«Облік І аудит» Всіх форм навчання Херсон – 2011 Практичні завдання до теоретичного курсу бухгалтерського обліку icon

«Облік І аудит» Всіх форм навчання Херсон – 2011 Практичні завдання до теоретичного курсу бухгалтерського обліку
Скачати 287.4 Kb.
Назва«Облік І аудит» Всіх форм навчання Херсон – 2011 Практичні завдання до теоретичного курсу бухгалтерського обліку
Дата03.09.2012
Розмір287.4 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ


Рег. № ______


РООБОЧИЙ ЗОШИТ


з курсу «Бухгалтерський облік»

освітнього кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

професійне спрямування 6. 05100

«Облік і аудит»


Всіх форм навчання


Херсон – 2011

Практичні завдання

до теоретичного курсу бухгалтерського обліку


1 модуль


1. Групування засобів підприємства за їх складом, розміщенням і використанням та джерел їх формування


Завдання 1.

Згрупувати в навчальній таблиці засоби підприємст­ва за такими класифікаційними групами: основні засоби, товарні за­паси (матеріали), виробництво, готова продукція, грошові кошти в касі, грошові кошти на рахунках у банку, засоби в розрахунках.

Склад господарських засобів швейної фабрики “Володарка” на 1 січня

Засіб

Сума, грн.

1

2

Тканина костюмна на складі

53000

Швейні машини у кравецькому цеху

40000

Готівка в касі

500

Сатин підкладочний на складі

9000

Заборгованість експедитора Козаченко І. П. за авансом, виданим на господарські витрати

40

Тканина, розкроєна для пошиву костюмів у закрійному цеху

8500

Нитки швейні на складі

2000

Брюки шерстяні на складі

21700

Будівля фабричного корпусу

210000

Заборгованість універмагу за продані швейні вироби

18400

Піджаки шерстяні на складі

8800

Драп для пошиву пальт на складі

48000

Сатин, розкроєний для пошиву костюмів у закрійному цеху

1000

Прасувальні преси в оздоблювальному цеху

7000

Залишок коштів на поточному рахунку в банку

53500

Заборгованість інженера Власенко В. П. за авансом, виданим на службове відрядження

120

Костюми чоловічі на складі

7500

Гудзики костюмні на складі

400

Мотовізки в підготовному цеху

3000

Брюки, зшиті у кравецькому цеху

2500
 1. Скласти таблицю за наведеною далі формою.

 2. Записати в таблицю суми господарських засобів за класифіка­ційними групами.

 3. Підбити підсумок за кожною класифікаційною групою та за­гальний.Розв’язання.

Групування господарських засобів швейної фабрики “Володарка” на 1 січняОсновні засобиМате­ріалиВироб­ництвоГотова продукціяГрошові кошти в касіГрошові

кошти

на рахунках

у банкуЗасоби в розрахунках

з підзвіт­ними особами

з іншими особами та підпри­ємствами


Разом _______________________ грн.


Завдання.2.

Згрупувати в навчальній таблиці джерела утворен­ня засобів підприємства за такими класифікаційними групами: статутний фонд, прибуток, кредити банку, розрахунки з постачальника­ми, розрахунки з оплати праці, цільові фонди.

^ Підсумкові дані про окремі джерела утворення господарських засобів швейної фабрики “Володарка” на 1 січня

Джерело господарського засобу

Сума, грн.

Статутний фонд

380500

Заборгованість підприємству “Фортуна” за матеріали

11000

Заборгованість робітникам цехів із заробітної плати

15000

Заборгованість банку “Аваль” за кредит на тимчасові потреби

7500

Заборгованість суконній фабриці “Світанок” за матеріали

7000

Заборгованість управлінському апарату із заробітної плати

4000

Заборгованість Енергозбуту за електроенергію

6000

Заборгованість підприємству “Веста” за матеріали

8400

Заборгованість молодим службовцям із заробітної плати

2000

Цільове фінансування на будівництво складу

51400

Прибуток від реалізації пальт

2160


Скласти таблицю за наведеною далі формою.

Записати в таблицю за класифікаційними групами підсумкові дані для окремих видів джерел утворення засобів.

Підбити підсумок за кожною класифікаційною групою і загаль­ний.

Розв’язання.

Групування джерел утворення господарських засобів швейної фабрики

^ Володарка” на 1 січня

Статутний фондПрибутокКредити банкуРозрахунки

Цільові фондиз постачальниками

з оплати праці
Разом _______________________________ грн.


2. Складання балансу на підставі інвентарних даних


Завдання 3. Скласти за даними розв’язання завдань 1 і 2 баланс швейної фабрики “Володарка” на 1 січня.

Розв’язання.

 1. Скласти за наведеною далі формою баланс.

 2. Записати підсумкові дані кожної класифікаційної групи відпо­відно в актив і пасив балансу.

 3. Підбити підсумок в активі та пасиві балансу (вони мають бути однакові).

Баланс швейної фабрики “Володарка” на 1 січня


Актив

Пасив

Господарський засіб

Сума, грн.

Джерело утворення господарського засобу

Сума, грн.

Разом
Разом

3. Рахунки та подвійний запис


Завдання 4. Записати у схемі рахунків за операціями заводу “Оріон” суми залишків на 1 січня.

Основні засоби

84000

Матеріали

5450

Поточний рахунок у банку

5100

Розрахунки з оплати праці

1400

Статутний фонд (капітал)

91000

Фінансові результати (прибуток)

600

Цільові фонди

1550

Баланс

94550


Накреслити схеми рахунків у формі букви “Т”, записати наведені суми залишків відповідно за дебетом або кредитом рахунку. Після цього скласти реєстраційний журнал господарських операцій; вста­новити кореспонденцію рахунків за кожною з них, користуючись Планом рахунків; підбити підсумок реєстраційного журналу.

Записати кореспонденцію на схеми. Знайти дебетові та кредитові обороти, вивести сальдо. Скласти баланс на 1 лютого.

Реєстраційний журнал господарських операцій скласти за наведе­ною далі формою.

Реєстраційний журнал господарських операцій
за ____________________

місяць

№ пор.Зміст операціїКореспондентські рахунки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

часткова

загальна


Разом


Господарські операції заводу “Оріон” за січень

грн.

 1. Одержано в касу з поточного рахунка 1500

 2. Видана з каси заробітна плата працівникам 1400

 3. Видано з каси під звіт на господарські витрати 80

 4. Прийняті в касу залишки підзвітних сум 10

 5. Внесено на поточний рахунок залишок грошей у касі 30

 6. Надійшли на склад від постачальників матеріали 3000

 7. Зараховано на поточний рахунок кредит банку 2000

 8. Відпущено на виробництво матеріали зі складу 1600

 1. Перераховано з поточного рахунка для погашення

заборгованості постачальникам за матеріали 2800

10. Нараховано до сплати постачальникам за рахунок

цільового фонду 700

11. Перераховано з поточного рахунка для погашення
заборгованості банку за короткостроковими кредитами 1900

^ Разом 15020

Розв’язання.

Складаємо журнал операцій заводу “Оріон” за січень.


Реєстраційний журнал господарських операцій заводу “Оріон”

за січень

місяць№ пор.Зміст операціїКореспондентські рахунки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

часткова

загальна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11Разом
Примітка. Якщо деякі рахунки відсутні (не було залишків на початок місяця), їх відкривають, зазначаючи, що сальдо дорівнює нулю.


Після виведення сальдо на рахунках складають баланс на 1 лю­того.

^ Баланс заводу “Оріон” на 1 лютогоАктив

Пасив

Господарський засіб

Сума, грн.

Джерело утворення господарського засобу

Сума, грн.

Разом
Разом


5. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку

Завдання (загальне) 5

 1. Відкрити схеми синтетичних та аналітичних рахунків і записати в них початкові залишки заводу “Аналог”.

 2. Записати операції послідовно в реєстраційний журнал госпо­дарських операцій, а також скласти схеми синтетичних і аналі­тичних рахунків.

 3. Скласти оборотні відомості за синтетичними та аналітичними рахунками.

 4. Звірити підсумкові дані і скласти баланс на кінець місяця.

^ Залишки за рахунками заводу “Аналог” на 1 березня, грн.


Основні засоби 217843

Виробництво 180

Каса 10

Поточний рахунок у банку 1900

Розрахунки з підзвітними особами (дебет) 67

Статутний фонд (капітал) 219996

Розрахунки з підзвітними особами (кредит) 4

Баланс 220000

Залишки за незакінченими розрахунками з підзвітними особами

1. Начальник цеху Гончаренко В. П.

Залишок авансу 2 грн

2. Продавець Поляков С. О.

Аванс на службове відрядження 65 грн

3. Експедитор Омельченко О. О.

Перевитрата за авансовим звітом 4 грн


Дані документів щодо операцій заводу “Аналог” за березень

№ пор.

Зміст операції

Сума, грн.

1

Звіт касира за 9 березня. Надійшло за чеком на господарські потреби

60

2

Звіт касира за 12 березня. Видано під звіт: Гончаренку В. П.

на господарські потреби — 50 грн, Омельченку О. О. перевитрату

за авансовим звітом — 4 грн, разом

54

3

Виписка з поточного рахунка. Списано за платіжним дорученням № 28 відділку зв’язку для переказу в Київ товарознавцю Полякову С. О. під звіт у зв’язку з продовженням відрядження

45

4

Авансовий звіт Гончаренка В. П. Витрачено на виробничі потреби

41

5

Звіт касира за 15 березня. Одержано від Гончаренка В. П. залишок за авансовим звітом 11 грн, за чеком на господарські витрати — 120 грн, разом

131

6

Звіт касира за 16 березня. Видано під звіт: Гончаренку В. П. на господарські потреби — 30 грн, Омельченку О. О. на транспортні витрати — 80 грн, разом

110

7

Авансові звіти. Списуються витрачені суми на виробничі потреби за звітами: Полякова С. О. — 115 грн, Омельченка О. О. — 77 грн, Гончаренка В. П. — 25 грн, разом

217

8

Звіт касира за 29 березня. Надійшло від Гончаренка В. П. залишок за авансовим звітом

5

9

Звіт касира за 30 березня. Внесено на поточний рахунок

30
Підсумок за всіма операціями

693

Розв’язання.


Складаємо реєстраційний журнал господарських опе­рацій заводу “Аналог” за березень.

Реєстраційний журнал господарських операцій заводу “Аналог” за березень.

місяць№ пор.Зміст операціїКореспондентські рахунки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

часткова

загальна

1
2
3
4
5
6
7
8
9Разом
Запишемо кореспонденцію на відкриті рахунки синтетичного та аналітичного обліку, відповідно зазначаючи номер операції за реєст­раційним журналом.

^ Синтетичні рахунки заводу “Аналог” за березень, грн.


Примітки:

1. Кожну господарську операцію записують одночасно на синтетичних і аналітичних рахунках.

2. Для визначення залишків на рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами” слід спочатку визначити їх в аналітичних рахунках, а потім перенести на синтетичний рахунок 372.


Для перевірки записів у рахунках складаємо оборотні відомості за синтетичними та аналітичними рахунками.

Оборотна відомість синтетичних рахунків заводу “Аналог” за березень

№ рах.Найменування рахункаСальдо на 01.03

Оборот за березень

Сальдо на 01.04

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит
РазомПримітка. Обороти за дебетом і кредитом рахунків слід звірити з підсумком реєст­раційного журналу.

Оборотна відомість аналітичних рахунків за розрахунками з підзвітними особами заводу “Аналог” за березень

№ пор.Найменування рахункаСальдо на 01.03

Оборот за березень

Сальдо на 01.04

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит
РазомПідсумок цієї оборотної відомості слід звірити з оборотною відо­містю синтетичних рахунків і з записами за рахунком 372 “Розрахун­ки з підзвітними особами”. Дані мають бути однакові.


Рекомендована література

 1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. – К.: ЗАТ «Київська книжкова фабрика», 2000. – 692 с.

 2. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7. 050106 «Облік і аудит». – 3-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 440 с.

 3. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. / За ред. Р.Л. Хом’яка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2003. – 820 с.

 4. Бухгалтерський облік та фінансова звітність / Під ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2000. – 768 с.

 5. Васюта-Беркут О.І., Шепітко Т.Ф., Ромашевська Н.О. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб./ За заг. ред.. В.Б. Захожая. – К.: МАУП, 2001. – 176 с.

 6. Деващук Л.Г., Єрмолаєва В.І., Квач Я.П., Русинська О.В. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Частина І. Навч. посіб. – Х.: ТОВ «Одісей» – 2002. – С. 496.

 7. Деречин В.В., Кізім М.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / За ред.. Деречина В.В./ – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 352 с.

 8. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.

 9. Малюга Н.М., Давидюк Т.В. Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект: Монографія. – Житомир, ЧП «Рута», 2003. – 512 с.

 10. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 1. – С. 3-13.

 11. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.

 12. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 472 с.

 13. Чижевська Л.В. Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики: Монографія. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 408 с.

 14. Швець В.Г. Теорія Бухгалтерського обліку: навч. посібник. – К.: Знання – Прес, 2004. – 444 с.

 15. Шепітко Г.Ф., Ромашевська Н.О. Практикум з теорії бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 139 с.

 16. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2003. – 624 с.


Схожі:

«Облік І аудит» Всіх форм навчання Херсон – 2011 Практичні завдання до теоретичного курсу бухгалтерського обліку iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Бухгалтерський облік
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
«Облік І аудит» Всіх форм навчання Херсон – 2011 Практичні завдання до теоретичного курсу бухгалтерського обліку iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Бухгалтерський облік
Види господарського обліку І їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
«Облік І аудит» Всіх форм навчання Херсон – 2011 Практичні завдання до теоретичного курсу бухгалтерського обліку iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства: Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма (для...
«Облік І аудит» Всіх форм навчання Херсон – 2011 Практичні завдання до теоретичного курсу бухгалтерського обліку iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Вимоги до бухгалтерського обліку. Загальне поняття про облік. Види обліку. Облікові вимірники. Міжнародні та національні стандарти...
«Облік І аудит» Всіх форм навчання Херсон – 2011 Практичні завдання до теоретичного курсу бухгалтерського обліку iconДо друку Перший проректор Стадник Г. В
Конспект лекцій з дисципліни «Організація обліку» для студентів 5 курсу спеціальностей 050106 І 50106 «Облік І аудит» напряму «Економіка...
«Облік І аудит» Всіх форм навчання Херсон – 2011 Практичні завдання до теоретичного курсу бухгалтерського обліку iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» напрям підготовки 030509 «Облік і аудит» спеціальність 03050901 «Бухгалтерський облік»
Назвіть специфічні особливості та завдання бухгалтерського обліку в бюджетних установах на сучасному етапі
«Облік І аудит» Всіх форм навчання Херсон – 2011 Практичні завдання до теоретичного курсу бухгалтерського обліку iconМетодичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
«Облік І аудит» Всіх форм навчання Херсон – 2011 Практичні завдання до теоретичного курсу бухгалтерського обліку iconМетодичні вказівки щодо проходження переддипломної практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання
Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
«Облік І аудит» Всіх форм навчання Херсон – 2011 Практичні завдання до теоретичного курсу бухгалтерського обліку iconДисципліна „фінансовий облік-2” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 6 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-2» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
«Облік І аудит» Всіх форм навчання Херсон – 2011 Практичні завдання до теоретичного курсу бухгалтерського обліку iconДисципліна „фінансовий облік-1” Довідник з дисципліни спеціальність: 0106 „облік І аудит” 5 семестр викладачі: доцент кафедри «Облік І аудит»
Основним завданням вивчення дисципліни «Фінансовий облік-1» є реалізація вимог, пропонованих до підготовки фахівців з бухгалтерського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи