Та методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом icon

Та методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом
НазваТа методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом
Сторінка1/6
Дата04.09.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра обліку та аудиту


ПРОГРАМА

ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ І ЗАХИСТУ ЗВІТУ З ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ


для студентів спеціальності 7.050106 - "Облік і аудит"

денної та заочної форми навчання економічного факультету


Херсон – 2011


Програма переддипломної практики та методичні вказівки для написання і захисту звіту з переддипломної практики для студентів спеціальності 7.050106 - "Облік і аудит" денної та заочної форми навчання економічного факультету / Осадча Т.С., Пітерова Н.В. – Херсон: 2011. – 45 с.


Програма переддипломної практики та методичні вказівки для написання і захисту звіту з переддипломної практики для студентів спеціальності 7.050106 - "Облік і аудит" денної та заочної форми навчання економічного факультету складена відповідно освітньо-професійної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” спеціальності „Облік і аудит” та методичних рекомендацій про порядок підготовки та видання навчально-методичної літератури у Херсонському економіко – правовому інституті.


Укладачі:

Рецензент:

Відповідальний за випуск:


^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Осадча Тетяна Станіславівна,

Пітерова Наталя Василівна,

Програма навчальної практики по дисципліні “Бухгалтерський облік” для студентів другого курсу денної форми навчання економічного факультету спеціальності 6.050100 - "Облік і аудит"

Коректування та верстку виконала Осадча Т.С.

Ум.-друк. Арк. 0,94. Формат А5. Зам. №____ЗМІСТВСТУП 5

Розділ 1. 6

Мета, зміст і завдання переддипломної практики 6

Розділ 2. 8

Організація та етапи проходження практики 8

2.1. Організація переддипломної практики 8

2.2. Етапи проведення практики 9

2.3. Програма переддипломної практики 9

2.4. Робочі плани переддипломної практики для написання звіту з переддипломної практики 14

2.4.1. Робочий план переддипломної практики на промисловому підприємстві (малому підприємстві, організації) 14

2.4.2. Робочий план переддипломної практики в аудиторській фірмі 23

Розділ 3. Розподіл функцій при організації практики 25

3.1. Обов’язки і права студента-практиканта 25

3.2. Обов’язки керівника практики від інституту: 27

3.3. Обов’язки керівника практики від підприємства (організації, установи, аудиторської фірми) 27

Розділ 4. Методичні вказівки щодо написання та оформлення звіту з переддипломної практики, правила ведення та оформлення щоденника практики 28

4.1. Методичні рекомендації щодо оформлення звіту з переддипломної практики 29

4.2. Правила ведення й оформлення щоденника практики 30

Розділ 5. Методичні рекомендації із захисту звіту з переддипломної практики 30ВСТУП
Відповідно до навчальних планів за фахом «Облік і аудит» студенти денної форми навчання проходять переддипломну практику зі спеціальності.

Призначення переддипломної практики – підготовка студентів до майбутньої самостійної трудової діяльності.

Переддипломна практика зі спеціальності дозволяє поєднати в учбовому процесі теоретичне надбання і конкретну господарську практику, забезпечує активну пізнавальну роботу студента.

Зміст переддипломної практики визначається програмою переддипломної практики, яка розроблена випускаючою кафедрою Херсонського економічно – правого інституту.

В результаті проходження переддипломної практики студенти набувають навички практичної роботи в облікових і фінансово-економічних службах підприємств, кредитних установ та аудиторських фірмах, а також оволодівають комплексом знань із гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін, мають високу теоретичну та практичну підготовку для виконання основних трудових функцій тих посад, на яких може бути використаний фахівець відповідної характеристики.

Програма переддипломної практики передбачає розвиток наукових напрямів студентів-магістрів, які можуть бути використані в майбутній професійній діяльності викладача, асистента, наукового співробітника у вищих навчальних закладах І - ІV рівнів акредитації. Студенти набувають уміння і навички організації та здійснення наукових досліджень, які використовують в процесі виконання дипломних робіт.

Програма переддипломної практики допомагає студенту і базовому підприємству забезпечити високу якість організаційних та методичних підходів її проходження, а також виконання поставлених завдань.

Програма переддипломної практики визначає загальноосвітню та фахову зрілість випускника, вміння діалектично мислити, творчо застосовувати набуті знання при вирішенні тих чи інших практичних завдань у сфері управлінської діяльності.

Успіх переддипломної практики залежить від активності і самостійності студента.

Успішне виконання студентом звіту з переддипломної практики значною мірою залежить від того, наскільки він чітко уявляє собі основні напрями діяльності підприємства, його організаційну структуру, технологічний процес та його місце на ринку попиту, володіє знаннями з бухгалтерського обліку та аудиту.

Результатом проходження переддипломної практики є досягнення студентами уміння аналізувати, узагальнювати і формувати висновки для прийняття ефективних управлінських рішень.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Та методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом iconН. В. Дріль методичні вказівки до самостійної роботи та написання звіту з дісципліни комплексний тренінг на будівельному підприємстві
Методичні вказівки до самостійної роботи та написання звіту з дисципліни комплексний тренінг на будівельному підприємстві (для студентів...
Та методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом iconО. П., Мізік Ю.І. Методичні вказівки з проведення комплексного тренінгу (техніко-економічної практики) на підприємстві та написання звіту
Методичні вказівки з проведення комплексного тренінгу (техніко-економічної практики) на підприємстві та написання звіту для студентів...
Та методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Б 23 Банківські операції [Текст]: методичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання...
Та методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом iconМетодичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт з юридичних дисцип­лін / Упоряд. О. О. Майданник. К., 1999. 11 с
Зубко В. Кваліфікаційна робота: Поради студентові щодо написання та захисту. — К., 1997. — 19 с
Та методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом iconМетодичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт з юридичних дисцип­лін / Упоряд. О. О. Майданник. К., 1999. 11 с
Зубко В. Кваліфікаційна робота: Поради студентові щодо написання та захисту. — К., 1997. — 19 с
Та методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом iconЗп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Одночасно зі студентом проводиться індивідуальна консультація, на якій викладач з'ясовує ступінь підготовленості студента щодо написання...
Та методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів та студентів юридичного факультету денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт / укладач А. М. Куліш – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 75 с
Та методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом iconМетодичні рекомендації до її виконання, вимоги до написання звіту з практики, перелік джерел для використання при виконанні звіту
Програма переддипломної практики для студентів спеціальності «Облік І аудит» за програмою підготовки бакалаврів «аналітичне забезпечення...
Та методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом iconМетодичні рекомендації щодо проведення дослідження, написання, оформлення та захисту магістерських робіт
Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України протокол №187/10-4
Та методичні вказівки щодо написання І захисту звіту з передиплом iconМетодичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу
Наукові публікації професорсько-викладацького складу кафедри практичної психології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи