Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” icon

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
НазваМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Сторінка3/10
Дата04.09.2012
Розмір1.1 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

ПЛАН ЛЕКЦІЙ


Модуль І. Теорія грошей і грошові ринки


Тема 1. Сутність та функції грошей

1.1. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей

1.2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал

1.3. Форми грошей та їх еволюція

1.4. Вартість грошей

1.5. Функції грошей

1.6. Якісні властивості грошей

1.7. Роль грошей у розвитку економіки

Література: 1; 8; 11–21; 28; 30; 34


Тема 2. Грошовий оборот і грошова масса.

2.1. Сутність та економічна основа грошового обороту

2.2. Модель грошового обороту. Грошові потоки та їх балансування

2.3. Структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів

2.4. Маса грошей в обороті. Грошові агрегати та грошова база

2.5. Швидкість обігу грошей

2.6. Закон грошового обігу

2.7. Механізм зміни маси грошей в обороті. Грошово-кредитний мультиплікатор

Література 2; 4; 6; 7; 14; 16–18; 29; 31; 32; 37


Тема 3. Грошовий ринок

3.1. Сутність та особливості функціонування грошового ринку

3.2. Інституційна модель грошового ринку

3.3. Структура грошового ринку

3.4. Попит на гроші

3.5. Пропозиція грошей

3.6. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент

3.7. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку

Література: 1–8; 14; 16–18; 28; 30–34; 36, 37


Тема 4. Грошові системи

4.1. Сутність, призначення та структура грошової системи

4.2. Види грошових систем та їх еволюція

4.3. Створення і розвиток грошової системи України

4.4. Державне регулювання грошового обороту і місце в ньому фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики

4.5. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти

4.6. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні

Література: 1; 8; 11–21; 28; 30; 34


Тема 5. Інфляція та грошові реформи

5.1. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції

5.2. Причини інфляції

5.3. Економічні та соціальні наслідки інфляції

5.4. Державне регулювання інфляції

5.5. Особливості інфляції в Україні

5.6. Сутність та види грошових реформ

5.7. Особливості проведення грошової реформи в Україні

Література: 1; 4; 19–21; 30; 34; 36


Тема 6. Валютний ринок та валютні системи

6.1. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти

6.2. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку

6.3. Валютний курс

6.4. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України

6.5. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання

6.6. Світова та міжнародна валютні системи

6.7. Міжнародні ринки грошей та капіталів

Література 16; 20; 21; 29–33; 35; 36


Модуль ІІ. Грошово-кредитні системи і валютні відносини


Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

7.1. Класична кількісна теорія грошей

7.2. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей

7.3. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей

7.4. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії

7.5. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей

7.6. Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі монетаристської теорії

Література: 1; 3; 5; 6; 12; 19–21; 28; 30–33; 35–37


Тема 8. Кредит у ринковій економіці.

8.1. Загальні передумови та економічні чинники, що обумовлюють необхідність кредиту

8.2. Сутність та структура кредиту

8.3. Теоретичні концепції кредиту

8.4. Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи кредитування

9.1. Форми, види та функції кредиту

9.2. Характеристика основних видів кредиту

9.3. Економічні межі кредиту.

9.4. Позичковий процент

9.5. Роль кредиту в розвитку економіки

9.6. Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період

Література 16; 20; 21; 29–33; 35; 36


Тема 9. Фінансові посередники грошового ринку

10.1. Сутність, призначення та види фінансового посередництва

10.2. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків

10.3. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні

10.4. Небанківські фінансово-кредитні установи

Література 1–3; 16; 19–21; 28; 30–33; 35–37


Тема 10. Центральні банки

11.1. Призначення, статус та основи організації центрального банку

11.2. Основні напрями діяльності центрального банку

11.3. Походження та розвиток центральних банків

11.4. Становлення центрального банку в Україні

Література 1–3; 16; 19–21; 28–30; 32–37


Тема 11. Комерційні банки

12.1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків

12.2. Походження та розвиток комерційних банків

12.3. Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків

12.4. Пасивні операції банків

12.5. Активні операції банків

12.6. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів

12.7. Банківські послуги

12.8. Стабільність банків і механізм її забезпечення

12.9. Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні

Література: 1; 8; 11–21; 28; 30; 34


Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

13.1. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні

13.2. Світовий банк

13.3. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції

13.4. Європейський банк реконструкції та розвитку

13.5. Банк міжнародних розрахунків

Література: 1; 3; 5; 6; 12; 19–21; 28; 30–33; 35–37
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної програми)
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальностей: Фінанси, Економічна кібернетика складена на базі типової програми...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Фінанси І кредит, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена на базі типової програми (для нормативних дисциплін на базі навчальної...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
Робоча програма дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальностей: Фінанси, Облік та аудит, Економічна кібернетика складена...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую”
...
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Фінанси» Семестрова робота з дисципліни «Фінанси страхових організацій» Виконав студент Економічного факультету Групи
Тема 1 Страхові резерви та їх місце у процесі формування фінансових ресурсів страховика
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Міністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра „Фінанси” „Затверджую” iconМіністерство освіти та науки України Херсонський економічно-правовий інститут методичні вказівки
Методичні вказівки з написання курсових робіт з дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів економічного факультету спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи