Білет №1 Теоретична частина icon

Білет №1 Теоретична частина
Скачати 331.56 Kb.
НазваБілет №1 Теоретична частина
Дата04.09.2012
Розмір331.56 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Спеціальність 7.050201 семестр 9

Дисципліна «Фінансовий менеджмент»

БІЛЕТ №1
Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Визначити функції і методи фінансового менеджменту.


Дати правильну відповідь

Матеріальна основа фінансового менеджменту — це...

а) фінансові ресурси;

б) фінансові потреби;

в) обертання обігових коштів;

г) реальний грошовий обіг;

д) фінансова діяльність підприємства.


^ Практична частина


Приватна фірма “Дельта” випускає - К годинників на місяць, реалізуючи їх за ціною – Ц1

Змінні витрати на одиницю продукції складають - ЗВ

Постійні витрати підприємства складають на місяць - ПВ

Відділ маркетингу пропонує наступні заходи, що спрямовані на підвищення рентабельності виробництва:

 1. Збільшити витрати на рекламу - ВР

 2. Зменшити ціну реалізації – Ц2

 3. Збільшити співробітників, прийнявши на роботу агентів по розповсюдженню продукції з комісійною винагородою з кожного проданого годинника - В

Одночасне упровадження цих заходів за прогнозом відділу маркетингу дозволить збільшити обсяг реалізації - ОР.

^

Розрахувати: Суму прибутків (збитків) підприємства після проведення заходів
Вар


К

(штук)

Ц1

(грн)

ЗВ

(грн)

ПВ

(грн)

Р

(грн)

Ц2

(грн/шт)

В

(грн)

ОР

(%)

1

2500

25,10

18,50

7601

750

22,12

1,21

35,3


БІЛЕТ №2


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати оцінку інформаційного забезпечення фінансового менеджменту.


Дати правильну відповідь

Фінансовий менеджмент спрямований на управління...

а) фінансовими ресурсами;

б) фінансовими відносинами;

в) фінансовими ресурсами і відносинами;

г) усіма ресурсами підприємства.


Практична частина

Маються наступні дані діяльності підприємства:

 • Каса – К

 • Дебіторська заборгованість – ДЗ

 • Розрахунки до оплати – РО

 • Запаси – ЗП

 • Векселі – В

 • Закладні – З

 • Машини й обладнання – МО

 • Акції – А

 • Власний капітал – ВК

 • Земля та будівлі – ЗБ

 • Накопичений прибуток - НП

Розрахувати:

1) Суму короткотермінових зобов’язань підприємства

 1. Суму поточних активів

 2. Суму неліквідних активів

Тис. грн

Вар

К

ДЗ

РО

ЗП

В

З

МО

А

ВК

ЗБ

НП

1

500

2500

650

1000

450

450

2500

2500

4000

4000

2450
БІЛЕТ №3
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Охарактеризуйте класифікацію затрат підприємства.


Дати правильну відповідь

Фінансовий менеджмент виконує комплекс таких функцій:

а) відтворна, розподільча, координуюча;

б) відтворна, розподільча, контрольна;

в) відтворна, регулююча, контрольна.


^ Практична частина


На початок роботи підприємства “Арія” на 1 січня , його капітал склав К гривень, на розрахунковому рахунку в банку РР грн

Решта коштів у касі - РК.

Першого лютого підприємство купує товари на суму Т грн, причому оплачує зразу П грн, а через Н днів оплачує М грн

Першого березня підприємство купує обладнання на суму Т1 грн., узявши кредит у банку.

Першого квітня підприємство продає товари вартістю В грн. на суму Т2 грн, причому оплачено зразу П1 грн., а через Н1 днів оплачує М1 грн.

Скласти баланс підприємства на кожну дату


(Грн.)

Вар

К

РР

Т

П

Н

М

Т1

В

Т2

П1

Н1

М1

1

3000

2500

1000

700

90

300

5000

1000

1200

400

30

800

БІЛЕТ №4


^

Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати оцінку розподілу затрат для визначення собівартості продукції або послуг.


Дати правильну відповідь

Доповніть відповідь: «До принципів організації фінансового менеджменту належать»:

а) планування;

б) прогнозування;

в) регулювання;

г) координація;

д) ...


^ Практична частина

Діяльність підприємства, спрямована на виготовлення виробів А, характеризується такими даними:

- Ціна виробу - Ц
- Кількість проданих виробів - КВ
- Сумарні витрати на виготовлення продукції - СВ
У тому числі:
- сировина і матеріали - СМ
- машини і механізми - ММ
- Заробітна платня робітників - ЗП
- Транспортні витрати - ТВ
Розрахувати:

 1. Величину змінних затрат

 2. Величину постійних затрат

 3. Зміну величини постійних та змінних витрат при зміні обсягів виробництва якщо:

- обсяг виробництва скоротився на 20 %

- обсяг виробництва виріс на 10 %

 1. Зміну величини прибутку при зміні обсягів виробництва

Тис.грн.

Вар


Ц (грн)

КВ

СВ

СМ

ММ

ЗП

ТВ

1

40,1

1,00

35,00

1,00

8,00

7,08

500

БІЛЕТ №5
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати оцінку класифікації джерел фінансування та їх складових.


Дати правильну відповідь

Виберіть найточніше визначення з головних принципів фінансового менеджменту:

а) фінансова стратегія;

б) прогнозування Інноваційних варіантів розвитку;

в) контроль за виконанням прийнятих рішень;

г) стратегічне управління;

д) пошук нових варіантів фінансування.


Практична частина

^

Новостворене мале підприємство виготовляє й реалізує на ринку виріб “А”


Витрати на виготовлення виробу становлять:

- Матеріали - М
- Заробітна платня - З
- Решта змінні витрати - ЗВ
- Орендна плата - О
- Утримання приміщення - У
- Заробітна платня штатних працівників - ЗП
- Решта постійних витрат (на місяць) - ПВ

Ціна можливої реалізації на ринку становить від 70 до 80 гривень.


Розрахувати:

- Скільки виробів повинно виготовити і реалізувати підприємство, щоб не мати збитків (визначить точку беззбитковості)

Грн.

Вар

М

З

ЗВ

О

У

ЗП

ПВ

1

10,00

14,00

21,42

1000

120

400

602БІЛЕТ №6
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати визначення аналізу беззбитковості в роботі підприємств.


Дати правильну відповідь

Фінансове завдання — це:

а) вибір фінансових методів і важелів;

б) ефективне використання фінансових ресурсів;

в) вибір джерел фінансування;

г) визначення цілей використання капіталу.


^ Практична частина


АТ “Схід” планує в наступному році збільшити обсяги виробництва продукції, та потребує залучення додаткових джерел фінансування

- Валовий дохід у звітному році склав - ^ Д грн.

- Продаж, що планується у наступному році – П грн.

- Чистий прибуток складає Н % від суми продажу

- Коефіцієнт виплати дивідендів дорівнює К %

Основні балансові показники у звітному році мають вигляд:

 • Основні засоби – ОЗ

 • Обігові кошти – ОК

 • Короткострокові зобов’язання - КЗ

 • Довгострокові зобов’язання – ДЗ

 • Статутний фонд – СФ

 • Нерозподілений прибуток - НП


Розрахувати: Суму додаткових джерел фінансування підприємства

(Грн.)

Вар

Д

П

Н (%)

К (%)

ОЗ

ОК

КЗ

ДЗ

СФ

НП

1

8000

12000

3,00

50,00

4000

2000

1000

2500

900

1600

БІЛЕТ №7


Теоретична частина

Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дайте визначення цільовому плануванню прибутку.


Дати правильну відповідь

Фінансові важелі — це:

а) позички;

б) прибуток;

в) преференція;

г) дивіденди;

д) інформація.

^

Практична частина


Маються наступні балансові дані виробничого підприємства “Схід”

 • Основні активи – ОА

 • Власні засоби – ВЗ

 • Запаси сировини – З

 • Незавершене виробництво – НВ

 • Резерви – Р

 • Довгострокова заборгованість – ДЗ

 • Короткострокова банківська заборгованість – КЗ

 • Запаси готової продукції – ГП

 • Дебіторська заборгованість – Д

 • Кошти – К

 • Кредиторська заборгованість – КР

 • Короткострокові фінансові вкладення – КФ

 • Інші поточні активи - ПА

Розрахувати:


 1. Власні обігові кошти

 2. Поточні фінансові потреби

 3. Потенційний надлишок/дефіцит коштів.

 4. Реальний надлишок/дефіцит коштів

 5. При виявленні дефіциту розрахувати суму необхідного короткострокового кредиту.

(Тис.грн)

Вар


ОА

ВЗ

З

НВ

Р

ДЗ

КЗ

1

3,51

2,22

0,401

0,202

1,00

2,00

1,00
ГП

Д

К

КР

КФ

ПА

0,605

1,83

0,200

1,20

0,200

0,300БІЛЕТ №8
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати оцінку операційного важеля, та його складових.


Дати правильну відповідь

Об'єктом управління у фінансовому менеджменті є...

а) персонал;

б) фінансові ресурси;

в) організація фінансової роботи;

г) організація збуту продукції;

д) впровадження нових технологій.


Практична частина


Середня варість активів, які беруть участь у основній діяльності підприємства – А

Виторг від реалізації - В
^

Прибуток від реалізації - П


Розрахувати:

 1. Рентабельность активів

 2. Фактори, які впливають на цей рівень рентабельності Тис.грн
Варіант

А

В

П

1

30,00

35,00

2,00БІЛЕТ №9
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Визначити розрахунок точки беззбитковості, запасу фінансової міцності та сили впливу операційного важеля.


Дати правильну відповідь

Джерелами покриття потреби у чистому оборотному капіталі можуть бути:

а) середньостроковий кредит;

б) короткостроковий кредит;

в) збільшення акціонерного капіталу;

г) довгостроковий кредит.


^ Практична частина


Керівництво підприємства має намір збільшити виторг від реалізації на Р %

 • Загальні перемінні витрати складають - ЗП

 • Постійні витрати - ПВ

Розрахувати: суму прибутку, що відповідає новому рівню виторгу від реалізації традиційним способом (1) і за допомогою операційного важеля (2).


Варіант

Р (%)

ЗП (тис.грн)

ПВ (тис.грн)

1

10

31,00

3,00БІЛЕТ №10
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Обґрунтувати економічну сутність бюджетування


Дати правильну відповідь

Яке визначення фінансового менеджменту вважаєте найточнішим:

а) система методів, пов'язаних з формуванням і розподілом

фінансових ресурсів підприємства;

б) система принципів, пов'язаних з використанням фінансових ресурсів підприємства;

в) організація обігу грошових коштів;

г) мистецтво управління розподілом фінансових ресурсів підприємства;

д) мистецтво управління фінансовою діяльністю підприємства.


^ Практична частина

Маються такі дані, що характеризують діяльність підприємства:


- Виторг від реалізації

- В

- Змінні витрати

- ЗВ

- Маржинальний дохід

- МД

- Постійні витрати

- ПВ

- Прибуток

- П


Розрахувати:


 1. Яку частку прибутку збереже підприємство при паданні виторгу на 10%

 2. На скільки відсотків повинен знизитися виторг від реалізації, щоб підприємство не отримувало прибутку.

 3. На скільки відсотків необхідно знизити постійні витрати, щоб утримати величину прибутку (350 грн.) при падінні виторгу на 10%

(Тис. грн.)

Варіант

В

ЗВ

МД

ПВ

П

1

1,90

1,20

0,700

0,400

0,300БІЛЕТ №11
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати оцінку видів бюджетів підприємств та визначити послідовність їх складання.


Дати правильну відповідь

Яке визначення головної мети фінансового менеджменту вважається найточнішим?

а) оптимізація грошового обороту підприємства;

б) забезпечення максимізації добробуту власників підприємства;

в) мінімізація ризиків;

г) підвищення фінансової стійкості підприємства;

д) максимізація прибутку підприємства.


^ Практична частина


Підприємство продає кухонні набори і продає їх за ціною - Ц за 1 набір. Щомісяця підприємство може продати Н наборів.

Постійні затрати підприємства становлять – ПЗ

Змінні затрати на виготовлення 1 набору – ЗЗ

1. Пропонується зниження змінних затрат за рахунок використання дешевих матеріалів, однаково це призведе до зниження якості виробів. Змінні витрати в такому разі складуть ЗЗ1, а обсяг реалізації може знизитися до Н1 виробів.

 1. Пропонується зниження відпускної ціни набору до – Ц1 для стимулювання

збиту і доведення його до реалізації – Н2 виробів у місяць.

Розрахувати: Прибутки (збитки) підприємства після проведення запропонованих заходів.

Грн.

Вар


Ц

Н (виробів)

ПЗ

ЗЗ

ЗЗ1

Н1

(виробів)

Ц1

Н2

(виробів)

1

54,0

200

2680

30,1

22,2

170

50,0

220БІЛЕТ №12
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати характеристику управління бюджетним процесом на підприємствах.


Дати правильну відповідь

Охарактеризуйте підприємство щодо можливості максимізації прибутку, використовуючи показники методу операційного лівериджу, за умови його збиткової діяльності, але досягнення низького рівня змінних витрат на одиницю виробленої продукції.

1. Зростання запасу фінансової міцності, негативна дія виробничого важеля, низьке значення коефіцієнта операційного лівериджу, низький ефект операційного лівериджу.

2. Падіння запасу фінансової міцності, негативна дія виробничого важеля, високе значення коефіцієнта операційного лівериджу, низький ефект операційного лівериджу.

3. Незмінний обсяг запасу фінансової міцності, негативна дія виробничого важеля, низьке значення коефіцієнта операційного лівериджу, низький ефект операційного лівериджу.

4. Недостатній запас фінансової міцності, негативна дія виробничого важеля, високе значення коефіцієнта операційного лівериджу, нульовий ефект операційного лівериджу.

5. Відсутність запасу фінансової міцності, позитивна дія виробничого важеля, високе значення коефіцієнта операційного лівериджу, відсутність ефекту операційного лівериджу.


^ Практична частина


Виторг від реалізації – В

Перемінні витрати - ПВ

Валова маржа - ВМ

Коефіцієнт валової маржи – 0,375

Постійні витрати – ПЗ

Прибуток – П

Розрахувати: Показник операційного важеля і знайти можливість зберегти прибуток при зниженні виторгу на 10%(Тис. грн.)

Варіант

В

ПВ

ВМ

ПЗ

П

1

16,0

10,0

6,0

4,0

2,0БІЛЕТ №13
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Проаналізувати методи оцінки проектів капітальних вкладень.


Дати правильну відповідь

Визначте умову, за якої виробництво продукції підприємства буде вигідним для приватного бізнесу.

1. Фактичний обсяг виробництва та реалізації продукції менший за порогову кількість товару.

2. Фактичний обсяг реалізації продукції менший за порогом кількість товару, проте підприємство за обсягом виробництва дану межу зуміло перейти.

3. Фактичний обсяг виробництва та реалізації продукції більший за порогову кількість товару.

4. Фактичний обсяг виробництва продукції менший за порогову кількість товару, проте за рахунок значних запасів нереалізованої продукції реалізовано більше за порогову кількість товару.


Практична частина

Підприємство “Арія” шиє легкі жіночі плаття і продає їх за ціною - Ц кожне.

 • Змінні витрати на виготовлення плаття становлять - ЗВ.

 • Підприємство орендує приміщення і платить за це - О. щомісяця

Розрахувати:

 1. Скільки виробів треба виготовити підприємству для досягнення точки беззбитковості

 2. Як зміниться точка беззбитковості, якщо ціна виробу виросте до 85 грн.

 3. Як зміниться точка беззбитковості, якщо витрати на виготовлення виробу знизяться до 55 грн.

 4. Скільки виробів повинно виготовити підприємство, щоб отримати прибуток у 1000 грн.

 5. Який запас фінансової міцності має підприємство при отриманні 1000 грн. прибутку на місяць


(Грн.)

Варіант

Ц

ЗВ

О

1

75,0

60,0

1500БІЛЕТ №14
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Обгрунтувати вимоги до фінансової звітності підприємств.


Дати правильну відповідь

Фінансовий стан підприємства характеризується...

а) сукупністю виробничо-господарських факторів;

б) системою показників, що відображають наявність фінансо­вих ресурсів;

в) системою показників, що відображають наявність і форму­вання фінансових ресурсів;

г) системою показників, що відображають наявність, розмі­щення і використання фінансових ресурсів;

д) формуванням і використанням фінансів підприємства.


Практична частина


Підприємство виготовляє вироби і реалізує їх за ціною Ц грн. за штуку.

 • Змінні витрати на одиницю продукції – ЗВ грн.

 • Обсяг продаж – ОП штук у місяць

 • Постійні витрати підприємства становлять - ПВ грн.

Надійшла пропозиція додатково продати В штук виробів за ціною – Ц1 грн/шт.

При тому зростають лише змінні затрати на ЗВ1 грн.

Постійні затрати залишаються без змін.

Розрахувати: Прибутки або збитки підприємства після проведення цих заходів.

(Грн.)

Вар

Ц

ЗВ

ОП

(штук)

ПВ

В

(штук)

Ц1

ЗВ1

1

15,00

8,00

1000

3000

120

10,00

960БІЛЕТ №15
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати оцінку джерел фінансування підприємств.


Дати правильну відповідь

Основними завданнями аналізу фінансового стану є...

а) дослідження результатів господарської діяльності підпри­ємства;

б) аналіз бухгалтерської звітності;

в) оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкос­ті, прибутковості та ефективності використання майна підпри­ємства;

г) планування фінансової діяльності підприємства;

д) дослідження фінансових ресурсів.


^ Практична частина

Складіть звіт про фінансові результати за три місяці за даними, поданими нижче.

Підприємець для ведення свого бізнесу:

А) Орендував автомобіль за ^ Ц гривень на 3 місяці. Витрати на експлуатацію автомобіля

становлять – ВА гривень у місяць

Б) Найняв помічника з окладом – О гривень у місяць

В) Узяв кредит у банку, виплата відсотків за кредит становить – ВК грн. у місяць

Г) За три місяці підприємець реалізував товарів на суму - ^ Т грн.

Д) Вартість товарів, куплених для перепродажу, становить – ТП грн.

Е) Витрати на телефон і пошту становлять – П грн. за три місяці

Тис. грн.

Вар


Ц

ВА

О

ВК

Т

ТП

П

1

1,00

0,300

0,100

0,250

10,00

6,200

0,150
БІЛЕТ №16
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати характеристику комерційного банку, як джерела кредитного фінансування.


Дати правильну відповідь

Фінансовий аналіз є складовою аналізу...

а) господарської діяльності підприємства;

б) фінансової діяльності підприємства;

в) фінансово-господарської діяльності підприємства;

г) виробничого обліку;

д) бухгалтерської звітності.


^ Практична частина


Визначити тривалість операційного, виробничого і фінансового циклів підприємства виходячи з наступних даних:

 • середній період обороту запасів сировини, матеріалів складає- ПОзм днів;

 • середній період обороту незавершеного виробництва складає - ПОнв днів;

 • середній період обороту запасів готової продукції складає - ПОгп днів;

 • середній період обороту дебіторської заборгованості становить – ПОдз днів;

 • середній період обороту грошових активів складає ПОга дні;

 • середній період обороту кредиторської заборгованості становить ПОкз днів.

Розрахувати:

 1. Тривалість операційного циклу підприємства

 2. Тривалість виробничого циклу підприємства

 3. Тривалість фінансового циклу підприємстваВар


ПОзм

ПОнв

ПОгп

ПОдз

ПОга

ПОкз

1

25

8

19

20

3

16БІЛЕТ №17
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Обгрунтувати фінансування через емісію та розміщення цінних паперів


Дати правильну відповідь

Які поняття найбільш точно відображають предмет фі­нансового аналізу підприємства?

а) майно та капітал підприємства;

б) основні та обігові кошти підприємства;

в) прибуток та цінні папери підприємства;

г) фінансові ресурси підприємства, їх формування та викорис­тання;

д) фінанси підприємства.


^ Практична частина


Визначити NPV інвестиційного проекту, якщо доходи будуть надходити в сумі С1, С2 і С3 тис. од. відповідно через 3,4 і 5 років.

Первісні інвестиції –П тис. грошова одиниця дисконтна ставка – Д %

Вар


С1

С2

С3

П

Д%

1

10, 00

30,00

35,00

50,00

15БІЛЕТ №18
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати визначення управління структурою капіталу в довгостроковому періоді


Дати правильну відповідь

Як визначається коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів?


позикові кошти власні кошти

а) ———————; б) ———————;

власні кошти позикові кошти

позикові довгострокові кошти власні обігові кошти

в) ————————————; г) ——————————;

власні кошти залучені кошти

(власні кошти)+ (довгострокові залучені кошти)

д) —————————————————————.

позикові кошти


^ Практична частина

Підприємство оновлює обладнання для зменшення поточних витрат на виготовлення продукції. Протягом майбутніх 4-х років очікують такі надходження коштів:

 • 1 рік – С1

 • 2 рік – С2

 • 3 рік – С3

 • 4 рік – С4

Початкові капіталовкладення складаються з таких елементів In, грн..:

Вартість придбання нового обладнання – Но

Додаткові витрати, пов’язані з капіталовкладенням, становлять П %.

Розрахувати: Суму капіталовкладень підприємства, використовуючи метод чистої теперішньої вартості.

(Тис.грн)

Вар

С1


С2

С3

С4

Но

П

1

10,00

20,00

30,00

20,00

35,00

12БІЛЕТ №19
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати оцінку планування структури капіталу.


Дати правильну відповідь

До якої групи показників належить маневреність власного капіталу?

а) прибутковості;

б) фінансової стійкості;

в) ліквідності;

г) майнового стану;

д) ділової активності підприємства.


^ Практична частина


Грошові витрати підприємства «Експрес» складають С.

Ставка відсотка по державних цінних паперах дорівнює П % , а витрати, що пов'язані з кожною їх реалізацією, складають - Ц

1) Використовуючи модель Баумоля визначити кошик поповнення коштів та загальну кількість операції від конвертації цінних паперів у готівку.

2) Розкрити політику підприємства по управлінню грошовими коштами та їх еквівалентами. (Тис.грн)

Варіант


С

П (%)

Ц

1

800,00

40,00

0,025БІЛЕТ №20
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Обгрунтувати дивідендну політику підприємства, види дивідендів і джерела їх виплати


Дати правильну відповідь

Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення:

позикові кошти поточні пасиви

а) ———————; г) ————————————;

власні кошти зобов'язання перед акціонерами

продаж запаси та витрати

б) ————————; д) ————————.

матеріальні запаси активи

власні обігові кошти

в) ——————————;

майно підприємства


^ Практична частина

Річна потреба у визначеному виді сировини, що визначає обсяг закупівлі складає - Ц усл.од. Середня вартість розміщення одного замовлення – З, а середня вартість збереження одиниці товарів- Т

Визначити оптимальний обсяг виробничого запасу.

Варіант


С

З

Т

1

1000

12,00

6,00
БІЛЕТ №21
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Проаналізуйте коефіцієнти, які застосовуються при аналізі фінансового стану підприємств


Дати правильну відповідь

Які фактори безпосередньо впливають на розмір інвести­ційного прибутку?

а) рівень рентабельності підприємства; ступінь безпеки інвести­ційної діяльності в регіоні; демографічна характеристика регіону;

б) мінімальна норма прибутку на вкладений капітал; щорічний обсяг капітальних вкладень; тривалість інвестиційного процесу;

в) рівень розвитку інвестиційної інфраструктури в регіоні; рі­вень середньогалузевої рентабельності; рівень загальноекономіч­ного розвитку регіону.

^ Практична частина


Визначити на основі Моделі Міллера – Орра діапазон коливань залишку грошових активів, а також максимальну середню суму цього залишку на основі наступних даних:

 • Страховий (мінімальний) залишок грошових активів, установлений по підприємству на плановий рік у сумі - С ум.грош.од.

 • Средньєквадратичне (стандартне) відхилення щоденного грошового обігу за даними аналізу за попередній рік складає - К ум.грош.од.

 • Витрати по обслуговуванню даної операції поповнення коштів складають -^ В ум.грош.од

 • Середньоденна ставка відсотка по короткострокових фінансових вкладеннях складає - П %

(Тис.ум.од)

Варіант


С

К

В

П (%)

1

5,00

2,08

0,080

0,08БІЛЕТ №22
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Обгрунтувати порядок нарахування і виплати дивідендів.


Дати правильну відповідь

Назвіть основні методи оцінки ефективності реальних ін­вестиційних проектів...

а) період окупності; індекс рентабельності; індекс дохідності;

б) коефіцієнт інвестування; коефіцієнт співвідношення влас­них і залучених коштів; коефіцієнт фінансової незалежності;

в) коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт інвестування;

коефіцієнт маневрування власними коштами.


^ Практична частина


Визначити річний темп інфляції і прогнозуємий річний індекс інфляції, якщо у відповідності з прогнозом економічного і соціального розвитку країни (або з відповідними прогнозами розрахунками) очікуваний середньомісячний темп інфляції визначено в розмірі 3%

БІЛЕТ №23
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Обгрунтувати методи оцінки фінансового стану підприємств.


Дати правильну відповідь

Назвіть основні методи оцінки ефективності реальних ін­вестиційних проектів...

а) коефіцієнт ділової активності; коефіцієнт заборгованості;

коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами;

б) чистий приведений дохід; внутрішня ставка дохідності; ін­декс рентабельності;

в) коефіцієнт співвідношення ціни продукції та її собівартості;

коефіцієнт ліквідності; коефіцієнт фінансової залежності.


^ Практична частина


Визначити номінальну майбутню вартість вкладу і реальну теперішню вартість грошових коштів з урахуванням фактора інфляції за такими умовами:

 • Початкова сума вкладу складає – С грн.

 • Реальна річна відсоткова ставка, яка використовується для зростання вартості вкладу складає П %

 • Прогнозуємий темп інфляції складає П1 %

 • Загальний період розміщення вкладу складає Н років при нарахуванні відсотка один раз на рік

 • Період дисконтування складає Н1 років, а його інтервал 1 рік
Вар

С (грн.)

П

(%)

П1 (%)

Н (років)

Н1 (років)

1

1000

20

12

2

2БІЛЕТ №24
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Оцінити ймовірність банкрутства і його прогнозування.


Дати правильну відповідь

Назвіть основні форми реального інвестування...

а) спрямування чистого прибутку на розвиток виробництва;

вкладення капіталу в оборотні активи підприємства; вкладення капіталу на соціальний розвиток підприємства;

б) вкладення капіталу у статутні фонди спільних підприємств;

вкладення капіталу на депозитні рахунки; вкладення капіталу в придбання цінних паперів;

в) переведення дебіторської заборгованості у грошові кошти;

реінвестування чистого прибутку; придбання цінних паперів.


Практична частина

^

Новостворене мале підприємство виготовляє й реалізує на ринку виріб “А”


Витрати на виготовлення виробу становлять:


- Матеріали - М
- Заробітна платня - З
- Решта змінні витрати - ЗВ
- Орендна плата - О
- Утримання приміщення - У
- Заробітна платня штатних працівників - ЗП
- Решта постійних витрат (на місяць) - ПВ

Ціна можливої реалізації на ринку становить від 70 до 80 гривень.


Розрахувати:

- Скільки виробів повинно виготовити і реалізувати підприємство, щоб не мати збитків (визначить точку беззбитковості)

Грн.

Вар

М

З

ЗВ

О

У

ЗП

ПВ

1

10,00

14,00

21,42

1000

120

400

602БІЛЕТ №25
^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Охарактеризуйте ризики в оцінці доцільності капіталовкладень.


Дати правильну відповідь

Для визначення поточної вартості грошових коштів з урахуванням фактора інфляції використовується формула:

FVn 1

а) PV= ——— =FVn х ———;

(1+i)n (1+i)n

РМТ РМТ

б) PVAn= —— - ————;

і i(1+i)n

в) РVА (вексельна) = РVА звичайної ренти х (1 + i);

FV

г) РV= ———————;

[(1+i)x(1+TI)]n

д) інша формула.


Практична частина

Середня варість активів, які беруть участь у основній діяльності підприємства – А

Виторг від реалізації - В
^

Прибуток від реалізації - П


Розрахувати:

 1. Рентабельность активів

 2. Фактори, які впливають на цей рівень рентабельності Тис.грн

Варіант

А

В

П

1

30,00

35,00

2,00
Затверджено на засіданні кафедри

«Фінанси»

Протокол №__ від _______ 2005 р.

Викладач к.т.н., доцент Л.В.Кузьменко

Зав. кафедрою «Фінанси»

д.е.н., професор П.М.Семіусов


Схожі:

Білет №1 Теоретична частина iconБілет №1 Теоретична частина
Приватна фірма “Дельта” випускає к годинників на місяць, реалізуючи їх за ціною – Ц1
Білет №1 Теоретична частина iconБілет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина
Приватна фірма “Дельта” випускає к годинників на місяць, реалізуючи їх за ціною – Ц1
Білет №1 Теоретична частина iconБілет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина
Приватна фірма “Дельта” випускає к годинників на місяць, реалізуючи їх за ціною – Ц1
Білет №1 Теоретична частина iconБілет №1 Теоретична частина
Підприємство продає кухонні набори І продає їх за ціною ц за 1 набір. Щомісяця підприємство може продати н наборів
Білет №1 Теоретична частина iconБілет №1 Теоретична частина
Підприємство продає кухонні набори І продає їх за ціною ц за 1 набір. Щомісяця підприємство може продати н наборів
Білет №1 Теоретична частина iconБілет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина
Підприємство продає кухонні набори І продає їх за ціною ц за 1 набір. Щомісяця підприємство може продати н наборів
Білет №1 Теоретична частина iconБілет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина
Підприємство продає кухонні набори І продає їх за ціною ц за 1 набір. Щомісяця підприємство може продати н наборів
Білет №1 Теоретична частина iconДокументи
1. /Частина 1/101.pdf
2. /Частина 1/107.pdf
Білет №1 Теоретична частина iconДокументи
1. /Частина 2/10.pdf
2. /Частина 2/100.pdf
Білет №1 Теоретична частина iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Порядок та критерії оцінювання результатів фахового випробовування (теоретична частина)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи