Лекція №2 Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку план лекції icon

Лекція №2 Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку план лекції
Скачати 120.12 Kb.
НазваЛекція №2 Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку план лекції
Дата04.09.2012
Розмір120.12 Kb.
ТипЛекція

Лекція №2

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

План лекції

1Значення, зміст та структура зовнішньоекономічного контракту

2Особливості укладання та виконання договорів в зовнішньоекономічній діяльності

/. Значення, зміст та структура зовнішньоекономічного контракту

Основними видами зовнішньоекономічної діяльності є: експорт, імпорт, бартер (товарообмінна операція), операції з давальницькою сировиною. За специфікою використання такі операції можна поділити на: постачання (купівлю-продаж), комісію, консигнацію, комплексне будівництво, виробничу кооперацію.

Договір - це комплексне (інтегроване) поняття, що включає в себе і угоду про виникнення договірного зобов'язання, і форму, яку воно приймає, і, нарешті, саме договірне зобов'язання, аж до моменту його зникнення.

В міжнародній торговій практиці існують різноманітні договори, їх зміст залежить від операції, яку збираються здійснити контрагенти, але, не дивлячись на всю різноманітність таких угод, в основі кожної з них лежать положення класичного договору купівлі-продажу, а тому саме він потребує детального розгляду. договірні відносини, що пов'язані з договором купівлі-продажу в сфері міжнародної торгівлі, врегульовані відповідною конвенцією 00Н.

Договір купівлі-продажу товарів в матеріально-речовій формі в міжнародній комерційній практиці називається контрактом. Він представляє собою комерційний документ, який оформлює зовнішньоторговельну угоду і в якому міститься письмова домовленість сторін про поставку товару:

зобов'язання продавця передати певне майно у власність покупця та зобов'язання покупця прийняти це майно та сплатити за нього певну грошову суму, або зобов'язання сторін виконати умови товарообмінної угоди.

Згідно українського законодавства права та зобов'язання сторін по зовнішньоторговельному контракту визначаються правом країни, обраної сторонами під час укладання контракту або в результаті подальшого узгодження?

В контракті купівлі-продажу обов'язковою умовою є перехід права власності на товар від продавця до покупця. В цьому полягає основна відмінність договору купівлі-продажу від всіх інших видів договорів -орендного, ліцензійного, страхування та інших, де немає умови про перехід права власності на товар, а предметом договору є або право користування товаром, або надання послуг.

Відповідно до законодавства країн СНД за договором купівлі-продажу виникнення та припинення права власності на товар у покупця відбувається з моменту передачі йому товару, якщо інше не передбачене законом або договором.

Передачею товару визнається надання товару тому, хто його купує, а також здача товару транспортній організації або пошті для відправки покупцю, якщо за контрактом або укладеним договором перевезення, оплата за доставку товару не входить в обов'язки покупця.

Сторони можуть оговорювати в контракті, що товар е власністю продавця до повної сплати покупцем вартості товару, щоб у випадку порушення покупцем зобов'язань по сплаті продавець вільно міг реалізувати своє право власності на товар.

Порядок укладання договору регулюється статтями 14-24 Віденської конвенції 1980 р. "Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів" і складається з декількох основних етапів (рис. 2.2).Оферта - пропозиція про укладання договору, що містить його істотні умови.

Під акцептом розуміють згоду адресата, дану у встановлений строк, укласти договір на умовах, запропонованих оферентом.

Згідно з Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) для останніх виділені 1^ 3 істотних умов.

1. Назва договору, дата та місце його складання.

1. Преамбула, в якій зазначається повна назва сторін, що є учасниками зовнішньоекономічної операції; країна, в якій зареєстровані сторони зовнішньоекономічного договору; скорочена назва сторін (контрагентів), що використовується в тексті договору; посилання на документи, на підставі яких діють сторони.

 1. ^ Предмет договору. Предмет контракту, як правило, містить завжди повне
  визначення товару у відповідності з Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної
  діяльності, тобто так, як він іменується в міжнародній торгівлі. Єдина товарна номенклатура
  зовнішньоекономічної діяльності СНД застосовується в державах - учасниках Співдружності
  Незалежних Держав для здійснення засобів тарифного та нетарифного регулювання
  зовнішньоекономічної діяльності та удосконалення ведення статистичного обліку та обміну
  статистичною інформацією. Якщо міжнародна назва товару невідома, то можна привести
  технічну специфікацію товару. При необхідності технічні умови або специфікації можна
  винести в додаток до контракту, зробивши посилання, яке посилання є невід'ємною частиною
  контракту. Додаток повинен бути підписаний також як і контракт і тими ж особами.

 2. ^ Кількість та якість товару. В даному розділі зазначаються кількісні
  характеристики товару (скільки товарних одиниць повинно бути поставлено та в яких
  одиницях вимірюється товар), а також якісні характеристики.

5. ^ Базисні умови поставок (приймання-передачі виконаних робіт або наданих послуг).
В даному розділі визначається:

• вид транспорту, за допомогою якого буде здійснюватись поставка товару; • базисні умови поставки (правила "Інкотермс");

• строк поставки товару (можливе розбиття строку на частини для поставки

товару декількома партіями).

Якщо предметом договору є роботи або послуги, то вказуються умови та строки приймання-здачі виконаних робіт або наданих послуг.

6. ^ Ціна та загальна вартість договору. Визначається ціна одиниці товару та загальна
вартість товарів.

Якщо за договором поставляються товари різної якості та асортименту, ціна вказується окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а загальна вартість договору визначається окремим пунктом.

В договорі бартеру загальна вартість товарів, що експортуються або імпортуються, виражена в іноземній валюті, зазначається також в доларах США.

 1. ^ Умови платежів. Визначаються: спосіб, порядок, строки фінансових розрахунків,
  гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов'язань.

 2. Умови приймання-передачі товару (робіт, послуг). Визначається місце фактичної
  передачі товару, строки передачі товару, перелік супровідних документів. Приймання-передачі товарів проводиться: а) за кількістю, б) за якістю.

 1. ^ Пакування та маркірування.

10. Форс-мажорні обставини.

Відповідно до Конвенції 00Н "Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів" (м. Відень, 1980 р.) сторона не несе відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, якщо доведе, що воно було викликане поза її контролем і від неї неможливо очікувати усунення цієї перешкоди або її наслідків. Звільнення від відповідальності по цих обставинах поширюється лише на той період, протягом якого існувала ця перешкода.

Підтвердженням дії форс-мажорних обставин в Україні є довідка Торгово-промислової палати країни, на території якої з'явилися ці обставини.

 1. ^ Санкції та рекламації. Встановлюються види та порядок застосування штрафних
  санкцій, відшкодування шкоди, пред'явлення рекламацій (у вигляді акту) у зв'язку з
  невиконанням або неналежним виконанням однією з сторін взятих на себе зобов'язань. В
  цьому розділі повинні встановлюватись: а) розміри штрафних санкцій; б) строки сплати
  штрафів; в) строки рекламацій; г) способи врегулювання претензій.

 2. Арбітраж: Сторони визначають місце арбітражного суду, його повну назву, країну
  та майнове право, яке буде застосовуватись у випадку розгляду суперечок, а також випадки, в
  яких сторони можуть звертатись до суду.

1.3. ^ Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити (номер рахунку, назва банку). При необхідності включається додатковий розділ. В ньому рекомендується зазначати кількість примірників договору (контракту) та мову укладання.

4

^ 2. Особливості укладання та виконання договорів в зовнішньоекономічній діяльності

Фінансові та платіжні умови є важливими складовими договору, їх правильний вибір має особливе значення в підвищенні ефективності торговельних операцій, сприяє своєчасному одержанню платежу,

використанню додаткових гарантій виконання контрагентами своїх зобов'язань, страхуванню сторін від фінансових ризиків.

Перша важлива складова цих умов - це правила "Інкотермс". Вибір фінансових і платіжних умов договорів залежить від багатьох чинників, зокрема, від характеру відносин між контрагентами: ступеня довіри, терміну співробітництва, додержання дисципліни поставок та розрахунків.

Метою даних правил є запобігання можливим суперечкам та судовій тяганині між покупцем і продавцем. Кожна з умов визначає зобов'язання продавця та покупця, розподіл витрат та ризиків, а також відповідальність сторін за виконання контракту, і передбачає встановлення:

 • моменту виконання продавцем своїх зобов'язань по поставці товару;

 • відповідального за товар для експорту та імпорту, митне оформлення і розподіл
  витрат при цьому;

" відповідального за організацію оплати та перевезення товару, а також того, хто несе ризики загибелі та ушкодження товару;

 • пакету документів, необхідних для здійснення поставки, а також того, хто їх
  передає і за чий рахунок;

 • упаковку, необхідну для товару, і того, хто її забезпечує;

 • інші зобов'язання по реалізації контракту, передбачені сторонами (наприклад,
  перевірку якості товару).

Правила "Інкотермс" відіграють значну роль при визначенні митної вартості товару в Україні, становить канву таблиць ЇЇ визначення. Митна вартість товарів та предметів е основою для визначення розміру всіх платежів, що належить сплатити при перетині товарами митного кордону України.

Враховуючи той момент, що основою нарахування митної вартості в Україні є вартість товару на момент перетину ним кордону (незалежно від того, експорт це чи імпорт), вона буде в деякій мірі відрізнятись від ціни, що формується внаслідок застосування правил "Інкотермс". Тому Державна митна комісія України розробив таблиці визначення митної вартості з врахуванням найновішої інтерпретації "Інкотермс", що значно полегшують визначення останньої.

Вартість зовнішньоекономічних договорів (контрактів), у тому числі і бартерних, визначається у вільно конвертованій валюті І групи Класифікатора іноземних валют.

У разі, якщо валюта ціни і платежу за умовами договору різні, доцільно використовувати валютно-цінові застереження. У такому разі в договорі (контракті) зазначається курс, за яким буде здійснено перерахунок валюти ціни у валюту платежу, і Також слід пам'ятати про обмеження строків розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та про те, що суми, зменшені на комісійну винагороду банку-кореспондента.

Валюта розрахунку визначається, виходячи із співвідношенні валютного курсу на день підписання договору (контракту).

У випадку з зовнішньоекономічним контрактом потрібно особливу увагу звертати на його реєстрацію, помилки в якій можуть призвести до недійсності договору.

Конкретний перелік товарів українського походження, договори на експорт яких підлягають реєстрації, встановлюється Міністерством економіки. Реєстрація контрактів здійснюється Міністерством економіки і уповноваженими ним органами. Митне оформлення товарів, експорт (імпорт) яких підлягає реєстрації, проводиться тільки при наявності картки реєстрації обліку зовнішньоекономічного договору: Вона видається в двох примірниках: перший - для митних органів, а другий залишається у суб'єкта зовнішньоекономічній діяльності.

5

Разом з зареєстрованими картками суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності повертаються оригінали зовнішньоекономічного договору (контракту) або договору доручення.

В бухгалтерському обліку відображення договірних зобов'язань ведеться як на балансових рахунках, так і поза балансом. Коли договір попадає безпосередньо в баланс через його об'єкт, на облік-процесів постачання (реалізації) впливають істотні і звичайні умови.

Часто підприємства укладають договір купівлі-продажу, яким передбачається, що перехід права власності на товар виникає після його оплати. Бухгалтерія такого підприємства повинна враховувати наявність в договорі умов про перехід права власності і відображати відповідним чином. Це означає, що списувати продукцію з балансу навіть після її відвантаження не можна. Крім того, не виникає в момент відвантаження і податкових зобов'язань з ПДВ та податку на прибуток.

Відобразити таке відвантаження можна на субрахунках, які підприємство має право самостійно вводити .до синтетичних рахунків. Наприклад, можна ввести окремі субрахунки по рахунках 26 "Готова продукція" - 262 "Відвантажена продукція", а по рахунку 28 "Товари" -286 "Відвантажені товари". За умови використання запропонованих субрахунків, продавець буде відображати відвантаження: Д-т 262 і К-т 261. Покупець повинен показати таку продукцію на субрахунку 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні".

Якщо в термін, передбачений договором, переданий товар не буде оплачений або не відбудуться інші обставини, при яких право власності переходить до покупця, продавець має право вимагати від покупця повернути йому товар, якщо інше не передбачено договором. В цих випадках покупець формально ще не е власником отриманого товару і тому не має права відображати його на балансових рахунках - він повинен відображати товар по дебету рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні". В подальшому можливі два варіанти:

 • оплата товару (або настання інших прямо обумовлених в договорі обставин) і
  перехід його у власність покупця;

 • повернення товару постачальнику.

В першому випадку здійснюються наступні бухгалтерські записи:

 • зняття товару з позабалансового обліку - К-т рахунку 02 "Активи на
  відповідальному зберіганні";

 • оприбуткування товарів - Д-т рахунків обліку активів (281 "Товари на складі") -
  К-т 63 рахунку "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".

У випадку повернення товару це відображається лише одним бухгалтерським записом (на підставі відповідних актів передачі і накладних) -К-т рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні".

В договорі можна також обумовити, що до переходу права власності на товар до покупця останній є орендарем переданого йому товару (договір найму-продажу). При цьому, якщо інше не передбачено договором, покупець стає власником товару з моменту оплати товару.

Договірні зобов'язання обліковуються на позабалансовому рахунку 03 "Контрактні зобов'язання".

Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про наявність та рух зобов'язань по укладених контрактах, а також контролю за їх виконанням.

На рахунку 03 "Контрактні зобов'язання" здійснюється облік по деривативах (форвардних і ф'ючерсних контрактах, опщ'онах) та інших контрактах, розкриття інформації щодо яких передбачено відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Дериватив - стандартний документ, що засвідчує право або зобов'язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому.

Відповідно до виду цінностей деривативи розподіляються на фондові, валютні, товарні. Основними ознаками форвардного валютного контракту є те, що це:

• обов'язковий до виконання контракт. Після його укладання суб'єкт
господарювання не може відмовитися від контракту та зобов'язаний купити чи
продати валютні кошти;

6

" це контракт на конкретну суму в іноземній валюті. Суб'єкт господарювання не може вибрати для купівлі або продажу суму, більшу або меншу тієї, що вказана в контракті;

• контракт повинен бути виконаним на конкретну дату в майбутньому. Суб'єкт господарювання не може змінити дату виконання форвардного контракту.

Іншим видом строкових договорів є ф'ючерси. У 99 % випадків ф'ючерсний контракт використовується не для страхування ризиків, а з метою одержаний спекулятивного доходу, тому що він не виконується. У випадку використання ф'ючерсів для зменшення ризиків він стає схожим на форвардний контракт, якщо зміна цін задовольняє його власника, а у протилежному випадку схожий на опціон.

Особливістю опціонних контрактів є те, що вони можуть взагалі не виконуватись, якщо, наприклад, валютний курс змінився в сторону невигідну для держателя такого контракту.

Облік зобов'язань здійснюється в оцінці, передбаченій контрактами.

Списуються контрактні зобов'язання з рахунку у разі виконання, ліквідації, відмови від виконання, передачі або продажу зобов'язання за контрактом іншим особам.

Аналітичний облік контрактних зобов'язань ведеться за видами зобов'язань.

Для підвищення ефективності використання облікової інформації підприємство може вести до позабалансового рахунку 03 "Контрактні зобов'язання" субрахунку 031 "Договірні зобов'язання" і 032 "Договірні права".

Контроль за виконанням оплати окремих договорів здійснюється за допомогою комп'ютерних програм, в яких формується запит про своєчасне виконання договору за критеріями часу і платежу. Аналітичний облік буде вестись в двох паралельних розрізах-контрагентів та договорів.

Інші договірні зобов'язання і права обліковуються на рахунках 04 "Непередбачені активи й зобов'язання" і 05 "Гарантії та забезпечення надані". Зокрема, на рахунку 05 відображається: 1) вартість активів підприємства, які оформлено договорами застави (та за сумами, визначеними в них), при цьому з балансу вартість цих активів не списується; 2) вартість прийнятих на себе зобов'язань за договорами поруки.

Облік забезпечення здійснюється за вартістю, вказаною в документах про гарантії та забезпечення. Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною наданою гарантією та забезпеченням.

Схожі:

Лекція №2 Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку план лекції iconЛекція №3 облік валютних операцій план лекції
Рахунки в банках в іноземній валюті: види, порядок відкриття, відображення операцій в бухгалтерському обліку
Лекція №2 Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку план лекції iconАктуальність курсу
Мета дисціплини «Облік І аналіз зовнішньоекономічної діяльності» – надати студентам можливість зрозуміти особливості організації...
Лекція №2 Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку план лекції iconСхема аналізу лекції
Тип лекції (вступна; інформаційна (тематична); заключна (підсумкова); оглядова; нетрадиційна (наприклад, лекція-брифінг, лекція-конференція,...
Лекція №2 Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку план лекції iconСупрученко Н. С. група оа-92 Науковий керівник к е. н доц. Бурденко І. М. Оцінка у фінансовому обліку
Обґрунтований вибір методів оцінки сприяє неупередженому й об’єктивному представленню фінансового стану суб’єкта господарювання....
Лекція №2 Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку план лекції iconОтчич Марія Василівна, керівник Клебан Оксана Дмитрівна, Вишнянський коледж лнау організацію та методологію автоматизованого обліку виробничих запасів регламент
Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку; типовий порядок визначення норм запасів товарно-матеріальних...
Лекція №2 Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку план лекції iconЛекція як основна форма організації навчального процесу у вищому навчальному закладі: методика підготовки та проведення
Флоренський Павло Олександрович відомий фізик, математик, богослов, філософ, професор дає таке визначення лекції: Суть лекції наукове...
Лекція №2 Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку план лекції iconЛекція Вбудовані інтерфейси С# План
У попередній лекції ми говорили, що інтерфейс це повністю абстрактний клас, всі методи якого абстрактні (не містять реалізації)
Лекція №2 Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку план лекції iconПеретятько Ю. М
Вимоги до об’єкта фінансового лізингу в бухгалтерському законодавстві регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку...
Лекція №2 Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку план лекції iconЛекція №1 предмет, метод та джерела трудового права види трудових
Предмет правового регулювання складають якісно відособ­лені суспільні відносини, правове забезпечення яких досяга­ється за допомогою...
Лекція №2 Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку план лекції iconЛекція №2 Трудові правовідносини, їх склад та особливості. Поняття трудових правовідносин. Працівники як суб’єкти трудових правовідносин
Правові відносини — це такі суспільні відносини, які виникають на основі правових норм І їх учасники наділені суб'єктивними правами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи