Завдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи icon

Завдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи
Скачати 358.03 Kb.
НазваЗавдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи
Сторінка1/2
Дата04.09.2012
Розмір358.03 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи


Контрольна робота є формою самостійного опанування навчального матеріалу курсу студентами заочної форми навчання та підсумковим завданням, яке спрямоване на вдосконалення навичок самостійної роботи із закріпленням тих знань, які були отримані під час його викладання.

Вона складається з теоретичної та практичної частин. У теоретичній частині студент повинен надати повну відповідь на два запитання з навчального матеріалу курсу, у практичній частині — розв’язати розрахункову задачу, а саме навести формули розрахунків, розрахувати потрібні економічні показники та зробити відповідні висновки.

Контрольна робота виконується кожним студентом окремо та є обов’язковим елементом навчального процесу. Найбільш складні теми можуть бути розроблені творчим колективом, але з обов’язковим виділенням частки кожного виконавця.

Контрольна робота виконується на аркушах паперу форматом А-4 з дотриманням стандартів щодо визначення полів, оформлення таблиць, рисунків. Робота не обмежена в обсязі, але в цілому вона має бути викладена на 15–20 сторінках з написанням змісту та обов’язково списку використаної літератури, опрацьованої під час підготовки до іспиту чи заліку, з посиланнями на неї за текстом.

Робота, подана в рукописному варіанті, має бути написана розбірливим почерком. Відповіді не повинні дублювати текст підручника або іншого джерела. Студенту необхідно повною мірою виявити свої знання і самостійно сформулювати відповіді, узагальнюючи теоретичні знан­ня та досвід практичної роботи. У той же час не рекомендується да­вати однозначні відповіді без належних пояснень.

Вибір варіанту роботи визначається таким чином: згідно з останнім номером залікової книжки студент визначає варіант контрольної роботи (табл. 1). Коригуючий коефіцієнт встановлюється відповідно до останнього та передостаннього номеру залікової книжки. Вихідні дані, що містяться в умовах ситуаційних задач, множаться на коригуючий коефіцієнт (значення, які необхідно коригувати, виділено жирним шрифтом). Такий підхід забезпечує індивідуальність як практичних розрахунків, так і формулювання відповідних висновків за їх результатами.


Таблиця 1

Варіанти контрольних робіт та корегуючи коефіцієнти

Передостанній

Номер


Останній

номер (варіант)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1,0

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

1

1,1

1,12

1,14

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

2,1

2,2

2

2,11

2,12

2,13

2,14

2,15

2,16

2,17

2,18

2,19

2,21

3

2,22

2,23

2,24

2,25

2,26

2,27

2,28

2,29

3,0

3,1

4

3,11

3,12

3,13

3,14

3,15

3,16

3,17

3,18

3,19

3,2

5

1,0

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

6

1,1

1,12

1,04

1,15

1,16

1,17

1,18

1,19

2,1

2,2

7

2,11

2,12

2,13

2,14

2,15

2,16

2,17

2,18

2,19

2,21

8

2,22

2,23

2,24

2,25

2,26

2,27

2,28

2,29

3,0

3,1

9

3,11

3,12

3,13

3,14

3,15

3,16

3,17

3,18

3,19

3,2


Контрольна робота має бути представлена на перевірку напередодні іспиту чи заліку і захищена у встановленому порядку, що стає підставою для складання іспиту чи заліку з курсу. У випадку серйозних помилок, неналежного виконання роботи вона повертається до доробку.

^ ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ


№ варіанта

Тема теоретичної частини

1

Ліцензування господарчої діяльності на МП

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів на МП

2

Облік виробничих запасів на МП

Суть та значення малого підприємництва

3

Облік касових операцій на підприємствах малого бізнесу

Порядок формування та обліку фінансових результатів діяльності на МП

4

Дохід: основні вимоги до визнання, складу та оцінки

Звітність суб'єктів малого підприємництва

5

Облік поточних фінансових інвестицій на МП

Облік власного капіталу на підприємствах малого бізнесу

6

Облік нематеріальних активів на МП

Значення МБ у структурі ринкової економіці

7

Облік власного капіталу на підприємствах малого бізнесу

Визначення малого бізнесу

8

Облік короткострокових кредитів на підприємствах малого бізнесу

Значення МБ у структурі ринкової економіці

9

Основні положення по організації бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу

Облік довгострокових позик на підприємствах малого бізнесу

10

Облік короткострокових кредитів на підприємствах малого бізнесу

Функції малого бізнесу

11

Використання національних стандартів на підприємствах малого бізнесу

Облік основних засобів на МП

12

Фінансова звітність малих підприємств

Облік готової продукції на підприємствах малого бізнесу

13

План рахунків та особливість його використання на підприємствах малого бізнесу

Облік розрахункових операцій на підприємствах малого бізнесу

14

Поняття - суб’єкт малого підприємництва

Облік операцій на рахунках в банку на МП

15

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу

Облік довгострокової дебіторської заборгованості на МП

16

Облік довгострокових позик на підприємствах малого бізнесу

План рахунків та особливість його використання на підприємствах малого бізнесу

17

Облік витрат виробництва на підприємствах малого бізнесу

Платники єдиного податку

18

Заробітна плата: поняття, види та форми на підприємствах малого бізнесу

Податкова звітність платників єдиного податку

19

Облік поточних фінансових інвестицій на МП

Ліцензування господарчої діяльності на МП

20

Облік короткострокових кредитів на підприємствах малого бізнесу

Облік готової продукції на підприємствах малого бізнесу

21

Облік розрахункових операцій на підприємствах малого бізнесу

Спрощена система обліку суб’єктів малого підприємництва

22

Податковий облік платників єдиного податку

Основні положення по організації бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу

23

Побудова та характеристика спрощеного Плану рахунків на підприємствах малого бізнесу

Функції малого бізнесу

24

Облік товарів на підприємствах малого бізнесу

Облік операцій на рахунках в банку на МП

25

Податковий облік платників єдиного податку

Облік касових операцій на підприємствах малого бізнесу

Аналитическое задание


Предприятие занимается и торговой и производственной деятельностью и является плательщиком единого налога по ставке 6 %.

Сальдо по синтетическим счетам производственно-торгового предприятия на 01.08.2009 г. представлены в табл. 1:

Таблица 1


Код счета

Наименование счета

Применяемые предприятием субсчета

Дебет

счета, грн

Кредит

счета,

грн.


условное обозначение

наименование счета

1

2

3

4

5

6

10

Основные средства

ОС

Основные средства

24000
13

Износ необоротных активов

ОС

Износ основных средств6000

20

Производственные запасы

СМ

Сырье и материалы

4000МБП

Малоценные и

быстроизнашивающиеся

предметы

23

Производство

620026

Готовая продукция

ГП

Готовая продукция

Т

Товары

30

Касса

70031

Счета в банках

2000040

Собственный капитал36100

64

Расчеты по налогам и платежам

НДС

Расчеты по НДС500

НО НДС

Налоговые обязательства по НДС

НК НДС

Налоговый кредит по НДС__

EH

Расчеты по единому налогу

__ПН

Расчеты по подоходному налогу500

ПФ

Расчеты по пенсионному обеспечению900

ФСН

Расчеты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности

ФСБ

Расчеты по страхованию на случай безработицы900

66

Расчеты по оплате труда2000

44

Нераспределенные прибыли (непокрытые убытки)8000

БАЛАНС

54900

54900


Производственно-торговое предприятие в те­чение отчетного периода осуществляло следую­щие хозяйственные операции.

Для обеспечения производства продукции было приобретено сырье на сумму 1200 грн., в том числе НДС — 200 грн. (оплата материалов произведена после их получения).
  1   2

Схожі:

Завдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Завдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу "Прогнозування" (для студентів 3 курсу заочної форми...
Завдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи iconМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни " Фінансовий менеджмент "
Фінансовий менеджмент: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансовий менеджмент” (для студентів 5-6...
Завдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи iconДо виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та завдання на неї з курсу "Прогнозування" (для студентів 3 курсу заочної форми...
Завдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи iconГ. Г. Фесенко Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Психологія управління» (для студентів 5 курсу...
Завдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Завдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи icon1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Завдання до теоретичної частини контрольної роботи ( першого одз). Теоретичні питання 10
Завдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи
Програма, методичні вказівки та завдання до контрольної роботи №1 з дисципліни "Основи теорії електричних кіл" для студентів спеціальності...
Завдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Тематика контрольних робіт відповідає навчальній програмі з дисципліни. Тема контрольної роботи вибирається студентом за таблицею...
Завдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік у галузях народного господарства» підготували
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи