Всі обов’язкові документи повинні бути підписані керівником практики від банківської установи та завірені печаткою кадрової служби icon

Всі обов’язкові документи повинні бути підписані керівником практики від банківської установи та завірені печаткою кадрової служби
Скачати 44.96 Kb.
НазваВсі обов’язкові документи повинні бути підписані керівником практики від банківської установи та завірені печаткою кадрової служби
Дата10.09.2012
Розмір44.96 Kb.
ТипДокументи

Вимоги до звіту

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми.

Загальною і характерною формою звітності студента про проходження практики є подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики.

Всі обов’язкові документи повинні бути підписані керівником практики від банківської установи та завірені печаткою кадрової служби.

Звіт про практику повинен містити тільки характеристику самостійно виконаної роботи в банку. Переказ у звіті матеріалів, що викладені в інструкціях, навчальних посібниках та лекційних курсах не дозволяється.

Звіт повинен містити не більше 50-60 сторінок рукописного тексту або 40 сторінок друкованого (Times New Roman, 14 шрифт (в графічному та табличному матеріалах дозволяється - 12), 1,5 інтервал) (список літературних та інформаційних джерел, а також додатки не враховуються).

Звіт оформлюється згідно з загальними вимогами до оформлення наукових робіт (Правила та зразки оформлення науково-дослідних робіт: методичні рекомендації для викладачів і студентів усіх форм навчання [Текст] / Укладачі : Сало І.В., Д. Л. Лобода, М. А. Ребрик. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 63 с.).

Зміст може займати 1-1,5 сторінки. В ньому записуються назви всіх складових звіту із зазначенням початкових сторінок.

У вступі (2-3с.) формулюються мета, завдання проходження практики, дається коротка характеристика банківської установи, що є об’єктом практики; наводиться перелік застосованих методів дослідження.

^ В основній частині слід чітко розмежувати джерела походження використаної при аналізі інформації: що запозичене з літератури, що одержано з документів організації, а які дані здобуті шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо. Склад основної частини повинен відповідати структурі програми.

Розділ завершується власною оцінкою студента одержаних результатів.

Ознайомлення з текстом «Висновків» повинно сформувати у читача уявлення про ступінь реалізації автором звіту поставленої мети і завдань. Обсяг висновків – 4-5 с.

Розділ «Список використаних джерел» включає складений за чинними правилами перелік використаних джерел інформації (оформлення передбачає перелік в алфавітному порядку або в порядку звернення до джерел в звіті).

^ Список використаних джерел подається відповідно до чинних бібліографічних стандартів. Джерела варто розміщувати однотипно, одним із таких способів:

 • у порядку появи посилань у тексті роботи;

 • в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

У додатки до дипломної роботи варто включати:

 • ілюстрації та таблиці допоміжного характеру;

 • проміжні матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна включати до основної частини (розрахунки, бухгалтерська і статистична звітність, копії програм робіт, інструкції, методики, опис розроблених комп’ютерних програм, допоміжні математичні докази, фотографії та ін.).

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок:

 • титульний аркуш рахується як перший, але номер сторінки на ньому не ставиться,

 • щоденник рахується як один аркуш;

 • всі обов’язкові документи до звіту вважаються сторінками, проте цифра номера сторінки ставиться, починаючи з другого аркушу вступу (наприклад, титульний аркуш – перша сторінка, щоденник – друга, характеристика – третя, рецензія – четверта, зміст – п’ята, вступ – шоста-сьома, основний розділ починається з восьмої сторінки і т.д. В цьому випадку перша цифра при нумерації сторінок буде 7 (друга сторінка вступу)).

Аркуші звіту мають бути зшиті.

^ 2.2. Захист звіту про проходження практики

Перевірка виконання студентами вимог до проходження практики здійснюється у двох формах: поточного та підсумкового контролю.

Поточний контроль здійснює керівник практики від Академії, який один раз на тиждень відвідує базу практики.

Після закінчення терміну практики проводиться атестація студентів. Для атестації студенти повинні надати керівникові практики від Академії письмовий звіт про проходження практики з усіма документами згідно програми практики, підписаний керівником від бази практики.

Підсумковий контроль здійснюється в ході захисту звіту про практику.

У випадку наявності суттєвих відхилень від вимог до змісту та оформлення звіт повертається студенту на доопрацювання. Якщо звіт відповідає всім вимогам, то він допускається до захисту.

Захист звіту приймає комісія у визначеному завідувачем кафедрою складі. Під час захисту визначається якість виконання програми практики, глибина знань з висвітлених питань, рівень оволодіння студентом практичними навичками самостійної роботи зі спеціальності.

За результатами захисту звіту виставляється загальна диференційована оцінка, яка фіксується на титульному аркуші звіту, у відомості та заліковій книжці. Студент, який отримує негативну оцінку з практики на комісії, відраховується з Академії.

Студенту, який не виконав програми практики з поважних причин, надається право проходити практику повторно.

Захищений звіт про практику залишається на кафедрі.


^ Структура звіту про проходження виробничої практики:

 • титульний аркуш, який містить підпис керівника практики від бази, засвідчений печаткою кадрової служби банківської установи;

 • щоденник проходження практики з відмітками керівника про виконання окремих пунктів програми та загальним висновком про повноту виконання, підписом, засвідченим печаткою;

 • характеристика студента-практиканта з бази практики;

 • рецензія на звіт студента-практиканта з бази практики;

 • зміст звіту;

 • вступ;

 • основна частина згідно програми практики;

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

Записи в щоденнику студент робить окремо за кожен день: вказує дату і коротко викладає зміст роботи за даний період, а також участь у нарадах семінарах, технічному навчанні, якщо це мало місце. Факт здійснення засвідчується підписом керівника практики на певній ділянці роботи.

Схожі:

Всі обов’язкові документи повинні бути підписані керівником практики від банківської установи та завірені печаткою кадрової служби iconВсі обов’язкові документи повинні бути підписані керівником практики від банківської установи та завірені печаткою кадрової служби
Загальною І характерною формою звітності студента про проходження практики є подання письмового звіту, підписаного І оціненого безпосередньо...
Всі обов’язкові документи повинні бути підписані керівником практики від банківської установи та завірені печаткою кадрової служби iconВимоги щодо оформлення матеріалів доповіді
Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та пронумеровані, всі елементи окремої ілюстрації повинні бути згруповані в один об'єкт,...
Всі обов’язкові документи повинні бути підписані керівником практики від банківської установи та завірені печаткою кадрової служби iconПорядок роботи конференції: 20 березня 2013 року 900-14
Для учасників, за яких оргвнесок сплачують наукові установи, обов'язковою умовою є підписані та засвідчені печаткою договір та акт...
Всі обов’язкові документи повинні бути підписані керівником практики від банківської установи та завірені печаткою кадрової служби iconПорядок роботи конференції: 20 березня 2013 року 900-14
Для учасників, за яких оргвнесок сплачують наукові установи, обов'язковою умовою є підписані та засвідчені печаткою договір та акт...
Всі обов’язкові документи повинні бути підписані керівником практики від банківської установи та завірені печаткою кадрової служби iconПорядок роботи конференції: 15 квітня 2013 року 900-13
Для учасників, за яких оргвнесок сплачують наукові установи, підприємства чи організації, обов'язковою умовою є підписані та засвідчені...
Всі обов’язкові документи повинні бути підписані керівником практики від банківської установи та завірені печаткою кадрової служби iconПорядок роботи конференції: 15 квітня 2013 року 900-13
Для учасників, за яких оргвнесок сплачують наукові установи, підприємства чи організації, обов'язковою умовою є підписані та засвідчені...
Всі обов’язкові документи повинні бути підписані керівником практики від банківської установи та завірені печаткою кадрової служби iconПоложення про щорічний к онкурс на кращу Інтернет-сторінку кафедр університету Миколаїв-2011 Структура положення
...
Всі обов’язкові документи повинні бути підписані керівником практики від банківської установи та завірені печаткою кадрової служби iconПорядок роботи конференції: 2 квітня 2012 року
Обов'язковою умовою є підписані та засвідчені печаткою договір та акт виконаних робіт, оформлені згідно з вимогами конференції
Всі обов’язкові документи повинні бути підписані керівником практики від банківської установи та завірені печаткою кадрової служби iconКомплект документів
Електронний носій файлом у форматі word (версії 97-2003) *. doc; *. rtf (файли можуть бути в архівах *. rar; *. zip), які повинні...
Всі обов’язкові документи повинні бути підписані керівником практики від банківської установи та завірені печаткою кадрової служби iconПорядок роботи конференції: 28 жовтня 2013 року 900-17
Обов'язковою умовою є підписані та засвідчені печаткою договір та акт виконаних робіт, оформлені згідно з вимогами конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи