«Бухгалтерський облік» icon

«Бухгалтерський облік»
Назва«Бухгалтерський облік»
Сторінка2/3
Дата03.09.2012
Розмір1.08 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3^ Продовження табл.1


№ п/п

Назва засобів і джерел

Сума (грн.)

1

2

3
Номер варіанта

№1

2

3

4

5

6

32

Будівельні матеріали

65 000

55 250

58 500

61750

65 650

66 950

33

Куповані напів­фабрикати

90 000

76 500

81000

85 500

90 900

92 700

34

Знос нематері­альних активів

3000

2 550

2 700

2 850

3 030

3 090

35

Короткостро­кові векселі видані

10000

8500

9000

9500

10 100

10 300

36

Господарський інвентар

33700

28650

30330

32020

34040

34700

37

Готівка в касі в національній валюті

1000

850

900

950

1010

1030

38

Основні мате­ріали на складі

220000

187000

198000

209000

222200

226600

39

Малоцінні нео­боротні матері­альні активи

14300

12150

12 860

13 590

14440

14750
Усього

3260000

2771000

2934000

3097000

3292600

3357800


Продовження табл.1


№ п/п

Назва засобів і джерел

Сума (грн.)

1

2

3
Номер варіанта

7

8

9

10

11

12

32

Будівельні матеріали

67 600

68 250

68 900

69 550

70 200

70 850

33

Куповані напів­фабрикати

93 600

94 500

95 400

96 300

97 200

98 100

34

Знос нематері­альних активів

3 120

3 150

3 180

3 210

3 240

3 270

35

Короткостро­кові векселі видані

10400

10 500

10 600

10 700

10 800

10 900

36

Господарський інвентар

35050

35 390

35720

36060

36400

36730

37

Готівка в касі в національній валюті

1040

1050

1060

1070

1080

1090

38

Основні мате­ріали на складі

228 800

231000

233200

235400

237600

239 800

39

Малоцінні нео­боротні матері­альні активи

14860

15000

15160

15 300

15440

15 590
Усього

3390400

3423000

3455600

3488200

3520800

3553400

Продовження табл.1

№ п/п

Назва засобів і джерел

Сума (грн.)

1

2

3
Номер варіанта

13

14

15

16

17

18

32

Будівельні матеріали

71500

72 150

72 800

73 450

74100

74 750

33

Куповані напів­фабрикати

99 000

99 900

100 800

101 700

102 600

103 500

34

Знос нематері­альних активів

3 300

3 330

3 360

3 390

3 420

3 450

35

Короткостро­кові векселі видані

11000

11 100

11200

11300

11400

11500

36

Господарський інвентар

37 070

37 410

37 740

38 080

38 420

38 760

37

Готівка в касі в національній валюті

1 100

1 110

1 120

1 130

1 140

1 150

38

Основні мате­ріали на складі

242 000

244 200

246400

248 600

250 800

253 000

39

Малоцінні нео­боротні матері­альні активи

15 740

15 860

16 020

16 160

16 300

16 440
Усього

3 586000

3618600

3651200

3683800

3716400

3749000


Продовження табл.1


№ п/п

Назва засобів і джерел

Сума (грн.)

1

2

3
Номер варіанта

19

20

21

22

23

24

25

32

Будівельні матеріали

75 400

76 050

76 700

77 350

78 000

78 650

45 500

33

Куповані напів­фабрикати

104 400

105 300

106200

107 100

108 000

108 900

63 000

34

Знос нематері­альних активів

3 480

3 510

3 540

3 570

3600

3 630

2 100

35

Короткостро­кові векселі видані

11600

11700

11800

11900

12 000

12 100

7 000

36

Господарський інвентар

39 090

39 430

39 770

40100

40 440

40 780

23 590

37

Готівка в касі в національній валюті

1 160

1 170

1 180

1 190

1200

1210

700

38

Основні мате­ріали на складі

255 200

257 400

259 600

261 800

264 000

266 200

154 000

39

Малоцінні нео­боротні матері­альні активи

16 590

16 740

16 880

17 020

17 150

17 300

10010
Усього

3781600

3814200

3846800

3879400

3912000

3944600

2282000

Вправа 2

^ ПЕРЕЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
за жовтень – грудень 20 р. (А)


Таблиця 2.


№ п/п

Господарські операції

Сума (грн.)

1

2

3
Номер варіанта

№1

2

3

4

5

6

1

На поточний рахунок надійш­ли кошти від покупців

38 600

32 810

34 740

36 670

38 990

39 760
та інших дебіторів

3 400

2 890

3060

3 230

3 430

3 500
Разом

42 000

35 700

37 800

39 900

42 420

43 260

2

3 поточного рахунка перера­ховано податки до бюджету

16 000

13 600

14 400

15 200

16160

16 480

3

До каси з поточного рахунка в банку отримано готівку для виплати заробітної плати

28 000

23 800

25 200

26 600

28 280

28 840

4

Виплачено з каси заробітну плату працівникам (за мину­лий період)

28 000

23 800

25 200

26 600

28 280

28 840

5

Частину нерозподіленого прибутку минулого року ви­користано на поповнення ре­зервного капіталу

20000

17 000

18 000

19 000

20 200

20 600

6

Відпущено зі складу і викори­стано на потреби виробництва основні матеріали

64 000

54 400

57 600

60 800

64 640

65 920

7

Нарахована заробітну плату персоналу підприємства за поточний період

36 000

30 600

32 400

34 200

36 360

37 080

8

Здійснено відрахування від заробітної плати на соціальні заходи

13 500

11480

12 150

12 820

13 640

13 900

^ Продовження табл.2


№ п/п

Господарські операції

Сума (грн.)

1

2

3
Номер варіанта

№1

2

3

4

5

6

9

Утримано із заробітної плати працівників прибутковий податок

5 760

4 900

5 180

5 470

5 820

5 930

10

Утримано із заробітної плати працівників внески до пенсій­ного фонду і фондів соціаль­ного страхування

770

650

690

730

780

790

11

Надійшли на склад від поста­чальника матеріали

14 000

11900

12 600

13 300

14 140

14 420

12

Нараховано і віднесено на витрати виробництва амортизацію (знос) основ­них засобів

12 500

10 620

11250

11880

12 620

12 880

13

На поточний рахунок на­дійшли кошти короткост­рокового кредиту (в націо­нальній валюті)

25 000

21250

22 500

23 750

25 250

25 750

14

Оприбутковано на склад готову продукцію

60 000

51000

54 000

57 000

60600

61800^ Продовження табл.2


№ п/п

Господарські операції

Сума (грн.)

1

2

3
Номер варіанта

7

8

9

10

11

12

1

На поточний рахунок надійш­ли кошти від покупців

40140

40 530

40 920

41300

41690

42 070
та інших дебіторів

3 540

3 570

3 604

3 640

3 670

3 710
Разом

43 680

44 100

44 520

44 940

45 360

45 780

2

3 поточного рахунка перера­ховано податки до бюджету

16 640

16 800

16 960

17 120

17 280

17 440

3

До каси з поточного рахунка в банку отримано готівку для виплати заробітної плати

29 120

29 400

29 680

29 960

30 240

30 520

4

Виплачено з каси заробітну плату працівникам (за мину­лий період)

29 120

29 400

29 680

29 960

30 240

30 520

5

Частину нерозподіленого прибутку минулого року ви­користано на поповнення ре­зервного капіталу

20 800

21000

21200

21400

21600

21800

6

Відпущено зі складу і викори­стано на потреби виробництва основні матеріали

66 560

67 200

67 840

68 480

69 120

69 760

7

Нарахована заробітну плату персоналу підприємства за поточний період

37 440

37 800

38 160

38 520

38 880

39 240

8

Здійснено відрахування від заробітної плати на соціальні заходи

14 040

14 180

14 310

14 450

14 580

14 710

9

Утримано із заробітної плати працівників прибутковий податок

5 990

6 050

6 110

6 160

6 220

6 280

10

Утримано із заробітної плати працівників внески до пенсій­ного фонду і фондів соціаль­ного страхування

800

810

820

830

830

840

^ Продовження табл.2


№ п/п

Господарські операції

Сума (грн.)

1

2

3
Номер варіанта

7

8

9

10

11

12

11

Надійшли на склад від поста­чальника матеріали

14 560

14 700

14 840

14 980

15 120

15 260

12

Нараховано і віднесено на витрати виробництва амортизацію (знос) основ­них засобів

13 000

13 120

13 250

13 370

13 500

13 620

13

На поточний рахунок на­дійшли кошти короткост­рокового кредиту (в націо­нальній валюті)

26 000

26 250

26 500

26 750

27 000

27 250

14

Оприбутковано на склад готову продукцію

62 400

63 000

63 600

64 200

64800

65400


^ Продовження табл.2


№ п/п

Господарські операції

Сума (грн.)

1

2

3
Номер варіанта

13

14

15

16

17

18

1

На поточний рахунок надійш­ли кошти від покупців

42 460

42 850

43 230

43 620

44 000

44 390
та інших дебіторів

3 740

3 770

3 810

3 840

3 880

3 910
Разом

46 200

46 620

47 040

47 460

47 880

48 300

2

3 поточного рахунка перера­ховано податки до бюджету

17 600

17 760

17 920

18 080

18 240

18 400

3

До каси з поточного рахунка в банку отримано готівку для виплати заробітної плати

30 800

31080

31360

31640

31920

32 200

4

Виплачено з каси заробітну плату працівникам (за мину­лий період)

30 800

31080

31360

31640

31920

32 200

5

Частину нерозподіленого прибутку минулого року ви­користано на поповнення ре­зервного капіталу

22 000

22200

22400

22 600

22 800

23 000

^ Продовження табл.2


№ п/п

Господарські операції

Сума (грн.)

1

2

3

6

Відпущено зі складу і викори­стано на потреби виробництва основні матеріали

70 400

71040

71680

72 320

72 960

73 600

7

Нарахована заробітну плату персоналу підприємства за поточний період

39 600

39 960

40 320

40 680

41040

41400

8

Здійснено відрахування від заробітної плати на соціальні заходи

14 850

14 980

15 120

15 250

15 390

15 520

9

Утримано із заробітної плати працівників прибутковий податок

6 340

6 390

6 450

6 510

6 570

6 620

10

Утримано із заробітної плати працівників внески до пенсій­ного фонду і фондів соціаль­ного страхування

850

860

860

870

880

890

11

Надійшли на склад від поста­чальника матеріали

15 400

15 540

15 680

15 820

15 960

16 100

12

Нараховано і віднесено на витрати виробництва амортизацію (знос) основ­них засобів

13 750

13 880

14 000

14 120

14 250

14 380

13

На поточний рахунок на­дійшли кошти короткост­рокового кредиту (в націо­нальній валюті)

27 500

27 750

28 000

28 250

28 500

28 750

14

Оприбутковано на склад готову продукцію

66000

66 600

67200

67 800

68 400

69 000^ Продовження табл.2


№ п/п

Господарські операції

Сума (грн.)

1

2

3
Номер варіанта

19

20

21

22

23

24

25

1

На поточний рахунок надійш­ли кошти від покупців

44 780

45 160

45 550

45 930

46 320

46 710

27 020
та інших дебіторів

3 940

3 980

4 010

4 050

4 080

4 110

2 380
Разом

48 720

49 140

49 560

49 980

50 400

50 820

29 400

2

3 поточного рахунка перера­ховано податки до бюджету

18 560

18 720

18 880

19 040

19 200

19 360

11200

3

До каси з поточного рахунка в банку отримано готівку для виплати заробітної плати

32 480

32 760

33 040

33 320

33 600

33 880

19 600

4

Виплачено з каси заробітну плату працівникам (за мину­лий період)

32 480

32 760

33 040

33 320

33 600

33 880

19 600

5

Частину нерозподіленого прибутку минулого року ви­користано на поповнення ре­зервного капіталу

23 200

23 400

23 600

23 800

24 000

24 200

14 000

6

Відпущено зі складу і викори­стано на потреби виробництва основні матеріали

74 240

74 880

75 520

76 160

76 800

77 440

44 800

7

Нарахована заробітну плату персоналу підприємства за поточний період

41760

42 120

42 480

42 840

43 200

43 560

25 200

8

Здійснено відрахування від заробітної плати на соціальні заходи

15 660

15 800

15 930

16 060

16 200

16 330

9 450

9

Утримано із заробітної плати працівників прибутковий податок

6 680

6 740

6 800

6 850

6 910

6 970

4 030

^ Продовження табл.2


№ п/п

Господарські операції

Сума (грн.)

1

2

3
Номер варіанта

19

20

21

22

23

24

25

10

Утримано із заробітної плати працівників внески до пенсій­ного фонду і фондів соціаль­ного страхування

890

900

910

920

920

930

540

11

Надійшли на склад від поста­чальника матеріали

16 240

1680

16 520

16 660

16 800

16 940

9 800

12

Нараховано і віднесено на витрати виробництва амортизацію (знос) основ­них засобів

14 500

14 620

14 750

14 880

15 000

15 130

8 750

13

На поточний рахунок на­дійшли кошти короткост­рокового кредиту (в націо­нальній валюті)

29 000

29 250

29 500

29 750

30 000

30 250

17 500

14

Оприбутковано на склад готову продукцію

69 600

70 200

70 800

71400

72 000

72 600

42 000ДОДАТКИ


Таблиця 3

Допоміжна таблиця для групування основних засобів*№ п/п**

Назва об’єкта

Сума (грн.)

1

Будівлі

130200

2


4


..


..


..


Разом

* Для заповнення допоміжної таблиці згрупуйте основні засоби з даних «Інвентаризаційного опису» ті об’єкти що відносяться до основних засобів. Групуючи ОЗ в таблиці робіть відповідні позначки (√), щоб не пропустити жодної суми.

** тут наведено порядковий номер позиції з «Інвентарного опису» (див. табл.1)


Таблиця 4

Відомість групування господарських засобів за їх функціональною роллю та розміщенням

на 01 жовтня 20 __ р.(А)


№ п/п

Склад і розміщення господарських засобів

Сума (грн.)

1

Засоби виробництва
1.1

Засоби праці - разомОсновні засоби
123


Інші необоротні активи
1.2

Предмети праці - разом
121.2.1

Матеріально – виробничі запаси – разом
1.2.2

Незавершене виробництво
1.3

Нематеріальні активи
12ІІ

Засоби сфери обігу
12


Кошти - разомКошти в розрахунках - разом
ІІІ

Засоби невиробничої сфери
Усього
Таблиця 5

Відомість групування господарських засобів за джерелами їх формування та призначенням

на 01 жовтня 20 __ р.(А)


№ п/п

Джерела господарських засобів

Сума (грн.)

І. Джерела власних та прирівняних до них коштів

123Разом за розділом І
ІІ. Джерела залучених коштів

123Разом за розділом ІІ
Усього1   2   3

Схожі:

«Бухгалтерський облік» iconМіського господарства І. А. Краївська, Н. В. Новицька Бухгалтерський облік бюджетних установ
Бухгалтерський облік бюджетних установ (в схемах І таблицях): Конспект лекцій (для студентів заочної форми навчання спеціальності...
«Бухгалтерський облік» iconБухгалтерський облік в Україні : навч посібник / за ред. Р. Л. Хом’яка
Бухгалтерський облік та аудит як важлива складова інформаційної системи підприємства забезпечує значну частину загального обсягу...
«Бухгалтерський облік» iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука “Бухгалтерський облік (загальна теорія)” є базовою фундаментальною дисципліною для підготовки фахівців зі спеціальності «Облік...
«Бухгалтерський облік» iconВасилевська Н.Є. Конспектлекцій з дисципліни «бухгалтерський облік 2»
Василевська Н. Є. Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання...
«Бухгалтерський облік» icon«бухгалтерський облік»
Методичні вказівки для практичних занять з курсу «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму...
«Бухгалтерський облік» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік", література, що рекомендується, робоча програма та пояснення до окремих тем, перелік практичних занять, індивідуальне завдання за варіантами та вказівки до його виконання
Бухгалтерський облік” для студентів, які навчаються за напрямами підготовки: 030502 – економічна кібернетика, 030504 – економіка...
«Бухгалтерський облік» icon"бухгалтерський облік" для студентів 2 І 3 курсів денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання курсових робіт 1 І 2 з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 2 І 3 курсів денної форми...
«Бухгалтерський облік» icon"бухгалтерський облік 2" для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної...
«Бухгалтерський облік» icon"бухгалтерський облік" для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 030509 «Облік І аудит»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
«Бухгалтерський облік» iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Економічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Фінансовий облік-І”, “Фінансовий облік-іі”, «Звітність...
«Бухгалтерський облік» iconБухгалтерський облік ” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 050106 – „облік І аудит”
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи