Кафедра «Фінанси» icon

Кафедра «Фінанси»
Скачати 480.49 Kb.
НазваКафедра «Фінанси»
Сторінка3/3
Дата04.09.2012
Розмір480.49 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
^

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Рейтинг студента із засвоєння дисципліни вимірюється в балах і визначається відповідно до загальної кількості годин, що передбачені для вивчення дисципліни у робочому навчальному плані.

Для виставлення оцінок у відомість обліку успішності, залікову книжку та журнал рейтингової оцінки знань студента рейтинг дисципліни «Податкова система» у балах відповідно до тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців», затверджено наказом міністерства освіти і науки від 23.01.2004р. №48, переводиться у національну та ECTS оцінки згідно таблиці.

Оцінка національна

Оцінка за шкалою

ECTS

Визначення

ECTS

Рейтинг дисципліни, бали

Відмінно

А

Відмінне виконання лише з незначною кількістю не суттєвих помилок

90-100

Добре

B

Вище середнього рівня з кількома помилками

82-89

C

В загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

Задовільно

D

Непогано, але зі значною кількістю недоліків

67-74

E

Виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно

FX

Можливе повторне складання

35-59

F

З обов’язковим повторним курсом

1-34


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

(до заліку)

1. Необхідність трансформації економіки регіонів в ринкових умовах.

2. Поняття про трансформацію регіонів України.

3. Зміст і основні поняття регіонального менеджменту.

4. Регіональна економічна політика.

5. Поняття соціально-економічної системи регіону та її складові.

6. Принципи, методи й інструменти регіонального менеджменту.

7. Ресурсне забезпечення регіонального управління.

8. Економічний розвиток регіону. Загальне поняття.

9. Показники, що характеризують економічний розвиток регіону.

10. Методика визначення і оцінки рівня економічного розвитку регіону.

11. Регіональні фінансові ресурси.

12. Місцеві бюджети.

13. Забезпечення фінансової спроможності місцевих бюджетів.

14. Зміст аналізу економічного регіонального розвитку.

15. Види регіонального аналізу.

16. Принципи регіонального аналізу.

17. Методика аналізу основних показників, що характеризують економіку регіону.

18. Структура стратегії економічного і соціального розвитку регіону.

19. Зміст і етапи розробки програми економічного і соціального розвитку регіону.

20. Алгоритм розробки та реалізації регіональної програми.

21. Економіка Причорноморського регіону. Загальна характеристика. Мінерально-сировинні ресурси.

22. Економіка Причорноморського регіону. Природно-кліматична характеристика району.

23. Економіка Причорноморського регіону. Лісові та водні ресурси.

24. Економіка Причорноморського регіону. Рекреаційні ресурси.

25. Економіка Причорноморського регіону. Науково-технічний та виробничий потенціал.

26. Економіка Причорноморського регіону. Промисловість регіону. Машинобудування і металообробка.

27. Економіка Причорноморського регіону. Хімічна промисловість.

28. Економіка Причорноморського регіону. Агропромисловий комплекс.

29. Економіка Причорноморського регіону. Харчова промисловість. Транспорт і зв`язок.

30. Досвід регіональних структурних і фінансових реформ Литви.

31. Фінансові реформи регіонів Польщі.

32. Досвід розвинених країн в управлінні комунальним господарством регіонів.

33. Зарубіжний досвід регіонального управління для застосування в українській економіці.

Список рекомендованої літератури


1. Заболотний Г.М., Дідик О.М., Захарченко В.І., Ступницький А.М. Ринкова трансформація господарства регіону (кластерний підхід): Навчальний посібник //Рекомендовано МОН України, допущений Мінагрополітики

України. – Вінниця: Діло,2006. - 395 с.

2. Заболотний Г.М., Ступницький А.М. Стратегічні індустріальні кластери і конкурентоспроможність компаній (підприємств) на світовому ринку:Посібник //Рекомендовано Міністерством агрополітики України. –Вінниця: ВКП „ Нілан ЛТД”,2004. - 192 с.

3. Заболотний Г.М., Коровій В.В., Мартинюк П.С., СтупницькийА.М.Стратегічна реструктуризація підприємств: Посібник для менеджерів підприємств. – Вінниця: Книга-Вега, 2003. - 304 с.

4. Заболотний Г.М., Коровій В.В., Мартинюк П.С., Ступницький А.М.Методичні рекомендації для виконання техніко-економічного аналізу стану виробництв з пропозиціями шляхів подолання кризових фінансово-виробничих явищ (реструктуризація виробництв) // Рекомендовано головним управлінням економіки Вінницької облдержадміністрації -Вінниця: Книга-Вега, 2003. - 192 с.

5. Алексеев, І.В. Трансформація власності: історичний аспект/1.В. Алексеев,О.І. Познякова //Регіональна економіка. - 2006. - № 2. - С. 15-256. Амбросов, В. Трансформаційні процеси в аграрній сфері регіону/ В.Амбросов //Економіка України. - 2003. - №8. - С.66-70.

7. Біленький, П.Ю. Теоретико-методологічні засади дослідження інфраструктурних трансформацій в конкурентній економіці/ П.Ю.Біленький //Регіональна економіка. -2004. - № 3. - С. 96-105

8. Бережна, Г.В. Досвід трансформації фінансових систем нових індустріальних країн Східної Азії для України/ Г.В. Бережна //Держава і регіони. Серія . Економіка та підприємництво. - 2008. - N6. - С. 22-30

9. Буряк, П.Ю. Проблемність трансформаційних процесів у інтегрованих

корпоративних структурах підприємництва/ П.Ю. Буряк //Регіональна економіка. - 2004. - № 2. - С. 72-78

10. Бутко, М. П. Інституційні складові використання людського потенціалу в трансформаційний період України/ М. П. Бутко, С. М. Задорожна //Регіональна економіка. - 2007. - N2. - С. 33-41

11. Бутко, М.П. Передумови трансформації та механізми регулювання регіональних економік/ М.П. Бутко //Економіка і прогнозування. - IЗЗN

1605-7988. - 2004. - № 2. - С. 9-21.

12. Васюков, Г.Г. Становлення та розвиток організаційно-економічного механізму фінансування місцевого самоврядування України в умовах суспільних трансформацій/ Г.Г. Васюков //Держава та регіони. Серія.Державне управління. - ІЗЗМ 1813-3401. -2008. - № 3. - С. 41-45

13. Верхоглядова, Н.І. Трансформація процесу формування людського капіталу в умовах сучасних структурно-інноваційних перетворень в Україні/ Н.І.Верхоглядова //Держава і регіони. Серія . Економіка та підприємництво. - 2006. - N5. - С. 55-58

14. Волкова, О.В. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці України та її регіонів, зміст та особливості трансформації/ О.В.Волкова //Формування ринкових відносин в Україні. - IЗЗN 01-103. - 2005.- № 5. - С. 108-111

15. Горнопольцева, А.О. Трансформація природи міжнародного ринку послугв умовах глобалізації/ А.О. Горнопольцева //Держава і регіони. Серія Економіка та підприємництво. - 2007. - N4. - С. 266-268

16. Дейнеко, Л.В. Сталість соціально-економічного розвитку за умов суспільних трансформацій/ Л.В. Дейнеко, Є.В. Хлобистов //Регіональна економіка. - 2005. - № 4. -С. 22-30

17. Деньга, С.М. Трансформація облікових систем підприємств в умовах

постіндустріального (інформаційного) суспільства/ С.М. Деньга //Економіка і регіони: Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка. - 2008. - N3. - С. 116-119

18. Захарченко, В.І. Економічний аналіз процесів ринкової трансформації регіональних промислових комплексів/ В.І. Захарченко //Формування ринкових відносин в Україні. - IЗЗN 01-103. - 2003. - № 3. - С. 49-55

19. Заяць, В.С. Механізм трансформації доходів населення в інвестиційний ресурс регіону/ В.С. Заяць //Економіка та держава. - ІЗЗМ 123-456. - 2008.- № 3. - С. 32-34.

20. Кривов'язюк, І. В. Трансформація сутності та суб'єктна структура регіональних ринків нерухомості на сучасному етапі /І. В. Кривов'язюк, Н.Ю. Смолярчук // Регіональна економіка. - 2009. - № 1. - С. 233-241.

21. Круглікова, В.В. Проблема розподілу компетенцій щодо рівнів управління спеціалізацією і кооперацією суспільного виробництва/ В.В. Круглікова //Держава і регіони. Серія . Економіка та підприємництво. - 2007. - N3. - С.125-130

22. Куклін, О.В. Пошук нової освітньої парадигми в умовах ринкових трансформацій/ О.В. Куклін //Держава і регіони. Серія . Економіка тапідприємництво. - 2008. - N4. - С. 95-98

23. Мірзодаєва, Т.В. Моніторинг трансформацій регіональних соціально- економічних систем/ Т.В. Мірзодаєва //Інвестиції: практика та досвід. -IЗЗN 214505. - 2009. - № 6. -С. 35-37 2

24. Марцин, В.С. Деякі підходи до стратегічного планування, в умовах ринкової трансформації/ В.С. Марцин //Регіональна економіка. - 2005. - №2. – С. 220-224.

25. Марцин, В.С. Трансформація людського капіталу/ В.С. Марцин //Регіональна економіка. - 2007. - N1. - С. 290-296

26. Мацук, З.А. Організація міжбюджетних відносин у період ринкових

трансформацій/ З.А. Мацук //Держава і регіони. Серія . Економіка та підприємництво. - 2007. - N4. - С. 162-164

27. Папп, В.В. Структурна трансформація економіки України у контексті

євроінтеграційних процесів/ В.В. Папп //Регіональна економіка. - 2008. -№ 1 - С. 23-31

28. Попов, В.Ю. Модель національного поля інноваційної трансформації/В.Ю. Попов //Держава і регіони. Серія . Економіка та підприємництво. -2007. - N4. - С. 200-203

29. Прадун, В.П. Пріоритетні завдання і напрями еколого-економічної трансформації регіональних АПК/ В.П. Прадун //Економіка АПК. – ІЗЗІМ 741. - 2004. - № 1. С. 26-28.

30. Приліпка,О.В. Методологічні засади внутрішньогосподарських економічних відносин на сільськогосподарських підприємствах в умовах ринкової трансформації/ О.В. Приліпка //Економіка і регіони: Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка. - 2008. - N1. – С. 78-80

31. Реутов, В.Є. Методологія дослідження регіональних трансформацій/ В.Є.Реутов //Держава і регіони. Серія . Економіка та підприємництво. - 2008. -N6. – С. 189-195

32. Рисін, В.В. Трансформаційна функція банків у процесі реалізації їх

ресурсної політики/ В.В. Рисін //Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С.139-145

33. Роговая, Н.М. Проблеми розвитку банківської діяльності в контексті трансформації ресурсів між регіонами України/ Н.М. Роговая //Актуальні проблеми економіки. -I83N 21-482. - 2004. - N0 7. – С. 59-67

34. Семенов, Г.А. Трансформація підходів у теорії інноваційного менеджменту підприємств/ Г.А. Семенов, Ю.М. Богдан //Держава і регіони. Серія . Економіка та підприємництво. - 2008. - N3. – С. 215-220

35. Суперсон, В.І. Регіональні аспекти функціонування аграрного сектору в умовах трансформаціі економіки України/ В.І. Суперсон //Актуальні проблеми економіки. - ІЗЗІЧ 21-482. - 2004. - № 5. – С. 150-160

36. Тарасов, С.Д. Соціалізація економіки в системі трансформаційних процесів суспільного розвитку/ С.Д. Тарасов //Регіональна економіка. - 2004. - № 1. – С. 241-248

37. Таратута, Л.В. Вплив трансформації бюджетного обліку в бюджетних установах та фінансування та використання бюджетних коштів/ Л.В. Таратута, Я.О Вєдмєдєва //Держава і регіони. Серія . Економіка та підприємництво. - 2007. - N6. - С. 169-173 36.

38. Фусін, І. Регіональний зміст процесу концентрації та централізації страхового капіталу в умовах трансформації соціально-економічних відносин в Україні/І. Фусін //Ринок цінних паперів України. - ІЗЗМ 258- 145. - 2006. - № 4. - С. 39-44

39. Хвесик, М.А. Інституціональні трансформації в підгалузях легкої промисловості регіонів України/ М.А. Хвесик, О.В. Царенко //Держава та регіони. Серія. Економіка та підприємництво. - 2009. - N3. - С. 189-194

40. Швець, В.Я. Місцеві фінанси: завдання подальшої трансформації/ В.Я.Швець //Регіональна економіка. - 2004. - № 4. - О 156-161

41. Шевченко, С.В. Сутність трансформації форм господарювання/ С.В.Шевченко //Держава і регіони. Серія . Економіка та підприємництво. -2008. - N3. - С. 263-266 .

42. Яценко, В. М. Інвестування у людський капітал в умовах трансформаційної економіки: регіональний аспект/ В. М. Яценко, О. П. Кошулько //Фінанси України. - ІЗЗН 745-80. -2007. - N5. – С. 48-55
1   2   3

Схожі:

Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової програми...
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальностей: Фінанси, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена...
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми)
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи
Тема 1 Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів страховика
Кафедра «Фінанси» iconКафедра «Фінанси»
Робоча програма дисципліни „Соціальне страхування” для студентів спеціальності 03050801 “фінанси І кредит” складена на базі типової...
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної...
Кафедра «Фінанси» iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової...
Кафедра «Фінанси» iconУніверситет економіки та права “крок” Факультет економіки та підприємництва Кафедра фінансів та банківського бізнесу затверджую заступник голови Приймальної комісії
«бакалавр» за напрямом підготовки «Фінанси І кредит», проводиться за результати фахових вступних випробувань з дисциплін циклу професійної...
Кафедра «Фінанси» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую
Сну ім. В. Даля за напрямом «Фінанси І кредит». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи