Херсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент” icon

Херсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент”
НазваХерсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент”
Сторінка1/20
Дата04.09.2012
Розмір2.04 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ


Кафедра «Фінансів та кредиту»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи

студентів усіх форм навчання

з дисципліни “Фінансовий менеджмент”

спеціальності 7. 050104 ”Фінанси”

7.050106 «Бухгалтерський облік»


ХЕРСОН 2004

Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної та денної форми навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент”.Укладачі: к.е.н.проф Кузьмін В.В..


Рецензент: к.е.н. професор Коваленко М.А.


Затверджено

на засіданні кафедри «Фінансів та кредиту».

Протокол_______ від ___ 2004 р.


Вступ


Збірник завдань складено з метою засвоєння знань студентами з курсу “Фінансовий менеджмент” та проведення контролю залишкових знань. Збірник включає 5 розділів:

 1. Тематичний план курсу.

 2. Збірник завдань.

 3. Перелік теоретичних питань для проведення контролю знань студентів.

 4. Список рекомендованої літератури.

Перелік теоретичних питань подано для підготовки студентів для опитування викладачем, яке може проводитися у формі контрольної роботи, заліку або іспиту. Перелік наведених питань відповідає програмі курсу “Фінансовий менеджмент”. Вони відображають найбільш важливі напрямки розвитку управління фінансами на підприємстві, що вивчаються в процесі підготовки спеціалістів за спеціальністю “Фінанси”.

З метою вивчення ї засвоєння студентами основної і додаткової літератури з питань курсу в збірнику приводиться список рекомендованої літератури. З метою підготовки до здачі заліку або іспиту студент повинен опрацювати рекомендований список літератури.

Вибір варіанта. Варіант визначається згідно списку в журналі при відповіді на питання та рішення задач.

^ 1. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

До основних форм самостійної роботи студента по даному курсу відносяться:

Опрацювання лекційного матеріалу, вивчення окремих розділів по літературі. Підготовка до виконання практичних робіт. Підготовка до іспиту.

Проробка лекційного матеріалу починається з детального розбору конспекту лекцій. На даному етапі варто розібратися в сутності кожного поняття і положення, домагатися розуміння логічного змісту формулювань.

При підготовці до практичних занять необхідно ознайомитися з відповідними розділами курсу по літературі і конспекту лекцій. Індивідуальна робота студента полягає в відповіді на питання та всі тести, вирішені задач.


Тематичний план курсу


Тема1 : Основи фінансового менеджменту


 1. Мета і завдання курсу “Фінансовий менеджмент”.

 2. Функції і методи фінансового менеджменту.

 3. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.^

Глава 1: Управління операційною діяльністюТема 2: Управління затратами

 1. Класифікація затрат підприємства.

 2. Елементи та статті затрат.

 3. Класифікація валових затрат.

 4. Класифікація затрат згідно з напрямком “Для прийняття управлінських рішень”.

 5. Облік затрат для управління і контролю

 6. Калькулювання собівартості продукції з повним розподілом затрат

 7. Калькулювання собівартості продукції за змінними затратами

 8. Показник маржинального доходу

 9. Ціна. Методи ціноутворенняТема 3. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

1. Аналіз беззбитковості. Визначення точки беззбитковості методами: рівняння.

маржинального доходу, графічним методом.

 1. Аналіз беззбитковості для багатономенклатурного виробництва.

 2. Цільове планування прибутку. Визначення запасу фінансової міцності у грошовій формі та процентах.

 3. Операційний важіль. Складові операційного важеля, на які може вплинути управлінський персонал.

 4. Ефект зниження постійних і змінних затрат.Тема 4. Планування операційної діяльності (бюджетування)


 1. Економічна сутність бюджетування. Види бюджетів, які складає підприємство.

 2. Формування бюджетів підприємства. Способи бюджетування.

 3. Бюджет продажів та бюджет виробництва.

 4. Розрахунок бюджету витрат на сировину та матеріали.

 5. Складання бюджету затрат на оплату праці.

 6. Формування бюджетів: накладних затрат, запасів готової продукції, затрат на збут та управління.

 7. Послідовність складання зведеного бюджету.

 8. Роль бюджетного комітету. Бюджетний контроль.Глава 2 Фінансова звітність підприємств

Тема 5 Методи аналізу та способи оброблення фінансової інформації. Баланс підприємства.


 1. Вимоги до фінансової інформації

 2. Способи обробки фінансової інформації

 3. Класифікація активів та пасивів балансу.


Тема 6. Фінансові документи, які відображають результати господарської діяльності підприємства


1. Структура звіту про фінансові результати.

2. Зв’язок балансу підприємства зі звітом про фінансові результати

3. Структура звіту про власний капітал.

 1. Джерела грошових коштів підприємства

 2. Структура звіту про рух грошових коштів

 3. Взаємозв’язок фінансових звітів підприємства і його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності


Глава 3 Аналіз та оцінювання фінансового стану підприємства

Тема 7. Аналіз фінансового стану підприємства


 1. Завдання та види аналізу фінансового стану підприємства

 2. Аналіз коефіцієнтів: ліквідності, управління активами, управління кредитами, прибутковості. відносних показників ринків

 3. Розрахунок відносних показників ринкової вартості

 4. Вертикальний та горизонтальний процентні аналізи  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Херсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент” iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент”
Збірник завдань складено з метою засвоєння знань студентами з курсу “Фінансовий менеджмент” та проведення контролю залишкових знань....
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент” iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент” iconМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент” iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент” iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра «Фінансів та кредиту» методичні вказівки до самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Фінансовий менеджмент” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Страхові послуги” напрям підготовки напрям...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи