Список рекомендованої Літератури дисципліни організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання Основна icon

Список рекомендованої Літератури дисципліни організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання Основна
Скачати 50.04 Kb.
НазваСписок рекомендованої Літератури дисципліни організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання Основна
Дата31.08.2012
Розмір50.04 Kb.
ТипДокументи
1. /денна/Актуальн_сть, мета.doc
2. /денна/ЗМ_СТ КУРСУ.doc
3. /денна/КОНТРОЛЬН_ ПИТАННЯ.doc
4. /денна/Методи актив_зац_х.doc
5. /денна/ПЛАНИ ЛЕКЦ_Й.doc
6. /денна/ПЛАНИ СЕМПР ЗАНЯТЬ.doc
7. /денна/РЕКОМЕНДОВАНА Л_ТЕРАТУРА.doc
8. /денна/СИСТЕМА ОЦ_НЮВАННЯ.doc
9. /денна/ТЕМАТИКА РЕФЕРАТ_В.doc
10. /денна/ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН.doc
Організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання
Спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»
Контрольні питання дисципліни організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання
Методи активізації навчального процесу дисципліни організація обліку в банку
Лекція організація операційної роботи в банках України > Основи організації операційної діяльності банків
Плани семінарських (практичних) занять
Список рекомендованої Літератури дисципліни організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання Основна
Система оцінювання дисципліни організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання
Тематика рефератів дисципліни організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання
Тематичний план дисципліни організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання

СПИСОК рекомендованої Літератури

дисципліни

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ В БАНКУ

для магістрів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»

спеціалізація «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»

денної форми навчання


Основна:

 1. Організація обліку в банку [Текст]: навч. посіб. / О. Г. Коренєва, О. В. Мірошниченко, Т. Г. Савченко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 273 с.

 2. Облік і аудит у банках : навч. посіб. / О. Г. Коренєва, Н. Г. Славянська, Н. Г. Євченко, О. В. Карпенко. – Суми : Університетська книга, 2007. – 493 с.

 3. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у комерційних банках України : навч. посіб. / Л. М. Кіндрацька ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2004. – 432 с.

 4. Облік і аудит у банках / [Кіндраціка Л. М., Кривов’яз Т. В., Боришкевич О. В. та ін.] ; за заг. ред. проф. А. М. Герасимовича ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2004. – 536 с.


Додаткова:

 1. Банківські операції : підручник / за ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Слав’янської. – К. : Знання, 2006. – 727 с.

 2. Голов С. Международные стандарты финансовой отчетности: современное состояние и применение / Голов С. // Бухгалтерский учет и аудит. – 2005.- № 8.- C.88-101.

 3. Про оподаткування прибутку підприємств [Електронний ресурс] : закон України від 28.12.1994 № 334/94-ВР. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?code=334/94-ВР

 1. Інструкція з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 10.12.2004 №625. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212336

 1. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 27.12.2007 р. № 481. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212014

 1. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від17.11.2004 р. № 555. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212202

 1. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою правління НБУ від 20.10.2004 р. № 495. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212125

 1. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 03.10.2005 №358. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=213747

 1. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів та нематеріальних активів банків України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 20.12.2005 №480. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=214177

 1. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : закон України від 07.12.2000 р. № 2121 – ІІІ. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=411001

 1. Про бухгалтерський облік та звітність в Україні [Електронний ресурс] : закон України від 16.07.1999р. №996-XIV – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?code=996-14

 1. Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р. № 280. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=211636

 1. Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 . – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=211118

 1. Про інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 № 69. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=217648

 1. Про касові операції в банках України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 14.08.2003 р.№ 337. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=210601

 1. Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банківських установах України [Електронний ресурс] : положення, затверджене Постановою Правління НБУ від 30.12.1998 р. № 566. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=220389

 1. Про організацію операційної діяльності в банках України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 18.06.2003 № 254. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=209987

 1. Про порядок складання і оприлюднення фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] : інструкція, затверджена Постановою Правління НБУ від 27.12.2007 р. № 480. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212373

 1. Кіндрацька Л. Бухгалтерський облік в управлінні банком / Кіндрацька Л. // Вісник Національного банку України. – 2007. - № 7. – С. 49 –51.

 2. Кіндрацька Л. М. Система бухгалтерського обліку в комерційних банках методологія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Кіндрацька Любомира Максимівна. – К., 2002 – 32 с.

 3. Кузьмінська О. Е. Звітність банків : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципл. / О. Е. Кузьминська ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2004.— 457 с.

 4. Магістерські програми. Облік і аудит : програма «Облік і аудит в управлінні банками» 2001/02 навчальний рік. Ч. ІІ. / Колектив авт. під кер. М. Г. Чумаченька ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2001. – 348 с.

 5. Методичні рекомендації щодо організації процесу формування управлінської звітності в банках України [Електронний ресурс]: рекомендації, затверджені постановою Правління НБУ від 06.09.2007 № 324. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=288664

 1. Про затвердження форми декларації з податку на прибуток банку та Порядку її складання [Електронний ресурс] : наказ ДПА від 31.03.2003 № 148. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=209718

 1. Перелік документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України із зазначенням строків зберігання [Електронний ресурс] : перелік, затверджений Постановою Правління НБУ від 08.12.2004 р. № 601. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=212346

 1. Про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України [Електронний ресурс] : положення, затверджене Постановою Правління НБУ від 09.10.2001 р. № 427. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=208136

 1. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України [Електронний ресурс] : правила, затверджені Постановою Правління НБУ від 18.06.2003 № 255. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=210010

 1. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України [Електронний ресурс] : правила, затверджені постановою Правління НБУ від 19.03.2003р. №124. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=210724

 1. Ричаківська В. Проблеми розкриття інформації у фінансовій звітності банків / В. Ричаківська // Вісник Національного банку України . – 2004.- № 7. – C.4-6.

 2. Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах : навч. посіб. / С. В. Свірко ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. [вид. 2-ге, без змін] К. : КНЕУ, 2006. – 380 с.

 3. Спяк Г. І. Облік і аудит у банках: навч. посіб. / Г. І . Спяк, Т. І. Фараон. – К. : Атака, 2004. – 328 с.

 4. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні [Електронний ресурс] : закон України від 05.04.2001р. №2346-ІІІ – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?code=2346-14

Схожі:

Список рекомендованої Літератури дисципліни організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання Основна iconНаціональний університет державної податкової служби україни затверджую
«Бухгалтерський облік І прийняття управлінських рішень» для студентів у курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 03050901...
Список рекомендованої Літератури дисципліни організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання Основна iconНаціональний університет державної податкової служби україни затверджую
«Бухгалтерський облік І прийняття управлінських рішень» для студентів у курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 03050901...
Список рекомендованої Літератури дисципліни організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання Основна iconГрафік виконання дипломних робіт студентами спеціальності “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в управлінні банками» денної форми навчання
Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в управлінні банками» денної форми навчання
Список рекомендованої Літератури дисципліни організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання Основна iconЗатверджую проректор з навчальної та методичної роботи М. М. Касьяненко
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»...
Список рекомендованої Літератури дисципліни організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання Основна iconНаціональний університет державної податкової служби україни затверджую
У курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 03050901 «Облік І аудит» за магістерською програмою «Облік І аудит в управлінні...
Список рекомендованої Літератури дисципліни організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання Основна iconНаціональний університет державної податкової служби україни затверджую
У курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 03050901 «Облік і аудит» за магістерською програмою «Облік і аудит в управлінні...
Список рекомендованої Літератури дисципліни організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання Основна iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для підготовки фахівців за окр «магістр»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит»...
Список рекомендованої Літератури дисципліни організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання Основна iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «організація обліку» (для студентів 5 курсу спеціальності 050106 «Облік І аудит» денної І заочної форми навчання )
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Організація обліку» (для студентів 5 курсу спеціальності 050106 денної І заочної...
Список рекомендованої Літератури дисципліни організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання Основна iconOverview моа змоа соа зсоа sheet 1: моа
Рейтинговий список абітурієнтів, що вступають на здобуття окр магістр за спеціальністю "Облік І аудит", спеціалізація "Облік І аудит...
Список рекомендованої Літератури дисципліни організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання Основна iconРобоча програма навчальної дисципліни «оцінка якості корпоративного управління» для студентів спеціальності 03050901 "Облік І аудит"
Робоча програма навчальної дисципліни “Оцінка якості корпоративного управління” для студентів спеціальності 03050901 “Облік І аудит”...
Список рекомендованої Літератури дисципліни організація обліку в банку для магістрів спеціальності 03050901 «Облік І аудит» спеціалізація «Облік І аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» денної форми навчання Основна iconПрограма І робоча програма навчальної дисципліни «управлінський облік» для студентів спеціальності 050100 "Облік І аудит"
«Облік і аудит» 3 курсу денної форми навчання і 4 курсу заочної форми навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи