Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” icon

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
НазваМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Сторінка3/6
Дата04.09.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^

Література: 12,33,41,45,73,69

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Модуль 1 Теоретичні та організаційні основи фінансів підприємства^ Змістовий модуль 1 Сутність фінансів та фінансового механізму підприємства


Завдання для практичних занять (1 год.)

Теоретична частина:

1. Форми взаємозв'язків сфери фінансів підприємства із сферою державних фінансів і домашніх господарств.

2. Система зовнішніх фінансових відносин підприємства.

3. Система внутрішніх фінансових відносин підприємства.

4. Роль фінансів підприємства у фінансовій системі країни.

5. Роль фінансів підприємства у забезпеченні його економічного та соціального розвитку.

6. Система складових елементів механізму державного регулювання фінансів підприємства.

7. Система складових елементів ринкового регулювання фінансів підприємства.

8. Система внутрішнього механізму регулювання фінансів підприємства.


Практична частина:

^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Фінанси - це:

1 . Економічні відносини, пов'язані з формуванням та використанням грошових фондів підприємства.

2. Грошові та матеріальні засоби, що знаходяться в розпорядженні підприємства.

3. Економічний інструмент, що забезпечує можливість здійснення розрахунків підприємства з партнерами.

4. Правильної відповіді нема.

^ 2. Основними функціями фінансів підприємств є:

1 . Оперативна, ресурсоутворювальна, розподільна, контрольна.

2. Ресурсоутворювальна, стимулююча, оперативна, контрольна.

3. Оперативна, розподільна, контрольна.

^ 3. Сутність оперативної функції фінансів підприємств полягає у:

1. Розподілі грошових коштів між окремими напрямами їх вико­ристання, підтриманні певних пропорцій у їх використанні.

2. Формуванні грошових доходів та фондів у процесі господарської діяльності, обслуговуванні грішми всіх стадій виробничої діяльності.

3. Фінансовому контролі за всіма аспектами господарської діяльності шляхом оцінки ефективності їх здійснення.

^ 4. Яка з функцій фінансів передбачає оптимізацію пропорцій у фінансуванні різних видів діяльності підприємства?

1. Ресурсоутворювальна.

2. Розподільна.

3. Контрольна.

^ 5. Що таке "фінансовий механізм підприємства"?

1. Система розподілу прибутку підприємства.

2. Система податкових розрахунків підприємства з бюджетом та

позабюджетними фондами.

3. Система з формування, розподілу та використання грошових - доходів підприємства.

4. Правильної відповіді нема.


Завдання для самостійної роботи студентів ( 1 год.)

Теоретична частина:

 1. Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації і зміст

 2. Функції фінансів підприємств і їх характеристика

 3. Фінансові ресурси підприємств їх склад і характеристика

 4. Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності

 5. Сутність фінансової діяльності та управління нею

 6. Зміст, завдання й організація фінансової роботи на підприємствах

Практична частина: тести.


Змістовий модуль 2 Організація грошових розрахунків підприємств


Завдання для практичних занять (1 год.)

Теоретична частина:

 1. Охарактеризуйте організаційно-економічний механізм безготів­кових розрахунків підприємства.

 2. Розкрийте сутність видів безготівкових розрахунків підприємства та принципи їх організації.

 3. Перерахуйте підстави для отримання готівки з розрахункового рахунку.

 4. За допомогою яких документів підприємства здійснюють безготівкові розрахунки

 5. Характеристика організації готівкового обігу

 6. Сутність готівкових розрахунків і сфера їх застосовування


Практична частина:

Завдання

1. На поточному року АТ “Запчастини” 17 серпня 2005р. нараховувалось 9430 грн.

Якою буде сума на кінець операційного дня на рахунку підприємства та на основі яких документів будуть здійснені розрахунки, якщо відомо, що АТ “Запчастини” прийняло 17 серпня 2005р. комплектуючих на суму 8 560 грн., відвантажило підприємствам “Заготзбут” на суму 9320 грн., “Кіївінжин” – на суму 4500 грн. Всі підприємства обслуговуються однією установою банку.

2. АТ станом на 20 липня мало на поточному рахунку 4 500 грн. в цей день до банку надійшла платіжна вимога від податкової інспекції про стягнення з підприємства податків на суму 2 250 грн. та платіжне доручення від постачальника про перерахування коштів за відвантажену йому продукцію на суму 1 800 грн.

Які дії банку з отриманими документами?

Що таке беззаперечне стягнення коштів та безакцептні платежі?

^ Підготувати реферати та зробити на їх основі доповіді за запропонованими темами 3,30,31


Завдання для самостійної роботи студентів ( 1 год.)

Теоретична частина:

 1. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень

 2. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог – доручень

 3. Розрахунки за допомогою чеків

 4. Розрахунки акредитивами

 5. Розрахунки із застосуванням векселів

 6. Розрахунки пластиковими картками

 7. Санкції за порушення розрахунково-платіжної та касової дисциплін

Практична частина: тести.

Задача 13. Спрогнозуйте рух та залишок грошових коштів у наступному кварталі та розробіть платіжний календар із розбивкою по місяцях, якщо відомо:

1) у середньому ^ Г % товарів реалізуються за готівку, а КР % - у кредит. Як правило, підприємство надає своїм покупцям кредит на 1 місяць;

2) В % платежів сплачуються покупцями вчасно, тобто протягом місяця, а решта В1 % - протягом наступного місяця. Обсяги реалізації товарів у плановому кварталі:

• квітень - ^ К тис. грн; • травень - Т тис. грн; • червень - Ч тис. грн.

3) обсяги реалізації у звітному періоді: • лютий - Л тис. грн; • березень - Б тис. грн.

4) вартість товарів становить ВТ % від обсягу реалізації і сплачується 80% за фактом поставки і 20% у кредит, що надається на місяць;

5) постійні витрати - ПВ тис. грн щомісяця. Змінні витрати та податки, що сплачуються протягом місяця, - 30% від обсягу реалізації за готівку;

6) залишок грошових коштів на 1 квітня - З тис. грн.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми)
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальностей: Фінанси, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи
Тема 1 Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів страховика
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи