Лекція облік експортних операцій icon

Лекція облік експортних операцій
Скачати 167.62 Kb.
НазваЛекція облік експортних операцій
Дата04.09.2012
Розмір167.62 Kb.
ТипЛекція

ЛЕКЦІЯ.7. ОБЛІК ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

2.БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ) ЗА

УМОВИ ПРЯМОГО ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

 1. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПОРТУ РОБІТ.ПОСЛУГ

 2. ОБЛІК АВАНСІВ, ОДЕРЖАНИХ ВІД ІНОЗЕМНИХ ПОКУПЦІВ

І.ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Експорт - це один з видів міжнародної торгівлі. Всі країни намагаються

стимулювати власного товаровиробника до експорту продукції, заохочуючи наданням:

 • субсидій;

 • податкових пільг;

 • кредитів під незначні відсотки;

 • юридичної, політичної та іншої підтримки.

Експорт - продаж продукції (робіт, послуг) іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення продукції за межі митних кордонів України з метою отримання доходів від виробничої або інших форм господарської діяльності.

^ Експортна операція - комерційна діяльність, пов'язана з продажем та вивезенням за кордон товарів, робіт, послуг для передачі їх у власність іноземному контрагенту.

В умовах зовнішньоекономічної діяльності здійснюються наступні види експортних операцій:

 • експорт товарів в рахунок міжурядових угод;

 • експорт товарів в межах державного контракту;

 • експорт товарів на умовах державного або комерційного кредиту, або за рахунок
  відстрочки платежу;

 • експорт на умовах компенсаційної угоди;

 • експорт на умовах бартерної угоди;

 • експорт в рахунок надання допомоги.

Будь-яка юридична особа може здійснювати експорт товарів (робіт, послуг) у разі виконання певних вимог:

 • здійснення експортних операцій повинно бути передбачене її статутними
  документами;

 • контракт на експорт товарів (робіт, послуг) має бути укладений у письмовій
  формі і відповідати всім вимогам, встановленим Положенням про форму
  зовнішньоекономічних договорів (контрактів) (див. додаток С);

 • при визначенні предмету експортного контракту повинні бути враховані такі
  обмеження, як квотування та ліцензування експорту, визначені законодавством України.

В Україні для здійснення експортної діяльності використовуються генеральні, разові та відкриті (індивідуальні) ліцензії (див. лекцію 1).

Індивідуальні ліцензії на експорт товарів Міністерство "економіки надає на підставі заявки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності

В основі облікової вартості експортних товарів лежить їх фактична собівартість. Вона залежить від виду експортної операції.

Витрати на експорт товарів складаються з чотирьох основних елементів (рис. 7.2).По експортних поставках відбувається сплата митного збору, мита, а по окремим видам експорту сплачується акцизний збір (хоча цей перелік товарів незначний) і ПДВ (в більшості випадків ПДВ по експорту нараховується за "нульовою" ставкою). Методика нарахування зазначених зборів і податків аналогічна до імпортних поставок. Сплата мита і митного збору відбувається до/або в момент митного оформлення товарів, що вивозяться з України.

^ 2.БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ (ПРОДУКЦІЇ) ЗА УМОВИ ПРЯМОГО ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

В основі обліку експортних угод без участі посередника лежить договір поставки. За його умовами українська сторона може отримувати гроші від іноземного покупця до/або після відвантаження експортної продукції.

Відповідно до митного режиму "Експорт" суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, в залежності від предмету експорту, повинен подати до митниці наступні документи:

 • вантажну митну декларацію (див. лекцію 5);

 • провізну відомість або САКМЕТ ТІК (складається на майно, що вивозиться, на
  товари та майно вартістю до 100 дол. СІЛА, несу провідний багаж та інші товари, на які не

складається вантажна митна декларація);

 • товаросупровідні документи: транспортні накладні (СМК, залізнична
  накладна, авіа накладна, коносамент, товарно-транспортна накладна, пакувальні листи);

 • комерційні документи (рахунки-фактури, інвойси) (зразок 7.3);

 • довідку про декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать
  резиденту України і знаходяться за її межами або довідку про відсутність за межами
  України валютних цінностей (буде розглянуто в лекції 12);

- ліцензію Міністерства економіки України на товари, що підлягають
ліцензуванню;

 • дозвіл Урядової комісії з експортного контролю;

 • фітосанітарний сертифікат;

 • ветеринарний сертифікат;

 • дозвіл служби екологічного контролю на вивезення товарів;

 • гарантійне зобов'язання, прийняте на облік податковою адміністрацією (при
  митному оформленні давальницької сировини);

 • свідоцтво про допущення до перевезення транспортного засобу або контейнера
  для перевезення вантажів під митними печатками та пломбами (для українських
  перевізників);

 • інформаційний лист Держмитслужби з переліком висновків;

-' експертний висновок територіального органу Держстандарту України (оригінал);

 • дозвіл Міністерства культури (при вивезенні культурних цінностей);

 • облікову картку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (див, лекцію 1);
 • експертний висновок Державного гомологічного центру при Міністерстві
  фінансів України (на вивезення дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного
  каміння);

 • сертифікат якості Державної хлібної інспекції Мінагропрому України (при
  відвантаженні зерна та продуктів його переробки);

 • довідку, видану управлінням сільського господарства та продовольства
  обласної держадміністрації за встановленою формою (при вивезенні живої худоби,
  шкіряної сировини);

разову (індивідуальну) ліцензію на право здійснення певних видів зовнішньоекономічної діяльності;

 • індивідуальну ліцензію на здійснення резидентами майнових інвестицій за
  межами України (видається Міністерством економіки України у разі майнових інвестицій
  за кордон);

 • погодження на вивезення озоноруйнуючих речовин та продукції, що їх містить,
  експорт яких підлягає ліцензуванню;

 • платіжні документи на перерахування сум митних платежів та інших податків на
  депозитні рахунки митних установ.

Організація бухгалтерського обліку експортних операцій визначається рядом факторів, передусім, участю або неучастю в експорті посередницьких організацій, порядком передачі права власності на товари, що експортуються, іноземному покупцю та формою розрахунків з ним.

Основними завданнями обліку експортних операцій є:

- формування достовірної інформації про реалізацію експортованих товарів;

 • своєчасне виявлення та правильне визначення фінансового результату від
  експорту;

 • формування достовірної інформації про стан розрахунків з іноземними
  покупцями та посередниками;

- формування достовірної інформації про курсові різниці.

Після переходу права власності від продавця до покупця в бухгалтерському обліку дохід від реалізації відображається по дебету рахунку 362 "Розрахунки з іноземними

покупцями" і кредиту рахунку 70 "Доходи від реалізації" з використанням відповідних субрахунків.

Після цієї операції можливе відображення витрат по експортній операції, а саме списання реалізованих на експорт товарів по дебету рахунку 90 "Собівартість реалізації" і кредиту рахунків 28 "Товари" або 26 "Готова продукція" за обліковою вартістю.

В процесі реалізації експортної продукції у підприємства виникають комерційні витрати, зокрема такі, як витрати на підготовку товарів до відвантаження, і'х перевезення всередині країни та за кордоном, вантажно-розвантажувальні роботи, страхування та зберігання вантажів в дорозі, оплату зборів за митне оформлення вантажів тощо. Такі витрати накопичуються на рахунку 93 "Витрати на збут" з подальшим перенесенням до складу фінансових результатів.

Реалізація експортної продукції і експортних товарів відображається за контрактною вартістю відповідно до базисних умов поставки. При визначенні контрактної вартості враховуються облікова вартість і базисні умови поставки. ПДВ і акцизний збір по експортних товарах в контрактні ціни не включаються. Додатковими елементами контрактної вартості експортної продукції і експортних товарів є мито, митні збори і транспортні витрати залежно від базисних умов поставки "Інкотермс -1990".

Одночасно з реалізацією в бухгалтерському обліку відображається списання первісної вартості реалізованих експортних товарів (собівартості

експортної продукції) і накладних витрат, пов'язаних з цією операцією (мито, митний збір, транспортні витрати тощо).

Базою оподаткування ПДВ при експорті товарів (робіт, послуг) є договірна (контрактна) вартість, визначена за вільними або регульованими цінами.

Об'єктом оподаткування є операції з вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України і надання послуг (виконання робіт) за межами митної території України.

При експорті підприємствами-виробниками підакцизних товарів (продукції) за іноземну валюту акцизний збір не сплачується за умови наявності підтвердженої митними органами вантажної митної декларації.

У разі реалізації підакцизних товарів на експорт за іноземну валюту підприємствами, які придбали цей товар (продукцію) за цінами з акцизним збором, суми такого акцизного збору повертаються виходячи з митної вартості пропорційно до суми іноземної валюти, що фактично надійшла на рахунок підприємства, але не більше за суму акцизного збору, сплачену до бюджету виробником або постачальником підакцизного товару, якщо не закінчився річний строк з дня надходження відповідних сум податку до бюджету. Повернення проводиться фінансовими органами за висновками податкових органів після подання письмової заявки з підтверджуючими документами.

Якщо підприємство придбало товари для проведення експортної операції і реалізує їх за іноземну валюту, то ціна придбання цих товарів складається з купівельної вартості за вирахуванням ПДВ і акцизного збору.Не дозволяється застосовувати нульову ставку при експорті товарів (робіт, послуг), що мають пільги по податку на додану вартість на митній території України,

Облік розрахунків за ПДВ при експорті практично зводиться до обліку сум нарахованого податкового кредиту. Потім на підставі даних бухгалтерського обліку визначається сума експортного відшкодування, тобто сума ПДВ, сплачена грошовими коштами постачальнику у складі ціни товарно-матеріальних цінностей, які підприємство

використало при виготовленні експортної продукції або безпосередньо експортувало. Підставою для використання пільг по сплаті ПДВ є три документи:

 1. зовнішньоторговельний контракт (його копія);

 2. виписка банку, що підтверджує фактичне надходження експортної виручки в
  український банк;

3) вантажна митна декларація (її копія) з відміткою української митниці, що
підтверджує вивезення.

Платник по датку,* що здійснює операції з вивезення (пересилання) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України (експорт) і подає розрахунок експортного відшкодування за результатами податкового місяця, має право на отримання такого відшкодування протягом ЗО календарних днів з дня подання такого розрахунку.

До зазначеного розрахунку слід додати такі документи:

 1. митну декларацію, яка підтверджує факт вивезення товарів за межі митної
  території України;

 2. копії платіжних доручень, засвідчених банком, про перерахування платником
  банку коштів на користь іншого платника податку в оплату придбаних товарів з
  урахуванням податків, включених у ціну такого придбання;

 3. ввізну митну декларацію, що підтверджує факт митного оформлення товарів при
  вивезенні товарів, попередньо імпортованих таким платником податку.

Облік нарахування сум податкового кредиту не залежить від цілей використання запасів, що придбаються, тобто здійснюється у загальному порядку. Одночасно з розрахунком експортного відшкодування, крім митних декларацій або актів, що підтверджують виконання робіт (послуг) на експорт, мають подаватися завірені банком копії платіжних доручень.

Відвантаження продукції в країни СНД проводиться лише після попередньої оплати від іноземного партнера або гарантії іноземного банку про оплату.

Порядок проведення перерахунку дебіторської заборгованості підприємства на дату балансу визначено П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів", згідно з яким на кожну дату балансу монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу. Дебіторську заборгованість буде визнано монетарної статтею, якщо в результаті її погашення передбачається одержання грошових коштів або їх еквівалентів. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті провадиться також на дату здійснення розрахунку. Така курсова різниця відображається у складі доходів від операційної діяльності -у разі збільшення курсу валюти, та у складі витрат від операційної діяльності - у разі зменшення курсу валюти.

Дохід, отриманий від реалізації товару, не підлягає перерахуванню у зв'язку зі зміною обмінного курсу гривні протягом звітного періоду.

Аналітичний облік експортних операцій необхідно організовувати за трьома основними напрямками:

 • за кожним покупцем;

 • по кожному платежу;

за валютою платежу.

^ 3. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПОРТУ РОБІТ,ПОСЛУГ

Перелік послуг (робіт), які вважаються такими, що експортуються, включає:

 • консультаційні, інформаційні та аудиторські послуги;

 • медичні послуги;

- послуги та роботи, пов'язані з нерухомим майном, включаючи будівельно-
монтажні та експлуатаційні роботи;

- надання нерезидентам в оренду, чартер, фрахт морських або повітряних суден, що
використовуються на міжнародних маршрутах або лініях, а також космічних кораблів,

супутників або їх частин чи окремих функцій;

- надання послуг персоналу з обслуговування морських, повітряних та космічних
об'єктів, зазначених у попередньому пункті;

- надання послуг з передачі авторських прав, ліцензій, патентів, прав на
використання торгових марок, інших юридичних та економічних знань, а також обробки
даних та інформації для резидентів;

 • надання послуг з організації реклами і публічних зв'язків за межами України;

 • забезпечення персоналом нерезидентів України, культурної, спортивної, освітньої
  діяльності за межами України;

 • надання послуг з туризму на території України в разі їх продажу за межами
  України безпосередньо або при посередництві нерезидентів із застосуванням
  безготівкових розрахунків.

^ Експорт послуг - експорт нематеріальної продукції сфери послуг, що включає комерційні, професійні та споживчі послуги.

Експорт робіт, послуг класифікується як експорт капіталу, тобто як вивезення за межі України капіталу в будь-якій формі з метою отримання прибутку від виробничої та інших форм господарської діяльності.

Документом, який підтверджує факт виконання робіт (послуг), є акт виконаних робіт (наданих послуг), оформлений належним чином.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку валютних операцій, пов'язаних з експортом послуг нерезидентам, в цілому, аналогічний порядку обліку операцій з експорту готової продукції, за виключенням рахунку, на якому відображається собівартість виконаних робіт (наданих послуг).

^ 4. ОБЛІК АВАНСІВ, ОДЕРЖАНИХ ВІД ІНОЗЕМНИХ ПОКУПЦІВ

Найважливіша частина закінчення будь-якого продажу - вчасно отримати плату за товари. Найбільше гарантій в цьому питанні для експортера надають авансові платежі від іноземних покупців.

Сума доходу від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг), інших оборотних і необоротних активів, в оплату за які від покупців і замовників попередньо одержані кошти (аванс) в іноземній валюті, визначається перерахунком вартості фактично реалізованих (але не більше попередньо оплачених) в рахунок авансу готової продукції (товарів, робіт, послуг), інших оборотних і необоротних активів за валютним курсом на дату зарахування (отримання) попередньої оплати (авансу) в іноземній валюті.

Суми отриманих авансів в рахунок майбутнього відвантаження (надання) товарів (робіт, послуг) включатимуться до складу доходу звітного періоду, коли буде здійснене таке відвантаження (надання), не за курсом на момент відвантаження (надання), а за курсом на момент отримання авансів.

Це означає, що доходи за виконані роботи, надані послуги визнаються на дату їх надання, а за готову продукцію - на дату відвантаження, але визначаються за курсом на дату попередньої оплати (одержання авансу), перерахунок на дату визнання доходу не відбувається, тобто перерахунок кредиторської заборгованості в іноземній валюті на дату визнання доходу не здійснюється.

Вартість реалізації, що перевищує суму попередньої оплати, визначається із застосуванням валютного курсу на дату визнання доходу від реалізації.

Якщо ж реалізовано готової продукції, товарів та інших активів на суму меншу, ніж попередньо одержаний аванс, і подальша реалізація цьому покупцеві не передбачається, а залишок авансу підлягає поверненню покупцю грошима, то зобов'язання в сумі залишку авансу підлягає перерахунку за валютним курсом на кожну дату балансу (поки не відбудеться сплата грошей) і на дату погашення зобов'язання (сплати грошей).

У зв'язку з цим в обліку необхідно чітко розділяти суми в іноземній валюті, що

надійшли від нерезидентів як погашення існуючої заборгованості, та суми авансів, що надходять. Для обліку останніх використовується субрахунок 681 "Розрахунки за авансами одержаними".

Сума дебіторської заборгованості, відображена в обліку на субрахунку 681 "Розрахунки за авансами одержаними", забезпечується запасами (матеріальними активами), а не сумами коштів, тому її варто розглядати як немонетарну статтю.

Для узагальнення інформації про розрахунки з іноземними покупцями та іншими дебіторами використовується Журнал 3 та відомості аналітичного обліку по відповідних рахунках, що також ведуться паралельно в національній та іноземній валютах (зразок 7.4).

Зразок 7.4 ТзОВ

”Полісся”

Журнал 3, відомості аналітичного обліку за квітень ц.р. за кредитом рахунку 36

із кредиту рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" в дебет рахунківз/п

Дебет рахунків

^ Кредит рахунків

Усього

36

37

68

1.

^ 68 "Розрахунки за іншими операціями"

10001000

5700

5700

2.
3.

Усього

1000 57001Ш 5700

Відомість 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку 36) за квітень ц.р.

запису

Nе документа,

^ Найменування покупця (замовника)

Сальдо на початок місяця

Дата виникнення заборгованості

Дебет

]

2

3

4

5

1.

16

"International"

-

-
^ Усього за рахунком 63Продовження відомості 3.1

^ В дебет рахунка 36 з кредиту рахунків

3 кредиту рахунка 36 в дебет рахунків

Сальдо на кінець місяця (кредит)

Дата

70

71

Усього за дебетом

ЗІ

68

Усього за кредитом

б

7

8

9

10

11

12

ІЗ

20.05

1000
1000 5700
1000 5700

1000
5700

5700
ІЩ

57І0
1000
1000

1000

~

5700

5700

5700

Схожі:

Лекція облік експортних операцій iconЛекція №3 облік валютних операцій план лекції
Рахунки в банках в іноземній валюті: види, порядок відкриття, відображення операцій в бухгалтерському обліку
Лекція облік експортних операцій iconІнформація з третіх джерел про здійснення експортних операцій по занижених цінах. У разі необхідності до переліку платників можуть включатися також інші суб'єкти, відносно яких є інформація про можливе ухилення від оподаткування шляхом заниження цін
Для них актуальною податкового контролю. Зокрема, вона зумовлена певними змінами податкового законодавства, пов’язаними зі зміною...
Лекція облік експортних операцій iconКонспект лекцій «Облік операцій в іноземній валюті»
Конспект лекцій дисципліни «Облік операцій в іноземній валюті» для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка...
Лекція облік експортних операцій iconЛекція Облік імпортних операцій
В процесі господарської діяльності підприємства досить часто виникає потреба в товарах імпортного виробництва, а також в отриманні...
Лекція облік експортних операцій iconЕкзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік» Напрям підготовки 030509 «Облік і аудит»
Облік операцій на поточному рахунку в банку: порядок відкриття рахунків; форми безготівкових розрахунків у господарському обороті...
Лекція облік експортних операцій iconРозділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку
Характеристика операцій з цінними паперами та вимоги щодо відображення їх у звітності
Лекція облік експортних операцій iconПро затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу Відповідно до статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
Затвердити Порядок взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають
Лекція облік експортних операцій iconЛекція 10. Облік операцій з давальницькою сировиною
Операції з давальницькою сировиною, що здійснюються за межами України, регулюються Законом України "Про операції з давальницькою...
Лекція облік експортних операцій iconРозділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками
Облік коштів на поточних рахунках та строкових коштів суб'єктів господарської діяльності
Лекція облік експортних операцій iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства облік кредитно-розрахункових операцій в банках методичні вказівки
Економіка І підприємництво” за спеціальністю 050106 – “Облік І аудит” кваліфікаційного рівня підготовки – спеціаліст
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи