Контрольні тести icon

Контрольні тести
Скачати 410.25 Kb.
НазваКонтрольні тести
Сторінка2/2
Дата03.09.2012
Розмір410.25 Kb.
ТипДокументи
1   2
^ «СТАТИСТИЧНА І СПЕЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»


1. Платниками збору до Пенсійного фонду є:

а) суб'єкти підприємницької діяльності — юридичні та фізичні особи;

б) юридичні та фізичні особи, котрі здійснюють операції з купівлі-продажу валюти;

в) фізичні особи, що працюють на умовах трудового договору (кон­тракту);

г) фізичні особи, що виконують роботи (послуги) відповідно до ци­вільно-правових договорів;

д) усі відповіді вірні.


2. Фактичні витрати на оплату праці працівників оподат­ковуються збором до Пенсійного фонду України за ставкою:

а) 4 %;

б) 33,2 %;

в) всі відповіді невірні

г) 37,5 %.


3. Фактичні витрати на оплату праці інвалідів оподатко­вуються збором до Пенсійного фонду України за ставкою:

а) 4 %;

б) 33,2 %;

в) 6 %;

г) 37,5 %.

д) всі відповіді невірні.


4. Об'єктом для нарахування збору до Фонду загально — обов'язкового державного соціального страхування на випа­док безробіття є:

а) фактичні витрати на оплату праці найманих працівників;

б) виручка від реалізації товарів, робіт та послуг;

в) сума оподатковуваного доходу;

г) вірні відповіді а) та в).


5. Не є платниками страхових внесків на випадок безробіття:

а) суб'єкти підприємницької діяльності — фізичні особи;

б) працюючі пенсіонери й особи, у яких відповідно до законодавст­ва України виникло право на пенсію;

в) бюджетні організації;

г) іноземці й особи без громадянства, що тимчасово працюють за наймом в Україні;

д) вірні відповіді б) та г).


6. Роботодавці — юридичні особи сплачують збір до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття:

а) одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці;

б) щомісяця, не пізніше 10 числа, наступного за місяцем виплати зарплати;

в) протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем гра­ничного терміну подання звітності;

г) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем гра­ничного терміну подання звітності.


7. Роботодавці— фізичні особи сплачують збір до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття:

а) одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці:

б) щомісяця, не пізніше 10 числа, наступного за місяцем виплати зарплати;

в) протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем гра­ничного терміну подання звітності;

г) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем гра­ничного терміну подання звітності.


8. Добровільно застраховані особи сплачують збір до Фон­ду загальнообов'язкового державного соціального страху­вання на випадок безробіття:

а) одночасно з одержанням коштів у установах банків на оплату праці;

б) щомісяця, не пізніше 10 числа, наступного за місяцем виплати зарплати;

в) протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем гра­ничного терміну подання звітності;

г) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем гра­ничного терміну подання звітності.


9. Особи, застраховані на добровільних засадах, сплачують збір до Фонду соціального страхування на випадок тимчасо­вої втрати працездатності за наступними ставками:

а) 2,5 %;

б) 1,5%;

в) 3,0 %;

г) 0,5 %;

д) 1 %.


10. Застрахованим суб'єктам, що мають страховий стаж від 5 до 8 років, допомога у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності виплачується в розмірі:

а) 100 % середньої заробітної плати (доходу) за попередні шість мі­сяців;

б) 80 % середньої заробітної плати (доходу) за попередні шість мі­сяців;

в) 80 % середньої заробітної плати (доходу) за попередні три місяці;

г) 60 % середньої заробітної штати (доходу) за попередні три місяці.


11. Підприємство (фізична особа, що використовує роботу найманих працівників) повинне виплатити за власний раху­нок допомогу на тимчасову втрату працездатності:

а) за весь період непрацездатності;

б) за перші п'ять робочих днів тимчасової непрацездатності;

в) за весь термін тимчасової непрацездатності;

г) за перші п'ять календарних днів тимчасової непрацездатності.


12. Збір до Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві сплачують:

а) наймані працівники;

б) роботодавці — юридичні особи;

в) роботодавці — фізичні особи;

г) добровільно застраховані особи;

д) не вірне а).


13. Страхові тарифи збору до Фонду страхування від не­щасного випадку на виробництві:

а) диференційовані за групами галузей економіки;

б) залежать від класу професійного ризику виробництва;

в) встановлюються у відсотках до фактичних витрат на оплату праці найманих працівників;

г) усі відповіді вірні.


14. Фактичні витрати роботодавців на оплату праці най­маних працівників оподатковуються збором до Фонду соціа­льного страхування з тимчасової непрацездатності за страхо­вим тарифом:

а) 1,5%;

б) 3,4 %;

в) 0,5 %;

г) 1,0%;

д) вірна відповідь відсутня.


15. З оподатковуваного доходу окремих фізичних осіб вне­ски до Фонду соціального страхування на випадок безробіття обчислюються за страховим тарифом:

а) 2,9 %;

б) 1,3 %;

в) 0,5 %;

г) 1,8%;

д) вірна відповідь відсутня.


Ключ правильних відповідей

^ ДО КОНТРОЛЬНИХ ТЕСТІВ


МОДУЛЬ 1.

«ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»


1.

а;

28.

б;

55.

г;

2.

а;

29.

а;

56.

в;

3.

б;

30.

б;

57.

а;

4.

б;

31.

в;

58.

а;

5.

а;

32.

б;

59.

б;

6.

а;

33.

б;

60.

а;

7.

а;

34.

а;

61.

б;

8.

б;

35.

в;

62.

в;

9.

а;

36.

а;

63.

а;

10.

в;

37.

в;

64.

б;

11.

а;

38.

в;

65.

а;

12.

б;

39.

а;

66.

б;

13.

в;

40.

в;

67.

а;

14.

а;

41.

в;

68.

б;

15.

б;

42.

в;

69.

б;

16.

б;

43.

г;

70.

б;

17.

в;

44.

а;

71.

б;

18.

а;

45.

в;

72.

в;

19.

б;

46.

г;

73.

а;

20.

а;

47.

в;

74.

в;

21.

б;

48.

б;

75.

а;

22.

г;

49.

б;

76.

б;

23.

а;

50.

в;

77.

а;

24.

в;

51.

б;

78.

а;

25.

а;

52.

в;

79.

б;

26.

в;

53.

б;

80.

а.

27.

в;

54.

а;
МОДУЛЬ 2

^ «ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ»


1.

а)

24.

б)

47.

а)

2.

б)

25.

а)

48.

б)

3.

а)

26.

б)

49.

а)

4.

б)

27.

а)

50.

б)

5.

а)

28.

а)

51.

б)

6.

б)

29.

б)

52.

б)

7.

б)

30.

а)

53.

а)

8.

б)

31.

а)

54.

б)

9.

а)

32.

а)

55.

а)

10.

в)

33.

б)

56.

а)

11.

г), д)

34.

а)

57.

а)

12.

а)

35.

б)

58.

б)

13.

а)

36.

б)

59.

б)

14.

г)

37.

а)

60.

а)

15.

г)

38.

а)

61.

б)

16.

г)

39.

а)

62.

б)

17.

б)

40.

б)

63.

б)

18.

б)

41.

а)

64.

б)

19.

а)

42.

б)

65

б)

20.

б)

43.

б)

66.

а)

21.

а)

44.

а)

67.

а)

22.

б)

45.

б)

68.

б)

23.

а)

46.)

а)
МОДУЛЬ 3

^ «СТАТИСТИЧНА І СПЕЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»


1.

а, б, в, г;

6.

а;

11.

г;

2.

в;

7.

а;

12.

д;

3.

а;

8.

в;

13.

б, в;

4.

а;

9.

б;

14.

а;

5.

б, г;

10.

б;

15.

в.
1   2

Схожі:

Контрольні тести iconДержавні тести та контрольні нормативи

Контрольні тести iconТестові контрольні завдання тести 1 (до тем 1, 2, 3, 4)
А біологічна наука про взаємовідносини організмів між собою та навколишнім середовищем
Контрольні тести iconКонтрольні тести-питання
Зміст дошкільної освіти, систематизований за сферами життєдіяльності „Природа”, „Культура”, „Люди”, „Я сам” розкрито
Контрольні тести iconНавчальні та контрольні тести І завдання з дисципліни «Банківський нагляд»
Вкажіть, які з названих положень, відносять до основних передумов видачі банківської ліцензії
Контрольні тести iconДокументи
1. /????? ?? ?????/2.1 ???????_?????????.???.txt
2. /?????...

Контрольні тести iconПроблеми вітчизняного навчального посібника з електротехніки
На жаль, на сьогодні ще замало україномовних нп та п з Е, що видані великим тиражем І рекомендовані мон україни, у тому числі І такі,...
Контрольні тести iconКонтрольні завдання №1
Студент повинен виконати контрольні завдання /дві контрольні згідно учбового плану/ по варіанту, номер якого співпадає з останньою...
Контрольні тести iconКонтрольні завдання №1
Студент повинен виконати контрольні завдання /дві контрольні згідно учбового плану/ по варіанту, номер якого співпадає з останньою...
Контрольні тести iconКонтрольні завдання №1
Студент повинен виконати контрольні завдання /дві контрольні згідно учбового плану/ по варіанту, номер якого співпадає з останньою...
Контрольні тести iconТести (Контрольна робота) Модуль тестів
Цей модуль дає можливість викладачу створювати І задавати тести у формі quiz, що містять питання з декількома варіантами відповіді,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи