Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації icon

Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Скачати 455.36 Kb.
НазваХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Сторінка2/3
Дата04.09.2012
Розмір455.36 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
Тема 2. Іноземний досвід у сфері соціального страхування


^ Завдання для практичних занять (2 год.)

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

2.1. Огляд систем соціального страхування зарубіжних країн

2.2. Проблеми розвитку системи соціального страхування за кордоном та в Україні

Практична частина:

Підготувати реферат на запропоновані теми.


Тема 3. Державне регулювання соціального страхування


Завдання для практичних занять ( 2 год.)

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

3.1 .Загальні положення про нагляд та контроль у системі соціального страхування

3.1.1 .Організація державного нагляду

3.1.2. Організація управління фондами загальнообов'язкове державне соціальне страхування

3.1.3. Характеристика платників зборів на загальнообов’язкового державного соціального страхування

3.2. Соціальні послуги та їх матеріальне забезпечення

3.2.1. Розмір призначення матеріальної допомоги

3.2.2. Період обчислення призначення матеріальної допомоги

3.2.3. Види державної допомоги

3.3. Органи нагляду та контролю в системі державного пенсійного забезпечення

3.4. Органи нагляду та контролю в системі недержавного пенсійного забезпечення

3.5. Державне регулювання рівня та якості життя населення


Практична частина:

Підготувати реферат на запропоновані теми.


Тема 4. Страхування тимчасової втрати працездатності


Завдання для практичних занять (4 год.)

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

4.1. Загальна характеристика Фонду соціального страхування тимчасової втрати працездатності

4.2. Формування джерел надходження у Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

4.3. Напрямки використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

4.4. Управління Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


Практична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

15. Який розмір допомоги надасться особі з тимчасової непрацездатності, якщо страховий стаж особи становить від 5 до 8 років?

1) 60 % середньої заробітної плати;

2) 80 % середньої заробітної плати;

3) 75 % середньої заробітної плати;

4) 100% середньої заробітної плати.

16. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для призначення страхових виплат застрахованим особам (включаючи осіб, які працюють неповний робочий день, робота яких пов'язана із сезонним характером виробництва та добровільно застрахованих осіб) є:

1) фактично відпрацьовані місяці;

2) фактично відпрацьований час у місяці, в якому настала тимчасова непрацездатність;

3) останні шість календарних місяців;

4) фактично відпрацьовані дні, перед настанням страхового випадку.

17. Який документ є офіційним підтвердженням того, що особа була непрацездатною деякий час?

1) заява особи, яка тимчасово непрацездатна;

2) листок непрацездатності;

3) довідка з тимчасової непрацездатності з Фонду соціального страхування.

18. Випадки, при настанні яких не виникає право на допомогу з тимчасової непрацездатності:

1) примусове лікування від наркотичної та алкогольної залежності;

2) необхідність догляду за хворою дитиною;

3) протезування з розміщенням у стаціонар;

4) народження дитини.

19. Роботодавці на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності відраховують внески у розмірі:

1) 3,4% суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників;

2) 2,9% суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників;

3) 2,5% суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників;

4) 2,1% суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників.

20. Допомога при народжені дитини надається:

1) протягом 6 місяців;

2) протягом року;

3) одноразово;

4) протягом 3-х місяців.

21. Якщо роботодавець повністю не сплачує страхові внески до державних цільових фондів, то він:

1) повинен повернути недоїмку і штраф у розмірі прихованої суми;

2) повинен сплатити штраф у розмірі 50% належних до сплати сум страхових внесків;

3) сплачує лише недоїмку.

22. Якщо страховий стаж працівника становить 9 років, то допомога з тимчасової непрацездатності виплачується у розмірі:

1) 60% середньої заробітної плати;

2) 80% середньої заробітної плати;

3) 100% середньої заробітної плати.

23. Працівнику нарахована допомога з тимчасової непрацездатності. Чи будуть нараховуватись страхові внески на даний вид допомоги?

ці) так;

2) ні.

24. Для роботодавців, на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС розміри страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності складають:

1) 0,7% суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників;

2) 0,5% суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників;

3) 2,9% суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників.

25. Для добровільно застрахованих осіб за усіма видами соціального страхування до розрахунку середньоденної заробітної плати включається:

1) кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді;

2) кількість календарних днів за розрахунковий період без урахування святкових і неробочих днів, установлених законодавством.

3) немає правильної відповіді.

26. Якщо застрахована особа працює за сумісництвом, страхові виплати у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності - оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності здійснюються:

1) за основним місцем роботи;

2) за сумісництвом;

3) за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності.

Тема. Соціальне страхування на випадок безробіття

27. Страхуванню на випадок безробіття не підлягають:

1) особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

2) іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні;

3) особи, які працюють неповний робочий день.

28. Фонд соціального страхування на випадок безробіття створюється з метою:

1) управління страхуванням на випадок безробіття;

2) контролю за цільовим використанням коштів;

3) виплати забезпечення та надання соціальних послуг згідно з чинним законодавством;

4) усі відповіді правильні.

29. Управління Фондом соціального страхування на випадок безробіття здійснюється:

1) державою;

2) на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців;

3) представниками застрахованих осіб і роботодавців.

30. Нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування на випадок безробіття здійснює:

1) Виконавча дирекція Фонду;

2) Наглядова рада;

3) Кабінет Міністрів України.

31. Засідання Наглядової ради є правочинним, якщо на ньому присутні:

1) не менше ніж дві третини її складу та не менше половини від кожної сторони представників;

2) не менше ніж дві третини її складу;

3) немає правильної відповіді.

32. Серед джерел формування коштів державних цільових фондів найбільшу частку складають:

1) асигнування з Державного бюджету;

2) страхові внески страхувальників;

3) суми фінансових санкцій;

4) благодійні внески.

33. Порядок розміщення тимчасово вільних коштів Фонду соціального страхування на випадок безробіття визначається:

1) Виконавчою дирекцією Фонду;

2) Кабінетом Міністрів України;

3) Наглядовою радою.

34. Від сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування на випадок безробптя звільняються:

1) застраховані особи в частині отриманої допомоги з часткового безробіття;

2) наймані працівники;

3) застраховані особи на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

4) відповідь 1 і 3.

35. Допомога по безробіттю виплачується:

1) з 1-го дня після настання безробіття;

2) з 8-го дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості;

3) з 1-го дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості.

36. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати:

1) 360 календарних днів протягом 2-х років;

2) 360 календарних днів;

3) 720 календарних днів.

37. Для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати:

1) 360 календарних днів протягом 2-х років;

2) 360 календарних днів; . 3) 720 календарних днів.

38. Страховий стаж особи - 7 років. Розмір допомоги по безробіттю становитиме:

1) 60% середньої заробітної плати працівника;

2) 55% середньої заробітної плати працівника;

3) 50% середньої заробітної плати працівника.

39. Страховий стаж особи - З роки. Розмір допомоги по безробіттю становитиме:

1) 60% середньої заробітної плати працівника;

2) 55% середньої заробітної плати працівника;

3) 50% середньої заробітної плати працівника.

40. Допомога по безробіттю за перші 90 календарних днів безробіття виплачується у розмірі:

1) 100% до визначеного розміру;

2) 70% до визначеного розміру;

3) 80% до визначеного розміру.

41. Допомога по безробіттю протягом наступних 90 календарних днів безробіття виплачується у розмірі:

1) 100% до визначеного розміру;

2) 70% до визначеного розміру;

3) 80% до визначеного розміру.

42. Допомога по безробіттю не може бути:

1) вищою за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць;

2) нижчою за прожитковий мінімум;

3) відповідь 1 і 2.

48. Розміри страхових внесків для роботодавців до Фонду соціального страхування на випадок безробіття складають:

1) 3,4% суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників;

2) 2,1% суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників;

3) 2,9% суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників;

4) 0,5% суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників.

49. Розміри страхових внесків для найманих працівників до Фонду соціального страхування на випадок безробіття складають:

1) 0,5% суми заробітної плати;

2) 0,25% суми заробітної плати;

3) 3,4% суми заробітної плати.

50. Чи може бути визнано безробітним підприємця, який не має доходів від заняття підприємницькою діяльністю?

1) так, може;

2) ні, не може.


Підготувати реферат на запропоновані теми.


Тема 5. Медичне страхування


Завдання для практичних занять (4 год.)

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

5.1. Економічна необхідність медичного страхування

5.2. Форми медичного страхування та їхні організаційні основи

5.2.1. Обов'язкове медичне страхування

5.2.2. Добровільне медичне страхування

5.3. Оцінка сучасного стану медичного страхування

в Україні та шляхи його поліпшення

5.3.1. Загальний підхід до побудови системи медичного страхування

5.3.2. Принципові підходи до створення механізму функціонування медичного страхування

5.3.3. Концептуальний підхід до системи організації охорони здоров'я

5.4. Зарубіжний досвід медичного страхування

5.4.1. Організація обов'язкового медичного страхування

5.4.2. Особливості складання договору «асистанс»

5.5. Медичне страхування в країнах світу

5.5.1. Організація національних систем охорони здоров'я

5.5.2. Особливості медичного страхування, у Німеччині

5.5.3. Медичне страхування Франції

5.5.4. Особливості бюджетної системи охорони, здоров'я у Швеції

5.5.5. Особливості системи охорони здоров'я у Великій Британії

Практична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

1. У договорі добровільного медичного страхування обов'язково повинні міститись такі пункти:

1) страхові випадки;

2) винятки;

3) порядок надання медичної допомоги;

4) адреса банку, який обслуговує страхову компанію.

2. До видів загальнообов'язкового державного соціального страхування не належать:

1) страхування пенсії;

2) страхування життя і здоров'я народних депутатів;

3) страхування від нещасного випадку.

3. Договір добровільного медичного страхування вступає в дію з моменту:

1) відразу після укладення договору страхування;

2) з моменту сплати першого внеску;

3) за рішенням страхувальника;

4) з моменту настання страхового випадку.

4. На величину страхової суми при добровільному медичному страхуванні не впливає:

1) вік страхувальника;

2) спосіб сплати страхового внеску;

3) бажання страхувальника.

5. Перерахування платежів за договором добровільного медичного страхування здійснюється :

1) одноразово;

2) щорічно;

3) протягом місяця після укладення договору;

4) у строки згідно з договором страхування.

6. Страхові компанії укладають договори медичного страхування з:

1) страхувальниками (підприємствами, організаціями, громадянами);

2) медичними лікувально-профілактичними установами;

3) обслуговуючим банком.

7. Суть медичного страхування полягає в тому, що:

1) сплативши одноразово страховий внесок, значно менший, ніж вартість усіх медичних послуг, громадяни мають змогу протягом року безкоштовно користуватись комплексом медичних послуг кваліфікованих спеціалістів у клініках з платним обслуговуванням;

2) забезпечення страхувальнику гарантій повної або часткової компенсації страховиком тих додаткових витрат, які виникають у зв'язку зі зверненням застрахованої особи в медичну установу за допомогою;

3) здійснюється страхування ризику у галузі медичного обслуговування громадян регіону у його лікувальних закладах.

8. До складу блоку лікувальних закладів регіону входять:

1) муніципальні лікувальні заклади;

2) комерційні лікувальні центри;

3) індивідуальні лікувальні кабінети індивідуальної практики;

4) банк медичного страхування.

9. Основні поліси медичного страхування:

1) поліклініка;

2) стоматологія;

3) стаціонар;

4) швидка допомога;

5) пластична хірургія.

10. Перелік медичних послуг, що надають застрахованим громадянам страхові компанії обумовлюється:

1) вартістю пропонованих послуг;

2) умовами медичного страхування;

3) періодом страхування.

11. Страховка від нещасного випадку та медична страховка відрізняються:

1) механізмом страхових виплат;

2) контингентом страхувальників;

3) немає суттєвих відмінностей.

12. Хто встановлює перелік обов'язкових видів страхування?

1) страхова компанія;

2) Міністерство фінансів України;

3) Кабінет Міністрів України.


Підготувати реферат на запропоновані теми.


Модуль 2.


Тема 6. Страхування від нещасних випадків на виробництві

та від професійного захворювання


Завдання для практичних занять ( 4 год.)

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

6.1. Сутність страхування від нещасних випадків

6.1.1. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання

6.1.2. Обов'язкове державне страхування від нещасних випадків на виробництві

6.1.3. Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків

6.2. Джерела надходжень у Фонд соціального страхування від нещасних випадків

6.3. Соціальні виплати Фонду соціального страхування від нещасних випадків

Практична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

1. До складу правління Фонду соціального страхування від нещасного випадку входять:

1) представники держави;

2) представники роботодавців;

3) представники профспілок.

2. Обов'язки страхувальників під час перевірки органами Фонду страхування від нещасних випадків:

1) давати письмові пояснення з питань, що перевіряються;

2)давати усні пояснення щодо порушень;

3) виконувати вимоги перевіряючих щодо усунення виявлених порушень.

3. Скільки існує класів класифікації галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва?

1) 19 класів;

2) 20 класів;

3) 60 класів.

4. Завданнями страхування від нещасного випадку є:

1) проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

2) запобігання нещасним випадкам на виробництві;

3) відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей;

4) відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань.

5. Особи, добровільно застраховані у Фонді загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві, сплачують внески у розмірі:

1) 2,6% оподаткованого прибутку;

2) мінімальної заробітної плати;

3) що визначається самим застрахованим.

6. Порядок розслідування нещасних випадків залежить від наступних факторів:

1) чи призвів нещасний випадок до смерті;

2) чи був нещасний випадок груповим;

3) чи відбувся нещасний випадок з однією особою.

7. Підставою для надання допомоги у зв'язку з нещасним випадком на виробництві є:

1) листок непрацездатності;

2) акт про нещасний випадок;

3) акт про розслідування професійного захворювання;

4) усі вищеперераховані документи.

8. Перші п'ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві оплачуються за рахунок:

1)страхувальника, з вини якого трапився нещасний випадок; 2)Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві; 3)Державного бюджету України.

9. Принципи страхування від нещасного випадку:

1) надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами

своїх прав;

2) цільове використання коштів страхування від нещасних випадків на

виробництві;

3) невідповідність умов праці загальновстановленим вимогам.

10. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, серед них:

1) надання страхувальникам необхідних консультацій;

2) розроблення законодавчих актів про охорону праці;

3) навчання, підвищення рівня культури охорони праці робітників підприємств.

11. Страхові експерти з охорони праці мають право:

1) одержувати від роботодавців пояснення та інформацію про стан

охорони праці;

2) брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств;

3) стягувати штрафи за недотримання умов безпеки праці.

12. Потерпілому, тимчасово переведеному на легку нижчеоплачувану роботу, заробітна плата сплачується у розмірі:

1) прожиткового мінімуму;

2) середньомісячного заробітку на колишній роботі;

3) мінімальної заробітної плати.

13. Підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування є:

1) навмисні дії страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку;

2) несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на те причин;

3) подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей.

14. 3 якого моменту вступає в дію договір соціального страхування від нещасного випадку на виробництві:

1)з моменту сплати першого внеску;

2) з моменту настання страхового випадку;

3) з моменту набрання чинності закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві".

15. Що не впливає на величину страхового платежу при соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві?

1) бажання страхувальника;

2) вік страхувальника;

3) спосіб сплати страхового внеску.


Підготувати реферат на запропоновані теми.


1   2   3

Схожі:

Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни: “Страхові послуги” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Страхування” для студентів Херсонського економічно-правового інституту денної...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Страхові послуги” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Страхові послуги” напрям підготовки напрям...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи