Лекція 10. Облік операцій з давальницькою сировиною icon

Лекція 10. Облік операцій з давальницькою сировиною
Скачати 342.71 Kb.
НазваЛекція 10. Облік операцій з давальницькою сировиною
Дата04.09.2012
Розмір342.71 Kb.
ТипЛекція

ЛЕКЦІЯ 10. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ

 1. Поняття давальницької сировини та сутність операцій з нею

 2. Порядок обліку операцій з давальницькою сировиною

 3. Облік у резидента-виконавця

 4. Облік у резидента-замовника

Поняття давальницької сировини та сутність операцій з нею

Операції з давальницькою сировиною, що здійснюються за межами України, регулюються Законом України "Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах" і мають більш складну схему бухгалтерського обліку, ніж подібні операції в межах України.

Давальницька сировина в зовнішньоекономічній діяльності - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробництві ютової продукції з наступним поверненням продукції повністю або частково в країну власника (реалізації в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем), або вивезенням в третю країну.

Готова продукція може бути реалізована в Україні, якщо давальницька сировина, з використанням якої виготовлена ця продукція, ввезена іноземним замовником на територію України або закуплена іноземним замовником за іноземну валюту в Україні. Право власності на імпортовану давальницьку сировину та вироблену з неї готову продукцію належить іноземному замовнику7.

Давальницькою сировиною можуть бути: сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії.

^ Операція з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах - операція по переробці (обробці, збагаченню або використанню) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників та виконавців, а також етапів (операцій) по переробці даної сировини), ввезеної на митну територію України (або закупленої іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезеної за її межі з метою отримання готової продукції за відповідну плату (сировина замовника на конкретному етапі її переробки складає не менше 20 % загальної вартості виготовленої продукції).

Якщо питома вага сировини, що надасться, в загальній вартості готової продукції складає менше 20 % (а сировина груп 1-24 ТН ЗЕД - менше 80 %), то така операція буде належати до товарообмінних (бартерних) операцій. Операція з переробки давальницької сировини може проводитися незалежно від кількості виконавців та замовників, а також етапів її переробки, але при цьому строк здійснення такої операції повинен бути не більше 90 календарних днів з моменту оформлення вантажної митної декларації на давальницьку сировину (за виключенням випадків, передбачених законодавством).

Законодавством передбачені операції з переробки давальницької сировини в різних митних режимах:

а) ввезення давальницької сировини іноземного замовника на митну територію
України з метою отримання готової продукції;

б) придбання за іноземну валюту іноземним замовником давальницької сировини
на території України з метою виробництва готової продукції;

в) вивезення українським замовником давальницької сировини за межі України з
метою отримання готової продукції.

При здійсненні зовнішньоекономічних операцій необхідно враховувати, шо законодавством України встановлено ряд обмежень на проведення операцій з давальницькою сировиною, наприклад:

1) вивіз за межі митної території України давальницької сировини для
виготовлення окремих видів готової продукції за переліком (товари, на які встановлений
акцизний збір);

2) вивезення за межі митної території України лому або відходів чорних або
кольорових металів як давальницької сировини, крім лому і відходів металів для
виробництва готової продукції, яка не виробляється в Україні, з метою її використання
підприємствами електротехнічної галузі.

Оприбуткування, зберігання та витрачання давальницької сировини здійснюється на підставі супровідних документів, до яких належать:

транспортні (морський коносамент, залізнична накладна, автомобільна накладна, поштова квитанція та інші), сертифікат я кості, специфікація, страховий поліс,

(якщо вантаж страхує постачальник), техдокументація на продукцію технічного призначення (техпаспорт, креслення, інструкція по збиранню, монтажу, налагодженню та експлуатації), інші документи, передбачені контрактом (сертифікат ваги, походження говару, пакувальні листи тощо); картки складського обліку матеріалів (М-12), акт про втрачання давальницьких матеріалів (М-23).

Специфічним документом е технологічна схема переробки давальницької сировини. Вона повинна відображати:

 • всі основні етапи переробки сировини і процес переробки сировини в готову
  продукцію:

 • кількісні показники сировини на кожному етапі переробки з обґрунтуванням
  технологічних затрат сировини;

 • витрати виконавця з переробки на кожному її етапі. Оскільки митні органи не
  уповноважені законодавством України визначати зовнішньоекономічну операцію як
  операцію з переробки давальницької сировини, перед постановкою на контроль
  зовнішньоекономічної операції до митного органу необхідно подати висновок Торгово
  промислової палати. Висновок приймається митними органами за умови, що аналіз даної
  операції базується на конкретних технологічних схемах переробки давальницької
  сировини, наданих до митного оформлення контрактів, і реальних витратах при
  виробництві готової продукції.

У разі необхідності, на запит митних органів або державних податкових адміністрацій, визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною, здійснює Міністерство економіки України на підставі акту експертизи, виданого Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами, які мають право зробити такий висновок.

Давальницька сировина (крім тварин) вивозиться з України на підставі письмового зобов'язання про повернення в Україну готової продукції, виробленої з цієї сировини (або повернення в Україну валютної виручки від реалізації готової продукції не пізніше 90 днів з моменту оформлення

Переміщення через митний кордон України давальницької сировини і готової продукції підлягає обов'язковому декларуванню в митних органах України. Митне оформлення ввезення (вивезення) давальницької сировини і вивезення готової продукції проводиться на митниці за місцем державної реєстрації українського резидента-виконавця або на підставі листа-узгодження в зоні діяльності іншої митниці.

При ввезенні давальницької сировини іноземного замовника на митну територію України сплата ввізного мита, податків і зборів проводиться українським виконавцем шляхом видачі простого векселя органам з терміном платежу, який дорівнює терміну здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більше 90 днів.

Давальницька сировина, по якій не стягується мито, податками і зборами, вивозиться на підставі подання органам митного контролю письмового зобов'язання щодо повернення в Україну готової продукції.

У разі своєчасного вивезення готової продукції в повному обсязі, передбаченому в контракті, за межі митної території України, вексель погашається і ввізне мито, податки і збори (крім митних зборів) не справляються.

Для погашення векселя (письмового зобов'язання) українському виконавцю-векселедавцю необхідно подати до податкових органів заявку із зазначенням дати прийняття на облік і облікового номера векселя з копією вантажної митної декларації.

За умови вивезення готової продукції за межі митної території України операції з продажу послуг (результатів робіт) з переробки давальницької сировини нерезидента в готову продукцію оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою.

Продаж на митній території України готової продукції, виготовленої з використанням сировини іноземного замовника або із сировини, закупленої іноземним замовником на митній території України за іноземну валюту, підлягає обов'язковому декларуванню в митних органах України за місцем державної реєстрації покупця готової продукції (без фактичного ввезення готової продукції).

У разі митного оформлення вивізної вантажної митної декларації на давальницьку сировину, що підлягає переробці, замовник надає органам митного контролю письмове зобов'язання про повернення в Україну готової продукції, а у разі невиконання умов договору - валютної виручки від продажу сировини не пізніше 90 календарних днів з моменту оформлення вантажної митної декларації на сировину, що вивозиться.

Виникнення податкових зобов'язань щодо ПДВ при імпорті послуги припадає на дату підписання акту виконаних робіт.

Якщо давальницька сировина, що вивозиться для переробки, обкладається вивізним (експортним) митом, податками і зборами, то український замовник може сплатити їх (крім митних зборів) шляхом видачі простого векселя. При цьому відстрочення платежу здійснюється на термін переробки сировини, але не більше 90 календарних днів з дня оформлення вивізної вантажної митної декларації.

Готова продукція, виготовлена з давальницької сировини українського замовника, при ввезенні на митну територію України звільняється від обкладання митом і зборами (крім акцизного, митних зборів та ПДВ), які виникають при імпорті товарів.

2. Порядок обліку операцій з давальницькою сировиною

Право власності на цінності (давальницьку сировину), передані в переробку на сторону, належить замовнику, а тому така сировина у замовника обліковується на балансовому синтетичному рахунку 20 "Виробничі запаси".

Факт передачі давальницької сировини виконавцю оформлюється записом по дебету рахунку 206 "Матеріали, передані в переробку" та кредиту рахунку 201 "Сировина й матеріали".

Витрати з оплати послуг сторонніх організацій по переробці давальницької сировини у замовника відображаються по дебету рахунку 28 "Товари" та кредиту рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". При отриманні продукції, виготовленої з давальницької сировини, замовник списує вартість давальницької сировини з кредиту рахунку 206 "Матеріали, передані в переробку" в дебет рахунку 28 "Товари".

У виконавця давальницька сировина відображається поза балансом на рахунку 022 "Матеріали, прийняті для переробки" за цінами, зазначеними в договорі. Готова продукція, виготовлена з давальницької сировини, також відображається на позабалансовому рахунку 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні" підприємства переробника, не е його власністю і не може розцінюватись як продукція

власного виробництва. Сума витрат при переробці сировини у виконавця відображається на балансовому синтетичному рахунку 23 "Виробництво".

Облік давальницької сировини на складах, в цехах та на Виробництві здійснюється в тому ж порядку, що й облік власних матеріалів. Аналітичний облік окремо за кожним власником матеріалів, за найменуваннями та цінами матеріалів, вказаними • в договорі (в супровідних документах), а при відсутності цін - за цінами підприємства на аналогічні товари.

Витрати давальницьких матеріалів на виробництво визначаються з врахуванням усадки, витяжки, розширення, втрат, відходів тощо, передбачених угодами на переробку матеріалів, технічними умовами та іншими документами, що нормують випуск готових виробів.

Вартість сировини та матеріалів замовника, що оплачуються підприємством-виконавцем, включається до суми витрат на сировину та матеріали такого підприємства. Вартість давальницької сировини та матеріалів, що не оплачуються підприємством-виконавцем, до його виробничих витрат не включаються.

3.Облік у резидента-виконавця

Нижче розглядається порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з давальницькою сировиною у резидента-виконавця та резидента-замовника оплати послуг з переробки:

а) грошовими коштами;

б) частиною сировини;

в) частиною виготовленої продукції.

1. ^ Виконавець-резидент за послуги з переробки одержує отиту грошовими коштами.

При оформленні ввізної вантажної митної декларації на сировину український виконавець сплачує ввізне Імпортне мито, податки (у тому числі ПДВ) і збори (крім зборів за митне оформлення) шляхом надання органам митного контролю простого векселя на суму податкових зобов'язань.

Податкова накладна виписується на дату надходження коштів в оплату послуг або дату підписання акту.

Після переробки продукція відвантажується замовнику. При цьому необхідно пам'ятати про суми ПДВ, віднесені до податкового кредиту по матеріалах, що використовувалися для виробництва продукції. Такий ПДВ необхідно "відновити" у вартості використаних в процесі переробки матеріалів.

В момент митного оформлення вивізної вантажної митної декларації на готову
продукцію, що вивозиться в повному обсязі (згідно договору) в установлений термін,
вексель погашається і вивізне мито, податки (в тому числі ПДВ) і збори (крім збору за
митне оформлення) не сплачуються.

Журнал реєстрації господарських операцій^ Зміст господарської операції


Кореспонденція рахунків


Д-т

К-т

1

^ Довідка бухгалтерії

Нараховано митний збір за митне оформлення при ввезенні

давальницької сировини на митну територію України

949

642

2

^ Виписки банку

Сплачено митний збір при ввезенні давальницької сировини на митну територію Україну


642

311
3

Вексель Видано простий вексель на суму ПДВ та мита (20000 х 5,5 + 400) х 0,2 -г 400 = 22480

642

311

4.

Накладна Оприбутковано давальницьку сировину, яка отримана для в переробки 20000x5.5° 1 1 0000

05

*

5.

^{обідка бухгалтерії Виключено суму ПДВ, що відноситься до запасів, використаних в процесі виробництва методом "червоне сторно"

022
6.

^ Довідка бухгалтерії Включено до складу собівартості суму ПДВ

23

644

7.

^ Довідка бухгалтерії Відображено витрати, пов'язані з переробкою давальницької сировини

23

20,66,65

,ч.

^ Довідка бухгалтерії Відображено контрактну вартість послуг з переробки 4000x5,0=20000

362

703

9.

^ Довідка бухгалтерії Списано витрати, пов'язані з переробкою давальницької сировини

903

23

10.

^ Довідка бухгалтерії Нараховано митний збір при вивезенні готової продукції

93

642

11.

^ Виписка байку Сплачено митний збір

642

311

12.

^ Довідка бухгалтерії Відображено у складі фінансових результатів: - витрати, пов'язані з переробкою давальницької сировини; - суму митного збору;

- дохід від надання послуг при переробці

791 791 791 703

903

93 949 791

13.

^ Довідка бухгалтерії Списано вартість переробленої давальницької сировини

-

022

14.

Вексель Погашено простий вексель при вивезенні готової продукції

.

05

15.

^ Виписка банку Одержано грошові кошти від фірми "Джонс" в оплату послуг з переробки давальницької сировини 4000 х 5,2 = 20800

314

362

16.

^ Довідка бухгалтерії Відображено курсову різницю по дебіторській заборгованост 4000 х (5,2 - 5,6) = 800

362

714

2. ^ Кикопавець-резидент одержує оплату за послуги з переробки частиною

пін.

Операції, при яких форма оплати відрізняється від грошової, необхідно розглядати як товарообмінні.

Давальницька сировина згідно з договором на переробку надходить на митну територію України. На частину сировини, яку згодом буде вивезено з митної території

України у вигляді готової продукції, виконавець надає органам митного контролю простий вексель на суму податкових зобов'язань.

За частину сировини, що надійшла як оплата послуг з переробки, виконавець
сплачує ввізне (імпортне) мито, податки (в тому числі ПДВ) і збори. :

В момент оформлення ввізної вантажної митної декларації на сировину, що надходить в оплату послуг з переробки, виникають податкові зобов'язання з митного ПДВ, який обчислюється виходячи із ставки 20 % від контрактної вартості сировини, що надходить в оплату послуг (але не нижче митної вартості). Крім цього, у виконавця виникає зобов'язання з ПДВ, пов'язане з продажем (експортом) послуги. Таке зобов'язання визначається за ставкою 0 % від контрактної вартості такої послуги і припадає на час одержання оплати або на дату підписання акту виконаних робіт (по першій події).

Податкова накладна виписується в момент виникнення податкових зобов'язань з ПДВ.

Виникнення права на відшкодування ПДВ (податковий кредит) у виконавця припадає на дату проведення останньої (заключної) операції.

Журнал реєстрації господарських операцій

1

.\Ь он.

Зміст господарської операції

^ Кореспонден цін рахунків

Д-т

К-т

1

2

3

4

І

Довідка бухгалтерії Нараховано митний збір при ввезенні давальницької сировини на територію України

949

642^ Виписка банку Сплачено митний збіо

642

311

3

Вексель Видано простий вексель митним органам на суму ввізного мита та ПДВ (15000 х 5,5) + 7500) х 0,2 7500 = 25500

05
4

Накладна Оприбутковано давальницьку сировину, отримана для переробки 15000x5,5=82500

022
5

^ Довідка бухгалтерії Відображені витрати, пов'язані з переробкою давальницької сировини

23

20, 66,65

6

^ Довідка бухгалтерії Виключено зі складу податкового кредиту суму ПДВ, що відноситься до запасів підприємства використаних в процесі переробки, яка була сплачена раніше постачальникам цих запасів (методом "червоне сторно")

641

644
^ Довідка бухгалтерії Відображено в складі собівартості суму ПДВ, що відноситься до запасів підприємства, використаних в процесі переробки, яка була сплачена раніше постачальникам цих запасів

23

644

8

^ Довідка бухгалтерії Відображено контрактну вартість послуг з переробки 2000 х 6,0=12000

362

703

9

^ Довідка бухгалтерії Нараховано митний збір при ввезенні готової продукції

93

642

/

2

3

-/

10

^ Виписка банку Сплачено митний збір

642

311

11

^ Довідка бухгалтерії Списано з позабалансового обліку вартість давальницької сировини
022

12

^ Довідка бухгалтерії Списано витрати, пов'язані з переробкою давальницької сировини

903

23

13

І

^ Довідка бухгалтерії Відображено у складі фінансових результатів: - суму митного збору; - витрати, пов'язані з переробкою давальницької сировини; - дохід від надання послуг з переробки

791 791 791 703

949 93 903 791

14

Вексель Погашення простий вексель при вивезенні готової продукції
05

15

^ Довідка бухгалтерії Нараховано ввізне мито і митний збір на вартість сировини, отриманої в оплату послуг з переробки

201

642

16

Сплачено ввізне мито та митний збір

642

311

17

^ Довідка бухгалтерії Нараховано ПДВ на вартість сировини, отриманої від нерезидента в оплату послуг за переробку (2000 х 5,8 +1000) х 0 2 =2520

644

641

18

^ Виписки банку Сплачено ПДВ

641

311

по

^ Довідка бухгалтерії Оприбутковано сировину, отриману в оплату послуги з переробки

201

632Довідка бухгач тер і ї Зараховано суму сплаченого ПДВ до складу податкового кредиту

641

644

21

^ Довідка бухга Ітерії Закрито рахунки для обліку розрахунків за переробк} сировини

632

362

^ 3. Виконавець-резидент одержує оплату частиною готової продукції. Давальницька сировина згідно з договором на переробку надходить н митну територію України. На її суму виконавець надає органам митного контролю простий вексель на суму податкових зобов'язань. За частину готової продукції, що надходить як оплата послуг з переробки, виконавець сплачує ввізне (імпортне) мито, податки (в тому числі ПДВ) і збори.

Для погашення векселя, виданого при ввезенні сировини, у встановлений законом термін (не більше 90 календарних днів) виконавець повинен передати замовнику виготовлену в повному обсязі продукцію для митного оформлення вивізної вантажної митної декларації.

Після цього на частину продукції, що надходить в оплату послуги, необхідно сплатити митний ПДВ, обчислений за ставкою 20 %, виходячи з контрактної вартості

гг-

! ' , 8

! [ І

такої готової продукції (але не нижче митної вартості). На цю частину продукції оформлюється ввізна вантажна митна декларація, сплачуються збори за митне оформлення.

Право на відшкодування сплаченого митного ПДВ буде припадати на дату списання коштів для його сплати.

Бухгалтерський облік у виконавця розглянуто при розрахунках за послуги з переробки готовою продукцією в прикладі 103.

Журнал реєстрації господарських операційм>

оп.

Зміст господарської операції

^ Кореспонденція рахунків
Д-т К-т

\

іараховано митний збір при ввезенні давальницької сировини на територію

949 642

2

Сплачено митний збір

642 311

з

Видано простий вексель митним органам на суму ввізного мита та ПДВ (1 5000 х 5,5) + 7500) х 0,2 + 7500 = 25500

05
4

Оприбутковано давальницьку сировину, отриману для Іепепобки 15000x5.5-82500

022
5

відображено витрати, пов'язані з переробкою давальницької сировини

23

20,66,65

6

Виключено зі складу податкового кредиту суму ПДВ, що відноситься до процесі переробки, яка була сплачена методом "червоне сторно")

641

644

7

Відображено в складі собівартості суму ПДВ, що відноситься до запасів підприємства, використаних в процесі переробки, яка була сплачена раніше постачальникам них запасів

23

644

8

Відображено контрактну вартість послуг з переробки 2000 х 6.0 = 12000

362

703

9

Нараховано митний збір при вивезенні готової продукції

93

642

10

Сплачено митний збіо

642

311

11

Списано з позабалансового обліку вартість давальницької сировини
022

12

Списано витрати, пов'язані з переробкою давальницької сировини

903

23

ІЗ

Відображено у складі фінансових результатів: - суму митного збору; - витрати, пов'язані з переробкою давальницької сировини: - дохід від надання послуг з переробки

791 791

791 703

949 93 903 79]

14

Погашено простий вексель при вивезенні готової продукції
05

15

Оприбутковано готову продукцію, що отримана в оплату послуг з переробки давальницької сировини

281

632

16

Нараховано ввізне мито і митний збір на вартість готової продукції

281

642

17

Сплачено ввізне мито і митний збір

642

311

18

Нараховано ПДВ на вартість готової продукції

644

641

19

Сплачено ПДВ

641

311

20

Сплачено ПДВ

641

644

21

Закрито рахунки для обліку розрахунків за переробку сировини

632

362

4. Облік у резидента-замовника

1. ^ Замовник-резидент оплачує послуги виконавця з переробки сировини грошовими коштами.

Після здійсненої переробки давальницької сировини виникнення податкових зобов'язань з ПДВ у замовника при імпорті такої послуги буде припадати на дату списання коштів з поточного рахунку в оплату виконавцю або на дату підписання акту виконаних робіт залежно від того, яка подія відбулася раніше. Сплата податку на додану вартість відбувається за ставкою 20 % виходячи з контрактної вартості послуги, що імпортується, шляхом перерахування коштів до бюджету

Виникнення права на податковий кредит у замовника з'являється в момент перерахування коштів в оплату податкових зобов'язань. Підставою для податкового кредит}1 будуть банківські документи, шо підтверджують перерахування коштів в оплату послуг, або акт приймання виконаних робіт.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку замовника операції з переробки давальницької сировини при сплаті послуг виконавця грошовими коштами розглядається наприкладі 10.4.

Журна І ре( -страм господарських операцій

м>

оп.

^ Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Д-т

К-т

}.

Передано сировину в переробку фірмі "Єва"

5000x5.00=25000

206

201

2

Нараховано митний збір за митне оформлення давальницької сировини резидента пои ЇЇ вивезенні

206

642

3.

Сплачено митний збір

642

311

4.

Підписано акт приймання виконаних робіт з переробки давальницької сировини 1 000x5.25=5250

281

632

5.

Нараховано ПДВ на вартість послуг 5250x0,2=1050

644

641

6.

Сплачено ПДВ

641

311

7.

Нараховано митний збір при ввезенні готової продукції на митну територію України

281

642

8.

Сплачено митний збір

642

311

9.

Списано вартість переробленої давальницької сировини на виготовлену продукцію, шо надійшла від виконавця

281

206

10.

До складу податкового кредиту включено суму сплаченого ПДВ

641

644

11.

Оплачено послуги з переробки давальницької сировини 1000x5,2=5200 "

632

312

12.

Визначено курсову різницю по кредиторській заборгованості 1000 х (5,25 -5,2) =50

945

632

2. ^ Замовник-резидент сировини.

оплачує послуги (виконавця-нерезидента частиною

10

Український замовник відвантажує давальницьку сировину, в тому числі в оплату послуг виконавця-нерезидента. На цю частину сировини митниці на кожну частину сировини (що підлягає переробці і що призначена як оплата вартості послуг з переробки) доцільно оформити окрему вивізну вантажну митну декларацію.

Перша ввізна вантажна митна декларація буде оформлена на частину сировини, яку після переробки у вигляді продукції в повному обсязі буде повернуто в Україну за умовами договору. На неї оформлюється письмове зобов'язання.

Друга вивізна вантажна митна декларація оформлюється на частину сировини, шо
надходить виконавцю в оплату послуг з переробки. Податкові зобов'язання виникають в
момент оформлення вивізної вантажної митної декларації на цю частину сировини за
нульовою ставкою. Така подія є першою при здійсненні бартерної операції (продано
сировину за послугу). Виписується податкова накладна на сировину, що надходить в
оплату послуг. ; \

ПДВ. що був сплачений раніше при купівлі замовником сировини, яка використовується як оплата послуг з переробки відноситься до податкового кредиту, його необхідно "відновити" у вартості сировини таким чином:

- дебет рахунку 641 кредит рахунку 644 способом "червоне сторно" -на суму ПДВ,
віднесену у момент придбання сировини;

- дебет рахунку 20 кредит рахунку 644 - включається сума ПДВ до вартості
використаної в процесі переробки сировини (матеріалів).

Після здійснення переробки на дату підписання акту приймання виконаних робіт у замовника виникають податкові зобов'язання щодо імпорту послуги, тому необхідно здійснити перерахування коштів по сплаті ПДВ за послугу, що імпортується.

При ввезенні в Україну повного обсягу продукції, виробленої з давальницької сировини, у встановлені терміни вексель (письмове зобов'язання) погашається.

На момент ввезення виникає необхідність сплати митного ПДВ.

Сплата цього податку відбувається шляхом перерахування грошових коштів на депозитний рахунок митниці за ставкою 20 %, виходячи з контрактної (не нижче митної) вартості продукції. Право на податковий кредит виникає на дату сплати податку за податковими зобов'язаннями.

Особливості облік}' вивезення і переробки давальницької сировини українського замовника з оплатою за переробку сировиною розглянуто в прикладі 10.5

Журнал реєстрації господарських операцій

, .

^ Зміст господарської операції

Кореспонденція

Л-т

К-т

1

Нараховано митний збір за митне оформлення вивезеної в якості оплати за послуги з переробки сировини

93

642

2

Сплачено митний збір

642

311

~

Виключено з податкового кредиту суму ПДВ, яка виплачена постачальникам при придбанні сировини, що передасться в оплату послуг з переробки (методом

641

201

4

Відображено контрактну вартість частини сировини, переданої в оплату послуг з переробки 1000 х 5,25 = 5250

362

712

5.

Списано фактичну собівартість сировини, переданої в

943

201

6.

Відображено у складі фінансових результатів: - витрати на збут; - собівартість реалізованої сировини, - дохід від реалізації сировини

791

791 712

93 943 791

7

Закрито рахунки для обліку розрахунків за переробку

632

362

11

^ 3. Замовник-резидент оплачує послуги з переробки частиною готової продукції.

При цьому податок сплачується за ставкою 20 % від контрактної вартості послуги.

В зовнішньоекономічній діяльності підставою для митного оформлення готової продукції, виробленої з давальницької сировини, є надання митному органу копії векселя (письмового зобов'язання) і копії вивізної вантажної митної декларації. З цього випливає, то після переробки готову продукцію в повному обсязі згідно з договором необхідно ввезти на митний пункт і задекларувати. В цьому випадку вексель (письмове зобов'язання) погашається, вивізне мито, податки і збори не стягуються, необхідно лише сплатити митний ПДВ за ставкою 20% від контрактної вартості готової продукції. Причому ввізну вантажну митну декларацію не буде оформлено доти, доки на депозитний рахунок митної установи не надійде сплата митного ПДВ.

Важливою умовою є обов'язкове митне оформлення ввезення всього обсягу готової продукції, отриманої в процесі переробки, з урахуванням технічних характеристик обладнання, зазначеного у специфікації до договору. Тільки після цього частина готової продукції відвантажується в оплату послуги виконавцю.

Після сплати митного ПДВ замовник одержує право на його відшкодування. На готову продукцію, шо надходить в оплату виконавцю, виписується податкова накладна, якій вказується вартість послуги з урахуванням ставки податку 0 %.

У готовій продукції, що відвантажується виконавцю за бартерним контрактом, може міститися сировина, суми ПДВ по якій було при ЇЇ купівлі включено до податкового кредит}'. У цьому випадку у вартості такої сировини слід "відновити" суми ПДВ з податкового кредиту.

Ж'урнач ресстрації господарських операцій .

\0

Зміст господарської операг/ії

Кореспонденція

ОП
рахунки;}[-т

К-т

І.

Сплачено митний збір за оформлення продукції, що

642

311
вивозиться2

Відвантажено продукцію в оплату послуг з переробки

362

702

3.

Відображено собівартість відвантаженої продукції

902

281

4.

Нараховано збір за мигне оформлення продукції, що

93

642
вивозиться5.

Відображено в складі фінансових результатів:


- собівартість реалізованої продукції;

791

902
- дохід від реалізації сировини;

702

791
- витрати на збут

791

93

Серед інших документів найбільш важливою є декларація про валютні цінності доходи та майно, що належать резиденту України та знаходяться за ЇЇ межами.

Товари (роботи, послуги), що вивезені резидентом за межі України як давальницька сировина, та за які на звітну дату не надійшла готова продукція або валютні кошти, а також готова продукція, яка не отримана або за яку не надійшли валютні кошти, відображаються в III та V розділі Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України та знаходяться за її межами.

Статистична звітність складається за формою № 9-ЗЕЗ "Звіт про експорт (імпорт) послуг", шо надають всі підприємства - резиденти України, які здійснюють експортно-імпортні операції у вигляді послуг, 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, статистичному органу за місцезнаходженням.

12

Якщо оплата послуг з переробки давальницької сировини проводиться сировиною або готовою продукцією, то валовий дохід від здійснення таких операцій визначається з контрактної вартості, але не нижче звичайної ціни.

Такі операції прирівнюються до бартерних (обмін послуг з переробки на товар (сировину або готову продукцію). А тому до органів податкової адміністрації при поданні звітності за підсумками кварталу повинен бути також поданий "Розрахунок фінансових результатів (бартерних) операцій".

Схожі:

Лекція 10. Облік операцій з давальницькою сировиною iconЛекція №2 Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку план лекції
Основними видами зовнішньоекономічної діяльності є: експорт, імпорт, бартер (товарообмінна операція), операції з давальницькою сировиною....
Лекція 10. Облік операцій з давальницькою сировиною iconЛекція №3 облік валютних операцій план лекції
Рахунки в банках в іноземній валюті: види, порядок відкриття, відображення операцій в бухгалтерському обліку
Лекція 10. Облік операцій з давальницькою сировиною iconКонспект лекцій «Облік операцій в іноземній валюті»
Конспект лекцій дисципліни «Облік операцій в іноземній валюті» для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка...
Лекція 10. Облік операцій з давальницькою сировиною iconЛекція Облік імпортних операцій
В процесі господарської діяльності підприємства досить часто виникає потреба в товарах імпортного виробництва, а також в отриманні...
Лекція 10. Облік операцій з давальницькою сировиною iconЕкзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік» Напрям підготовки 030509 «Облік і аудит»
Облік операцій на поточному рахунку в банку: порядок відкриття рахунків; форми безготівкових розрахунків у господарському обороті...
Лекція 10. Облік операцій з давальницькою сировиною iconРозділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку
Характеристика операцій з цінними паперами та вимоги щодо відображення їх у звітності
Лекція 10. Облік операцій з давальницькою сировиною iconЛекція облік експортних операцій
Експорт продаж продукції (робіт, послуг) іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення продукції за межі митних кордонів...
Лекція 10. Облік операцій з давальницькою сировиною iconПро затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу Відповідно до статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
Затвердити Порядок взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають
Лекція 10. Облік операцій з давальницькою сировиною iconРозділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками
Облік коштів на поточних рахунках та строкових коштів суб'єктів господарської діяльності
Лекція 10. Облік операцій з давальницькою сировиною iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства облік кредитно-розрахункових операцій в банках методичні вказівки
Економіка І підприємництво” за спеціальністю 050106 – “Облік І аудит” кваліфікаційного рівня підготовки – спеціаліст
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи