Декларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій icon

Декларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій
Скачати 363.75 Kb.
НазваДекларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій
Сторінка1/2
Дата27.08.2012
Розмір363.75 Kb.
ТипДокументи
  1   2

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ТОРГІВЛЮ ТОВАРАМИ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Сінгапур, 13 грудня 1996 року


Міністри,

представляючи наступних членів Світової організації торгівлі, а також Країни чи окремі митні території, що знаходяться в процесі вступу до СОТ, які погодилися в Сінгапурі на розширення світової торгівлі товарами для інформаційних технологій, і частка яких у світовій торгівлі цими товарами перевищує 80 відсотків (“сторони”):

Австралія;

Японія;

Канада;

Корея;

Окрема митна територія Тайваню, Пенгу, Кінмен і Матсу;

Норвегія;

Європейські Співтовариства;

Сінгапур;

Гонконг;

Швейцарія;

Ісландія;

Туреччина;

Індонезія;

Сполучені Штати Америки;

приймаючи до уваги значну роль торгівлі товарами для інформаційних технологій у розвитку інформаційних галузей і в динамічному зростанні світової економіки,

визнаючи завдання підвищення рівня життя, зростання виробництва та торгівлі цими товарами;

прагнучи досягнути максимальної свободи світової торгівлі товарами для інформаційних технологій;

прагнучи стимулювати довготривалий технологічний розвиток галузі виробництва інфор-маційної техніки на міжнародній основі;

пам’ятаючи про позитивний внесок, який робить інформаційна техніка у глобальне еко-номічне зростання і благоустрій;

погодившись ввести в дію результати цих переговорів, наслідком яких є поступки, додат-кові до тих, що включені до Розкладів, які додаються до Марракеської угоди до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, та

визнаючи також, що наслідком цих переговорів є деякі поступки запропоновані під час переговорів, які ведуть до затвердження Розкладів, які додаються до Марракеської угоди,

заявляють про наступне:

1. Торговий режим кожної сторони повинен розвиватися таким чином, щоб розширювати можливість доступу на ринки товарів для інформаційних технологій.

2. Слідуючи правилам, наведеним далі в Додатку до цієї Декларації, кожна сторона повинна буде зв’язати та скасувати мито, а також інші мита та збори будь-якого роду у розумінні Статті II:1(b) Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року відповідно до наступного:

(a) на всі товари, класифіковані (чи ті, що можуть бути класифіковані) згідно з позиціями Гармонізованої системи (1996) (“ГС”), які перелічені у додатку А до Додатку до цієї Декларації; а також

(b) на всі товари конкретно визначені у додатку В до Додатку до цієї Декларації, включені чи ні до додатку А;

шляхом рівномірного зниження ставок мита починаючи з 1997 року і закінчуючи у 2000 році, признаючи, що продовження періоду зменшення мита перед імпле-ментацією та розширення переліку виробів, охоплених декларацією, може бути необхідним в обмеженій кількості випадків.

3. Міністри виражають задоволення відносно ширини переліку товарів охоплених Декларацією, наведеного в додатках до Додатку до цієї Декларації. Вони надають належні інструкції відповідним посадовим особам, для того щоб забезпечити заходи щодо сумлінного завершення багатосторонніх технічних консультацій в Женеві на основі цих правил, та надають інструкції цим посадовим особам завершити цю роботу до 31 грудня 1997 року, з тим, щоб забезпечити імплементацію цієї Декларації якомога більшою кількістю учасників.

4. Міністри пропонують Міністрам інших країн-членів СОТ, та країн чи окремих митних територій, що знаходяться в процесі вступу до СОТ, щоб вони надали схожі інструкції відповідним посадовим особам у своїх країнах, з тим, щоб вони могли взяти участь у технічних консультаціях про які йшлося у Статті 3 вище, та повною мірою взяти участь у розширенні світової торгівлі товарами для інформаційних технологій.


Додаток: правила та перелік товарів, охоплених Декларацією.

Додаток А: перелік позицій відповідно до ГС.

Додаток В: перелік товарів.


ДОДАТОК

^ ПРАВИЛА ТА ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ, ОХОПЛЕНИХ ДЕКЛАРАЦІЄЮ

Будь-який член Світової організації торгівлі чи країна або окрема митна територія, що знаходяться в процесі вступу до СОТ, можуть брати участь у розширенні світової торгівлі товарами для інформаційних технологій відповідно до наступних правил:

1. Кожний учасник повинен впровадити заходи описані у Статті 2 цієї Декларації у свої розклади до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року, і, додатково, стосовно рівня власної тарифної лінії чи на рівні 6 знаків Гармонізованої системи 1996 року (ГС 1996) у своєму офіційному тарифному розкладі або у будь-яких інших опублікованих версіях тарифного розкладу, що звичайно використовуються імпортерами та експорте-рами. Кожний учасник, що не являється членом СОТ буде запроваджувати ці заходи на самостійній основі для завершення (в подальшому) процесу вступу до СОТ та введе ці заходи в свій розклад доступу на ринок.

2. З цією метою, якомога раніше, але не пізніше ніж 1 березня 1997 року кожний учасник надасть всім іншим учасникам документ, в якому містяться: (а) деталі, що стосуються відповідного митного режиму, який буде забезпечено у його розкладі поступок СОТ, та (b) перелік деталізованих позицій за ГС відведених для товарів конкретно визначених у додатку В. Ці документи будуть розглянуті та затверджені на основі консенсусу, і процес їх розгляду буде закінчено не пізніше ніж 1 квітня 1997 року. Як тільки такий процес розгляду для будь-якого такого документу закінчено, такий документ розглядається як зміна до Розкладу зацікавленої сторони у відповідності до Рішення від 26 березня про Процедури внесення змін та поправок до Розкладу тарифних поступок (BISD 27S/25).

(а) Поступки, що пропонуються учасником як зміни до його Розкладу, будуть зв'язувати та скасовувати всі мита та збори на товари для інформаційних технологій у відповідності до наступних правил:

(і) скасування такого мита повинно проходити шляхом рівномірного зни-ження ставок, якщо інше не буде узгоджено учасниками. Якщо інше не узгоджено учасниками, кожний учасник зв’яже ставки мита на вироби, наведені у переліках в додатках, не пізніше ніж 1 липня 1997 року та проведе перше зменшення ставок не пізніше ніж 1 липня 1997 року, друге зменшення ставок не пізніше ніж 1 січня 1998 року і третє таке зменшення ставок не пізніше ніж 1 січня 1999 року; скасування мита буде закінчено не пізніше ніж 1 січня 2000 року. Учасники погоджу-ються підтримати самостійне скасування мита раніше цих дат. Зменше-на ставка мита повинна на кожній стадії бути округлена до першого десяткового знаку; та

(іі) скасування таких інших мит та зборів будь-якого роду в значенні Статті II:1(b) Генеральної угоди буде закінчено до 1 липня 1997 року, за виключенням, коли може бути визначено інше в документі учасника, який передано іншим учасникам на розгляд.

(b) Зміни до свого Розкладу, що пропонуються учасником для того, щоб запро-вадити зв'язування та скасування своїх ставок мита на товари для інформа-ційних технологій досягнуть бажаного результату:

(i) у випадку, якщо тарифні позиції згідно з ГС перелічені у додатку А – шляхом створення за необхідністю підгруп у його Розкладі на рівні національної тарифної лінії; та

(іі) у випадку, якщо товари окремо перелічені у додатку В – шляхом приєд-нання окремого додатку до його Розкладу, який буде включати всі товари, наведені у додатку В; у ньому має бути окремо визначено дета-лізовані тарифні позиції згідно з ГС для цих товарів або на рівні націо-нальної тарифної лінії або на рівні шести знаків ГС.

Кожний учасник буде належним чином вносити зміни до свого розкладу національного тарифу щоб відобразити зміни, які він запропо-нував, як тільки вони вступлять в силу.

3. Учасники будуть періодично зустрічатися під егідою Ради з торгівлі товарами для перегляду переліку товарів, визначеного у Додатках, з метою узгодження шляхом кон-сенсусу, чи є необхідним у світлі технологічного розвитку, практики використання тарифних поступок, або змін у номенклатурі Гармонізованої системи, внесення змін у додатки до Декларації з метою включення додаткових виробів, а також проводити консультації про нетарифні бар’єри у торгівлі товарами для інформаційних технологій. Такі консультації повинні проводитися без упереджень щодо прав та обов’язків визначених в Угоді про заснування СОТ.

4. Учасники зустрінуться так скоро, як це прийнято, але в будь-якому випадку не пізніше 1 квітня 1997 року для того, щоб розглянути стан прийняття угоди та оцінити висновки, які будуть з цього зроблені. Учасники будуть виконувати норми, передбачені у цій Декларації за умови, що учасники, на частку яких припадає 90 відсотків від світової торгівлі товарами для інформаційних технологій, повідомлять до тієї дати про свою згоду, та за умови, що терміни задовольняли учасників. Проводячи оцінку на предмет виконання норм, передбачених цією Декларацією, якщо частка світової торгівлі, яка припадає на учасників становить менше 90 відсотків світової торгівлі товарами для інформаційних технологій, учасники можуть прийняти до розрахунку обсяги участі країн чи окремих митних територій, які мають значні розміри власної торгівлі такими товарами. На цій зустрічі учасники встановлять чи був виконаний цей критерій.

5. Учасники будуть зустрічатися так часто, як це необхідно але не пізніше ніж 30 вересня 1997 року, щоб розглянути будь-які відхилення, що виникають між ними при класифікації товарів для інформаційних технологій, починаючи з товарів, окремо наведених у додатку В. Учасники погоджуються на досягнення спільної мети – де необхідно загальної класифікації для цих товарів в рамках існуючої номенклатури ГС, прийнявши до уваги інтерпретації та правила Ради митного співробітництва (відомої також як Світова митна організація). В будь-якому випадку, коли залишається розбіж-ність у класифікації, учасники будуть розглядати можливість спільної пропозиції до СМО щодо удосконалення існуючої номенклатури ГС, чи розв’язання проблеми розбіжності шляхом інтерпретації номенклатури ГС.

6. Учасники розуміють, що Стаття XXIII Генеральної угоди буде направлена на зведення нанівець чи ушкодження переваг, які прямо чи опосередковано дістаються будь-якому учаснику-Члену СОТ шляхом імплементації цієї Декларації в результаті застосування іншим учасником Членом СОТ будь-якого заходу, який знаходиться чи не знаходиться у відповідності з нормами Генеральної угоди.

7. Кожний учасник буде приділяти належну увагу будь-якому запиту про проведення консультацій від будь-якої іншої сторони, що стосуватиметься заходів, про які йшлося вище. Такі консультації повинні проводитися без упередженості до прав і обов’язків згідно з Угодою про СОТ.

8. Учасники, що діють під егідою Ради з торгівлі товарами будуть інформувати інших Членів СОТ та країни і окремі митні території, що знаходяться в процесі вступу до СОТ, про ці правила та будуть ініціювати консультації з метою сприяти їх участі у розширенні торгівлі товарами для інформаційних технологій на основі цієї Декларації.

9. Використаний у правилах термін “учасник” буде означати тих учасників СОТ, та країни, що знаходяться в процесі вступу до СОТ, які подали документ, описаний у Статті 2 не пізніше ніж 1 березня 1997 року.

10. Цей додаток буде відкритим для прийняття для всіх Членів СОТ та для будь-яких країн чи окремих митних територій, що знаходяться в процесі вступу до СОТ. Доку-менти про згоду надсилаються у письмовому вигляді Генеральному директору, який передасть їх всім учасникам.


До цього Додатку є два доповнення.

Доповнення А, в якому перелічені тарифні позиції чи підпозиції, охоплені Угодою, описані відповідно до ГС.

Доповнення В, в якому наведено товари, охоплені Угодою, незалежно від того, класифі-ковані вони у ГС чи ні.


^ Доповнення А, частина 1
ГС96
Опис ГС
3818
Хімічні елементи з присадками для використання в електроніці, в формі дисків, пластин чи подібних форм; хімічні суміші з присадками для вико-ристання в електроніці
8469

11

Машини обробки мови
8470
Лічильні машини та кишенькові записники даних, копіювальні та демон-страційні машини з лічильними функціями; бухгалтерські машини, поштові франкувальні машини, машини, що видають квитки, та подібні машини, в які вмонтовано лічильні пристрої; лічильники готівки
8470

10

Електронні калькулятори, що можуть функціонувати без зовнішнього дже-рела електричної енергії, та кишенькові записники даних, копіювальні та демонстраційні машини з лічильними функціями
8470

21

Інші електронні лічильні машини, в які вмонтовано пристрій для друку
8470

29

Інше
8470

30

Інші лічильні машини
8470

40

Бухгалтерські машини
8470

50

Лічильники готівки
8470

90

Інше
8471
Машини автоматичної обробки даних та їх вузли; магнітні або оптичні читаючі пристрої, машини для записування даних на засоби даних в зако-дованій формі; та машини для обробки таких даних, які ніде більше не уточнюються чи включаються
8471

10

Аналогові або диференційні (hybrid) машини автоматичної обробки даних
8471

30

Портативні цифрові машини автоматичної обробки даних, які мають вагу не більше 10 кг, та складаються, щонайменше, з основного вузла обробки, клавіатури та дисплея
8471

41

Інші цифрові машини автоматичної обробки даних, що містять в одному і тому ж корпусі, щонайменше, основний вузол обробки та вузли входу та виходу, незалежно від того об’єднані вони чи ні
8471

49

Інші цифрові машини автоматичної обробки даних, представлені у формі систем
8471

50

Цифрові вузли обробки, інші, ніж ті, про які йдеться в підзаголовках
8471 41 та 8471 49, незалежно від того чи містяться, чи ні в одному і тому ж корпусі один або два таких типи вузлів: запам’ятовуючі пристрої, вузли входу та вузли виходу.
8471

60

Вузли входу чи виходу, незалежно від того містяться чи ні в одному і тому ж корпусі запам’ятовуючі пристрої
8471

70

Запам’ятовуючі пристрої, включаючи основні запам’ятовуючі пристрої, запам’ятовуючі пристрої на оптичних дисках, драйвери жорстких дисків та запам’ятовуючі пристрої на магнітних стрічках
8471

80

Інші вузли машин автоматичної обробки даних
8471

90

Інше

ex

8472

90

Банкомати
8473

21

Частини та аксесуари машин заголовку 8470 електронних лічильних машин підзаголовків 8470 10, 8470 21 та 8470 29
8473

29

Частини та аксесуари машин заголовку 8470, інші, ніж електронні лічильні машини підзаголовків 8470 10, 8470 21 та 8470 29
8473

30

Частини та аксесуари машин заголовку 8471
8473

50

Частини та аксесуари, що рівнозначно підходять для використання з машинами двох або більше заголовків від 8469 до 8472

ex

8504

40

Стаціонарні конвертери для машин автоматичної обробки даних та їх вузли; телекомунікаційні апарати

ex

8504

50

Інші індуктори для постачання електроенергії для машин автоматичної обробки даних та їх вузли; телекомунікаційні апарати
8517
Електричні апарати для лінійного телефонування та лінійного телеграфу-вання, включаючи лінійні телефонні апарати з бездротяними слухавками; телекомунікаційні апарати для несучих напругу (carrier-current) лінійних систем чи для цифрових лінійних систем; відеотелефони
8517

11

Телефонні апарати з бездротяними слухавками
8517

19

Інші телефонні апарати та відеотелефони
8517

21

Факсимільні апарати
8517

22

Телепринтери
8517

30

Телефонні або телеграфні комутаторні апарати
8517

50

Інші апарати, для несучих напругу лінійних систем чи для цифрових лінійних систем
8517

80

Інші апарати, включаючи системи визначення телефонного номеру
8517

90

Частини апаратів заголовку 8517

ex

8518

10

Мікрофони, що мають діапазон частоти від 300 Гц до 3,4 кГц, з діаметром, який не перевищує 10 мм, та довжиною, що не перевищує 3 мм, для теле-комунікаційного використання

ex

8518

30

Слухавки лінійних телефонів

ex

8518

29

Гучномовці, без корпусу, що мають діапазон частоти від 300 Гц до 3,4 кГц, з діаметром, який не перевищує 50 мм, для телекомунікаційного викорис-тання
8520

20

Телефонні автовідповідачі
8523

11

Магнітні стрічки, ширина яких не перевищує 4 мм
8523

12

Магнітні стрічки, ширина яких перевищує 4 мм, але є не більшою 6,5 мм
8523

13

Магнітні стрічки, ширина яких перевищує 6,5 мм
8523

20

Магнітні диски
8523

90

Інше
8524

31

Диски для лазерних читаючих систем для відтворення явищ, інших, ніж звук або зображення

ex

8524

39

Інше:
– для відтворення створених інструкцій, даних, звуку чи зображення, запи-саних в подвійній (binary) формі, що читаються машиною, які можливо обробляти чи забезпечити інтерактивний режим для користувача шляхом засобів машин автоматичної обробки даних
8524

40

Магнітні стрічки для відображення явищ, інших, ніж звук чи зображення
8524

91

Засоби для відображення явищ, інших, ніж звук чи зображення

ex

8424

99

Інше:
– для відтворення створених інструкцій, даних, звуку чи зображення, записаних в подвійній (binary) формі, що читаються машиною, які можливо обробляти чи забезпечити інтерактивний режим для користувача шляхом засобів машин автоматичної обробки даних

ex

8525

10

Передаючі апарати, інші, ніж апарати для радіопередач чи телебачення
8525

20

Передаючі апарати, в які вмонтовано апарати прийому

ex

8525

40

Цифрові відеокамери нерухомого зображення

ex

8527

90

Портативні (радіо)приймачі для телефонування, попередження чи пейджингу

ex

8529

10

Антени чи подібні пристрої, що використовуються з апаратами для радіотелефонії та радіотелеграфії

ex

8529

90

Частини:
передаючих апаратів, інших, ніж апаратів для радіопередач чи телебачення
передаючих апаратів, в які вмонтовано апарати прийому
цифрових відеокамер нерухомого зображення,
портативних (радіо)приймачів для телефонування, попередження чи пейджингу
8531

20

Панелі індикатора, що включають пристрої на рідких кристалах (LCD) або світлодіоди (LED)

ex

8531

90

Частини апаратів підзаголовку 8531 20
8532
Електричні конденсатори, постійні, змінні або регульовані (попередня установка):
8532

10

Постійні конденсатори, призначені для використання на каналах 50/60 Гц та які мають пропускну реактивну потужність не менше 0,5 квар (потужні конденсатори)
8532

21

Танталові постійні конденсатори
8532

22

Алюмінієві електролітичні постійні конденсатори
8532

23

Керамічні діелектричні, однорівневі постійні конденсатори
8532

24

Керамічні діелектричні, багаторівневі постійні конденсатори
8532

25

Діелектричні постійні конденсатори, паперові або пластичні
8532

29

Інші постійні конденсатори
8532

30

Змінні або регульовані (попередня установка) конденсатори
8532

90

Частини
8533
Електричні резистори (включаючи реостати та потенціометри), інші ніж нагрівальні резистори:
8533

10

Постійні вугільні резистори, типу сполуки або плівки
8533

21

Інші постійні резистори з пропускною потужністю не більше 20 Вт
8533

29

Інші постійні резистори з пропускною потужністю 20 Вт і більше
8533

31

Змінні резистори з дротовою обмоткою, включаючи реостати та потенціометри, з пропускною потужністю не більше 20 Вт
8533

39

Змінні резистори з дротовою обмоткою, включаючи реостати та потенціометри, з пропускною потужністю 20 Вт і більше
8533

40

Інші змінні резистори, включаючи реостати та потенціометри
8533

90

Частини
8534
Друковані канали

ex

8536

50

Електронні комутатори змінного струму, що складаються з оптично подвійних каналів вхідних та вихідних сигналів (ізольований тиристор комутаторів змінного струму)

ex

8536

50

Електронні комутатори, включаючи захищені від температури електронні комутатори, що складаються з транзистора та логічної інтегральної схеми (технологія інтегральних схем) для напруги, що не перевищує 1000 вольт

ex

8536

50

Електромеханічні комутатори моментальної дії для напруги, що не перевищує 11 амп.

ex

8536

69

Вилки та розетки для коаксіальних кабелів та друкованих каналів

ex

8536

90

Елементи сполучення та контактні елементи для дротів та кабелів
8541
Діоди, транзистори та подібні напівпровідникові пристрої; світлочутливі напівпровідникові пристрої, включаючи світлонапругові елементи, зібрані у модулі або ні, або у панелі; світлодіоди; вбудовані п’єзоелектричні кристали:
8541

10

Діоди, інші ніж світлочутливі або світлодіоди
8541

21

Транзистори, інші ніж світлочутливі транзистори, з коефіцієнтом розсіювання менш ніж 1 Вт
8541

29

Транзистори, інші ніж світлочутливі транзистори, з коефіцієнтом розсіювання 1 Вт і більше
8541

30

Тиристори, діаки та тріаки, інші ніж світлочутливі пристрої
8541

40

Світлочутливі напівпровідникові пристрої, включаючи світлонапругові елементи, зібрані у модулі або ні, або у панелі; світлодіоди
8541

50

Інші напівпровідникові пристрої
8541

60

Вмонтовані п’єзоелектричні кристали
8541

90

Частини
8542
Електронні інтегральні мікросхеми та мікроформування
8542

12

Картки, що включають електронні інтегральні мікросхеми ("інтелектуальні" картки)
8542

13

Металеві оксидні напівпровідники (технологія MOS)
8542

14

Схеми, отримані через двополярну технологію
8542

19

Інші монолітні інтегральні схеми для цифрового запису, включаючи схеми, отримані через комбінацію двополярної та MOS технологій (технологія BIMOS)
8542

30

Інші монолітні інтегральні схеми
8542

40

Диференціальна (hybrid) інтегральна схема
8542

50

Електронні мікроформування
8542

90

Частина
8543

81

Споріднені картки та позначки

ex

8543

89

Електричні машини з перекладом або функціями словника

ex

8544

41

Інші електричні провідники, для напруги, що не перевищує 80 В, оснащені з’єднувачами, що використовуються для телекомунікацій

ex

8544

49

Інші електричні провідники, для напруги, що не перевищує 80 В, не оснащені з’єднувачами, що використовуються для телекомунікацій

ex

8544

51

Інші електричні провідники, для напруги, що перевищує 80 В, але не перевищує 1000 В, оснащені з’єднувачами, що використовуються для телекомунікацій
8544

70

Оптичні волоконні кабелі
9009

11

Електростатистичні фотокопіювальні апарати, що відтворюють первісне зображення безпосередньо на копію (безпосередній процес)
9009

21

Інші фотокопіювальні апарати, що включають оптичну систему
9009

90

Частини та аксесуари
9026
Інструменти та апарати для вимірювання або перевірки потоку, рівня, тиску або інших перемінних рідини або газів (наприклад, лічильники потоку, вимірювальні пристрої рівня, манометри, лічильники тепла), крім інструментів та апаратів підзаголовку 9014, 9015, 9028 чи 9032:
9026

10

Інструменти для вимірювання або перевірки потоку або рівня рідини
9026

20

Інструменти та апарати для вимірювання або перевірки тиску
9026

80

Інші інструменти та апарати для вимірювання або перевірки підзаголовку 9026
9027

90

Частини та аксесуари інструментів та апаратів підзаголовку 9026
9027

20

Хроматографи та інструменти для електрофорезу
9027

30

Спектрометри, спектрофотометри та спектрографи з використанням оптичних випромінювань (UV, видимі, IR)
9027

50

Інші інструменти та апарати з використанням оптичних випромінювань (UV, видимі, IR) заголовку 9027
9027

80

Інші інструменти та апарати заголовку 9027 (інші ніж ті, що у заголовку 9027 10)

ex

9027

90

Частини та аксесуари товарів заголовку 9027, інші ніж ті апарати, що використовуються для аналізу газу або диму, та мікротоми
9030

40

Інструменти та апарати для вимірювання та перевірки, призначені спеціально для телекомунікацій (наприклад, лічильники перехресних завад, інстру-менти для вимірювання коефіцієнту підсилення, лічильники коефіцієнту спотворення, псофометри)


  1   2

Схожі:

Декларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій iconУдк 657 011. 56 Метрологічна система показників ефективності вкладення капіталу в торгівлю товарами туристичного призначення Метрологическая система показателей эффективности вложения капитала в торговлю товарами туристского назначения

Декларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій iconПлан заходів Національного університету харчових технологій щодо залучення до навчального процесу фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій
Заключити договори про співпрацю з провідними (організаціями, установами) у сфері інформаційних технологій, в яких передбачити створення...
Декларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій iconПоложення про Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка"". Замовник діє на підставі Положення про структурний підрозділ Університету Предмет договору
Договір укладений між Центром телекомунікаційних та інформаційних технологій далі
Декларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій iconТематика контрольних робіт для студентів заочників. (питання до іспиту)
Поняття інформаційних технологій обліку, етапи розвитку. Основні характеристики нових інформаційних технологій обліку
Декларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій iconНаказ №559 Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади серед учнів знз І птнз з інформаційних технологій у 2011/2012 н р
Міністерства освіти України від 18 серпня 1998 року №305 у 2011/2012 навчальному році започатковано Всеукраїнську учнівську олімпіаду...
Декларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій iconПроект методичні рекомендації щодо проведення IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2011 – 2012 навчальному році
Нської учнівської олімпіади з інформаційних технологій є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у поглибленому...
Декларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій iconПоложення про „Центр інформаційних технологій
Центру інформаційних технологій”, що створено на підставі рішення Вченої ради від 18. 11. 2008 р. (протокол №3) наказом Ректора по...
Декларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій iconПро проведення IV етапу I всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2011-2012 навчальному році
Декларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій iconПлан заходів тижня факультету інформаційних технологій та кібербезпеки одеської національної академії харчових технологій на 2012 2013 навчальний рік
Відкриття виставки досягнень колективу співробітників кафедр факультету інформаційних технологій та кібербезпеки
Декларація про торгівлю товарами для інформаційних технологій iconМетодичні рекомендації щодо проведення iii-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2011-2012 навчальному році Метою проведення
Нської учнівської олімпіади з інформаційних технологій є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у поглибленому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи