Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації icon

Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Скачати 411.2 Kb.
НазваХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Сторінка2/3
Дата04.09.2012
Розмір411.2 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
^

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Модуль І. Страхові послуги їх значення в системі грошових відносин


Змістовий модуль 1 Страхова послуга та особливості її реалізації


^ Завдання для практичних занять (1 год.)

Теоретична частина:

 1. Страховий ринок та проблеми його розвитку в економічній системі України

 2. Сутність страхової послуги та деяких її особливостей

 3. Зарубіжні концепції страхового продукту

 4. Значення маркетингу в основній діяльності страхових компаній

 5. Страхові посередники в системі реалізації страхових послуг

 6. Особливості реалізації страхових послуг


Практична частина: Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

1. Страхова послуга як специфічний товар та її особливості для окремих видів страхування

2. Служба маркетингу страхової компанії та її функції

3. Роль реклами в просуванні страхових послуг до страхувальників.

4. Зміст маркетингових досліджень та особливості маркетингової стратегії страхової компанії.

5. Роль і місце страхових брокерів в реалізації страхових послуг.

6. Споживна вартість страхової послуги та її ціна.


Змістовий модуль 2 Порядок укладання та ведення страхової угоди


Завдання для практичних занять (1 год.)

Теоретична частина:

1. Правові відносини між суб'єктами страхування.

2. Порядок укладення договору страхування та набуття ним чинності.

3. Права та обов'язки суб'єктів страхових відносин.

4. Порядок та умови здійснення страхових виплат та страхо­вих відшкодувань.

5. Вирішення суперечок та припинення дії договору.


Практична частина: Задачі. Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

1. Андеррайтинг і процедура укладання договору страхування

2. Фактори, що впливають на вирішення питання, пов'язаного з прийняттям об'єкта на страхування: порівняльний аналіз для різних видів страхування.

3. Врегулювання вимог страхувальника по відшкодуванню збитків

4. Особливості укладення та виконання договорів страхування майна юридичних осіб і громадян.


Змістовий модуль 3 Страхування життя та пенсії


Завдання для практичних занять (2 год.)

Теоретична частина:

 1. Суть страхування життя

 2. Змішане страхування життя

 3. Страхування дітей

 4. Весільне страхування

 5. Довічне страхування

 6. Страхування додаткової пенсії.

 1. Добровільне страхування додаткової пенсії

 2. Місце страхових компанії у реформи пенсійного забезпечення в Україні


Практична частина: Задачі. Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

1. Зміст і особливості страхової послуги з страхування життя

2. Особливості індивідуального та колективного пенсійного страхування

3. Змішане страхування життя.

4. Аналіз ринку страхування життя в Україні.


Змістовий модуль 4 Страхування від нещасних випадків


Завдання для практичних занять (1 год.)

Теоретична частина:

1. Загальні відомості про страховий захист життя, здоров'я та працездатності громадян від нещасних випадків.

2. Обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті.

3. Добровільне індивідуальне та колективне страхування від нещасних випадків.


Практична частина: Задачі. Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

1. Історія розвитку страхування від нещасних випадків в Україні та його перспективи.

2. Сучасний стан страхування від нещасних випадків в Україні.

3. Обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті.

4. Добровільне страхування від нещасних випадків і його різновиди.


Змістовий модуль 5 Медичне страхування


Завдання для практичних занять (1 год.)

Теоретична частина:

1. Загальна характеристика медичного страхування та аналіз основних його систем.

2. Форми медичного страхування.

3. Програми добровільного медичного страхування деяких українських

страхових компаній.

 1. Колективне медичне страхування.

 2. Умови медичного страхування осіб, що від'їжджають за кордон.


Практична частина: Задачі. Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

1. Необхідність, розвиток і сучасний стан медичного страхування в Україні.

2. Добровільне медичне страхування і особливості його здійснення

3. Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон

4. Сімейний лікар та його місце в системі медичного страхування.


Змістовий модуль 6 Страхування підприємницьких ризиків


Завдання для практичних занять (2 год.)

Теоретична частина:

1. Суть страхування підприємницьких ризиків.

2. Основні умови страхування ризику втрати майна суб'єктами підприємницької діяльності.

3. Оцінка вартості майна підприємства та встановлення страхової суми.

4. Фактори, що впливають на величину страхових тарифів та порядок сплати страхових премій.

5. Порядок укладання підприємствами договору страхуван­ня майна та припинення його дії.


Практична частина: Задачі. Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

1. Формування страхового інтересу суб'єктів підприємництва в умовах ринкової економіки.

2. Розвиток страхування майна підприємств від вогню та інших ризиків в Україні.

3. Страхування від перерв у підприємницькій діяльності

4. Страхування відповідальності товаровиробника, надання послуг, виконавця робіт, продавця товарів (1 вид на вибір студента)

5. Страхування відповідальності роботодавця

6. Обов'язкові види страхування ризиків підприємницької діяльності в Україні

7. Досвід зарубіжних країн у страхуванні підприємницьких ризиків.

8. Місце товариств взаємного страхування в забезпеченні потреб підприємств у страховому захисті.


Модуль ІІ. Організація надання страхових послуг


Змістовий модуль 7 Сільськогосподарське страхування


^ Завдання для практичних занять (2 год.)

Теоретична частина:

1. Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільсько­господарськими підприємствами, врожаю зернових культур та цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності.

2. Обов'язкове страхування деяких видів тварин.

3. Правила добровільного страхування майна сільськогос­подарських підприємств, орендарів, селянських (фер­мерських) господарств.

4. Добровільне страхування тварин, що належать сільгосп­виробникам та приватним особам.


Практична частина: Задачі. Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

1. Проблеми і перспективи сільськогосподарського страхування в Україні.

2. Порівняльна характеристика форм страхування урожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень.

3. Страхування сільськогосподарських тварин.

4. Страхування будівель та іншого майна сільгосппідприємств.

5. Обов'язкові види сільськогосподарського страхування в Україні.


Змістовий модуль 8 Страхування технічних ризиків


Завдання для практичних занять (2 год.)

Теоретична частина:

1. Суть, види та об'єкти страхування технічних ризиків.

2. Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків.

3. Страхування монтажних ризиків.

4. Страхування машин від поломки.

5. Страхування електронного обладнання.


Практична частина: Задачі. Рольова гра. Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

Стан і розвиток страхування технічних ризиків в Україні.

2. Проблеми та перспективи розвитку страхування технічних ризиків в Україні.

3. Вплив ринкових факторів на розвиток страхування технічних ризиків в Україні (на вибір студента один з видів страхування технічних ризиків - страхування будівельно-монтажних ризиків, машин і агрегатів від поломок, електронної техніки та комп'ютерних баз даних, після пускових гарантійних зобов'язань).

4. Необхідність та призначення страхування будівельно-монтажних ризиків.

5. Досвід роботи страхової компанії щодо організації проведення страхування електронної техніки та комп'ютерних баз даних (або щодо іншого виду страхування технічних ризиків - на вибір студента).

6. Обов'язкові види страхування технічних ризиків в Україні (1-2 види страхування на вибір студента)


Змістовий модуль 9 Страхування кредитних та фінансових ризиків


Завдання для практичних занять (1 год.)

Теоретична частина:

1. Сутність та види страхування кредитних ризиків.

2. Асортимент страхових послуг, які забезпечують страхо­вий захист майнових інтересів кредиторів.

3. Страховий захист фінансових ризиків.

4. Страхування депозитів та формування системи депозит­ного страхування в Україні.


Практична частина: Задачі. Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

 1. Необхідність і призначення страхування у фінансово-кредитній сфері

 2. Страхування кредитів: страхування ризику неповернення кредиту та відповідальності позичальника за неповернення кредиту

 3. Страхування кредитного портфеля банку

 4. Проблеми розвитку кредитного страхування в Україні.

 5. Сутність та економічний зміст окремих видів страхування фінансових ризиків

 6. Проблеми страхування фінансових ризиків в Україні

 7. Перспективи страхування кредитних і фінансових ризиків в Україні


Змістовий модуль 10 Автотранспортне страхування


Завдання для практичних занять (1 год.)

Теоретична частина:

1. Об'єкти та ризики страхування автотранспортних засобів.

2. Обмеження страхування авто каско.

3. Урегулювання питань щодо завданих збитків у страху­ванні авто каско.

4. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.


Практична частина: Задачі. Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

 1. Сучасний стан і перспективи розвитку страхування автотранспортних засобів в Україні

 2. Майнове страхування засобів автотранспорту (Авто-КАСКО)

 3. Необхідність та розвиток страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні

 4. Форми та види страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів

 5. Міжнародна система „Зелена карта”

 6. Страхування вантажів при автотранспортних перевезення

 7. Обов’язкові види страхування при вантажоперевезеннях в УкраїніЗмістовий модуль 11 Морське страхування


Завдання для практичних занять (2 год.)

Теоретична частина:

1. Деякі загальні положення морського страхування.

2. Страхування каско суден.

3. Страхування вантажоперевзень.

4. Страхування відповідальності судновласника.

Практична частина: Задачі. Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

  1. Стан і розвиток морського страхування в Україні.

  2. Стан і розвиток в Україні страхування вантажів, що перевозяться морськими суднами.

  3. Стан і розвиток страхування відповідальності судновласників і перевізників в Україні.

  4. Страхування відповідальності судновласників.

  5. Організаційні та інші перешкоди розвитку морського страхування в Україні.

  6. Проблеми страхового захисту життя і здоров'я пасажирів на внутрішньому морському транспорті в Україні.

  7. Обов'язкові види морського страхуванняЗмістовий модуль 12 Авіаційне страхування


Завдання для практичних занять (2 год.)

Теоретична частина:

1. Загальні відомості про авіаційне страхування.

2. Законодавча база та вимоги до проведення обов'язко­вого авіаційного страхування цивільної авіації.

3. Види обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації.

4. Добровільні види авіаційного страхування.

5. Космічне страхування.


Практична частина: Задачі. Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

 1. Стен і перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні.

 2. Основні умови майнового страхування авіасуден (авіа-каско).

 3. Страхування цивільної відповідальності власників засобів повітряного транспорту.

 4. Страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспортом.

 5. Умови обов'язкового страхування авіаційних ризиків в Україні.


Змістовий модуль 13 Страхування майна та відповідальності громадян


Завдання для практичних занять (2 год.)

Теоретична частина:

1. Комбіноване страхування рухомого та нерухомого майна фізичних осіб.

2. Обов'язкове страхування відповідальності власників собак.

3. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності гро­мадян України, що мають у власності зброю.


Практична частина: Задачі. Підготовити реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами:

1. Проблеми та перспективи розвитку страхування майна громадян в Україні.

2. Страхування квартир, будівель і споруд, що належать громадянам

3. Страхування відповідальності громадян перед третіми особами.

4. Іноземний досвід страхування майна громадян.

5. Обов'язкові види страхування відповідальності громадян в Україні (1 вид за вибором студента)


Задача 1.

Розрахувати суму щоквартального платежу страхувальни­ка до страхової компанії під час страхування пенсійного за­безпечення, якщо його остаточна накопичена сума при виході на пенсію за розрахунком буде дорівнювати 28000 грн. При цьому урахувати і суми нарахування процентів по вкладах, що становлять в середньому 18% річних від суми вкладу за кож­ний рік.

У час заключення договору страхування пенсійного забез­печення страхувальнику було повних 50 років, професійний рід занять страхувальника відповідає помірній категорії мож­ливих небезпек.

Примітка: Для рішення цієї задачі потрібно вирахувати граничний строк платежів страхувальника, виходячи з його віку у момент укладення договору страхування і віку виходу на пенсію згідно з законодавчими нормами. В нашому випад­ку, коли категорія небезпек професії страхувальника помірна, пенсійний вік страхувальника відповідно до норм наступає у 60 років.

Розраховуючи проценти по вкладах клієнта, потрібно ура­хувати, що накопичувальна сума за період, що пройшов, складається із суми щоквартальних платежів і суми з нарахо­ваних процентів по цьому вкладу за рік і так далі.

Рішення

Якщо нам відомо зміна FV— сума пенсійного забезпечення на час досягнення страхувальником пенсійного віку (60 років) — яка за умовою дорівнює 36 140 грн., то застосу­вавши дисконтування, знайдемо РV — суму щоквартального платежу по пенсійному страхуванню за залежністю:

PV = PV (1+i)n

після перетворювання стосовно ^ РУ:

PV = FVn / (1+i)n


де: РV — сума річного страхового платежу, грн.;

FV— очікувана сума пенсійного забезпечення у момент досягнення страхувальником пенсійного віку, грн.;

i — річна процентна ставка нарахувань на поточні вклади страхувальника за період дії договору страхування.

п — період страхування (різниця між повними роками страхувальника до моменту укладення договору страхування і віком досягнення страхувальником пенсійного віку — у на­шому випадку це 10 років (60-50) років.

Тоді річна плата клієнта (страхувальника) становить:


PV = 3140/ (1+0.189)10=600 грн

а щоквартальна:

600:4= 150грн.


Задача 2.

Утримання і лікування одного хворого обходиться ліку­вальному закладу в середньому у 2000 грн. За рік лікувальний заклад обслуговує 5000 хворих. Бюджетне асигнування стано­вить 40%. Вирахувати суму страхового резерву по медичному страхуванню та страховий платіж страхувальників, коли їх кількість становить: 10000; 20000; 50000; 100000 осіб і коли страхова сума дорівнює сумі вартості лікування одного хворо­го, при цьому брутто-платіж утримує в собі 20% навантажен­ня на нетто-ставку.

Примітка: Розв'язуючи цю задачу, приділіть увагу струк­турі брутто-ставки і джерелу формування страхових резервів страховика.

2: Визначимо потребу у грошових коштах лікувального закладу:

5 000 X 2000 = 10 000 000 грн.,

з котрих бюджетне асигнування складає:

10 000 00 X 0,4 = 4 000 000 грн.,

а 6 000 000 грн [10 000 000 - 4 000 000]

треба зібрати з страхувальників у вигляді страхових платежів для створення страхового резерву. Але такий резерв ство­рюється на базі нетто-ставки. Вона в прикладі дорівнює 80% від брутто-ставки, оскільки 20%, згідно з умовою, — це наван­таження на платіж клієнта [100% — 20%]. Тоді, коли страху­вальників 10 000, страховий платіж кожного буде становить 600 грн. [6 000 000 : 10 000], коли 20 000 - 300 грн. [6 000 000 : : 20 000], коли 50 000 - 120 грн. [6 000 000 : 50 000], а коли 1 000 000 - 6 грн. [6 000 000 : 1 000 000].

Тобто — чим більше буде залучено страхувальників — тим платіж кожного буде меншим, при таких обсягах витрат (ліку­вання у середньому 5 000 хворих).


Задача 3.

Придбаний туристом Асістанс у вітчизняного страховика коштує 8 доларів США і надає страхове покриття у сумі 5000 доларів США. Вирахувати мінімальну кількість клієнтів-ту-ристів для отримання страховиком- нерезедентом адекватних страхових резервів, коли витрати на одного туриста дорівню­ють сумі страхового покриття, а нещасні випадки у середньо­му трапляються з п'ятьма туристами на рік. При цьому комісійна винагорода страховика-резедента становить 12%, а нетто-ставка у страховика-нерезедента дорівнює 92%.

3: 1. Розрахуємо потрібну суму страхових резервів:

5 000 X 5 = 25 000 дол. США.

2. Розрахуємо значення навантаження в структурі брутто-платежу клієнта:


8* [(12+(100-929)/100]= 1.6 дол США


3. Значення нетто-ставки вираховується як різниця брут­то-ставки (платежу клієнта) і суми навантаження:

8- 1,6 = 7,4 дол. США.

4. Кількість клієнтів становить:

25 000 : 7,4 = 3 379 туристів.


Задача 4.

Розрахувати суму надходжень у страхову компанію під час страхування пасажирів потягу, що має 20 вагонів по 36 місць у кожному, від нещасних випадків на транспорті при страхово­му платежі кожного пасажира 0,5 гривні.

4: 1. Розрахуємо кількість страхувальників:

20 X 36 = 720.

2. Сума надходжень становить:

720 X 0,5 = 360 грн.


Задача 5.

Умова як і у задачі 4, тільки таких потягів на рік залізниця експлуатує 20000 одиниць. Дайте Ваші пропозиції, щодо ви­користання отриманої суми.

5: Страхувальників буде:

20 X 36 X 200 = 144 000 громадян.

Згідно з даними статистики, що з 100 000 громадян ми залізничному транспорті за рік гине 8 чоловік, а 20-ти громм дянам наносяться травми, що призводить до 20% інвалідної 1І І групи, 30% — II групи і 40% — III, а іншим та всім разом, потрібно компенсувати непрацездатність у розмірі 0,5% ті страхової суми (яка дорівнює 3 600 грн; згідно з нормативом ПКМ України №959) за кожен день, у середньому 60 днів. То му страхових резервів страховику, щоб бути платоспромож ним, потрібно:

> для виплат повних страхових сум:

З 600 ( 8 + 20 X 0,2) = 43200 грн.,

>для виплат страхових сум, як компенсацій по інвалідності,

З 600 (20 X 0,3 X 0,8 + 20 X 0,4 X 0,6) = 34 560 грн.,

> для виплат по лікарняних листках:

З 600 х 0,005 х 60 х 20 = 21600 грн.,

> Разом на виплати при розкритті ризиків, потрібно коштів у поточному році:

43'200 + 34 560 + 21 600 = 99 360 грн.

> Різниця між надходженнями та зарезервованими кош­тами як резерву майбутніх виплат, буде:

14 4000 - 99 360 = 44 640 грн.,

які можливо інвестувати у розвиток залізничного транс­порту.

^ Перша задача

Розрахувати прибуток підприємця за таких умов:

— створення власного страхового резерву коштів;

— звернення до послуг страхової компанії, в разі наміру зайнятись виїзною торгівлею, якщо капітал дорівнює 60 тис. грн., зокрема, основні фонди мають вартість 20 тис. грн., вартість страхового захисту основ­них фондів становить 8% від страхової суми, прибуток дорівнює 3,125 грн. при річному обороті власних коштів.

Перша задача:

— Прибуток без створення страхового резерву буде максимальний:

— Прибуток при створенні власного страхового резерву буде 50% від максимального: 62500 грн. [3,125 х (60000 —

- 20000 - 20000)];

- Прибуток при зверненні до послуг страхової ком­панії буде становити 96% від максимального: 120000 грн. [З, 125 х (60000 — 20000 + 1600], де вартість страхового захисту дорівнює 1600 грн. [20000 х 0,08];

Висновок: Прибуток буде майже максимальним, якщо звернутися до послуг страховика. При цьому підпри­ємець отримує й “страхове покриття” своєї діяльності, тобто “безтурботність” своєї діяльності.

^ Друга задача

Розрахувати страхову суму, страховий платіж та ви­плату страхового відшкодування при страхуванні врожаю озимої пшениці на площі 300 га якщо:

- страховий тариф по всіх ризиках — 10%;

— знижувальний коефіцієнт до базової тарифної став­ки — 25% у зв'язку з коригуванням страхових платежів, оскільки господарство просить виключити зі страхових ризиків повінь, вимокання та сель, оскільки відповідне поле практично не може бути затоплене;

- середньорічна врожайність озимої пшениці за ос­танні 5 років — 32 ц/га;

- ціна центнера пшениці на ринку — 28 грн.

- на день загибелі врожаю частка фактично сплаче­них страхових платежів — 70%

- франшиза безумовна — 5%.

Під час розгляду справи про відшкодування виявлено:

— фактична площа посівів озимої пшениці до страхо­вого випадку становила 320 га;

— превентивні заходи були проведені на площах 70 та 90 га. На першій площі озима пшениця повністю загину­ла і господарство по рекомендації висіяло цукрові буря­ки, які зібрано у кількості 25400 ц та продано по 5 грн. за центнер, а на другій площі підсіяно ярові культури і зібрало зелені корми в розмірі 8200 ц й продано по 1 грн. 50 коп. за центнер.

Друга задача: — Страхова сума: 268800 грн [300 х 32 х 28];

— Страховий платіж:

20160 грн [(300 х 32 х 28) х (ОД - 0,25)].

— Страхове відшкодування становитиме: 255360 грн [268800 - (300 х 32 х 28) х 0,05],

але, згідно з результатами рекомендацій по превенції збитків, та при розгляді справи щодо відшкодування, страхове відшкодування буде дорівнювати лише:

18105 грн [31545 -13440], тому що:

—13440 грн — ціна безумовної франшизи: [ (300 х 32 х 28) х 0,05];

- 31545 грн — сума фактичних збитків на застрахо­ваній площі з урахуванням фактичної сплати страхових платежів, оскільки:

— втрата врожаю озимої пшениці з гектара становила: 20,9 ц [(32 (3552: 320)];

- тобто в грошовому виразі: 585 грн [20,9 х 28] з гектара;

— аз усієї площі: 187200 грн [585 х 320]; '

— вартість урожаю культур, посіяних і підсіяних на площах загиблих і пошкоджених посівів пшениці стано­вить:

139330 грн [127000 (25400 х 5) цукр. буряків + + 12300(8200 х 1,5) зелених кормів];

— тоді сума втрат пшениці за мінусом вартості врожаю цукрових буряків та зелених кормів (превенція) буде:

47900 грн [187200-139300]; а звідси:

- сума чистих втрат пшениці з розрахунку на 1 га бу­де становити:

149 грн [47900:320],

а сума втрат на застрахованій площі озимої пшениці бу­де:

45000 грн [150 х 300].

Сума ж збитків на застрахованій площі, з урахуванням коефіцієнта фактичної сплати страхових платежів, буде становити:

31545грн [45000x0,701].

1   2   3

Схожі:

Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни: “Страхові послуги” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Страхування” для студентів Херсонського економічно-правового інституту денної...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Соціальне страхування” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Страхові послуги” напрям підготовки напрям...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи