Організаційно-правові аспекти судово-бухгалтерської діяльності Організація судово-експертної діяльності icon

Організаційно-правові аспекти судово-бухгалтерської діяльності Організація судово-експертної діяльності
Скачати 50.49 Kb.
НазваОрганізаційно-правові аспекти судово-бухгалтерської діяльності Організація судово-експертної діяльності
Дата04.09.2012
Розмір50.49 Kb.
ТипРегламент

Організаційно-правові аспекти судово-бухгалтерської

діяльності

Організація судово-експертної діяльності. Головним нормативно-правом актом, який регламентує порядок призначення, проведення та інші процесуальні питання судово-бухгалтерської експертизи є Закон України „Про судову експертизу" від 25 лютого 1994 p., №4038-ХІІ.

Законодавство України про судову експертизу складається з цього Закону, процесуального законодавства, інших законодавчих актів, міжнародних договорів і угод про взаємну допомогу і співробітництво, що регулюють правовідносини у сфері судово-експертної діяльності.

До нормативно-правових актів, які регламентують питання проведення судово бухгалтерської експертизи відносяться:

- Конституція України (Розділ IY. Верховна рада України. Стаття 92, п. 14. Виключно законами України визначаються: судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи організації та діяльності прокуратури;

- Цивільно-процесуальний кодекс України (Стаття 27. Докази. Стаття
36. Способи забезпечення доказів. Стаття 57. Призначення експертизи);

Кримінально-процесуальний кодекс України (Стаття 52. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Стаття 65. Докази. Стаття 66. Збирання і подання доказів. Стаття 75. Висновок експерта. Стаття 76. Обов'язкове призначення експертизи. Стаття 77. Обов'язки і права експерта. Стаття 121. Недопустимість розголошення даних досудового слідства. Стаття 142. Роз'яснення обвинуваченому його прав на слідстві. Стаття 196. Порядок призначення експертизи. Стаття 197. Права обвинуваченого при призначенні і проведенні експертизи. Стаття 198. Проведення експертизи у експертній установі. Стаття 198. Одержання зразків для експертного дослідження. Стаття 200. Висновок експерта. Стаття 201. Допит експерта. Стаття 202. Пред'явлення обвинуваченому матеріалів експертизи. Стаття 203. Призначення додаткової або повторної експертизи).

- Інструкція „Про призначення та проведення судових експертиз"
№53/5, та інші нормативно-правові документи.

Статтею 7 Закону України „Про судову експертизу" (надалі Закону) встановлено перелік державних спеціалізованих установ та відомчих служб, які здійснюють судово-експертну діяльність, а також яким надано право здійснювати її на підприємницьких засадах на підставі спеціального дозволу (ліцензії) та громадянам за разовими договорами. У випадку, якщо господарський суд доручає проведення судової експертизи підприємницькій структурі або громадянину, йому слід пересвідчитись чи можуть вони здійснювати таку діяльність згідно з вимогами статей 7 та 10 Закону.

Судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи та відомчі служби. До них належать:

• науково-дослідні та інші установи судових експертиз Міністерства юстиції України і Міністерства охорони здоров'я України;

• експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України.

До експертних установ МОЗ України належать судово-медичні бюро і судово-психіатричні відділення, які є майже в кожному обласному центрі. В системі МВС України для проведення судових експертиз створений криміналістичний центр, який має обласні філіали.

Проведення судово-бухгалтерських експертиз в експертних установах здійснюється відповідно до кримінально-процесуального і цивільно-процесуального законодавства та відповідних інструкцій Міністерства юстиції України.

Експертиза проводиться після подання особою чи органом, які призначили експертизу матеріалів, оформлених згідно з вимогами процесуального законодавства та Інструкції (п. 14 Інструкції №53/5„Про призначення та проведення судових експертиз").

Крім того, судово-експертна діяльність (яка до 2000 року підлягала ліцензуванню) може здійснюватися на підприємницьких засадах, а також окремими громадянами за разовими договорами. Відміна ліцензування судово-експертної діяльності, яка була зафіксована в Законі України „Про ліцензування окремих видів господарської діяльності", призвела до того, що до сфери судової експертизи приєдналася велика кількість експертів-підприємців.

Порядок видачі ліцензій на право здійснювати судово-експертну діяльність на підприємницьких засадах визначено затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.94 №316 Положенням про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності (з подальшими змінами та доповненнями).

Ліцензії на право здійснювати судово-експертну діяльність видаються Міністерством юстиції України.

Організація науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності покладається на міністерства і відомства, до сй семи яких входять спеціалізовані установи та відомчі служби, проводять су n і експертизи

Для розгляду найважливіших питань розетку су^0 vf експертизи, що мають міжвідомчий характер, при Міністерстві юстиції \ раїни створюється Координаційна рада з проблем судової експертизи, я^а діє відповідно до Положення про неї, що затверджується Кабінетом Мініс-^- і України

У відповідності до Положення про Міністерств^ юстиції України, затвердженого Президентом України від 30.12.97 p., осиними завданнями Міністерства юстиції України є:

організація експертного забезпечення правосудк формування державного замовлення на науко^0 дослідні роботи у галузі судово-експертної діяльності; контроль діяльності підвідомчих НДІ судових е^ іертиз; координація роботи відповідних Державних ,рганів з питань розвитку судової експертизи;

контроль за судово-експертною діяльністю j ведення Реєстру атестованих судових експертів (органи діяння, досудового слідства і суди зобов'язані доручати проведену ^удових експертиз переважно спеціалістам, які внесені до Реєстру) Міністерство юстиції України забезпечує вщц^я міжвідомчого науково-методичного збірника „Криміналістику та судову «спертиза"

Судово-експертна діяльність здійснюється на прц цИпах законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження (с>з ЗУ „Про судову експертизу").

Питання для самоперевірки

Яким правовим актом визначаються засади су вої експертизи в Україні?

Які закони України регламентують процесуал^ питання судово-бухгалтерської експертизи?

  1. Які державні спеціалізовані установи та відомчі

  2. служби мають право

проводити судову експертизу?

  1. Який орган виконавчої влади має вагомий вплив на організацію та методику проведення судової експертизи та у чому полягає його компетенція?

  2. Норми якого нормативного акту мають бути витримані при призначенні та проведенні судово-бухгалтерської експертизи?

  3. До компетенції якого колегіального органу входить розгляд найважливіших питань розвитку судової експертизи?

  4. Які основні принципи судово-бухгалтерської діяльності?

Схожі:

Організаційно-правові аспекти судово-бухгалтерської діяльності Організація судово-експертної діяльності iconТеоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи Поняття судово-бухгалтерської експертизи
Поняття судово-бухгалтерської експертизи. Судова експертиза це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів,...
Організаційно-правові аспекти судово-бухгалтерської діяльності Організація судово-експертної діяльності iconВідмінності судово-бухгалтерської експертизи від ревізії та аудиту
Статтю присвячено розгляду існуючих відмінностей між проведенням судово-бухгалтерської експертизи, аудитом та ревізією
Організаційно-правові аспекти судово-бухгалтерської діяльності Організація судово-експертної діяльності iconКласифікація та завдання судово-бухгалтерської експертизи Класифікація судово-бухгалтерських експертиз
Класифікація судово-бухгалтерських експертиз. Судово-бухгалтерські експертизи можна класифікувати за такими ознаками
Організаційно-правові аспекти судово-бухгалтерської діяльності Організація судово-експертної діяльності iconПерелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини.
Модуль. Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Судово-медичні засади експертизи
Організаційно-правові аспекти судово-бухгалтерської діяльності Організація судово-експертної діяльності iconОрганізація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Медичне законодавство в системі медичних знань. Судово-медичні засади експертизи
Організація судово-медичної експертизи та загальні питання судової медицини. Медичне законодавство в системі медичних знань. Судово-медичні...
Організаційно-правові аспекти судово-бухгалтерської діяльності Організація судово-експертної діяльності iconТема заняття: Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи Мета заняття
Мета заняття: Перевірити і закріпити рівень знань студентів з основних питань організації, правил проведення судово-медичної експертизи...
Організаційно-правові аспекти судово-бухгалтерської діяльності Організація судово-експертної діяльності iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Гічна експертиза: мета, завдання, методи, організація. Участь медичного психолога в медико – соціально – трудовій, військовій, психолого-медико...
Організаційно-правові аспекти судово-бухгалтерської діяльності Організація судово-експертної діяльності iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Гічна експертиза: мета, завдання, методи, організація. Участь медичного психолога в медико – соціально – трудовій, військовій, психолого-медико...
Організаційно-правові аспекти судово-бухгалтерської діяльності Організація судово-експертної діяльності iconДодаткова судово-медична експертиза призначається у випадках
Якщо родичі померлого не згодні з проведеним у стаціонарі лікуванням, то можливе проведення судово-медичної експертизи
Організаційно-правові аспекти судово-бухгалтерської діяльності Організація судово-експертної діяльності iconСудово-правова реформа: мета, принципи, етапи реалізації
Концепція судово-правової реформи в Україні, схвалена Постановою Верховної Ради України від 28 квітня 1992р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи