Програма VI міжнародної науково-практичної конференції icon

Програма VI міжнародної науково-практичної конференції
Скачати 67.98 Kb.
НазваПрограма VI міжнародної науково-практичної конференції
Дата31.08.2012
Розмір67.98 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМА

VI Міжнародної

науково-практичної конференції

"СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ"
Відповідальні за організацію

Новикова Марина Владиславівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки

Прокоп`єва Аліна Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри кафедри міжнародної економіки

Музиченко Марина Володимирівна – асистент кафедри міжнародної економіки

Смітюх Тетяна Володимирівна – асистент кафедри міжнародної економіки

^ Місце проведення й адреса організаційного комітету:

Україна 03058, м. Київ, ін. Комарова, 1, Національний авіаційний університет, Інститут економіки й менеджменту, факультет економіки й підприємництва, кафедра міжнародної економіки, ауд. 2.402.

Телефони: +38 (044)406-79-75, факс.

+38 (044) 406-73-69

Е-mаіl: kme@nau.edu.ua


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Національний авіаційний університет


Інститут економіки й менеджменту

Кафедра міжнародної економіки
VI Міжнародна

науково-практична конференція


^ "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ"

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТІнститут економіки й менеджменту


Запрошує вчених, викладачів, наукових співробітників, підприємців, аспірантів, здобувачів, студентів взяти участь в VI Міжнародної науково-практичної конференції "^ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ", що відбудеться 10 - 11 листопада 2011 року.

Метою конференції є обмін науково-практичною інформацією про проблеми й напрямки розвитку економічних процесів, що відбуваються у світі; проблеми, які виникають у національних економік в умовах глобалізації; аспекти еволюції наукової думки в сфері міжнародної економіки.
^ Робота конференції планується по наступних напрямках:

• Філософія створення нового глобального порядку й економічного переділу світу

• Міжнародні стратегії економічного розвитку і їх економіко-математичне моделювання

• Реалізація нового глобального фінансово-кредитного механізму в умовах світової фінансово-економічної кризи

• Формування сучасної теорії міжнародної торгівлі.

• Інноваційно-інвестиційні процеси на основі міжнародного трансферу технологій.

• Проблеми діяльності компаній у системі міжнародного маркетингу і менеджменту.

• Трансформація міжнародних стандартів бухгалтерської й фінансової звітності корпорацій в умовах світової фінансово-економічної кризи.

• Економічні аспекти розвитку світового авіабудування.

• Розвиток міжнародного ринку авіаперевезень.

• Міжнародне регулювання повітряного простору.

• Інтеграція українського сектора авіаперевезень у європейський повітряний простір.

Для участі в конференції необхідно до 20 жовтня 2011 року подати в організаційний комітет заявку, тези доповіді (електронний варіант) за наведеними формами, копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі 35 грн.

Організаційний внесок для закордонних учасників 50 € (у суму входить друк і розсилання матеріалів конференції учасників).


^ УВАГА! Оплата участі в конференції відбувається звичайним поштовим переказом на адресу:

03058, м. Київ, вул. Борщагівська 210, до запитання,

Смітюх Тетяна Володимирівна

Заявка учасника конференції

Прізвище
Ім`я
По батькові
Організація
^ Науковий ступінь
Учене звання
Посада
Робочий телефон
Факс
E-mail
^ Домашня адреса
Домашній телефон
Форма участі в конференції
^ Тема доповіді

Додаткова інформація для учасників конференції

Видання збірників тез доповідей планується до початку конференції.

Матеріали учасники одержать під час роботи конференції особисто або поштою після її завершення.

Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам оформлення або тематиці конференції, а також при відсутності підтвердження сплати організаційного внеску.

Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою).


Витрати на проїзд, проживання і харчування сплачуються учасниками самостійно


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Приймаються до друку матеріали обсягом до 0,5 п.л., оформлені у форматі А5 і набрані в редакторі Word for Windows, у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням * doc. або * rtf. Шрифт Times New Roman Cyr 10. Міжстрочний інтервал - одинарний. Поля з усіх боків по 1.5 см. Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні дані:

- ініціали й прізвище автора й співавторів, назва організації, де працює автор(и) (вирівнювання по правому краю);

- назва тез (прописними буквами), (Times New Roman Cyr 9, вирівнювання по центру);

- основна теза;

- список літератури (не обов'язково).

Назва файлу повинне відповідати прізвищу першого співавтора. До дискети формату 3,5" додається паперовий варіант тез, підписаний автором (авторами).

^ Мова доповіді: українська, російська, англійський.

Форма участі: доповідь (до 15 хвилин).

Презентацію доповіді можна проводити за допомогою мультимедійного обладнання, про що просимо повідомити завчасно.


Учасники конференції можуть подати наукові статті в збірник праць, що входить у перелік професійних наукових видань затверджених ВАК України. Вартість публікації однієї сторінки статті формату А5 становить: 25 грн. - для співробітників, аспірантів НАУ; 35 грн. - для учасників з інших Вузів, 10 € - для докторантів і аспірантів із закордонних країн, 15 € - для профессорско-викладацького складу учасників із закордонних країн; 20 € - для інших учасників із закордонних країн. До статті необхідно прикласти рецензію доктора економічних наук і авторську довідку. Вимоги до оформлення статей наведені нижче.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

1. Статті оформляються у форматі А5 з полями з усіх боків по 1,5 см. шрифт Times New Roman 10 через один міжстрочний інтервал. Анотація (українською, російською й англійською мовами) і література (оформлена за останніми вимогах ВАК) оформляються шрифтом Times New Roman 9.

2. Текст статті, включаючи заголовки, друкується "По ширині".

3. Автоматична нумерація пунктів, заголовків, сторінок не допускається.

4. Ілюстрації повинні бути представлені як об'єкт:

а) вибрати "Вставка", "Об'єкт", "Малюнок Microsoft Word".

б) вибрати "Вставка", "Об'єкт", "Документ Microsoft Word".

в) будувати ілюстрацію;

г) якщо після завершення форматування ілюстрації в ній є згруповані об'єкти, то їх необхідно обов'язково розгрупувати!!!

Назви ілюстрацій розміщується безпосередньо під ними й містять, як правило, чотири основних елементи:

- найменування графічного сюжету, позначуване скороченим словом "Рис.";

- порядковий номер ілюстрації, що вказується без знака номера арабськими цифрами;

- тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із як можна короткою характеристикою зображеного;

- експлікацію (якщо необхідно).

5. Кожна таблиця повинна мати назву, що розміщають над таблицею й друкують симетрично до тексту.

При переносі таблиці на наступну сторінку праворуч пишуть "Продолж. табл. 1 ". Таблицю розміщають після першого згадування про неї в тексті.

6. Формули представляються у вигляді "Вставка", "Об'єкт", "Microsoft Equation 3.0.". Порядкові номери формул позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля сторінки.

7. Стаття повинна починатися з УДК, потім прізвище автора, потім назва статті (маленькими буквами), потім анотація (обов'язково), потім текст статті.

8. Стаття повинна мати наступні структурні елементи (обов'язково):

а) Анотація (українською, російською і англійською мовами)

б) Постановка проблеми

в) Аналіз останніх досліджень і публікацій

г) Невирішена раніше частина загальної проблеми

д) Мета статті й викладення основного матеріалу

е) Висновок

ж) Список літератури (не менше 4 джерел і оформлена за вимогами ВАК).

9. Стаття повинна містити не менше 4 стор.

10. Статті приймаються на українській, російській і англійській мовах.


Сподіваємося на вашу участь
у конференції
!

Схожі:

Програма VI міжнародної науково-практичної конференції iconРегламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Програма VI міжнародної науково-практичної конференції iconОрієнтовний регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції: 16 листопада 2012 року (п’ятниця)
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Програма VI міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції
Подолєв І. В. – д е н., професор, ректор Міжнародної академії фінансів та інвестицій
Програма VI міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VIІ міжнародної науково-практичної конференції
Ложачевська Олена Михайлівна – д е н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки
Програма VI міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VIІ міжнародної науково-практичної конференції
Ложачевська Олена Михайлівна – д е н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки
Програма VI міжнародної науково-практичної конференції iconМатеріали міжнародної науково-практичної конференції
Проблеми ефективності міжнародного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2013 р.). / За...
Програма VI міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VІІ міжнародної науково-практичної конференції

Програма VI міжнародної науково-практичної конференції iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика»
Міжнародної науково-практичної конференції Капіталізація підприємств І фінансових
Програма VI міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VI міжнародної науково-практичної конференції "сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці"
Новикова Марина Владиславівна – к е н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки
Програма VI міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма ІV міжнародної науково-практичної конференції "сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці "
Новикова Марина Владиславівна – к е н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи