Білет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина icon

Білет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина
Скачати 305.62 Kb.
НазваБілет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина
Дата04.09.2012
Розмір305.62 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України


Херсонський національний технічний університет


Спеціальність 7.050104, 8.050104 семестр 9


Навчальний предмет “Фінансовий менеджмент”БІЛЕТ №1


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Визначити функції інвестиційної діяльності підприємств


Дати правильну відповідь

Фінансовий стан підприємства характеризується...

а) сукупністю виробничо-господарських факторів;

б) системою показників, що відображають наявність фінансо­вих ресурсів;

в) системою показників, що відображають наявність і форму­вання фінансових ресурсів;

г) системою показників, що відображають наявність, розмі­щення і використання фінансових ресурсів;

д) формуванням і використанням фінансів підприємства.


^ Практична частина


Підприємство продає кухонні набори і продає їх за ціною - Ц за 1 набір. Щомісяця підприємство може продати Н наборів.

Постійні затрати підприємства становлять – ПЗ

Змінні затрати на виготовлення 1 набору – ЗЗ

1. Пропонується зниження змінних затрат за рахунок використання дешевих матеріалів, однаково це призведе до зниження якості виробів. Змінні витрати в такому разі складуть ЗЗ1, а обсяг реалізації може знизитися до Н1 виробів.

 1. Пропонується зниження відпускної ціни набору до – Ц1 для стимулювання

збиту і доведення його до реалізації – Н2 виробів у місяць.

Розрахувати: Прибутки (збитки) підприємства після проведення запропонованих заходів.

Грн.

Вар


Ц

Н (виробів)

ПЗ

ЗЗ

ЗЗ1

Н1

(виробів)

Ц1

Н2

(виробів)

1

54,0

200

2680

30,1

22,2

170

50,0

220

БІЛЕТ №2

по перевірці поточних знань студентів


^ Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати оцінку типів інвестицій та варіантів їх інвестування


Дати правильну відповідь

Основними завданнями аналізу фінансового стану є...

а) дослідження результатів господарської діяльності підпри­ємства;

б) аналіз бухгалтерської звітності;

в) оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкос­ті, прибутковості та ефективності використання майна підпри­ємства;

г) планування фінансової діяльності підприємства;

д) дослідження фінансових ресурсів.


^ Практична частина


Виторг від реалізації – В

Перемінні витрати - ПВ

Валова маржа - ВМ

Коефіцієнт валової маржи – 0,375

Постійні витрати – ПЗ

Прибуток – П

Розрахувати: Показник операційного важеля і знайти можливість зберегти прибуток при зниженні виторгу на 10%(Тис. грн.)

Варіант

В

ПВ

ВМ

ПЗ

П

1

16,0

10,0

6,0

4,0

2,0
БІЛЕТ №3


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Охарактеризуйте управління джерелами фінансування підприємств


Дати правильну відповідь

Фінансовий аналіз є складовою аналізу...

а) господарської діяльності підприємства;

б) фінансової діяльності підприємства;

в) фінансово-господарської діяльності підприємства;

г) виробничого обліку;

д) бухгалтерської звітності.


^ Практична частина


Підприємство “Арія” шиє легкі жіночі плаття і продає їх за ціною - Ц кожне.

 • Змінні витрати на виготовлення плаття становлять - ЗВ.

 • Підприємство орендує приміщення і платить за це - О. щомісяця

Розрахувати:

 1. Скільки виробів треба виготовити підприємству для досягнення точки беззбитковості

 2. Як зміниться точка беззбитковості, якщо ціна виробу виросте до 85 грн.

 3. Як зміниться точка беззбитковості, якщо витрати на виготовлення виробу знизяться до 55 грн.

 4. Скільки виробів повинно виготовити підприємство, щоб отримати прибуток у 1000 грн.

 5. Який запас фінансової міцності має підприємство при отриманні 1000 грн. прибутку на місяць


(Грн.)

Варіант

Ц

ЗВ

О

1

75,0

60,0

1500

БІЛЕТ №4

по перевірці поточних знань студентів

^

Теоретична частинаДайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати оцінку послідовності складання капітального бюджету


Дати правильну відповідь

Які поняття найбільш точно відображають предмет фі­нансового аналізу підприємства?

а) майно та капітал підприємства;

б) основні та обігові кошти підприємства;

в) прибуток та цінні папери підприємства;

г) фінансові ресурси підприємства, їх формування та викорис­тання;

д) фінанси підприємства.

Практична частина


Підприємство виготовляє вироби і реалізує їх за ціною Ц грн. за штуку.

 • Змінні витрати на одиницю продукції – ЗВ грн.

 • Обсяг продаж – ОП штук у місяць

 • Постійні витрати підприємства становлять - ПВ грн.

Надійшла пропозиція додатково продати В штук виробів за ціною – Ц1 грн/шт.

При тому зростають лише змінні затрати на ЗВ1 грн.

Постійні затрати залишаються без змін.

Розрахувати: Прибутки або збитки підприємства після проведення цих заходів.

(Грн.)

Вар

Ц

ЗВ

ОП

(штук)

ПВ

В

(штук)

Ц1

ЗВ1

1

15,00

8,00

1000

3000

120

10,00

960

БІЛЕТ №5


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати оцінку класифікації джерел фінансування та їх складових.


Дати правильну відповідь

Як визначається коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів?


позикові кошти власні кошти

а) ———————; б) ———————;

власні кошти позикові кошти

позикові довгострокові кошти власні обігові кошти

в) ————————————; г) ——————————;

власні кошти залучені кошти

(власні кошти)+ (довгострокові залучені кошти)

д) —————————————————————.

позикові кошти


^ Практична частина


Складіть звіт про фінансові результати за три місяці за даними, поданими нижче.

Підприємець для ведення свого бізнесу:

А) Орендував автомобіль за ^ Ц гривень на 3 місяці. Витрати на експлуатацію автомобіля

становлять – ВА гривень у місяць

Б) Найняв помічника з окладом – О гривень у місяць

В) Узяв кредит у банку, виплата відсотків за кредит становить – ВК грн. у місяць

Г) За три місяці підприємець реалізував товарів на суму - ^ Т грн.

Д) Вартість товарів, куплених для перепродажу, становить – ТП грн.

Е) Витрати на телефон і пошту становлять – П грн. за три місяці

Тис. грн.

Вар


Ц

ВА

О

ВК

Т

ТП

П

1

1,00

0,300

0,100

0,250

10,00

6,200

0,150БІЛЕТ №6


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати визначення вартості грошей у часті


Дати правильну відповідь

До якої групи показників належить маневреність власного капіталу?

а) прибутковості;

б) фінансової стійкості;

в) ліквідності;

г) майнового стану;

д) ділової активності підприємства.


^ Практична частина


Визначити тривалість операційного, виробничого і фінансового циклів підприємства виходячи з наступних даних:

 • середній період обороту запасів сировини, матеріалів складає- ПОзм днів;

 • середній період обороту незавершеного виробництва складає - ПОнв днів;

 • середній період обороту запасів готової продукції складає - ПОгп днів;

 • середній період обороту дебіторської заборгованості становить – ПОдз днів;

 • середній період обороту грошових активів складає ПОга дні;

 • середній період обороту кредиторської заборгованості становить ПОкз днів.

Розрахувати:

 1. Тривалість операційного циклу підприємства

 2. Тривалість виробничого циклу підприємства

 3. Тривалість фінансового циклу підприємстваВар


ПОзм

ПОнв

ПОгп

ПОдз

ПОга

ПОкз

1

25

8

19

20

3

16

БІЛЕТ №7

по перевірці поточних знань студентів

^

Теоретична частинаДайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дайте визначення фінансування через емісію та розміщення цінних паперів


Дати правильну відповідь

Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення:

позикові кошти поточні пасиви

а) ———————; г) ————————————;

власні кошти зобов'язання перед акціонерами

продаж запаси та витрати

б) ————————; д) ————————.

матеріальні запаси активи

власні обігові кошти

в) ——————————;

майно підприємства

^

Практична частинаВизначити NPV інвестиційного проекту, якщо доходи будуть надходити в сумі С1, С2 і С3 тис. од. відповідно через 3,4 і 5 років.

Первісні інвестиції –П тис. грошова одиниця дисконтна ставка – Д %

Вар


С1

С2

С3

П

Д%

1

10, 00

30,00

35,00

50,00

15БІЛЕТ №8


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати оцінку середньозваженої вартості капіталу і визначити шляхи її зменшення


Дати правильну відповідь

Які фактори безпосередньо впливають на розмір інвести­ційного прибутку?

а) рівень рентабельності підприємства; ступінь безпеки інвести­ційної діяльності в регіоні; демографічна характеристика регіону;

б) мінімальна норма прибутку на вкладений капітал; щорічний обсяг капітальних вкладень; тривалість інвестиційного процесу;

в) рівень розвитку інвестиційної інфраструктури в регіоні; рі­вень середньогалузевої рентабельності; рівень загальноекономіч­ного розвитку регіону.


^ Практична частина


Підприємство оновлює обладнання для зменшення поточних витрат на виготовлення продукції. Протягом майбутніх 4-х років очікують такі надходження коштів:

 • 1 рік – С1

 • 2 рік – С2

 • 3 рік – С3

 • 4 рік – С4

Початкові капіталовкладення складаються з таких елементів In, грн..:

Вартість придбання нового обладнання – Но

Додаткові витрати, пов’язані з капіталовкладенням, становлять П %.

Розрахувати: Суму капіталовкладень підприємства, використовуючи метод чистої теперішньої вартості.

(Тис.грн)

Вар

С1


С2

С3

С4

Но

П

1

10,00

20,00

30,00

20,00

35,00

12БІЛЕТ №9


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Визначити оптимальну та залишкову дивідендну політику підприємств


Дати правильну відповідь

Назвіть основні методи оцінки ефективності реальних ін­вестиційних проектів...

а) період окупності; індекс рентабельності; індекс дохідності;

б) коефіцієнт інвестування; коефіцієнт співвідношення влас­них і залучених коштів; коефіцієнт фінансової незалежності;

в) коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт інвестування;

коефіцієнт маневрування власними коштами.


^ Практична частина


Грошові витрати підприємства «Експрес» складають С.

Ставка відсотка по державних цінних паперах дорівнює П % , а витрати, що пов'язані з кожною їх реалізацією, складають - Ц

1) Використовуючи модель Баумоля визначити кошик поповнення коштів та загальну кількість операції від конвертації цінних паперів у готівку.

2) Розкрити політику підприємства по управлінню грошовими коштами та їх еквівалентами. (Тис.грн)

Варіант


С

П (%)

Ц

1

800,00

40,00

0,025БІЛЕТ №10


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Обґрунтувати послідовність складання капітального бюджету


Дати правильну відповідь

Назвіть основні методи оцінки ефективності реальних ін­вестиційних проектів...

а) коефіцієнт ділової активності; коефіцієнт заборгованості;

коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами;

б) чистий приведений дохід; внутрішня ставка дохідності; ін­декс рентабельності;

в) коефіцієнт співвідношення ціни продукції та її собівартості;

коефіцієнт ліквідності; коефіцієнт фінансової залежності.


^ Практична частина


Річна потреба у визначеному виді сировини, що визначає обсяг закупівлі складає - Ц усл.од. Середня вартість розміщення одного замовлення – З, а середня вартість збереження одиниці товарів- Т

Визначити оптимальний обсяг виробничого запасу.

Варіант


С

З

Т

1

1000

12,00

6,00
БІЛЕТ №11


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати оцінку управління структурою і вартістю капіталу


Дати правильну відповідь

Назвіть основні форми реального інвестування...

а) спрямування чистого прибутку на розвиток виробництва;

вкладення капіталу в оборотні активи підприємства; вкладення капіталу на соціальний розвиток підприємства;

б) вкладення капіталу у статутні фонди спільних підприємств;

вкладення капіталу на депозитні рахунки; вкладення капіталу в придбання цінних паперів;

в) переведення дебіторської заборгованості у грошові кошти;

реінвестування чистого прибутку; придбання цінних паперів.


^ Практична частина


Виторг від реалізації – В

Перемінні витрати - ПВ

Валова маржа - ВМ

Коефіцієнт валової маржи – 0,375

Постійні витрати – ПЗ

Прибуток – П

Розрахувати: Показник операційного важеля і знайти можливість зберегти прибуток при зниженні виторгу на 10%(Тис. грн.)

Варіант

В

ПВ

ВМ

ПЗ

П

1

16,0

10,0

6,0

4,0

2,0БІЛЕТ №12


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати характеристику управління фінансовим станом підприємств


Дати правильну відповідь

Для визначення поточної вартості грошових коштів з урахуванням фактора інфляції використовується формула:

FVn 1

а) PV= ——— =FVn х ———;

(1+i)n (1+i)n

РМТ РМТ

б) PVAn= —— - ————;

і i(1+i)n

в) РVА (вексельна) = РVА звичайної ренти х (1 + i);

FV

г) РV= ———————;

[(1+i)x(1+TI)]n

д) інша формула.


^ Практична частина


Підприємство “Арія” шиє легкі жіночі плаття і продає їх за ціною - Ц кожне.

 • Змінні витрати на виготовлення плаття становлять - ЗВ.

 • Підприємство орендує приміщення і платить за це - О. щомісяця

Розрахувати:

 1. Скільки виробів треба виготовити підприємству для досягнення точки беззбитковості

 2. Як зміниться точка беззбитковості, якщо ціна виробу виросте до 85 грн.

 3. Як зміниться точка беззбитковості, якщо витрати на виготовлення виробу знизяться до 55 грн.

 4. Скільки виробів повинно виготовити підприємство, щоб отримати прибуток у 1000 грн.

 5. Який запас фінансової міцності має підприємство при отриманні 1000 грн. прибутку на місяць


(Грн.)

Варіант

Ц

ЗВ

О

1

75,0

60,0

1500БІЛЕТ №13


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Проаналізувати методи оцінки проектів капітальних вкладень.


Дати правильну відповідь

Назвіть найефективніший для підприємства шлях прискорення реалізації продукції.

1. Вимога від покупців попередньої оплати продукції.

2. Вимога від покупців виставлення акредитива.

3. Укладання договору комісії на продукцію, що реалізується.

4. Відвантаження продукції та оформлення платіжної вимоги доручення.

5. Зниження цін на продукцію при її реалізації.

6. Стимулювання покупців при реалізації продукції.

7. Активна реклама продукції.

8. Вивчення ринку збуту.

9. Підвищення якості продукції.


Практична частина


Підприємство продає кухонні набори і продає їх за ціною - Ц за 1 набір. Щомісяця підприємство може продати Н наборів.

Постійні затрати підприємства становлять – ПЗ

Змінні затрати на виготовлення 1 набору – ЗЗ

1. Пропонується зниження змінних затрат за рахунок використання дешевих матеріалів, однаково це призведе до зниження якості виробів. Змінні витрати в такому разі складуть ЗЗ1, а обсяг реалізації може знизитися до Н1 виробів.

 1. Пропонується зниження відпускної ціни набору до – Ц1 для стимулювання

збиту і доведення його до реалізації – Н2 виробів у місяць.

Розрахувати: Прибутки (збитки) підприємства після проведення запропонованих заходів.

Грн.

Вар


Ц

Н (виробів)

ПЗ

ЗЗ

ЗЗ1

Н1

(виробів)

Ц1

Н2

(виробів)

1

54,0

200

2680

30,1

22,2

170

50,0

220БІЛЕТ №14


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Обгрунтувати вимоги до порядку нарахування і виплати дивідендів


Дати правильну відповідь

Назвіть, в якому випадку створюється найвищий рівень ризику несплати продукції.

1. Продукція відвантажена після виставлення акредитива покупцем.

2. Продукція відвантажена покупцю і виставлена платіжна вимога-доручення.

3. Продукція передана на консигнацію на підставі договору консигнації.

4. Продукція відвантажена покупцю після попередньої її оплати.

5. Продукція відвантажена покупцю відповідно до укладеного договору і виставлена платіжна вимога-доручення.

6. Продукція відвантажена покупцю з оформленням платіжної вимоги, яка передана в банк, з яким укладено договір факторингу.

7. Реалізація продукції за бартером.


Практична частина


Підприємство “Арія” шиє легкі жіночі плаття і продає їх за ціною - Ц кожне.

 • Змінні витрати на виготовлення плаття становлять - ЗВ.

 • Підприємство орендує приміщення і платить за це - О. щомісяця

Розрахувати:

 1. Скільки виробів треба виготовити підприємству для досягнення точки беззбитковості

 2. Як зміниться точка беззбитковості, якщо ціна виробу виросте до 85 грн.

 3. Як зміниться точка беззбитковості, якщо витрати на виготовлення виробу знизяться до 55 грн.

 4. Скільки виробів повинно виготовити підприємство, щоб отримати прибуток у 1000 грн.

 5. Який запас фінансової міцності має підприємство при отриманні 1000 грн. прибутку на місяць


(Грн.)

Варіант

Ц

ЗВ

О

1

75,0

60,0

1500БІЛЕТ №15


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати оцінку джерел фінансування підприємств.


Дати правильну відповідь

Який найсуттєвіший позитивний вплив матиме для підприємства-покупця скорочення абсолютної суми грошового потоку при оплаті рахунків за товарно-матеріальні цінності?

1. Збільшиться прибуток від реалізації продукції.

2. Зменшаться залишки товарно-матеріальних цінностей на складах підприємства.

3. Підвищиться платоспроможність підприємства.

4. Знизиться собівартість продукції, що виробляє підприємство.

5. Зменшиться потреба підприємства в залученні позичкових

коштів.

6. Зменшиться дебіторська заборгованість покупців.


Практична частина


Підприємство виготовляє вироби і реалізує їх за ціною Ц грн. за штуку.

 • Змінні витрати на одиницю продукції – ЗВ грн.

 • Обсяг продаж – ОП штук у місяць

 • Постійні витрати підприємства становлять - ПВ грн.

Надійшла пропозиція додатково продати В штук виробів за ціною – Ц1 грн/шт.

При тому зростають лише змінні затрати на ЗВ1 грн.

Постійні затрати залишаються без змін.

Розрахувати: Прибутки або збитки підприємства після проведення цих заходів.

(Грн.)

Вар

Ц

ЗВ

ОП

(штук)

ПВ

В

(штук)

Ц1

ЗВ1

1

15,00

8,00

1000

3000

120

10,00

960БІЛЕТ №16


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати характеристику комерційного банку, як джерела кредитного фінансування.


Дати правильну відповідь

В якому випадку підприємство може значно скоротити витрати за користування банківськими кредитами?

1. Скоротити обсяг залучення кредитів.

2. Збільшити суму власних обігових коштів.

3. Достроково погасити отримані кредити.

4. Провести пролонгацію отриманих кредитів.

5. Відмовитись від надання товарного кредиту покупцям продукції.

6. Вимагати попередньої оплати продукції покупцями.


Практична частина


Складіть звіт про фінансові результати за три місяці за даними, поданими нижче.

Підприємець для ведення свого бізнесу:

А) Орендував автомобіль за ^ Ц гривень на 3 місяці. Витрати на експлуатацію автомобіля

становлять – ВА гривень у місяць

Б) Найняв помічника з окладом – О гривень у місяць

В) Узяв кредит у банку, виплата відсотків за кредит становить – ВК грн. у місяць

Г) За три місяці підприємець реалізував товарів на суму - ^ Т грн.

Д) Вартість товарів, куплених для перепродажу, становить – ТП грн.

Е) Витрати на телефон і пошту становлять – П грн. за три місяці

Тис. грн.

Вар


Ц

ВА

О

ВК

Т

ТП

П

1

1,00

0,300

0,100

0,250

10,00

6,200

0,150БІЛЕТ №17


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Обгрунтувати фінансування через емісію та розміщення цінних паперів


Дати правильну відповідь

Зменшення будь-якого виду дебіторської заборгованості на підприємстві призводить до...

1. Грошового припливу по інвестиційній діяльності.

2. Грошового відтоку по інвестиційній діяльності.

3. Грошового припливу по фінансовій діяльності.

4. Грошового відтоку по фінансовій діяльності.

5. Грошового припливу по операційній діяльності.

6. Грошового відтоку по операційній діяльності.


Практична частина


Визначити тривалість операційного, виробничого і фінансового циклів підприємства виходячи з наступних даних:

 • середній період обороту запасів сировини, матеріалів складає- ПОзм днів;

 • середній період обороту незавершеного виробництва складає - ПОнв днів;

 • середній період обороту запасів готової продукції складає - ПОгп днів;

 • середній період обороту дебіторської заборгованості становить – ПОдз днів;

 • середній період обороту грошових активів складає ПОга дні;

 • середній період обороту кредиторської заборгованості становить ПОкз днів.

Розрахувати:

 1. Тривалість операційного циклу підприємства

 2. Тривалість виробничого циклу підприємства

 3. Тривалість фінансового циклу підприємстваВар


ПОзм

ПОнв

ПОгп

ПОдз

ПОга

ПОкз

1

25

8

19

20

3

16БІЛЕТ №18


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати визначення управління структурою капіталу в довгостроковому періоді


Дати правильну відповідь

Для того, щоб зменшити середньозважену вартість капі­талу фірми, необхідно застосувати такі прийоми, як:

а) збільшення виплати дивідендів;

б) зменшення виплати дивідендів;

в) збільшення кредиторської заборгованості;

г) збільшення залучення довгострокових банківських кре­дитів.


^ Практична частина


Визначити NPV інвестиційного проекту, якщо доходи будуть надходити в сумі С1, С2 і С3 тис. од. відповідно через 3,4 і 5 років.

Первісні інвестиції –П тис. грошова одиниця дисконтна ставка – Д %

Вар


С1

С2

С3

П

Д%

1

10, 00

30,00

35,00

50,00

15БІЛЕТ №19


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати оцінку планування структури капіталу.


Дати правильну відповідь

Високий рівень лівериджу веде до фінансової стійкості?

а) так;

б) ні.


^ Практична частина


Підприємство оновлює обладнання для зменшення поточних витрат на виготовлення продукції. Протягом майбутніх 4-х років очікують такі надходження коштів:

 • 1 рік – С1

 • 2 рік – С2

 • 3 рік – С3

 • 4 рік – С4

Початкові капіталовкладення складаються з таких елементів In, грн..:

Вартість придбання нового обладнання – Но

Додаткові витрати, пов’язані з капіталовкладенням, становлять П %.

Розрахувати: Суму капіталовкладень підприємства, використовуючи метод чистої теперішньої вартості.

(Тис.грн)

Вар

С1


С2

С3

С4

Но

П

1

10,00

20,00

30,00

20,00

35,00

12БІЛЕТ №20


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Обгрунтувати дивідендну політику підприємства, види дивідендів і джерела їх виплати


Дати правильну відповідь

Власний капітал підприємства — це:

а) сума активів підприємства;

б) сума активів підприємства і статутного капіталу;

в) різниця між вартістю майна підприємства і борговими зо­бов'язаннями;

г) немає вірної відповіді.


^ Практична частина


Грошові витрати підприємства «Експрес» складають С.

Ставка відсотка по державних цінних паперах дорівнює П % , а витрати, що пов'язані з кожною їх реалізацією, складають - Ц

1) Використовуючи модель Баумоля визначити кошик поповнення коштів та загальну кількість операції від конвертації цінних паперів у готівку.

2) Розкрити політику підприємства по управлінню грошовими коштами та їх еквівалентами. (Тис.грн)

Варіант


С

П (%)

Ц

1

800,00

40,00

0,025БІЛЕТ №21


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Проаналізуйте коефіцієнти, які застосовуються при аналізі фінансового стану підприємств


Дати правильну відповідь

Власними джерелами формування капіталу підприємств виступають:

а) нерозподілений прибуток;

б) сума простих і привілейованих акцій;

в) кредиторська заборгованість, довгострокові зобов'язання;

г) немає вірної відповіді.


^ Практична частина


Визначити на основі Моделі Міллера – Орра діапазон коливань залишку грошових активів, а також максимальну середню суму цього залишку на основі наступних даних:

 • Страховий (мінімальний) залишок грошових активів, установлений по підприємству на плановий рік у сумі - С ум.грош.од.

 • Средньєквадратичне (стандартне) відхилення щоденного грошового обігу за даними аналізу за попередній рік складає - К ум.грош.од.

 • Витрати по обслуговуванню даної операції поповнення коштів складають -^ В ум.грош.од

 • Середньоденна ставка відсотка по короткострокових фінансових вкладеннях складає - П %

(Тис.ум.од)

Варіант


С

К

В

П (%)

1

5,00

2,08

0,080

0,08БІЛЕТ №22


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Обгрунтувати порядок нарахування і виплати дивідендів.


Дати правильну відповідь

Збільшення власного капіталу підприємство може досягти за рахунок:

а) зростання довгострокових зобов'язань;

б) зростання кредиторської заборгованості;

в) реінвестування прибутку;

г) емісії корпоративних цінних паперів.


^ Практична частина


Визначити річний темп інфляції і прогнозуємий річний індекс інфляції, якщо у відповідності з прогнозом економічного і соціального розвитку країни (або з відповідними прогнозами розрахунками) очікуваний середньомісячний темп інфляції визначено в розмірі 3%

БІЛЕТ №23


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Обгрунтувати методи оцінки фінансового стану підприємств.


Дати правильну відповідь

Залишковий капітал — це сума, яка залишається після по­гашення:

а) привілейованих акцій;

б) простих акцій;

в) нерозподіленого прибутку;

г) облігацій.


^ Практична частина


Визначити номінальну майбутню вартість вкладу і реальну теперішню вартість грошових коштів з урахуванням фактора інфляції за такими умовами:

 • Початкова сума вкладу складає – С грн.

 • Реальна річна відсоткова ставка, яка використовується для зростання вартості вкладу складає П %

 • Прогнозуємий темп інфляції складає П1 %

 • Загальний період розміщення вкладу складає Н років при нарахуванні відсотка один раз на рік

 • Період дисконтування складає Н1 років, а його інтервал 1 рік
Вар

С (грн.)

П

(%)

П1 (%)

Н (років)

Н1 (років)

1

1000

20

12

2

2БІЛЕТ №24


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Оцінити ймовірність банкрутства і його прогнозування.


Дати правильну відповідь

Які показники застосовуються для визначення показника «чистий капітал»?

а) довгострокові зобов'язання;

б) короткострокові зобов'язання;

в) статутний капітал;

г) сума оборотних активів;

д) нерозподілений прибуток.


^ Практична частина


Підприємство “Арія” шиє легкі жіночі плаття і продає їх за ціною - Ц кожне.

 • Змінні витрати на виготовлення плаття становлять - ЗВ.

 • Підприємство орендує приміщення і платить за це - О. щомісяця

Розрахувати:

 1. Скільки виробів треба виготовити підприємству для досягнення точки беззбитковості

 2. Як зміниться точка беззбитковості, якщо ціна виробу виросте до 85 грн.

 3. Як зміниться точка беззбитковості, якщо витрати на виготовлення виробу знизяться до 55 грн.

 4. Скільки виробів повинно виготовити підприємство, щоб отримати прибуток у 1000 грн.

 5. Який запас фінансової міцності має підприємство при отриманні 1000 грн. прибутку на місяць


(Грн.)

Варіант

Ц

ЗВ

О

1

75,0

60,0

1500БІЛЕТ №25


по перевірці поточних знань студентів


Теоретична частина


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Охарактеризуйте ризики в оцінці доцільності капіталовкладень.


Дати правильну відповідь

Які показники застосовуються для визначення показника «ціна підприємства»?

а) рентабельність інвестицій;

б) сума коштів з обслуговування власного і залученого капіталу;

в) ціна авансованого капіталу;

г) сума сплачених дивідендів.


Практична частина


Середня варість активів, які беруть участь у основній діяльності підприємства – А

Виторг від реалізації - В
^

Прибуток від реалізації - П


Розрахувати:

 1. Рентабельность активів

 2. Фактори, які впливають на цей рівень рентабельності Тис.грн

Варіант

А

В

П

1

30,00

35,00

2,00

Затверджено на засіданні кафедри

«Фінанси»

Протокол №__ від _______ 2005 р.

Викладач к.т.н., доц. Л.В. Кузьменко

Зав. кафедрою “Фінанси”

к.е.н., проф. М.А.Коваленко

Схожі:

Білет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина iconБілет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина
Приватна фірма “Дельта” випускає к годинників на місяць, реалізуючи їх за ціною – Ц1
Білет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина iconБілет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина
Приватна фірма “Дельта” випускає к годинників на місяць, реалізуючи їх за ціною – Ц1
Білет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина iconБілет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина
Підприємство продає кухонні набори І продає їх за ціною ц за 1 набір. Щомісяця підприємство може продати н наборів
Білет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина iconБілет №1 Теоретична частина
Приватна фірма “Дельта” випускає к годинників на місяць, реалізуючи їх за ціною – Ц1
Білет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина iconБілет №1 Теоретична частина
Приватна фірма “Дельта” випускає к годинників на місяць, реалізуючи їх за ціною – Ц1
Білет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина iconБілет №1 Теоретична частина
Підприємство продає кухонні набори І продає їх за ціною ц за 1 набір. Щомісяця підприємство може продати н наборів
Білет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина iconБілет №1 Теоретична частина
Підприємство продає кухонні набори І продає їх за ціною ц за 1 набір. Щомісяця підприємство може продати н наборів
Білет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина iconТестові питання по перевірці знань студентів І курсу з дисципліни "Українська культура"
Яка скульптура сподобалась? Чому? Назвіть прізвище
Білет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій «затверджую»
Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань вступників та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання...
Білет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина iconДокументи
1. /Частина 1/101.pdf
2. /Частина 1/107.pdf
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи