Кафедра «Фінанси» icon

Кафедра «Фінанси»
Скачати 480.49 Kb.
НазваКафедра «Фінанси»
Сторінка2/3
Дата04.09.2012
Розмір480.49 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
^
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ ”

ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ


№ п/п

Змістовий модуль

Кількість годин

Лекції

Практ.

Самост.

робота

Всього

Модуль І. Регіональний менеджмент – складова ринкової трансформації

економіки регіонів

1.

Сутність ринкової трансформації економіки регіонів

2


2

Поняття про регіональний менеджмент

2


3.

Теоретичні основи регіонального менеджменту. Визначення рівня економічного розвитку регіону

2


4.

Фінансова основа економічного розвитку регіону.

2


5.

Аналіз регіонального економічного розвитку

2

Всього:

10


^ Форма модульного контролю – контрольна робота, тестування.

Модуль ІІ. Регіональний контроль і мотивація. Характеристика Причорноморського регіону

6

Регіональне прогнозування і планування

2


7.

Мотивація і контроль регіонального розвитку

2


8.

Економіка Причорноморського регіону: Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону

2


9.

Економіка Причорноморського регіону: Територіальна і галузева структура господарства регіону

2


10.

Зарубіжний досвід фінансового і структурного регулювання розвитку регіонів

2

Всього:

10

РАЗОМ:

20


^ Форма модульного контролю – контрольна робота, тестування
ВСЬОГО:

^ ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – залік
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ”

Модуль І. Регіональний менеджмент – складова ринкової трансформації

економіки регіонів

Змістовий модуль 1. Сутність ринкової трансформації економіки регіонів

Необхідність трансформації економіки регіонів в ринкових умовах. Регіональна політика ринкової трансформації. Регіональні відмінності. Чинники формування регіональної політики ринкової трансформації. Функціональна структура регіональної політики ринкової трансформації. Принципи моделі політики соціально-економічного розвитку регіону. Пріоритети структурної трансформації. Структурна перебудова територіально-виробничого комплексу регіону.

Література:1-3, 8, 11-18, 22, 24, 25, 31-35, 39-41.


^ Змістовий модуль 2. Поняття про регіональний менеджмент

Сутність регіонального менеджменту. Предмет, об`єкт дисципліни. Поняття терміну «регіон», ознаки обласного регіону. Адміністративно-територіальні одиниці України та адміністративно-територіальний поділ України. Поняття про регіональну економічну політику. Структура регіональної економічної політики. Поняття про регіональну економічну політику та регіональну соціальну політику. Мета регіональної політики. Завдання регіональної економічної політики.

Література: 2-5, 7-9, 12, 14, 16, 27, 33, 36-39, 40.


^ Змістовий модуль 3. Теоретичні основи регіонального менеджменту. Визначення рівня економічного розвитку регіону

Поняття про соціально-економічну систему регіону. Системний аналіз в ре- гіональному управлінні. Регіональне управління. Основні функції регіонального управління. Принципи, методи і інструменти регіонального менеджменту. Ресурсне забезпечення регіональним управлінням. Загальне поняття про економічний розвиток регіону. Показники, які характеризують економічний розвиток регіону. Методика визначення і оцінка рівня економічного розвитку регіону. Етапи оцінки економічного рівня регіону.

Література: 1-4, 5-8, 10, 12, 15, 17-21, 2, 25, 29, 30, 34. 36-39, 41


Змістовий модуль 4. Фінансова основа економічного розвитку регіону

Поняття про регіональні фінансові ресурси. Джерела формування регіональних фінансових ресурсів: податки, ресурси місцевих бюджетів. Доходи і витрати фінансових ресурсів регіонів. Місцеві бюджети: доходи і витрати. Забезпечення фінансової спроможності місцевих бюджетів.

Література: 2-5, 7-11, 14-19, 23-25, 29, 30, 33, 37, 39, 42.


Змістовий модуль 5. Аналіз регіонального економічного розвитку

Поняття про аналіз економічного регіонального розвитку. Мета аналізу. Об`єкти і суб`єкти аналізу. Етапи аналізу. Види і принципи регіонального економічного аналізу. Методика аналізу основних показники, що характеризують економіку регіону.

Література: 1-3, 8, 11-18, 22, 24, 25, 31-35, 39-41

Модуль ІІ. Регіональний контроль і мотивація. Характеристика Причорноморського регіону

Змістовий модуль 6. Регіональне прогнозування і планування

Поняття про стратегію економічного і соціального розвитку регіону. Структура стратегії економічного і соціального розвитку регіону(елементи). Зміст розробки програми економічного і соціального розвитку регіону. Етапи розробки програми. Алгоритм розробки регіональної програми (блоки)

Література: 3-6, 8-11, 14-17, 19, 22. 25- 29, 31-34, 36, 41.

Змістовий модуль 7. Мотивація і контроль регіонального розвитку

Мотивація регіонального розвитку. Основні показники, що характеризують соціальний розвиток. Доходи населення регіону. Якість життя населення. Стимули регіонального розвитку. Система регіонального контролю. Процес регіонального контролю. Мета і функції регіонального контролю. Принципи регіонального контролю. Методи регіонального контролю. Етапи регіонального контролю. Регулювання регіонального розвитку. Регулювання економічного розвитку регіону.

Література: 2-5, 7-11, 14-19, 23-25, 29, 30, 33, 37, 39, 42.


Змістовий модуль 8. Економіка Причорноморського регіону: Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону.

Поняття про економіку Причорноморського регіону. Природно-кліматична характеристика регіону. Мінерально-сировинні ресурси. Земельні ресурси. Лісові ресурси. Водні ресурси. Рекреаційні ресурси. Демографічний потенціал. Науково-технічний потенціал. Виробничий потенціал.

Література: 2, 12, 19, 25.


Змістовий модуль 9. Економіка Причорноморського регіону: Територіальна і галузева структура господарства регіону

Територіальна і галузева структура господарства Причорноморського регіону. Промисловість регіону. Машинобудування і металообробка. Хімічна промисловість. Агропромисловий комплекс. Харчова промисловість. Транспорт і зв`язок.

Література: 2, 12, 19, 25.


Змістовий модуль 10. Зарубіжний досвід фінансового і структурного регулювання розвитку регіонів

Досвід регіональних структурних і фінансових реформ Литви. Польські фінансові реформи регіонів. Досвід розвинених країн в управлінні комунальним господарством: Великобританія, Франція, США. Досвід, який можна використовувати в Україні в регіональному управлінні.

Література: 4, 8, 15, 17.


^ ПЛАН ЛЕКЦІЙ


Модуль 1. Регіональний менеджмент – складова ринкової трансформації економіки регіонів


Тема 1. Сутність ринкової трансформації економіки регіонів

 1. Необхідність трансформації економіки регіонів в ринкових умовах.

 2. Регіональна політика ринкової трансформації.

 3. Регіональні відмінності. Чинники формування регіональної політики ринкової трансформації.

 4. Функціональна структура регіональної політики ринкової трансформації.

 5. Принципи моделі політики соціально-економічного розвитку регіону.

 6. Пріоритети структурної трансформації.

 7. Структурна перебудова територіально-виробничого комплексу регіону.

Література: 1-3, 8, 11-18, 22, 24, 25, 31-35, 39-41.


Тема 2. Поняття про регіональний менеджмент

 1. Сутність регіонального менеджменту.

 2. Предмет, об`єкт дисципліни.

 3. Поняття терміну «регіон», ознаки обласного регіону.

 4. Адміністративно-територіальні одиниці України та адміністративно-територіальний поділ України.

 5. Поняття про регіональну економічну політику.

 6. Структура регіональної економічної політики.

 7. Поняття про регіональну економічну політику та регіональну соціальну політику.

 8. Мета регіональної політики. Завдання регіональної економічної політики.

Література: 2-5, 7-9, 12, 14, 16, 27, 33, 36-39, 40.


Тема 3. Теоретичні основи регіонального менеджменту. Визначення рівня економічного розвитку регіону

 1. Поняття про соціально-економічну систему регіону.

 2. Системний аналіз в регіональному управлінні.

 3. Регіональне управління. Основні функції регіонального управління.

 4. Принципи, методи і інструменти регіонального менеджменту.

 5. Ресурсне забезпечення регіональним управлінням. Загальне поняття про економічний розвиток регіону. Показники, які характеризують економічний розвиток регіону. Методика визначення і оцінка рівня економічного розвитку регіону. Етапи оцінки економічного рівня регіону.

Література: 1-4, 5-8, 10, 12, 15, 17-21, 2, 25, 29, 30, 34. 36-39, 41


Тема 4. Фінансова основа економічного розвитку регіону

 1. Поняття про регіональні фінансові ресурси.

 2. Джерела формування регіональних фінансових ресурсів: податки, ресурси місцевих бюджетів.

 3. Доходи і витрати фінансових ресурсів регіонів.

 4. Місцеві бюджети: доходи і витрати.

 5. Забезпечення фінансової спроможності місцевих бюджетів.

Література: 2-5, 7-11, 14-19, 23-25, 29, 30, 33, 37, 39, 42.


Тема 5. Аналіз регіонального економічного розвитку

 1. Поняття про аналіз економічного регіонального розвитку.

 2. Мета аналізу. Об`єкти і суб`єкти аналізу.

 3. Етапи аналізу.

 4. Види і принципи регіонального економічного аналізу.

 5. Методика аналізу основних показники, що характеризують економіку регіону.

Література: 1-3, 8, 11-18, 22, 24, 25, 31-35, 39-41


Модуль ІІ. Регіональний контроль і мотивація. Характеристика Причорноморського регіону


Тема 6. Регіональне прогнозування і планування

 1. Поняття про стратегію економічного і соціального розвитку регіону.

 2. Структура стратегії економічного і соціального розвитку регіону (елементи).

 3. Зміст розробки програми економічного і соціального розвитку регіону.

 4. Етапи розробки програми.

 5. Алгоритм розробки регіональної програми (блоки)

Література: 3-6, 8-11, 14-17, 19, 22. 25- 29, 31-34, 36, 41.


Тема 7. Мотивація і контроль регіонального розвитку

 1. Мотивація регіонального розвитку. Основні показники, що характеризують соціальний розвиток.

 2. Доходи населення регіону. Якість життя населення. Стимули регіонального розвитку.

 3. Система регіонального контролю. Процес регіонального контролю.

 4. Мета і функції регіонального контролю. Принципи регіонального контролю.

 5. Методи регіонального контролю.

 6. Етапи регіонального контролю. Регулювання регіонального розвитку. Регулювання економічного розвитку регіону.

Література: 2-5, 7-11, 14-19, 23-25, 29, 30, 33, 37, 39, 42.


Тема 8. Економіка Причорноморського регіону: Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону.

 1. Поняття про економіку Причорноморського регіону.

 2. Природно-кліматична характеристика регіону. Мінерально-сировинні ресурси.

 3. Земельні ресурси. Лісові ресурси. Водні ресурси.

 4. Рекреаційні ресурси. Демографічний потенціал.

 5. Науково-технічний потенціал. Виробничий потенціал.

Література: 2, 12, 19, 25.


Тема 9. Економіка Причорноморського регіону: Територіальна і галузева структура господарства регіону

 1. Територіальна і галузева структура господарства Причорноморського регіону.

 2. Промисловість регіону. Машинобудування і металообробка.

 3. Хімічна промисловість.. Харчова промисловість. Транспорт і зв`язок.

 4. Агропромисловий комплекс

Література: 2, 12, 19, 25.


Тема 10. Зарубіжний досвід фінансового і структурного регулювання розвитку регіонів

 1. Досвід регіональних структурних і фінансових реформ Литви.

 2. Польські фінансові реформи регіонів.

 3. Досвід розвинених країн в управлінні комунальним господарством: Великобританія, Франція, США.

 4. Досвід, який можна використовувати в Україні в регіональному управлінні.

Література: 4, 8, 15, 17.


^ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Модуль 1. Модуль 1. Регіональний менеджмент – складова ринкової трансформації економіки регіонів


Тема 1. Сутність ринкової трансформації економіки регіонів

Завдання для самостійної роботи студентів:

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

 1. Необхідність трансформації економіки регіонів в ринкових умовах.

2. Регіональна політика ринкової трансформації.

3. Регіональні відмінності. Чинники формування регіональної політики ринкової трансформації.

4. Функціональна структура регіональної політики ринкової трансформації.

 1. Принципи моделі політики соціально-економічного розвитку регіону.

 2. Пріоритети структурної трансформації.

 3. Структурна перебудова територіально-виробничого комплексу регіону.

Практична частина:

Знайти одну чи декілька правильних відповідей до тестів:

ТЕСТ 1. Чого не вистачає у переліку економічних трансформацій? (Добавте перелік:

 1. зростання інноваційних виробництв;

 2. згортання ресурсоємних галузей;

……….

ТЕСТ 2. Який вид трансформацій економіки регіонів є зайвим, і якого не вистачає у переліку?

 1. функціональна;

 2. територіальна;

 3. управлінська;

 4. фінансова;

 5. інформаційна…

………………….

ТЕСТ 3. Якого елементу політики соціально-економічного розвитку регіону не вистачає у переліку? (Добавте):

 1. геополітичний потенціал;

 2. виробничий потенціал;

…………..

ТЕСТ 4. Що є зайвим у визначенні регіональної політики ринкової трансформації та чого не вистачає у переліку?(Добавте)

 1. підтримка підприємництва;

 2. використання переваг міжрегіонального (міжнародного) поділу праці;

 3. адаптація господарства до вимог ринку;

 4. особливості розвитку факторів виробництва;

……………..

ТЕСТ 5. До якого терміну відноситься наступне визначення?

« …… - визначає основні напрямки ринкової трансформації в регіоні»:

1. регіональна соціальна політика;

2. ринкова трансформація соціально-економічного розвитку регіонів;

3. регіональна ринкова політика трансформації;

4. ринкова трансформація економіки регіонів.


Тема 2. Поняття про регіональний менеджмент

Завдання для самостійної роботи студентів:

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

 1. Сутність регіонального менеджменту.

 2. Предмет, об`єкт дисципліни.

 3. Поняття терміну «регіон», ознаки обласного регіону.

 4. Адміністративно-територіальні одиниці України та адміністративно-територіальний поділ України.

 5. Поняття про регіональну економічну політику.

 6. Структура регіональної економічної політики.

 7. Поняття про регіональну економічну політику та регіональну соціальну політику.

 8. Мета регіональної політики. Завдання регіональної економічної політики.

Практична частина:

Знайти одну чи декілька правильних відповідей до тестів:

ТЕСТ 1. Що вивчає дисципліна «регіональний менеджмент»?

 1. способи управління соціально-економічним розвитком території, яка має ознаки регіону;

 2. методи управління розвитком регіону;

 3. методологію управління соціально-економічним розвитком регіону;

 4. методи керування розвитком регіону.

ТЕСТ 2. До якого терміну відноситься наступне визначення?

« – це територіально спеціалізована і адміністративно визначена частина території країни, що характеризується цілісністю відтворювального процесу і єдиною системою управління»:

 1. адміністративно-територіальна одиниця;

 2. регіон;

 3. місцевий орган управління;

 4. регіональна одиниця;

 5. обласний регіон;

 6. адміністративна одиниця.

ТЕСТ 3. До якого терміну відноситься наступне визначення?

« - це сукупність напрямків, які розробляють і приймають органи державної влади для ефективного розвитку регіонів іє складовою…. (добавте)»:

 1. регіональна політика;

 2. регіональна економічна політика;

 3. методи управління розвитком регіону;

 4. регіональна соціальна політика.


Тема 3. Теоретичні основи регіонального менеджменту. Визначення рівня економічного розвитку регіону

Завдання для самостійної роботи студентів:

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

 1. Поняття про соціально-економічну систему регіону.

 2. Системний аналіз в регіональному управлінні.

 3. Регіональне управління. Основні функції регіонального управління.

 4. Принципи, методи і інструменти регіонального менеджменту.

 5. Ресурсне забезпечення регіональним управлінням. Загальне поняття про економічний розвиток регіону.

 6. Показники, які характеризують економічний розвиток регіону.

 7. Методика визначення і оцінка рівня економічного розвитку регіону.

 8. Етапи оцінки економічного рівня регіону.

Практична частина:

Знайти одну чи декілька правильних відповідей до тестів:

ТЕСТ 1. Доповніть перелік принципів регіонального менеджменту:

 1. принцип формування та використання достовірної інформації;

 2. принцип оптимізації співвідношення централізації та децентралізації;

 3. принцип погодженості всіх елементів регіонального управління;

……………..

……………

ТЕСТ 2. Якого методу регіонального управління не вистачає у переліку?

 1. морально-психологічні;

 2. економіко-правові;

 3. ……………..

ТЕСТ 3. Яких ресурсів не вистачає у переліку ресурсного забезпечення регіонального управління?(добавте перелік):

 1. фінансові;

 2. трудові;

………

Завдання №1

Провести розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства:

 1. Питома вага активної частини основних засобів;

 2. коефіцієнти зносу;

 3. коефіцієнт оновлення;

 4. коефіцієнт вибуття.


Тема 4. Фінансова основа економічного розвитку регіону

Завдання для самостійної роботи студентів:

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

 1. Поняття про регіональні фінансові ресурси.

 2. Джерела формування регіональних фінансових ресурсів: податки, ресурси місцевих бюджетів.

 3. Доходи і витрати фінансових ресурсів регіонів.

 4. Місцеві бюджети: доходи і витрати.

 5. Забезпечення фінансової спроможності місцевих бюджетів.

Практична частина:

Знайти одну чи декілька правильних відповідей до тестів:

ТЕСТ 1. Доповніть перелік джерел регіональних фінансових ресурсів:

 1. податки і збори місцеві;

 2. податки загальнодержавні;

 3. кошти підприємств;

 4. дотації, субсидії і субвенції;

……………….

ТЕСТ 2. До спеціального фонду доходів місцевих бюджетів не входять:

 1. гранти і подарунки отримані на конкретну мету;

 2. різниця між доходами і витратами спеціального фонду;

 3. доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

ТЕСТ 3. Який фонд витрат місцевих бюджетів містить наступні витрати:

… на будівництво, дорожнє господарство, сільське і лісове господарство….

 1. спеціальний фонд;

 2. загальний фонд;

 3. цільовий фонд.

Завдання №1

Провести розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства:

 1. Питома вага активної частини основних засобів;

 2. коефіцієнти зносу;

 3. коефіцієнт оновлення;

 4. коефіцієнт вибуття.

Завдання № 2.

Провести розрахунок основних фінансових показників діяльності підприємства:

 1. коефіцієнт абсолютної ліквідності;

 2. коефіцієнт проміжної ліквідності;

 3. загальний показник покриття;

 4. коефіцієнт забезпеченості поточної діяльності підприємства власними оборотними засобами;

 5. маневреність власних оборотних засобів;

 6. питома вага власних оборотних засобів у покритті запасів;

 7. частка оборотних коштів в активах;

 8. частка запасів в поточних активах.

Завдання № 3.

Провести розрахунок основних фінансових показників діяльності підприємства:

 1. загальне обертання капіталу;

 2. коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

 3. коефіцієнт оборотності кредитної заборгованості;

 4. коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів;

 5. коефіцієнт оборотності власного капіталу;

 6. тривалість операційного циклу;

 7. тривалість фінансового циклу.Тема 5. Аналіз регіонального економічного розвитку

Завдання для самостійної роботи студентів:

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

 1. Поняття про аналіз економічного регіонального розвитку.

 2. Мета аналізу. Об`єкти і суб`єкти аналізу.

 3. Етапи аналізу.

 4. Види і принципи регіонального економічного аналізу.

 5. Методика аналізу основних показники, що характеризують економіку регіону.

Практична частина:

Знайти одну чи декілька правильних відповідей до тестів:

ТЕСТ 1. Якого етапу аналізу регіонального економічного розвитку не вистачає у переліку?

 1. вибір методів дослідження показників;

 2. проведення аналізу;

 3. підготовка і подання результатів аналізу;

 4. постановка цілей аналізу;

……………

……………

ТЕСТ 2. Якого виду аналізу регіонального розвитку не вистачає у переліку?
1. вертикальний;

2. порівняльний;

…………………

…………………

ТЕСТ 3. Продовжить перелік принципів регіонального економічного аналізу..

 1. комплексність;

 2. наукова обґрунтованість;

 3. повнота аналізу;

 4. безперервність здійснення аналізу;

 5. логічна послідовність здійснення аналізу;

…………………

…………………

Завдання № 1

Провести аналіз основних соціально-економічних показників області за варіантами:

а) абсолютне відхилення;

б) відносне відхилення;

в) темп приросту.


Завдання № 2

Провести аналіз основних економічних показників області за варіантами:

а) абсолютне відхилення;

б) відносне відхилення;

в) темп приросту.


^ Тема 6. Регіональне прогнозування і планування

Завдання для самостійної роботи студентів:

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

 1. Поняття про стратегію економічного і соціального розвитку регіону.

 2. Структура стратегії економічного і соціального розвитку регіону (елементи).

 3. Зміст розробки програми економічного і соціального розвитку регіону.

 4. Етапи розробки програми.

 5. Алгоритм розробки регіональної програми (блоки)

Практична частина:

Знайти одну чи декілька правильних відповідей до тестів:

ТЕСТ 1. Якого елементу стратегії економічного і соціального розвитку регіону не вистачає?

 1. перспективні цілі і пріоритети;

 2. стратегічні заходи, в альтернативних варіантах;

 3. соціально-економічні результати, які повинні бути досягнути в перспективі;

…………………

…………………

ТЕСТ 2. Розставте та добавте перелік блоку алгоритму розробки регіональної програми:

 1. оцінка ресурсного забезпечення;

 2. здійснення злагоджених дій з метою реалізації програмних заходів;

 3. розробка програмних заходів;

 4. розробка механізму реалізації програмних заходів;

……………….

………………

ТЕСТ 3. Що потребує більшого часу планування регіонального розвитку?

 1. стратегічне;

 2. тактичне;

 3. програмне;

 4. концепція.Тема 7. Мотивація і контроль регіонального розвитку

Завдання для самостійної роботи студентів:

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

 1. Мотивація регіонального розвитку. Основні показники, що характеризують соціальний розвиток.

 2. Доходи населення регіону. Якість життя населення. Стимули регіонального розвитку.

 3. Система регіонального контролю. Процес регіонального контролю.

 4. Мета і функції регіонального контролю. Принципи регіонального контролю.

 5. Методи регіонального контролю.

 6. Етапи регіонального контролю. Регулювання регіонального розвитку. Регулювання економічного розвитку регіону.

Практична частина:

Знайти одну чи декілька правильних відповідей до тестів:

ТЕСТ 1. Яких показників соціального розвитку регіону не вистачає у переліку?

 1. рівень розвитку соціальних галузей;

 2. доходи населення;

……………….

……………….

ТЕСТ 2. Продовжить визначення терміну контролю регіонального розвитку:

«…. – це процес виявлення відхилень показників, що характеризують економічну і соціальну діяльність регіону, …………..

…………………………….

ТЕСТ 3. Який принцип регіонального контролю є зайвим, і якого не вистачає у переліку?

 1. своєчасність здійснення;

 2. обґрунтованість управлінських рішень;

 3. доступність результатів контролю користувачам інформації;

 4. стабільність системи контролю;

 5. багатофункціональність регіонального контролю;

 6. цільова спрямованість контролю;

……………..

……………..


Тема 8. Економіка Причорноморського регіону: Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціал регіону.

Завдання для самостійної роботи студентів:

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

 1. Поняття про економіку Причорноморського регіону.

 2. Природно-кліматична характеристика регіону. Мінерально-сировинні ресурси.

 3. Земельні ресурси. Лісові ресурси. Водні ресурси.

 4. Рекреаційні ресурси. Демографічний потенціал.

 5. Науково-технічний потенціал. Виробничий потенціал.

Практична частина:

Підготувати реферати за означеними питаннями.


Тема 9. Економіка Причорноморського регіону: Територіальна і галузева структура господарства регіону

Завдання для самостійної роботи студентів:

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

1. Територіальна і галузева структура господарства Причорноморського регіону.

2. Промисловість регіону. Машинобудування і металообробка.

3. Хімічна промисловість. Харчова промисловість. Транспорт і зв`язок.

4. Агропромисловий комплекс.

Практична частина:

Підготувати реферати за означеними питаннями.


Тема 10. Зарубіжний досвід фінансового і структурного регулювання розвитку регіонів

Завдання для самостійної роботи студентів:

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:


 1. Досвід регіональних структурних і фінансових реформ Литви.

 2. Польські фінансові реформи регіонів.

 3. Досвід розвинених країн в управлінні комунальним господарством: Великобританія, Франція, США.

 4. Досвід, який можна використовувати в Україні в регіональному управлінні.

Практична частина:

Підготувати реферати за означеними питаннями.


^ ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ

індивідульно-консультативної

роботи (ікр)

з дисципліни «Ринкова трансформація економіки регіонів»

на ІХ семестр 2011 – 2012 н.р.

1. Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами здійснюється відповідно до графіка (табл. 2), складеного кафедрою, в якому визначено форми індивідуально-консультативної роботи (індивідуальних занять, консультацій, перевірки і виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль тощо), а також час проведення занять та аудиторія (які узгоджуються з навчальним відділом).


Таблиця

Графік індивідуально-консультативної роботи (ІКР)

№ з/п

Форми індивідуально-консультативної роботи

Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР

Кіль

Кість годин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Денна форма навчання

1

Індивідуальні заняття
2

2
2

6

2

Консультації

22
2
2
8

3

Перевірка виконання завдань СРС2
2
2
2

8

Разом
2

2

4

2

2

2

2

2

4

22

Заочна форма навчання

1

Індивідуальні заняття

2
2
2
2
2

10

2

Консультації

2

2
2
2
2
10

3

Перевірка виконання завдань СРС

2
2
2
2
2

10

Разом
6

2

4

2

4

2

4

2

4

30

Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання з дисципліни “Ринкова трансформація економіки регіонів ”Модулі

Модуль І

Модуль ІІ

Підсумк.контроль(іспит)

Сума

Кількість балів за модуль

30

30

Змістовні модулі

ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3

ЗМ4

ЗМ5

ЗМ6

Мод. конт-роль

ЗМ1

ЗМ2

ЗМ3

ЗМ4

ЗМ5

Мод. конт-роль
Кількість балів за змістові модулі та модульний контроль

2

4

4

3

3

4
5

4

4

4

3


40100

Кількість балів за видами роботи

л

пр

ср

л

пр

ср

л

пр

ср

л

пр

ср

л

пр

ср

л

Пр

ср10

л

пр

ср

л

пр

ср

л

пр

ср

л

пр

ср

л

пр

ср10

з них: відвідування

11111111111Активність на практ.заняттях

2211232221
Виконання срс11111111111

Наукова робота

Участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах 1-10 балів

25
Участь у студентських олімпіадах та конкурсах 1-15 балів
1   2   3

Схожі:

Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової програми...
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальностей: Фінанси, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена...
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми)
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи
Тема 1 Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів страховика
Кафедра «Фінанси» iconКафедра «Фінанси»
Робоча програма дисципліни „Соціальне страхування” для студентів спеціальності 03050801 “фінанси І кредит” складена на базі типової...
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної...
Кафедра «Фінанси» iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової...
Кафедра «Фінанси» iconУніверситет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
«бакалавр» за напрямом підготовки «Фінанси І кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисциплін циклу професійної...
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую
Сну ім. В. Даля за напрямом «Фінанси І кредит». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи