгів. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель.

^ Тема 12. Господарсько–правова відповідальність

Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. Підстави господарсько-правової відповідальності. Види господарсько-правових санкцій. Адміністративно-господарські санкції.

^ Тема 13. Правове регулювання цін та ціноутворення

Поняття, функції, види та характеристика ціни. Характеристика державних фіксованих і регульованих цін і порядок їх установлення. Відповідальність за порушення законодавства про ціни та ціноутворення.

^ Тема 14. Правові засади захисту економічної конкуренції

Поняття монопольного становище на ринку та зловживання ним. Система антимонопольного регулювання. Види монопольних зловживань. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

^ Тема 15. Правове регулювання господарсько-торгівельної діяльності

Види господарської діяльності та їх класифікація. Поняття та види торгівельної діяльності. Об’єкти та суб’єкти торгівельної діяльності.

^ Тема 16. Правове регулювання біржової торгівлі

Поняття, ознаки та види біржі. Правове становище товарної біржі: порядок створення, функції, права та обов’язки. Правовий статус фондової біржі: поняття, організаційно-правова форма та порядок створення.

^ Тема 17. Правове регулювання оренди та лізингу у сфері господарювання

Поняття оренди та лізингу, розбіжності між ними. Об’єкти та суб’єкти лізингу. Види та форми лізингу. Порядок проведення конкурсу на право укладання договорів оренди державного майна. Порядок укладання договорів оренди (простий, складний).

^ Тема 18. Правове регулювання послуг на іпотечному ринку

Виникнення, застосування і пріоритет іпотеки. Оформлення іпотеки. Підстави для звернення стягнення на предмет іпотеки.

^ Тема 19. Правові засади приватизації державного та комунального майна

Поняття та цілі приватизації. Державна програма приватизації: призначення, зміст, порядок і форма затвердження. Об’єкти та суб’єкти приватизації приватизації. Етапи приватизації державного майна.

^ Тема 20. Правове регулювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання

Поняття та види фінансової діяльності. Банківська діяльність. Страхування у сфері господарювання. Аудиторська діяльність.

^ Тема 21. Правове регулювання транспортної діяльності

Правове регулювання транспортної діяльності. Суб’єкти господарської діяльності в транспортній сфері, їх види, права та обов’язки. Договори з організації вантажних перевезень.

^ Тема 22. Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин)

Поняття, ознаки та суб’єкти комерційного посередництва. Агентський договір та його зміст. Брокерська діяльність. Припинення агентського договору та відповідальність за його порушення.

^ Тема 23. Правове регулювання комерційної концесії

Поняття комерційної концесії. Порядок укладання та реєстрація договору комерційної концесії. Права та обов’язки сторін за договором комерційної концесії. Припинення договору комерційної концесії.

^ Тема 24. Концесійна діяльність в Україні

Поняття та ознаки концесійної діяльності в Україні. Концесійний договір. Припинення діяльності підприємства, майно якого передається в концесію.

^ Тема 25. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

Поняття та види інвестицій. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності.

Види та форми інвестиційної діяльності. Поняття інноваційного інвестування.

^ Тема 26. Правовий режим спеціальних режимів господарської діяльності

Поняття та характеристика вільних економічних зон. Види вільних економічних зон. Порядок створення та ліквідація спеціальних вільних економічних зон. Управління спеціальними (вільними) економічними зонами.

^ Тема 27. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Поняття, види та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Характеристика суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності їх права та обов’язки. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

^ ТЕМА 28. Правове регулювання неплатоспроможності

Поняття та суб’єкти банкрутства. Провадження у справах про банкрутство. Черговість задоволення претензій кредиторів. Наслідки визнання боржника банкрутом.

^ ТЕМА 29. Правовий захист суб’єктів господарювання

Поняття захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання. Поняття та види захисту прав та інтересів. Досудове врегулювання господарських спорів. Виконавчий напис нотаріуса.

^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»


 1. Конституція України від 28 червня 1996 року із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 22 лютого 2014 року.

 2. Господарський Кодекс України від 01.01.2003 р. №436-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18-22. - Ст.144.

 3. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. №1775 –III // Відомості Верховної Ради України.-2000.-№36.-Ст.299.

 4. Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С. Господарське право України. Навч. посіб. / за заг. ред. С.В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012. - 564 с.^ ДИСЦИПЛІНА « КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
Тема 1. Конституційне право – галузь національного права України

Поняття конституційного права як галузь національного права України. Предмет конституційно-правового регулювання. Метод конституційного права України. Джерела конституційного права України

^ Тема 2. Система конституційного права України

Система конституційного права України Норми конституційного права України Особливі риси норм конституційного права України Класифікація норм конституційного права Інститути конституційного права Принципи конституційного права

^ Тема 3. Конституційно-правові відносини та конституційно-правова відповідальність

Поняття та особливості конституційно-правових відносин. Структура та характеристика складових елементів конституційно-правових відносин. Поняття та особливі риси конституційно-правової відповідальності. Види конституційно-правової відповідальності.

^ ТЕМА 4. Конституція – Основний закон держави

Поняття, ознаки та сутність конституції. Юридичні властивості та функції конституції. Види конституцій. Структура і порядок внесення змін і доповнень до конституції України.

^ ТЕМА 5. Конституційні основи державного і суспільного ладу

Поняття, суть та ознаки конституційного ладу України. Принципи конституційного ладу України. Гарантії конституційного ладу. Конституційні основи державного ладу України.

^ ТЕМА 6. Правовий статус людини і громадянина як загальний конституційно-правовий інститут. Конституційні права і свободи людини і громадянина

Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права. Основні принципи правового статусу людини і громадянина. Поняття, суть та ознаки конституційних прав і свобод людини і громадянина. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина. Конституційні обов’язки людини і громадянина. Гарантії правового статусу людини і громадянина.

^ ТЕМА 7. Громадянство України: поняття та ознаки

Поняття та ознаки громадянства України. Принципи громадянства України. Підстави визнання громадянства. Підстави набуття громадянства. Умови набуття громадянства. Підстави припинення громадянства. Умови втрати громадянства. Повноваження державних органів у вирішення питань громадянства України.

^ ТЕМА 8. Форми безпосередньої демократії в Україні

Теоретичні основи безпосереднього народовладдя. Поняття та соціальна функція виборів. Види виборів, принципи виборчого права. Види виборчих систем. Виборчий процес в Україні. Поняття та соціальна функція референдумів. Види референдумів. Предмет та порядок проведення всеукраїнського та місцевих референдумів.

^ ТЕМА 9. Законодавча влада в Україні

Державна влада як інститут конституційного права. Конституційні засади організації та здійснення державної влади в Україні. Поняття, система та види органів державної влади в Україні. Принципи організації та діяльності органів державної влади. Місце і роль органів державної податкової служби в системі органів державної влади. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України. Конституційний склад і структура Верховної Ради України. Функції і повноваження Верховної Ради України. Основні форми діяльності Верховної Ради України. Взаємовідносини Верховної Ради України з іншими органами державної влади. Законодавчий процес. Правовий статус народного депутата.

^ Тема 10. Президент України

Становлення інституту Президента України. Конституційний статус Президента України. Порядок обрання та вступу на пост Президента України. Функції і повноваження Президента України. Акти Президента України. Конституційні підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України.

^ Тема 11. Виконавча влада в Україні

Поняття та зміст виконавчої влади. Система органів виконавчої влади. Склад та порядок формування Кабінет Міністрів України. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: порядок формування та повноваження. Система місцевих органів виконавчої влади. Порядок формування, повноваження місцевих державних адміністрацій та їх голів.

^ ТЕМА 12. Судова влада в Україні

Конституційні принципи правосуддя в Україні. Система судових органів. Конституційний Суд України та його місце в системі судових органів. Повноваження, порядок формування, склад Конституційного Суду України. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції.

^ Тема 13. Територіальний устрій України

Поняття та особливості територіального устрою України. Особливості територіального устрою України. Основи конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим.

^ Тема 14. Місцеве самоврядування в Україні

Історія становлення місцевого самоврядування в Україні. Поняття місцевого самоврядування. Теорії місцевого самоврядування. Суб’єкти місцевого самоврядування в Україні.
^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
1.Конституція України від 28 червня 1996 року із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 22 лютого 2014 року.

2. Постанова Верховної Ради України «Про проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 року.

3. Конституція України: коментар змін (2004-2007). Теоретичні та практичні аспекти: Наук.-практ посіб. / Євграфов П. Б. - К.: Правова єдність, 2007. - 204 с.

4. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. -X .: Право, 2008.-416 с.

5. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч. / Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л..: у 2 т.-Т.1 / За ред. В.Ф.Погорілка.- К.:2006.- 544 с.

6. Конституційне право України у визначеннях і схемах / Гапоненко Л.В., Осадча Л. М. – 2012. – 132с.

^ ДИСЦИПЛІНА « ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»
Тема 1. Предмет, методи та функції науки теорії держави і права

Поняття, структура та функції юридичної науки. Ознаки та предмет теорії держави і права . Поняття та характеристика методології та система методів теорії держави і права. Класифікація функцій теорії держави і права . Роль теорії держави і права в системі юридичних наук.

^ Тема 2. Поняття походження і розвиток держави.

Додержавний період: характеристика суспільної влади та соціальних норм. Причини, що призвели до розпаду родового суспільства та виникнення держави. Теорії походження держави: різновиди та характеристика . Поняття держави та характеристика її ознак. Суть та соціальне призначення держави. Характеристика історичних типів держави.

^ Тема 3. Суспільство, держава, право і громадянин

Поняття та ознаки людини, особи та громадянина. Громадянське суспільство: поняття, ознаки, структура. Характеристика правового статусу особи і громадянина. Система основних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Держава і громадянин лінії взаємодії.

^ Тема 4. Держава і політична система суспільства

Поняття та ознаки політичної системи суспільства. Основні складові елементи політичної системи суспільства та їх характеристика. Держава як ядро політичної системи суспільства. Характеристика політичної влади. Політична культура: поняття, зміст та структура.

^ ТЕМА 5. Форми держави

Поняття і структурні елементи форми держави. Форма державного правління: монархія та республіка. Характеристика форм державного устрою: унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія. Поняття та види політичного режиму.

^ ТЕМА 6. Функції держави

Функції держави: поняття, співвідношення їх із завданнями держави. Критерії класифікації функцій держави на види та їх характеристика. Аналіз форм і методів здійснення функцій держави.

^ ТЕМА 7. Механізм держави

Поняття та принципи організації і діяльності механізму держави. Поняття та структура державного апарату. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади: поняття та характеристика. Співвідношення органів держави і органів місцевого самоврядування. Податкова служба України та її роль в функціонуванні механізму держави.

^ ТЕМА 8. Поняття, походження, розвиток і структура права

Поняття та ознаки права. Причини виникнення права. Теорії походження права. Зміст права. Поняття та види принципів права. Визначення та класифікація функцій права. Характеристика основних проявів цінності права. Співвідношення права з іншими соціальними явищами.

^ ТЕМА 9. Норми права в системі соціальних норм

Поняття та класифікація соціальних норм. Визначення норм права та її ознаки. Види норм права. Структура норми права: поняття „гіпотези”, „диспозиції” та „санкції”. Види гіпотез, диспозицій та санкцій. Способи викладення норм права в статтях нормативно-правових актів.

^ ТЕМА 10. Система права і система законодавства

Правова система суспільства: поняття та характеристика структурних елементів. Система права: поняття. Ознаки та характеристика структурних елементів. Загальна характеристика основних галузей права. Дія нормативно-правових актів в часі, просторі і по колу осіб.

^ ТЕМА 11. Правоутворення та форми права

Форми права: поняття та класифікація. Відмінність правотворчості від законотворчості і правоутворення. Стадії правотворчості. Види правотворчості держави і громадянського суспільства. Нормативно-правові акти України та їх система. Дія нормативно-правових актів в часі, просторі та щодо кола суб’єктів

^ ТЕМА 12. Реалізація норм права

Реалізація норм права: поняття та характеристика форм реалізації правових норм. Підстави застосування норм права. Основні стадії застосування правових норм. Акти застосування норм права: поняття, ознаки та види. Прогалини в праві та шляхи їх усунення.

^ ТЕМА 13. Тлумачення норм права

Тлумачення норм права: поняття та види. Характеристика способів тлумачення норм права. Особливості актів тлумачення норм права

^ ТЕМА 14. Правові відносини

Правовідносини: поняття, ознаки та види. Характеристика структурних елементів правовідносин. Правосуб’єктність фізичних та юридичних осіб. Юридичні факти: поняття та види.

^ ТЕМА 15. Правова поведінка, правопорушення і юридична відповідальність

Правова поведінка. Види правової поведінки. Правомірна поведінка: поняття та види. Правопорушення: поняття та види. Характеристика складових елементів правопорушення. Юридична відповідальність: поняття та види.

^ ТЕМА 16. Законність і правопорядок

Законність: поняття, принципи та гарантії. Суспільний порядок і правопорядок. Принципи правопорядку. Співвідношення між законністю і правопорядком. Державна дисципліна та її види.

^ ТЕМА 17. Правосвідомість і правова культура

Визначення та характеристика структурних елементів правосвідомості. Поняття правової культури та її роль у правотворчості й реалізації права. Види правової культури. Форми і методи правового виховання.

^ ТЕМА 18. Правове регулювання та його механізм

Поняття правового регулювання. Типи і способи правового регулювання. Механізм правового регулювання та характеристика його елементів. Ефективність правового регулювання суспільних відносин.

^ ТЕМА 19. Процесуальне право та його характеристика

Поняття та ознаки юридичного процесу. Види юридичного процесу. Характеристика стадій юридичного процесу. Система процесуального права та її співвідношення з системою процесуального законодавства. Основні ознаки норм процесуального права.

^ ТЕМА 20. Основні правові системи сучасності

Поняття «правова система» і «правова сім'я» та критерії їх розмежування. Загальна характеристика романо – германської правової сім'ї. Англо – американська правова система: поняття, ознаки та характеристика. Соціалістична правова сім'я. Мусульманське право: виникнення, джерела та структура.

^ Тема 21. Основні сучасні концепції держави і права

Основні сучасні концепції держави і права. Теорія правової держави. Теорія „держави загального благоденства”. Теорія еліт. Фашистські ідеї державності. Теорія національної держави. Характеристика теорії природного права. Основні ознаки соціологічної школи права. Характеристика марксистської теорії права.
^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

1. Теорія держави і права: Навч. посібник/ за заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова. К.: Юрінком Інтер, 2006 – 368 с.

2. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб./ Р.А. Калюжний, С.М. Тимченко, Н.М. Пархоменко, С.М. Легша. – К., 2007. – 296с.

3. Теорія держави і права для підготовки до іспиту – навчальний посібник/ Самофалов Л.П., Старостюк А.В., КононецьТ.Л., Шилінгов В.С.,Чернецька О.В. – Київ.- 2008. - 228с.

4. Теорія держави: Навч. посіб./ А.В. Старостюк, М.В. Кармаліта – 2013. – 100с.


^ ДИСЦИПЛІНА «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
Тема 1. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, ЙОГО МІСЦЕ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ

Поняття адміністративного права як публічної галузі права. Поняття «публічної адміністрації», «державного управління» та «виконавчої влади», їх співвідношення. Предмет і метод адміністративно-правового регулювання. Функції адміністративного права

Тема^ 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ НОРМИ І ВІДНОСИНИ

Поняття, види та особливості адміністративно-правових норм. Реалізація адміністративно-правових норм. Поняття та основні ознаки адміністративно-правових відносин та їх структура. Види адміністративно-правових відносин.

Тема^ 3. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА. ІНДИВІДУАЛЬНІ СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Поняття та система суб’єктів адміністративного права. Поняття адміністративного правового статусу фізичних осіб та його структура. Адміністративно-правовий статус громадян. Особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства.

Тема^ 4. КОЛЕКТИВНІ СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Адміністративно-правовий статус колективних суб’єктів адміністративного права. Система органів виконавчої влади. Адміністративно-правовий статус колективних суб’єктів адміністративного права не наділених владними повноваженнями

Тема^ 5. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Поняття і принципи державної служби. Цивільна державна служба. Мілітаризована державна служба. Дипломатична служба в Україні

Тема^ 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ, АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ МЕТОДИ

Поняття, значення та види форм управлінської діяльності. Поняття та юридичне значення правових актів управління. Види правових актів управління. Набрання чинності правовими актами управління. Державна реєстрація нормативно-правових актів. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб. Поняття та особливості методів діяльності публічної адміністрації. Переконання та заохочення в діяльності публічної адміністрації. Сутність і види адміністративного примусу в діяльності публічної адміністрації.

^ Тема № 7. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ

Поняття адміністративно-правових режимів. Структура адміністративно-правового режиму. Поняття та ознаки спеціальних адміністративно-правових режимів. Види спеціальних адміністративно-правових режимів. Режим надзвичайного стану. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації. Режим військового стану. Режим державної таємниці.

Тема^ 8. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Поняття і основні риси адміністративної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності Поняття та юридичний склад адміністративного правопорушення Мета та завдання адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень. Основні правила накладання адміністративних стягнень. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.

Тема^ 9. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Поняття ознаки та значення юридичного процесу. Поняття та елементи процесуальної форми. Основні концепції адміністративного процесу. Поняття та ознаки адміністративного процесу. Види адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу. Основні стадії адміністративного процесу. Поняття адміністративного судочинство

Тема^ 10. ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ

Поняття, основні ознаки та види публічних послуг. Поняття та ознаки адміністративних послуг, їх види. Процедура надання адміністративних послуг. Поняття види та ознаки соціально-економічних послуг. Поняття та види послуг соціального забезпечення. Форми надання послуг соціального забезпечення.

Тема^ 11. ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ І ДИСЦИПЛІНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Поняття і система способів забезпеченості законності в діяльності органів виконавчої влади. Правові засади здійснення державного контролю у сфері виконавчої влади. Нагляд як спосіб забезпечення законності в діяльності органів публічної адміністрації: поняття види. Звернення громадян як гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в державному управлінні.

Тема^ 12. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Загальна характеристика та зміст адміністративно-правового регулювання в сфері економіки. Адміністративно-правове регулювання в галузі фінансів. Адміністративно-правове регулювання у сфері економічного розвитку і торгівлі. Адміністративно-правове регулювання у сфері захисту економічної конкуренції

Тема^ 13. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І КУЛЬТУРИ

Загальна характеристика та зміст адміністративно-правового регулювання в сфері соціального розвитку і культури. Адміністративно-правове регулювання в галузі соціального захисту. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки. Адміністративно-правове регулювання в галузі охорони здоров’я

Тема^ 14. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

Загальна характеристика адміністративно-політичної сфери як об’єкта адміністративно-правового регулювання. Адміністративно-правове регулювання в галузі внутрішніх справ. Адміністративно-правове регулювання в сфері безпеки. Адміністративно-правове регулювання в сфері юстиції.\

^ Тема 15. Адміністративно-правове регулювання в сфері зовнішніх відносин

Завдання зовнішньої політики. Органи управління закордонними справами їх правове положення. Повноваження Президента України та Верховної Ради України в сфері управління зовнішніми справами. Міністерство закордонних справ як центральний орган виконавчої влади по реалізації зовнішньої політики. Адміністративно-правовий статус Надзвичайного і Повноважного посла. Адміністративно-правовий статус послів і консулів

Тема^ 16. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

Поняття податкової системи України. Міністерство доходів і зборів як провідний суб’єкт реалізації податкової політики держави: система органів та основні повноваження. Податкова міліція як правоохоронний підрозділ в сфері оподаткування.
^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»


 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Кодекси України: В 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – Кн. 1.

 2. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. // ВВР. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 3. Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні: Затверджено Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 р. // ВВР. – 1994. – № 6. – Ст.30.

 4. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 р. // ВВР.– 1994. – № 16. – Ст. 93.

 5. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К., 2003.^ ДИСЦИПЛІНА «ТРУДОВЕ ПРАВО»
Тема 1. Предмет, метод та система трудового права України

Вступ. Поняття трудового права України як галузі права. Суспільні трудові відносини, що становлять предмет регулювання трудового права. Метод правового регулювання трудових відносин. Функції трудового права України. Система трудового права України. Відмежування трудового права від суміжних галузей права.

^ Тема 2. Джерела трудового права

Поняття джерел трудового права України, їх класифікація. Конституція України як основне джерело трудового права. Кодекс законів про працю України та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини. Підзаконні акти, що регулюють трудові відносини. Локальні правові норми.

^ Тема 3. Принципи трудового права

Поняття основних принципів трудового права України. Основні права i свободи громадян, закріплені в Конституції України, що визначають принципи правового регулювання трудових відносин. Принципи трудового права, закріплені в Кодексі законів про працю України та інших законодавчих актах про працю. Зміст принципів трудового права.

^ Тема 4. Суб’єкти трудового права

Поняття суб’єкта трудового права України. Громадяни як суб’єкти трудового права України. Власник або уповноважений ним орган як суб’єкт трудового права. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права України Профспілкові органи та інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи як суб’єкти трудового права. Державні органи, які є суб’єктами трудового права.

^ Тема 5. Міжнародно-правове регулювання праці.

Поняття міжнародно-правового регулювання праці. Джерела міжнародно-правового регулювання праці. Мета, завдання, функції та принципи міжнародного трудового права. Суб’єкти міжнародного трудового права та особливості їх правового статусу. Міжнародно-правові стандарти у сфері праці та трудових відносин.

^ Тема 6. Правове регулювання соціального партнерства

Поняття соціального партнерства, його мета та форми. Нормативне регулювання соціального партнерства. Соціальні партнери та органи соціального партнерства. Поняття, значення та види колективних угод.

^ Тема 7. Колективний договір

Поняття колективного договору. Поняття колективних угод та їх види. Зміст та структура колективного договору. Колективні переговори по укладенню колективного договору. Порядок вирішення розбіжностей, що виникають під час ведення колективних переговорів. Реалізація колективного договору і контроль за його дією, відповідальність за порушення колективного договору.

^ Тема 8. Правова організація працевлаштування громадян

Поняття, форми зайнятості населення в умовах ринкових відносин. Поняття, форми і організація працевлаштування. Правове регулювання працевлаштування громадян України. Державні гарантії права на вибір виду зайнятості в Україні. Поняття безробітного і його правове становище.

^ Тема 9. Трудовий договір

Поняття і значення трудового договору. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів. Сторони трудового договору. Зміст трудового договору. Порядок укладення трудового договору. Форма трудового договору. Види трудових договорів. Особливості окремих видів трудових договорів. Загальний порядок укладення трудового договору. Зміна умов трудового договору. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці.

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. (ст.40 КЗпП України). Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 41 КЗпП України). Порядок звільнення з роботи і проведення розрахунку.

^ Тема 10. Робочий час і час відпочинку

Поняття робочого часу за трудовим договором. Види робочого часу. Режим та облік робочого часу і порядок його встановлення. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення. Чергування. Поняття відпочинку та його види. Трудові відпустки. Цільові відпустки, що не належать до часу відпочинку. Відпустки без збереження заробітної плати. Порядок надання відпусток.

^ Тема 11. Оплата праці

Поняття оплати праці, її структура і функції. Нормування праці. Тарифна система в оплаті праці та її складові елементи. Системи оплати праці. Особливості оплати праці при відхиленні від умов роботи, передбачених тарифами. Загальний порядок нарахування і виплати заробітної плати. Обчислення середнього заробітку. Гарантійні виплати і доплати, компенсації.

Преміювання працівників.

^ Тема 12. Правове регулювання соціального забезпечення та захисту населення

Поняття соціального забезпечення та його правові форми. Здійснення соціального захисту осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Здійснення соціального захисту осіб із зниженою працездатністю. Соціальне забезпечення вагітних жінок та жінок, які мають дітей. Соціальний захист дітей війни.

^ Тема 13. Охорона праці

Поняття охорони праці та її правове забезпечення. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії. Інструктаж і навчання працівників правилам з техніки безпеки і виробничої санітарії. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій. Охорона праці жінок, неповнолітніх, осіб зі зниженою працездатністю. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

^ Тема 14. Пенсійне забезпечення

Поняття пенсій за законодавством України. Поняття трудового стажу та його значення для виплати пенсій. Види пенсій. Недержавне пенсійне забезпечення.

^ Тема 15. Трудова дисципліна

Поняття трудової дисципліни та методи н забезпечення. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в установах та організаціях. Система заходів заохочення працівників як засіб забезпечення трудової дисципліни. Юридична відповідальність за порушення трудових обов’язків. Поняття дисциплінарного проступку. Заходи стягнення за порушення трудових обов’язків і порядок їх застосування. Громадські заходи стягнення і впливу за порушення трудової дисципліни.

^ Тема 16. Матеріальна відповідальність

Поняття матеріальної відповідальності. Правові підстави та умови матеріальної відповідальності працівників. Види матеріальної відповідальності працівників: обмежена, повна, підвищена. Порядок визначення розміру шкоди. Порядок відшкодування шкоди. Колективна ( бригадна) матеріальна відповідальність. Матеріальна відповідальність власника за шкоду, заподіяну працівникові.

ТЕМА 17. Нагляд та контроль за порушенням законодавства про працю

Поняття та основні види нагляду і контролю. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Органи державного пожежного нагляду, органи і установи санітарно-епідеміологічної служби. Органи судової влади і прокуратури. Відповідальність за порушення трудового законодавства і правил з охорони праці.

^ ТЕМА 18. Трудові спори

Поняття, предмет та класифікація трудових спорів. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. Поняття та види колективних трудових спорів.

Порядок розгляду колективних трудових спорів. Правове регулювання проведення страйків.
^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ «ТРУДОВЕ ПРАВО»

1. Конституція України від 28 червня 1996 року із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 22 лютого 2014 року.

2. Збірник законодавчих актів про працю : станом на 10 січня 2013 р. / упоряд.: Г. С. Гончарова, В. В. Жернаков, О. В. Черкасов. – Х. : Право, 2013. – 512 с.

3. Про оплату праці: Закон України № 108 від 24.03.1995 р// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 17, ст.121

4. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України № 137 від 3.03. 1998 р //Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 34, ст.227

5. Трудове право : підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко та ін. ; за ред. В.В. Жернакова. – Х. : Право, 2012. – 496 с.
^ ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
Тема 1. Фінанси та фінансова система

Фінанси як економічна та юридична категорія. Публічні фінанси як об’єкт фінансово-правового регулювання. Фінансова система України.

^ Тема 2. Правові основи фінансової діяльності держави. Повноваження Міністерства доходів і зборів у сфері фінансової діяльності

Поняття, принципи та методи публічної фінансової діяльності. Правові форми публічної фінансової діяльності. Органи державної влади, що забезпечують здійснення публічної фінансової діяльності. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері фінансової діяльності.

^ Тема 3. Предмет і система фінансового права як галузі права

Фінансове право як галузь права. Предмет фінансового права. Методи фінансово-правового регулювання. Фінансове право в системі права. Наука фінансового права. Система та джерела фінансового права.

^ Тема 4. Фінансово-правові норми і фінансово-правові відносини, їх особливості і види

Фінансово-правові норми: зміст та структура. Особливості та види фінансово-правових норм. Фінансові правовідносини: зміст та особливості.

^ Тема 5. Правові засади фінансового контролю. Здійснення фінансового контролю Міністерством доходів і зборів України

Фінансовий контроль – інститут фінансового права. Види фінансового контролю. Методи фінансового контролю. Гарантії законності при здійсненні фінансового контролю. Організація проведення фінансового контролю. Державні органи, що проводять фінансовий контроль. Недержавний фінансовий контроль.

^ Тема 6. Бюджет як центральна ланка фінансової системи України. Бюджетне право та бюджетні правовідносини

Поняття та значення бюджету для функціонування держави та територіальних громад. Види бюджетів. Бюджет як економічна і правова категорія. Ознаки, принципи формування та функції бюджету. Поняття, предмет, метод та джерела бюджетного права. Бюджетно-правові норми, їх види. Бюджетні правовідносини.

^ Тема 7. Правові основи бюджетної системи України. Бюджетні повноваження України та органів місцевого самоврядування

Бюджетна система України, її структура та принципи побудови. Бюджетна класифікація, її складові. Складові частини державного та місцевих бюджетів. Поняття та зміст бюджетних повноважень. Правові засади розподілу доходів і видатків між різними ланками бюджетної системи.

^ Тема 8. Бюджетний процес в Україні. Характеристика стадій бюджетного процесу

Поняття, зміст та завдання бюджетного процесу. Стадії бюджетного процесу. Принципи організації бюджетної діяльності. Учасники бюджетного процесу. Складання проекту Державного бюджету. Розгляд та затвердження Державного бюджету України. Виконання державного бюджету України. Бухгалтерський облік та звітність про виконання Державного бюджету України. Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність місцевих бюджетів. Подання та розгляд законопроектів, що впливають на показники бюджету, та введення в дію таких законів. Безспірне списання коштів бюджету та відшкодування збитків, завданих бюджету. Здійснення державних (місцевих) запозичень та управління державним (місцевим) боргом. Гарантії та граничні обсяги державного і місцевого боргу.

^ Тема 9. Правовий режим цільових публічних фондів коштів

Поняття та класифікація цільових публічних фондів коштів. Правові засади організації та діяльності Пенсійного фонду України. Порядок правового забезпечення загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та тимчасової втрати працездатності. Правові засади функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Правові гарантії у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

^ Тема 10. Відповідальність за порушення фінансового законодавства

Поняття, мета, принципи та функції фінансово-правової відповідальності. Співвідношення фінансово-правової відповідальності з іншими видами юридичної відповідальності. Фінансове правопорушення: поняття, склад, види. Поняття, ознаки та види фінансових санкцій. Фінансова відповідальність за податкові правопорушення. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

Тема 11. Характеристика основних фінансово-правових інститутів зарубіжних країн

Органи управління державними фінансами у зарубіжних країнах. Основи бюджетного права зарубіжних країн. Загальна характеристика оподаткування в зарубіжних країнах.
^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»

 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572.

 2. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552.

 3. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ // Відомості Верховної Ради України – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.

 4. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30.

 5. Берлач А.І.Фінансове право України : [навч. посіб. для вищ. навч. закл.] / А. І. Берлач; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна» — К.: Ун-т «Україна», 2008. — 327с.

 6. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підруч. - К.: Прецедент: Моя книга, 2007. - 448 с.

 7. Дмитренко Е.С. Фінансове право України. Загальна частина: Навч. посібник. - К.: Алерта; КНТ, 2006. - 376 с.


^

ДИСЦИПЛІНА «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»Тема 1. Вступ. Податок, як економіко-правова категорія. Становлення та розвиток оподаткування

Передумови виникнення податкових важелів. Характеристика періодів розвитку системи податків. Поняття податку та його особливості. Співвідношення податку, збору, мита. Функції податків. Принципи оподаткування. Види податків.
^

Тема 2. Структура (елементи) податку, її правове регулювання


Суб’єкти оподаткування, їх види. Предмет та об’єкт оподаткування. База оподаткування та одиниця виміру бази оподаткування. Методи та способи обчислення податкової бази. Ставки податку та методи оподаткування. Податкові пільги та їх види. Порядок та способи обчислення і сплати податку. Податкові періоди та строки сплати податку. Правове регулювання порядку надання органами державної податкової служби України відстрочок і розстрочок сплати податків, інших платежів.

^ Тема 3. Податкове право та податкове законодавство.

Поняття податкового права та його місце в системі фінансового права України. Предмет та метод правового регулювання податкового права. Співвідношення податкового права з іншими галузями права. Принципи податкового права. Джерела податкового права та їх види. Місце міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування в системі джерел податкового права. Поняття та значення міжнародного податкового права. Особливості кодифікації національного податкового законодавства.
^

Тема 4. Податкові правовідносини та податково-правові норми


Поняття та особливості податкових правовідносин. Види податкових правовідносин. Об’єкти та суб’єкти податкових правовідносин. Податково-правові норми, їх структура та види.

Тема 5. Правове регулювання податкової системи України. Податкова політика

Поняття, особливості та види податкових правовідносин. Їх об’єкти та суб’єкти. Податково-правові норми, їх структура та види. Дія податкових норм у часі, просторі та за колом осіб. Порядок встановлення, введення та скасування податків в Україні. Загальна характеристика та структура податкової системи України, організаційні принципи її побудови. Правове регулювання створення та функціонування ВЕЗ та ТПР. Застосування офшорних механізмів в практиці оподаткування.
^ Тема 6. Податкові органи України. Організація податкового контролю

Система податкових органів України та місце в ній органів ДПС. Поняття та види податкового контролю. Податкові перевірки, їх види та порядок проведення. Способи та порядок оскарження платниками результатів податкових перевірок, а також незаконних дій та рішень посадових осіб органів ДПС. Порядок обліку платників податків органами ДПС. Порядок вилучення органами ДПС документів, що свідчать про приховування чи заниження об’єктів оподаткування.
^ Тема 7. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

Поняття, сутність та види відповідальності за порушення податкового законодавства. Поняття фінансова відповідальність, її види та порядок застосування. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства. Кримінальна відповідальність у сфері оподаткування.

^ ТЕМА 8. Способи забезпечення виконання платниками податкового зобов’язання

Податкова застава, як спосіб забезпечення виконання податкового зобов’язання, її зміст, підстави виникнення та припинення. Податкова порука. Стягнення податкової заборгованості за рахунок активів платників податків. Адміністративний арешт активів та порядок його застосування. Порядок нарахування пені на суму податкового боргу. Податковий компроміс, його сутність та порядок застосування.

^ Тема 9. Оподаткування прибутку підприємств

Платники податку на прибуток підприємств. Поняття “доходів”, “витрат”, “амортизаційних відрахувань”, їх співвідношення з “об’єктом оподаткування” податку на прибуток. Ставки податку. Порядок нарахування та сплати податку на прибуток підприємств. Безнадійної та сумнівної заборгованості та їх вплив на розмір податкових зобов’язань плтаників поджат ку на прибуток. Пільги при оподаткуванні податком на прибуток, їх правове регулювання.
Тема 10. Правове регулювання податку з доходів фізичних осіб

Податок з доходів фізичних осіб та його правове регулювання. Платники податку з доходів фізичних осіб, об’єкт оподаткування. Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів. Ставки податку з доходів фізичних осіб залежно від виду отриманого доходу. Оподаткування операцій з продажу об’єктів нерухомого майна. Забезпечення виконання податкових зобов’язань. Відповідальність.
^

Тема 11. Податок на додану вартість


ПДВ, його характеристика. Платники ПДВ, порядок їх реєстрації в органах державної податкової служби. Об’єкт оподаткування ПДВ. Ставки податку. Застосування нульової ставки. Особливості нарахування та сплати ПДВ. Податкова накладна.
^

Тема 12. Акцизний податок


Акцизний податок, як один із видів непрямих податків, його правове регулювання. Платники, об’єкт оподаткування, одиниця виміру бази оподаткування акцизного податку. Ставки акцизного податку. Порядок сплати акцизного податку. Порядок нарахування акцизного податку. Контроль за сплатою даного податку.

Тема 13. Митні платежі

Мито, його специфіка та види. Платники, об’єкт оподаткування митом, ставки мита. Поняття митної вартості та методи її визначення. Правове регулювання державного мита. Платники, об’єкт оподаткування, ставки державного мита. Пільги при оподаткуванні державним митом. Форми сплати державного мита.

Тема 14. Майнове оподаткування

Сутність та види майнового оподаткування. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: платники, об’єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення і сплати. Плата за землю: платники, об’єкти оподаткування, база оподаткування. Ставки та порядок обчислення і строки сплати за землю, порядок зарахування до бюджетів плати за землю. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

Тема 15. Місцеві податки і збори

Правове регулювання місцевого оподаткування. Види місцевих податків і зборів, їх правове регулювання. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері місцевого оподаткування. Місцеві податки і збори. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Збір за місце для паркування транспортного засобу. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Туристичний збір: платники податків і зборів, об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставка податків та зборів , порядок обчислення податкових зобов’язань та строк сплати. Контроль та відповідальність платників.

Тема 16. Спрощена система оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності

Спрощена система оподаткування обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва, її правове регулювання. Сплата єдиного податку суб’єктами підприємницької діяльності – юридичними особами. Спрощена система оподаткування обліку та звітності фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Суб’єкти щодо яких не застосовується спрощена система оподаткування обліку та звітності. Єдиний (фіксований) податок для сільськогосподарських товаровиробників.
^

Тема 17. Природоохоронні платежі


Екологічний податок. Збір за спеціальне використання води. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.

Тема 18. Ресурсні платежі в податковій системі України

Місце ресурсних платежів в системі оподаткування України, їх види. Плата за користування надрами. Збір за користування радіочастотними ресурсами. Плата за землю.

^ Тема 19. Спеціальні податкові режим

Фіксований сільськогосподарський податок. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенеративними установками. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ споживачів усіх форм власності. Платники, об’єкт оподаткування, база оподаткування, порядок обчилення і сплати податків і зборів, відповідальність платників податків.
^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ З ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»

 1. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ // Відомості Верховної Ради України – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.

 2. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 06.07.95 № 265/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 17-19. – Ст. 267.

 3. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 08.07.2010 № 2464-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 2-3. – Ст. 11.

 4. Кучерявенко М. П. Податкове право України – підручник / М. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2012. – 528 с;^ ДИСЦИПЛІНА «ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО»
Тема № 1. Поняття цивільного права та його система

Поняття цивільного права як галузі права, законодавства, науки та навчальної дисципліни. Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його особливості. Функції цивільного права. Принципи цивільного права. Система цивільного права.

^ Тема № 2. Цивільне законодавство України

Цивільне право та цивільне законодавство. Загальні засади цивільного законодавства. Акти цивільного законодавства, їх система. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб. Співвідношення актів цивільного законодавства і договору. Звичай. Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права. Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій та норм моралі.

^ Тема № 3. Цивільні правовідносини

Поняття та особливості цивільних правовідносин. Класифікація цивільних правовідносин та її правове значення. Структура цивільних правовідносин та її характеристика. Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин.

^ Тема № 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов’язків

Поняття та значення виникнення підстав (юридичних фактів), зміни та припинення цивільних правовідносин. Юридичний склад. Класифікація юридичних фактів. Виникнення цивільних правовідносин на підставах, що не передбачені цивільним законодавством.

^ Тема № 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав та інтересів

Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Межі здійснення цивільних прав. Умови виконання цивільних обов’язків. Поняття права на захист цивільних прав і інтересів. Форми захисту цивільних прав та інтересів. Способи захисту цивільних прав та інтересів.
  1   2   3   4

Схожі:

Положення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25 iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 24
Положення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25 iconПоложення про право інтелектуальної власності Поняття права інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності
Відповідно до ч. 1 ст. 41 Конституції України „кожен має право володіти, користуватися І розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної,...
Положення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25 iconТема 23. Право інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів (робіт, послуг). Право інтелектуальної власності на комерційне найменування.
Право інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів І послуг)
Положення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25 iconТема Господарське право в системі права України
Право власності. Право повного господарського відання, право оперативного управління
Положення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25 icon2. Речово-правові способи захисту права власності. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності
Згідно зі ст. 396 Цк україни особа, яка має речове право на чуже майно, має право на захист цього права відповідно до глави 29 цього...
Положення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25 iconПоложення про речові права. Право власності Поняття, ознаки та види речових прав. Поняття І зміст права власності. Способи набуття (підстави виникнення) права власності. Припинення права власності. 1
Зобов’язальні права оформлюють перехід речей та інших об’єктів цивільних правовідносин від одних учасників цивільних відносин до...
Положення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25 iconТема нематеріальні активи підприємства
Право власності на винахід. Право власності на винахід упевняється патентом. Об'єктом винаходу може бути: продукт (пристрій, речовина,...
Положення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25 iconКонспект лекції для студентів 3-го курсу Гуманітарного факультету кафедра „Право
Тема: Суб"єкти і об"єкти права власності. Економіко-правові ознаки приватної власності. Земля як особливий об"єкт права приватної...
Положення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25 iconПоложення про зобов’язання. Поняття і підстави цивільно-правової відповідальності. Реферати: Право інтелектуальної власності. Представництво як інститут цивільного права. Способи захисту цивільних прав особи
Які критерії дозволяють розглядати цивільне право України як самостійну галузь права?
Положення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25 iconП/п Прізвище, ініціали
Бакалавр: Сімейне право, Господарське право, Право соціального забезпечення, Право інтелектуальної власності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи