Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon

Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012
НазваДовідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012
Сторінка1/7
Дата03.08.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

ДОВІДНИК


ОСВІТА

У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ

ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 2011/2012


напрями

спеціальності

умови прийому

вартість навчання

додаткова інформація


Харків – 2010


Харківський національний

економічний університет


фінансовий факультет

Сертифікат
61001, Харків, проспект Леніна 9-А

Фінансовий факультет

Телефон (057) 758-77-16, 702-18-36

Факс (057) 702-07-17

Телефон приймальної комісії

702-18-37

E-mail: ---

Internet: ---


^ Рік заснування 1994


Тип навчального державний

закладу


Декан проноза павло володимирович, доцент


Кафедри Фінансів

Управління фінансовими послугами

Банківської справи

Оподаткування

Українознавства

Фізичного виховання та спорту

Чисельність

студентів понад 1450 осіб


Додаткова

інформація Випускники факультету готові ефективно управляти державними фінансами, організовувати фінанси підприємств, управляти фінансовими потоками, виконувати операційну роботу в банках, здійснювати податкове планування на підприємствах і в банках, працювати в консалтинговому бізнесі, проводити економічний аналіз банківських операцій, виконувати функції керівників організаційних підрозділів банків, підприємств і податкових органів, здійснювати виробничу й аналітичну діяльність.

^ НАПРЯМ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ)


1. ФІНАНСИ і КРЕДИТ


Випускова КАФЕДРА ФІНАНСІВ

Телефон (057) 702-18-36 E-mail: kaf_fin@ksue.edu.ua

Факс (057) 70-20-717 Інтернет:----


Спеціалізація «Фінанси». В сучасних умовах господарювання фінансові чинники перетворюються у важливі важелі за допомогою яких проходить регулювання економічних процесів у суспільстві. Специфіка дії цих важелів проявляється у грошовій формі через забезпечення господарської діяльності фінансовими ресурсами, а також через функціонування відповідних фінансово-розрахункових відносин, які охоплюють розподіл фінансових результатів господарської діяльності, взаємовідносини з різноманітними ланками фінансово-бюджетної, банківської та кредитної системи, розрахунки з постачальниками і підрядчиками, розрахунки з оплати праці і т.д. Тому підготовка фахівців за напрямом «Фінанси і кредит» має важливе значення в створенні високорозвиненого виробництва.

Спеціалізація «Фінанси» надає комплекс знань в сфері державних та місцевих фінансів, банківської та страхової справи, грошового обігу, фінансового менеджменту, ринку цінних паперів та оподаткування. Спеціальність передбачає вивчення процесів формування та виконання бюджетів різних рівнів, механізму управління державним боргом, функціонування позабюджетних фондів, порядок планування, обліку та звітності на підприємствах, в організаціях та установах; організації та управління грошовими потоками на підприємстві, інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів; особливостей організації фінансів підприємств та організацій; банківської та страхової справи.

Навчання за напрямом «Фінанси і кредит» забезпечує студентам повне знання теоретичних і методологічних основ, а також практичних знань в області фінансів, кредиту, фінансового аналізу і фінансового менеджменту. Студенти проходять повну підготовку до професійної діяльності й по закінченню навчання можуть починати працювати на підприємствах фінансової й банківської сфери.


КВАЛІФІКАЦІЯ

- бакалавр, магістр (денна форма);

- бакалавр, спеціаліст, магістр (заочна форма)

^ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з фінансів, диплом магістра з фінансів, диплом спеціаліста (кваліфікація: фінансіст)


^ Термін навчання:

денна форма на базі повної середньої освіти - бакалавр (4 роки);

- магістр (1,5 роки);

денна форма на базі середньої спеціальної освіти - бакалавр (3 роки);

- магістр (1,5 роки);


заочна форма на базі вищої освіти - магістр (2 роки)

на базі середньої-спеціальної освіти - бакалавр (3 роки);

- магістр (2 роки);

на базі повної середньої освіти - бакалавр (5 років); - магістр (2 роки).

^ ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ – кафедра фінансів здійснює активну інноваційну роботу в галуз освітніх програм, яка орієнтована на підготовку креативних фахівців з фінансів зі знанням необхідним для того, щоб стати інтелектуальною елітою сучасного суспільства. Це обумовлено тим, що в умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, кредитування, інвестиційна діяльність, бухгалтерський облік тощо) тісно пов'язані з фінансами. Перебудова економічної системи України, її переорієнтація на ринкові закони ставлять нові вимоги до підготовки високопрофесійних спеціалістів, а тому мета і завдання освітньої діяльності кафедри відповідають пріоритетам розвитку фінансової системи

Підготовка спеціалістів за напрямом «Фінанси і кредит» має низку конкурентних переваг:

фундаментальність, міждисциплінарність та системність. До них відноситься поєднання традиційного, математичного, природничо-наукового підходів до фінансів та кредиту, а також авторських фундаментальних дисциплін і професійних спецкурсів;

врахування світового досвіду та української специфіки фінансів;

значний практичний досвід професорсько-викладацького складу, який дозволяє вивчати як сучасну теорію, так і практику фінансового менеджменту.

Всі навчальні дисципліни мають учбово-методичні комплекси: базовий підручник, робочу програму, конспект лекцій, контрольні завдання, ситуаційні завдання, тощо. Професорсько-викладацький склад в академічному процесі використовує сучасні технічні засоби дистанційного навчання, персональні навчальні системи.


^ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Фахівці спеціалізації "Фінанси": отримають всі необхідні знання та компетенції , щоб стати фахівцями в галузі фінансів та кредиту найвищого класу, вивчають іноземну мову професійного спрямування, концепції сучасних технологій, матимуть змогу пройти курс англійської мови бізнес-спрямування та отримати відповідний сертифікат, здобудуть навички фінансового аналізу та інтелектуальної обробки даних з використанням сучасних комп`ютерних систем, навчатимуться робити експертні висновки за всіма аспектами фінансової діяльності, моделювати фінансові бізнес-процеси підприємства с використанням сучасних СASE-технологій, проходити тренінги та практичну підготовку у провідних фінансових установах та підприємствах, отримають безперервну комп`ютерну підготовку.

Після навчання за основною освітньою програмою випускник вмітиме:

використовувати знання з теорії фінансів, грошей та кредиту в своїй практичній діяльності;

знати основи організації грошово-кредитного регулювання, взаємозв’язку між різними рівнями грошового обігу, основи банківської та біржової справи, основи організації оподаткування та страхування, державних та місцевих фінансів;

бути підготованим до професійної діяльності в установах фінансової та кредитної системи, включаючи зовнішньоекономічну сферу, здатними самостійно працювати на посадах, що потребують аналітичного підходу в нестандартних ситуаціях;

розв’язувати нестандартні задачі, прогнозувати економічні процеси в сфері грошових, фінансових і кредитних відносин;

вбачати перспективи розвитку фінансово-кредитних відносин та перспективи власної професійної діяльності;

бути конкурентоспроможним, мати знання із суміжних спеціальностей.


ВИКЛАДАННЯ. На кафедрі працюють висококваліфіковані професори, доценти та викладачі, які мають сертіфікацію оцінщика майна, користувача-методиста "Парус", ІС: Професіонал, магістра економіки та управління Університету Ліон2(Франція).

^ РИНОК ПРАЦІ. Студенти, які навчалися за напрямом підготовки «Фінанси та кредит» отримують необхідний обсяг знань та практичних навичок для роботи у таких організаціях та установах:

Рахункова палата України;

Міністерство фінансів України;

фінансові управління державних адміністрацій;

Державна митна служба України;

Контрольно-ревізійна служба України;

Інспекція з контролю за цінами

страхові компанії;

аудиторські фірми;

Пенсійний фонд України;

фінансові відділи та бухгалтерії суб’єктів підприємництва.

Студенти мають змогу працювати на таких посадах:

фінансовий директор;

начальник фінансового відділу підприємства, банку, бюджетної організації, податкової служби;

податковий інспектор;

аудитор;

спеціаліст фінансового відділу підприємства;

спеціаліст з оцінки інвестиційних проектів;

фінансовий менеджер.

Кафедра фінансів співпрацює з Головним фінансовим управлінням Харківської обласної державної адміністрації , Головним управлінням економіки, Держказначейством, Контрольно-ревізійною службою України, АТЗТ "ХБФ", ВАТ "Турбоатом", ЗАТ "Південкабель", ТОВ "Індастрі", ВАТ "Автрамат", ТОВ "Грінта", ТОВ "Росс"., ВАТ "Райффазен Банк Аваль", ПАТ"Мегабанк".


^ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ. На спеціальності «Фінанси та кредит» функціонують наступні магістерські програми:

- «Управління державними фінансами»

- «Управління фінансами суб’єктів господарювання»


напрям підготовки «Фінанси і кредит»

  1. Банківська справа


випускова кафедра «банківської справи»

Телефон (057) 702-11-86

Факс (057) 702-07-17

E-mail: ff_105@mail.ru

Internet: http://www.hneu.edu.ua


Спеціальність «Банківська справа» - концепція розвитку спеціальності "Банківська справа" націлена на удосконалення системи підготовки фахівців у галузі банківської справи у рамках сприяння реалізації державних і регіональних стратегій розвитку, планів дій щодо підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку, покращенню соціально-економічних показників держави як на макро-, так і на мікрорівні; визначає основні завдання і рекомендації стосовно навчального процесу, головну мету і стратегію надання вищої освіти згідно з багаторічними традиціями ХНЕУ, політики підготовки фахівців фінансовим факультетом, заснованої на засадах виховання творчої, самосвідомої, патріотичної і всесторонньо обізнаної особистості.


кваліфікація

  • бакалавр, магістр (денна форма);

  • бакалавр, спеціаліст, магістр (заочна форма).

^ Документ про освіту

дипломи державного зразка: диплом бакалавра з напряму підготовки «Фінанси і кредит», диплом магістра з банківської справи, диплом спеціаліста (кваліфікація: економіст).

^ Термін навчання:

денна форма – бакалавр (4 роки);

  • магістр (1,5 років)

заочна форма (на базі вищої освіти) – спеціаліст (1 рік)

(на базі середньої – спеціальної освіти):

  • бакалавр (3 роки);

  • магістр (2 роки)

(на базі повної середньої освіти):

  • бакалавр (5 років);

  • магістр (2 роки)

Особливості спеціальності : удосконалення організації навчального процесу шляхом впровадження новітніх та прогресивних форм навчання і контролю якості знань; розробка технологій навчання з фундаментальних і спеціальних дисциплін та впровадження їх у навчальний процес; розширення зв’язків з провідними банківськими установами для методичного забезпечення теоретичної підготовки курсів та проходження студентами виробничої та переддипломної практик; залучення провідних фахівців банків для роботи у складі в Державних екзаменаційних комісях (ДЕК) та проведення тестування випускників ХНЕУ з подальшим обранням на вакантні посади у банківських установах для проведення; підвищення рівня кваліфікації (стажування) професорсько-викладацького колективу кафедри; розвиток науково-дослідницької діяльності; розвиток навчально-матеріальної бази.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconКонтролінг у системі менеджменту
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconКонтролінг у системі менеджменту страхової компанії
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти І науки України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconНаказ №26 к по Харківському національному педагогічному
України №1410 від 13. 12. 2012 року Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди доручено проведення...
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconУправління банківськими
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconУправління банківськими операціями: методологія І практика
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти України
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 iconНаказ №16 к по Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди від 28 січня
Харківському національному педагогічному університету імені Г. С. Сковороди 06-08 квітня 2011 року буде проведено ІІ тур Всеукраїнської...
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 24-25 лютого 2011 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Довідник освіта у харківському національному економічному університеті 2011/2012 icon«Економічний І соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»
Яка відбудеться 23-24 лютого 2012 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи