Лекція облік зустрічної торгівлі icon

Лекція облік зустрічної торгівлі
Скачати 245.78 Kb.
НазваЛекція облік зустрічної торгівлі
Дата04.09.2012
Розмір245.78 Kb.
ТипЛекція

1

Лекція 9. ОБЛІК ЗУСТРІЧНОЇ ТОРГІВЛІ

План лекції

1. Зустрічна торгівля та її форми

 1. Облік компенсаційних операцій

 2. Поняття та облік бартерних операцій1. Зустрічна торгівля та її форм

Самий відомий вид міжнародної торгівлі, який раніше полягав в натуральному обміні товарами - зустрічна торгівля.

Зустрічна торгівля - це зовнішньоторговельні операції, при здійсненні яких в документах (угодах або контрактах) фіксуються тверді зобов'язання експортерів та імпортерів здійснити повний або частково збалансований обмін товарами. В останньому випадку різниця у вартості покривається грошовими платежами.

Зустрічна торгівля може здійснюватись в різних формах: операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих ним, операції в рамках промислового співробітництва та операції з натурального обміну (рис. 9.2).Найпоширенішими їх формами є компенсаційні та бартерні операції.

2. Облік компенсаційних операцій

І ' І

Компенсаційні угоди побудовані на принципі компенсації закупок одних товарів зустрічною поставкою інших або іншим способом взаємного задоволення інтересів.

Сторони при підписанні компенсаційних угод обмінюються товарами, що взаємо поставляються, із зазначенням їх кількості та цін, що додаються в якості невід'ємної

частини до угоди. Компенсаційні угоди можуть передбачати часткове

товарів, що придбаються.

Компенсаційні угоди (англ.buy- back, compensatory agreement) - форма зустрічної торгівлі, відповідно до умов якої зарубіжний партнер поставляє машини, обладнання та технології, іноді комплектні заводи в обмін на зустрічні поставки сировини та напівфабрикатів, що виготовлені на поставленому обладнанні.

В практиці затвердились два основних типи компенсаційних угод (рис.9.3).часті сово можуть

Це зумовлює

Як вже зазначалось, поставки по компенсаційних угодах

погашатись зустрічними поставками, а частково - оплатою грошових коштів.

специфічність обліку таких операцій:

 1. заборгованість по компенсаційній операції, що буде погашатись в іншій ніж
  грошова, формі, є статтею немонетарною, а тому курсова різниця по такій заборгованості
  не нараховується;

 2. заборгованість по компенсаційній операції, що буде погашатись грошовими
  коштами, є статтею монетарною і по ній необхідно перераховувати курсову різницю на
  кожну дату балансу та на дату надходження коштів в її погашення. При чому в залежності
  від виду діяльності, по якій здійснюється компенсаційна операція, курсова різниця може
  бути як операційною, так і коопераційною.

Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ "Полісся" за жовтець 2001 р.

А»

п/п

Зміст господарської операції

\

Кс
іденція Іків

/

1-т

К-т

1.

^ Рахунок, ВІД Акцептовано рахунок-фактуру фірми КАМК: —за обладнання, яке поставляється на умовах компенсаційної угоди; —за фрахт і страхування
15 15

632 632

2.

ВМД Нараховано та сплачено: - мито (777000 + 77700) х 0,15 = =128205 - митні збори (777000 + 77700) хх 0.0 1 = 8547

15 15 642

642 642 311

3.

^ ВМД, платіжне доручення, виписка банку Нараховано та сплачено ПДВ по імпорту(777000 + 77700 + 1 28205) х 0,2=19658 1_

644 641

641 311

4.

^ Рахунок, виписка банку Оплачено витрати по встановленню та монтажу обладнання
15

311

5.

^ Акт введення в експлуатацію Передано в експлуатацію обладнання і оприбутковано за балансовою вартістю
10

15

^ Журнал реєстра

ції господарських операцій ТзОВ "Полісся" за вересень

ь

2004р.

МЬ оп.

^ Зміст господарської операції

Коресп ротч

юенція

к'/#Д-т

К-т

1

2

3

4

1.

Накладна Оприбутковано на склад продукцію, виготовлену на імпортному обладнанні та призначену для поставки фірмі

КАМК

26

23

2.

^ Рахунок-фактура, ВМД Відвантажено фірмі КАМК продукцію за контрактною вартістю

362

701

3.

^ Довідка бухгалтерії. Проведено залік по компенсаційній операції

632

362

4.

^ Довідка бухгалтерії Списано фактичну виробничу собівартість відвантаженого товару

901
26

5.

^ Рахунки, виписка банку Оплачено витрати по доставці товарів та їх митному оформленню

93
311

6.

ВМД Включено до складу податкового кредиту сплачений при імпорті ПДВ

641

644

7.

^ Довідка бухгалтерії Списано на фінансові результати: - дохід від реалізації продукції - собівартість реалізації продукції - витрати на збут

701 791 791

791 901 93

У зв'язку зі значною вартістю компенсаційних угод на практиці застосовується їх кредитування.

Кредитування по компенсаційних угодах передбачає фінансування банком інвестицій підприємства, яке погашає кредит поставками продукції! Отримані позики обліковуються по дебету рахунку 311 "Поточні рахунки в національній валюті", 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" і кредиту рахунку 502 "Довгострокові кредит банків в іноземній валюті". Відвантажена продукція, право власності на яку згідно з умовами кредитного договору переходить до банку, відображається по дебету рахунку 502 в кореспонденції з кредитом рахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції".

Кредитування у формі емісії цінних паперів передбачає випуск і реалізацію підприємством зобов'язань у вигляді облігацій з виплатою їх власникам процентів. Сума облігаційного займу проводиться по дебету рахунків грошових коштів з кредитуванням рахунку 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями". Повернення кредиту шляхом викупу облігацій відображається зворотнім записом.

3. Поняття та облік бартерних операцій

і ..^

Найбільш поширеним в Україні видом зустрічної торгівлі є бартер (як всередині країни, так і за її межами).

Міжнародний бартер - це операція, що включає експорт та імпорт товарів без грошової оплати і участі банків в розрахунках.

рівності вартосте?

Еквівалентність міжнародного обміну досягається за рахунок

продуктів, що обмінюються, за світовими цінами.

Оцінка товарів, що обмінюються, в єдиній валюті (за законодавством України -дол. США) необхідна для:

 • нарахування мита, податків та зборів;

 • здійснення контролю;

 • транспортного страхування;

 • оцінки та виплати можливих збитків;

 • нарахування та виплата штрафних санкцій;

 • можливої уцінки товару;

 • забезпечення кредитних зобов'язань на випадок застави товарів тощо.

В Україні всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право на проведення товарообмінних (бартерних) операцій відповідно до законодавства України.

Але з метою збільшення надходжень в Україну валютних коштів, стабілізації грошової національної одиниці та оздоровлення фінансово-банківської системи держави в цілому може бути заборонено проведення товарообмінних (бартерних) операцій деякими товарами (роботами, послугами) в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Для застосування антидемпінгових заходів по визначеному переліку товарів при укладанні бартерних контрактів підприємства повинні відкривати попередній імпортний депозит в дол. США.

Попередній імпортний депозит - це свого роду депозитний рахунок, який відкривається за рахунок коштів підприємства протягом трьох днів з моменту укладання бартерного контракту і діє протягом всього періоду бартерного контракту та повертається протягом трьох днів з моменту оформлення ввізної вантажної митної декларації на імпортні товари, що надійшли по бартеру.

Проведення бартерної операції має свої переваги та недоліки (табл. 9.1).
Таблиця 9.1. Переваги та недоліки здійснення бартерної операції

Недоліки

Переваги

спрощення розрахунків, розширення можливостей просування на ринок країни-контрагента додаткова можливість отримання обладнання в обмін на товар, реалізація якого ускладнена за звичайних комерційних умов пом'якшення проблеми інвалютного фінансування імпорту

обов'язковість збігу потреб партнерів складність переговорів щодо узгодження ціни і кількості зустрічних товарних потоків ускладнений контроль узгодженої якості товарів односторонність вигоди в бартерній угоді значні витрати часу^ пов'язані з підготовкою і виконанням угоди

При віднесенні операції до бартерної слід враховувати її характерні особливості:

 • разовий характер;

 • участь двох сторін;

 • оформлення угоди одним контрактом;

 • визначення кінцевої специфікації і обсягу угоди до підписання контракту;

 • термін розрахунків не повинен перевищувати 90 днів. Продовження зазначеного
  терміну бартерної операції можливо при отриманні суб'єктом зовнішньоекономічного
  разового індивідуального дозволу ліцензійної комісії при Головному управлінні з питань
  зовнішньої торгівлі;

- на кількість товарів, що обмінюються не впливає зміна цін на світовому ринку.
Для здійснення зовнішньоекономічної бартерної операції необхідно укласти

договір.

При укладанні бартерного (товарообмінного) договору (контракту) слід чітко визначити номенклатуру зустрічних поставок, а також збалансувати за вартістю експортну та імпортну частини угоди.

Датою виникнення податкових зобов'язань під час здійснення бартерних (товарообмінних) операцій з нерезидентами вважається дата події, що| відбулась першокй:

- дата оформлення вивізної (експортної) митної декларації, щсі засвідчує вивезення
товарів платником податку, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що
засвідчує факт надання товарів (робіт, послуг) нерезиденту;

- дата оформлення ввізної (імпортної) митної декларації, що засвідчує одержання
товарів платником податку, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що
засвідчує факт товарів (робіт, послуг) платником податку.

Експортні операції оподатковуються за нульовою ставкою, тому визначення податкових зобов'язань при зовнішньоекономічному бартері є суто формальним.

Платники податків на суму визначених таким чином податкових зобов'язань можуть видати митному органу податковий вексель з наступним погашенням у встановлені терміни.

У разі вивезення (експорту) матеріальних цінностей за межі митної території України шляхом бартерних операцій суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням сировини, матеріалів, інших матеріальних цінностей, нематеріальних активів відображається по дебету відповідних рахунків обліку виробничих запасів, товарів, витрат виробництва та обігу з включенням до валових витрат.

Хоча при бартері розрахунки за товари (через банківську систему) не проводяться, вартісна оцінка товарів необхідна, насамперед, для забезпечення еквівалентності обміну, і для митного обліку, визначення страхових сум, оцінка претензій, застосування санкцій. Еквівалентність обміну може бути досягнута тільки в тому випадку, якщо оцінка обмінних товарів буде визначатись виходячи із світових цін на момент укладання контракту.

Однак у деяких випадках, передбачених законодавством України, на певні товари контрактні ціни визначаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України згідно з індикативними цінами.

Під індикативними розуміють ціни на товар що склалися або складаються на відповідний товар на ринку експорт чи імпорту на момент здійснення експортної (імпортної) операції з врахуванням умов поставки і умов здійснення розрахунків визначених відповідно до законодавства України.

Негативною стороною бартерної угоди є суб'єктивне заниження оцінки експортованих товарів і збільшення оцінки імпортованих товарів з метою накопичення іноземної валюти в закордонних банках. Для усунення цих антидемпінгових, по суті незаконних операцій, виручка від реалізації продукції в межах бартерної операції з метою оподаткування визначається виходячи із звичайних цін на таку продукцію на дату проходження митного контролю товару, що експортується.

^ Звичайна ціпа на продукцію - це ціна, не нижча за середньозважену ціну реалізації аналогічної продукції за будь-якими іншими угодами купівлі-продажу, що укладені з будь-якою стороною протягом ЗО календарних днів перед датою реалізації.

В бухгалтерському обліку бартерні угоди відображаються як по експортних, так і по імпортних операціях. Після здійснення бартерної угоди здійснюється залік взаємних вимог суб'єктів бартерного контракту.

Особливості бухгалтерського обліку бартерних операцій полягають в тому, що:

 • відсутні грошові розрахунки з іноземним партнером;

 • момент відвантаження продукції на експорт вважається моментом її реалізації;
 • облік розрахунків з іноземним партнером здійснюється на двох субрахунках: 632
  "Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядниками" і 362 "Розрахунки з
  Іноземними покупцями і замовниками";

 • кредиторська заборгованість іноземному партнеру за товари, що імпортуються,
  повинна дорівнювати контрактній вартості відвантаженої на експорт продукції.

Слід зауважити, що для правильності відображення в бухгалтерському обліку товарообмінних (бартерних) операцій необхідно враховувати, що П(С)БО передбачають існування ще і справедливих цін. Залежно від величини цих цін підприємством визначаються первісна вартість отриманої за бартерним контрактом продукції, а також дохід від такої операції.

^ Справедлива вартість - це сума, за якою може бути здійснено обмін активу в результаті операції між поінформованими, зацікавленими та незалежними сторонами.

Для підприємства, яке провадить бартерну операцію, з метою бухгалтерського обліку істотне значення має справедлива вартість отриманої продукції. Справедливу вартість необхідно визначати по кожній партії отриманої продукції. З метою спрощення бухгалтерського обліку рекомендується встановлювати договірну вартість цінностей, якими обмінюються, на рівні справедливої. Якщо ж цього досягти не вдається бухгалтеру необхідно мати достатню «кількість аргументів на користь того, що договір укладено за ринковими (справедливими) цінами, тобто:

1) необхідно спробувати встановити договірну вартість на рівні справедливої
(ринкової) вартості (наприклад, 100 дол.):

2) якщо договір укладається на більшу суму (наприклад, на 150 дол.), то необхідно
довести, що справедлива (ринкова) вартість дорівнює 150 дол.

При бартерному обміні існує ще один важливий нюанс - обмін може бути здійснений як подібними (однаковими за призначенням і справедливою вартістю), так і неподібними (різними за призначенням та/або справедливою вартістю) активами. Від визнання активів подібними чи неподібними залежить відображення в обліку бартерних операцій Згідно з П(С)БО 15 "Дохід" при обміні подібними активами дохід не визнається Навпаки, при обміні неподібними активами дохід "визнається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, отриманих або належних до одержання підприємством, зменшеним або збільшеним відповідно на суму переданих чи отриманих грошових коштів та їх еквівалентів".

У тому випадку, коли визначити справедливу вартість отриманих активів неможливо, дохід визнається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), переданих за таким бартерним контрактом.

Особливу увагу слід приділити визначенню первісної вартості отриманих за бартерним контрактом активів.

Отримані запаси в бухгалтерському обліку оприбутковується за первісною вартістю, яка при проведенні подібного бартеру дорівнює балансовій, вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість.

Якщо здійснюється обмін неподібними активами, то первісною вартістю виступає справедлива вартість переданих запасів, збільшених (зменшених) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, якщо була передана (отримана) в процесі обміну.

Датою виникнення податкових зобов'язань вважається дата події, що сталася раніше, а саме:

 • або дата оформлення ввізної (експортної) вантажної митної декларації (операції з
  експорту обкладаються ПДВ за нульовою ставкою);

 • або дата оформлення ввізної (імпортної) вантажної митної декларації (ставка ПДВ
  - 20%).

Дата виникнення податкового кредити»' визначається за датою здійснення заключної (балансуючої) операції.

Таким чином, якщо імпортна частина контракту передує експортній, то право на податковий кредит виникає тільки за датою експортної поставки, а в разі відвантаження товару, що експортується, частинами - пропорційно кожному з експортних відвантажень.

Таким чином, діє механізм сторнування податкового кредиту, сплаченого при придбанні товарів, які згодом експортуються за бартерними угодами.

^ Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ Полісся за серпень-вересень ц.р.МІ

оп

^ Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Д-т

К-т

1.

Платіжне доручення Сплачено мито та митні збори при імпорті обладнання 1000x5,5x0,02=1 10 1000x5,5x0,003-16,5

642 642

311 311

2

^ Платіжне доручення Сплачено суму імпортного ПДВ (1000 х 5,5 + 1 10) х 0,2 =1 122

644

311

І

.>.

ВІД Оприбутковано обладнання, отримане з Польщі

15

632

4.

ВЩ митних зборів до вартості обладнання

15,6

642

5

ВЩ бартерного контракту

362

702

6.

ВЩ за ставкою 0 %

643

641

7.

Платіжне доручення 1000x5,6x0,02" /12 1000x5,6x0,003 16,8

642 642

311 311

8.

ВЩ Нараховано мито та митні збори по експорту

93

642

9.

^ Довідка бухгалтерії Відсторновано суму ПДВ, сплаченого при придбанні товарів на території України

641

631

10.

^ Довідка бухгалтерії Включено суму відсторнованого ПДВ до купівельної вартості експортованих товарів

281

631

11.

^ Довідка бухгалтерії Списано первісну вартість експортованих товарів

902

281

12.

ВЩ Списано раніше нараховану суму ПДВ

702

643

ІЗ.

ВЩ

Включено суму імпортованого ПДВ до складу податкового кредиту

641

644

У випадку, коли першою здійснюється експортна поставка:

1) дещо змінюється бухгалтерський облік розрахунків по ПДВ (е можливість
використання податкового векселя);

2) необхідно слідкувати за дотриманням строків зустрічної поставки.

Журнал реєстрам господарських* операцій ТзОВ Полісся за серпень-вересень ц.р.

Лі' оп

Зміст господарської операції

^ Кореспонденція рахунків

Д-т

К-т

1.

ВЩ Реалізовано товари за митною вартістю

362

702

2

ВЩ Нараховано ПДВ за ставкою 0 %

702

641

-* ^

^ Платіжні доручення Сплачено суму мита та митних зборів

642 642

311 311
^ Довідка бухгалтерії1

Нараховано митні збори

93

642
^ Довідка бухгалтерії5.

Відсторновано суму ПДВ, сплаченого при придбанні товарів

641

631
^ Довідка бухгалтерії6.

Включено до купівельної вартості товарів суму


відсторнованого ПДВ

2-81

631
^ Довідка бухгалтері7.

Списано собівартість реалізованих товарів

902

281
^ Довідка бухгалтерії

702

791

8.

Визначено фінансовий результат

791

902791

93
Накладна9

Оприбутковано імпортне обладнання

15

632
ВІД

642

311

10.

Сплачено мито та митні збори

642

311
^ Довідка бухгалтерії! !

Включено у вартість оприбуткованого обладнання митні


збори та мито

15

642
вексель12

Передано податковий вексель органам митного контролю на


суму податкового зобов'язання (1000 х 5,6 + 112) х 0,2 =


1142,4

643

621

13.

^ Довідка бухгалтерії


Проведено залік заборгованості

632

362
^ Довідка бухгалтерії14

Нараховано податкові зобов'язання, погашений податковийІ

вексель

621

641

|

^ Довідка бухгалтерії15

Включено в податковий кредит суму ПДВ, сплачену за


податковим векселем

641

643

Для підприємств, що здійснюють експортно-імпортні операції з роботами, послугами у межах бартерного договору (контракту), передбачено ряд додаткових вимог, а саме: протягом 5 робочих днів з момент}7 підписання акта виконаних робіт, послуг чи іншого аналогічного документа необхідно повідомити:

 • органи Державної митної служби України за місцем акредитації підприємства,
  якщо експортовані за бартерним договором (контрактом) роботи, послуги обмінюються на
  товар;

 • органи Державної податкової служби України за місцем своєї реєстрації, якщо за
  бартерним договором (контрактом) експортуються або Імпортуються роботи, послуги.

Повідомлення подається у двох примірниках за встановленою формою

За неподання або несвоєчасне подання такої інформації передбачено застосування

щодо підприємства пені у розмірі 1 % від вартості експортованих товарів (робіт, послуг)

за кожен день прострочення. При цьому загальна сума пені не може перевищувати

вартості таких товарів (робіт, послуг).

Сума нарахованої пені не повинна перевищувати суму дебіторської заборгованості

за таким договором (контрактом).

За бартерними договорами (контрактами), що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів, товарів спеціального призначення, пеня за порушення строків ввезення товарів (робіт, послуг), що імпортуються за цими договорами, не застосовується за наявності у резидента пазового індивідуального дозволу Мінекономіки України.

Тільки товарообмінні (бартерні) операції суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюються без розрахунків через банки, належать до ліцензування Міністерством економію* України.

Схожі:

Лекція облік зустрічної торгівлі iconЛекція 7 зустрічна торгівля причини існування та сутність зустрічної торгівлі Бартерні операції як вид зустрічної торгівлі
За та­ких умов велике значення для розвитку зовнішньоекономічних зв'яз­ків між країнами має зустрічна торгівля. Операції зустрічної...
Лекція облік зустрічної торгівлі iconТема „Світовий ринок товарів та послуг
Види та методи міжнародної торгівлі. Різновиди міжнародної зустрічної торгівлі. Біржова торгівля. Види і цілі біржових угод. Торги...
Лекція облік зустрічної торгівлі iconТема „Світовий ринок товарів та послуг
Види та методи міжнародної торгівлі. Різновиди міжнародної зустрічної торгівлі. Біржова торгівля. Види і цілі біржових угод. Торги...
Лекція облік зустрічної торгівлі iconТема „Світовий ринок товарів та послуг
Види та методи міжнародної торгівлі. Різновиди міжнародної зустрічної торгівлі. Біржова торгівля. Види І цілі біржових угод. Торги...
Лекція облік зустрічної торгівлі iconТема „Світовий ринок товарів та послуг
Види та методи міжнародної торгівлі. Різновиди міжнародної зустрічної торгівлі. Біржова торгівля. Види І цілі біржових угод. Торги...
Лекція облік зустрічної торгівлі iconЛекція Організація світової системи торгівлі валютами та історія валютного ринку. Правила торгівлі на валютному ринку
Навчально-методичний комплекс з курсу “Вступ до аналізу глобальних ринків” для студентів стаціонарної та заочної форм навчання
Лекція облік зустрічної торгівлі iconРейтингова оцінка результатів всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган Барановського
Лекція облік зустрічної торгівлі iconПитання до іспиту з дисципліни «бухгалтерський облік у галузях народного господарства»
Розрахунок торгової націнки та транспортно-заготівельних витрат у роздрібній торгівлі
Лекція облік зустрічної торгівлі iconПерспективи зовнішньої торгівлі України
Анотація: розглянуто проблемні питання розвитку міжнародної зовнішньої торгівлі України, запропоновано інструменти для врегулювання...
Лекція облік зустрічної торгівлі iconСхема аналізу лекції
Тип лекції (вступна; інформаційна (тематична); заключна (підсумкова); оглядова; нетрадиційна (наприклад, лекція-брифінг, лекція-конференція,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи