Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» icon

Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство»
Скачати 397.29 Kb.
НазваМетодичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство»
Сторінка3/3
Дата10.09.2012
Розмір397.29 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
1. /заочна форма/metod_zao_право2012.doc
2. /заочна форма/metod_zao_право2012.pdf
3. /заочна форма/ЗМ_СТ ДИСЦИПЛ_Н ЗА ТЕМАМИ.pdf
4. /заочна форма/ПЕРЕЛ_К ПИТАНЬ.pdf
5. /заочна форма/ПЛАНИ СЕМ_НАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ заоч.pdf
6. /заочна форма/СИСТЕМА ПОТОЧНОГО _ П_ДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗАОЧ.pdf
7. /заочна форма/СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОф Л_ТЕРАТУРИ.pdf
8. /заочна форма/ТЕМАТИКА РЕФЕРАТ_В З КУРСУ.pdf
9. /заочна форма/ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛ_НИ заоч.pdf
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство»


Необхідна законодавчо-нормативна база:

 1. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : закон України від 07.12.2000 № 2121–III. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1087.635.27&nobreak=1#st47. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 2. Про Національний банк України [Електронний ресурс] : Закон України від 20.05.1999 р. 679-XIV. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/
  cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=679-14. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 3. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» [Електронний ресурс] : вказівки, затверджені Правлінням НБУ від 15.03.2004 № 104. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0104500–04. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 4. Методологічні роз’яснення до Основних принципів ефективного банківського нагляду [Електронний ресурс] / Банківський нагляд Національного банку України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/BCPMethodology_ukr.pdf. – Заголовок з екрану.

 5. Основні принципи ефективного банківського нагляду [Електронний ресурс] / Банківський нагляд Національного банку України. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/index.html. – Заголовок з екрану.

 6. Принципи ефективного управління ліквідністю в банківських установах [Електронний ресурс] / Базельський Комітет з Банківського Нагляду. – Лютий, 2000. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/Risks/06.pdf. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 7. Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України [Електронний ресурс] : постанова, затверджена Правлінням НБУ від 30.04.2009 р. № 259. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0410-09. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 8. Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України [Електронний ресурс] : постанова, затверджена Правлінням НБУ від 30.12.1998 № 566. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1037.39.5&nobreak=1. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 9. Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України [Електронний ресурс] : положення, затверджене постановою Правління НБУ від 20.03.1998 р. № 114. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0548500-98&p=1267817176172243. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 10. Про планування та порядок проведення інспекційних перевірок [Електронний ресурс] : положення, затверджене постановою Правління НБУ від 17.07.2009 р. № 276. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0703-01. – Заголовок з екрану.

 11. Про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS [Електронний ресурс] : положення, затверджене правлінням НБУ від 08.05.2002 р. № 171. – Режим доступу : http://law.xrtmp.com/document/1073. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 12. Про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс] : Інструкція, затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 368. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1028.722.39&nobreak=1. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 13. Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] : постанова, затверджена Правлінням НБУ від 27.12.2007 № 480. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1150.56.3&nobreak=1. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 14. Щодо організації процесу формування управлінської звітності в банках України [Електронний ресурс] : рекомендації, затверджені постановою Правління НБУ від 06.09.2007 № 324 – Режим доступу: http://uazakon.com/documents/date_6o/pg_gvwsor.htm. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 15. Щодо організації та функціонування систем ризик–менеджменту в банках України [Електронний ресурс] : рекомендації, затверджені листом генерального департаменту банківського нагляду НБУ від 29.01.2004 № 42–311/382. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1045.5598.0 – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 16. Щодо планування в банках України заходів на випадок виникнення непередбачених обставин [Електронний ресурс] : рекомендації, затверджені постановою Правління НБУ від 08.09.2008 № 271. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0271500–08. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 17. Щодо порядку проведення стрес–тестування в банках України [Електронний ресурс] : Методичні рекомендації, затверджені постановою Правління НБУ від 06.08.2009 № 460. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MN012393.html. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 18. Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями [Електронний ресурс] : положення, затверджене постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 р. № 279. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0474-00. – Загол. з екрану.Додаток А

ВАРІАНТИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А, І, Т

1, 51

2, 52

3, 53

4, 54

5, 55

6, 56

7, 57

8, 58

9,59

10,60

Б, Й, У

11, 61

12, 62

13,63

14, 64

15,65

16,66

17,67

18,68

19,69

20, 70

В, К, Ф

21, 71

22, 72

23,73

24, 74

4, 44

5,45

6,46

7,47

8,48

9,49

Г, Л, Х

25, 75

26, 76

27, 77

28, 78

10,51

11,52

12,53

13,54

14,55

15,56

Д, М, Ц

29,79

30, 80

31, 81

32, 82

16,57

17,58

18,59

19,60

20,61

21,62

Е, Н, Ч

33, 83

34, 84

35, 85

36, 86

22,63

23,64

24,65

25,66

26,67

27,68

Є, О, Ш

37, 87

38, 88

39, 89

40, 90

28,69

29,70

30,71

31,72

32,73

33,74

Ж, П, Щ

41, 91

42, 92

43, 93

44,94

34,75

35,76

36,77

37,78

38,79

39,80

З, Р, Ю

45, 95

46,96

48,98

49,99

40,81

41,82

42,83

43,84

44,85

45,86

І, С, Я

50, 100

1, 41

2, 42

3,43

46,87

48,88

49,89

50,90

51,91

52,92

Додаток Б

Критерії оцінювання завдань контрольної роботи

Оцінка

Критерії

5

 • студент дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене питання, при цьому показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ

4

 • студент у цілому відповів на питання, але не аргументував свою відповідь, допустив окремі помилки у використанні понятійного апарату, показав не вичерпні знання літературних джерел

3

 • студент неповно відповів на поставлене питання, при цьому не зміг переконливо аргументувати свою відповідь, допустив окремі помилки у використанні понятійного апарату, показав не вичерпні знання літературних джерел.

2

 • студент дав неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури.

1

 • студент дав неправильну або неповну відповідь на запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури.

0

 • питання не висвітлене


1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з маркетингу (для студентів 3 курсу спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»)....
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи
Методичні вказівки І завдання до контрольної роботи з курсу «Фінанси» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 050106...
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи
Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №1 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл" для студентів спеціальності...
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз)
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов’язкового домашнього завдання (одз) з дисципліни «Соціальне страхування»...
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни "Облік І аудит у банках" для студентів заочної...
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни "виконавче провадження" для студентів спеціальності 060101
Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни “Виконавче провадження” для студентів спеціальності 060101...
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconЄ. В. Доронін О. Ю. Нікітченко методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” для студентів 4 курсу заочної форми...
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconЄ. В. Доронін О. Ю. Нікітченко методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу "Прогнозування" (для студентів 3 курсу заочної форми...
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні вказівки І завдання для написання контрольної роботи для студентів спеціальності «Правознавство» iconХарківська національна академія міського господарства доронін Є. В. Нікітченко О. Ю. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності“” для студентів 3 курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи