Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації icon

Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Скачати 455.36 Kb.
НазваХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Сторінка3/3
Дата04.09.2012
Розмір455.36 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
Тема 7. Страхування на випадок безробіття


Завдання для практичних занять ( 4 год.)

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

7.1. Характеристика сучасного стану ринку праці в Україні

7.2. Сутність та види соціального страхування на випадок безробіття

7.2.1. Характеристика соціального страхування на

випадок безробіття

7.2.2. Характеристика загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

7.2.3. Види допомоги з безробіття

7.3. Світовий досвід страхування на випадок безробіття

7.3.1. Добровільне страхування від безробіття в Данії

7.3.2. Страхування від безробіття у Швеції

7.3.3. Страхування від безробіття в інших країнах світу

7.4. Страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

7.5. Перерахування страхових внесків до Фонду, облік та звітність платників страхових внесків

7.6. Управління страхуванням на випадок безробіття через Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

7.7. Тенденції розвитку системи обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття


Практична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

1. Страхуванню на випадок безробіття підлягають:

а) працюючі пенсіонери;

б) іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні;

в) особи, які працюють на основі трудового договору;

г) особи, які мають право на пенсію в Україні;

д) особи, які працюють на контрактній основі.

2. Видами забезпечення при загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття є:

а) інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням;

б) допомога на поховання у разі смерті безробітного;

в) підвищення кваліфікації та профпереорієнтації.


Підготувати реферат на запропоновані теми.


Тема 8. Пенсійне страхування


Завдання для практичних занять (4 год.)

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

8.1. Сутність пенсійного страхування

8.2. Порядок обчислення пенсій

8.3. Особливості пенсійного забезпечення наукових працівників

8.4. Оцінка рівня пенсійного забезпечення

8.5. Завдання Пенсійного фонду України

8.6. Джерела надходження у Пенсійний фонд України

8.7. Напрямки використання коштів Пенсійного фонду України

8.8. Реформування системи пенсійного забезпечення

8.8.1. Досвід реформування пенсійної системи Польщі

8.8.2. Пенсійна реформа в Україні

8.9. Недержавне пенсійне страхування

8.9.1. Сутність недержавного пенсійного страхування

8.9.2. Асоціація недержавних пенсійних фондів

8.9.3. Доходи і витрати недержавних пенсійних фондів

8.9.4. Договір про недержавне пенсійне страхування

8.9.5. Стан розвитку недержавного пенсійного забезпечення

8.9.5.1. Загальний рівень організації недержавних пенсійних фондів

8.9.5.2. Діяльність недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ

8.9.6. Закордонний досвід недержавного пенсійного страхування Практикум з пенсійного страхування


Практична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

1. Пенсійний фонд України є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим:

1) Міністерству праці та соціальної політики;

2) Кабінету Міністрів України;

3) Міністерству фінансів України.

2. Трудовий стаж - це:

1) період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню та сплачує внески на страхування;

2) тривалість трудової діяльності працівника;

3)тривалість праці у визначених умовах або у певних районах.

3. Пенсія недержавна - це:

1) пенсія, яка надається особі, чиї доходи є нижчими встановленого

мінімального прожиткового рівня;

2) пенсія, яка виплачується громадянину з державних фондів

соціального забезпечення;

3) пенсія, що призначається громадянам, які не мають права на пенсію

у зв'язку з трудовою діяльністю.

4. Діяльність недержавних фондів пенсійного страхування здійснюється згідно з:

1) законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

2) законом України "Про пенсійне забезпечення";

3) законом України "Про підприємництво".

5. На соціальну пенсію мають право:

1) особи, які стали інвалідами у зв'язку з виконанням державних обов'язків;

2) усі непрацездатні громадяни згідно з законом "Про пенсійне забезпечення";

3) працівники воєнізованих формувань, які не підлягають державному соціальному страхуванню.

6. Право на пенсію за віком мають:

1) чоловіки після досягнення ними 60 років, при стажі не менше 25

років;

2) жінки після досягнення ними 55 років і при стажі роботи не менше 20 років;

3)чоловіки після досягнення ними 65 років і при стажі не менше 30 років;

4) жінки після досягнення ними 60 років, при стажі роботи не менше 25 років.

7. До загального стажу роботи, який дає право на пенсію за віком, включаються такі періоди:

1) служба у Збройних Силах України;

2) навчання у вищих навчальних закладах;

3) догляд за малолітніми дітьми;

4) термін інвалідності.

8. У доходи Пенсійного фонду України включаються:

1) обов'язкові внески громадян;

2) обов'язкові внески підприємств;

3) кошти недержавних пенсійних фондів.

9. Групи адресного впливу, які здатні своїми діями зменшувати ризик небезпек:

1) архітектори, будівельники споруд і шляхів сполучень;

2) особи, відповідальні за інформування суспільства;

3) законодавці та укладачі стандартів.

10. Трудові пенсії - це:

1) пенсії за віком;

2) пенсії в разі втрати годувальника;

3) пенсії за вислугу років.

11. Види державних пенсій:

1) соціальні пенсії;

2) трудові пенсії;

3) змішані пенсії.

12. Пенсійний фонд України:

і) є самостійною фінансово-банківською системою;

2) не входить до складу державного бюджету України;

3) підпорядковується Кабінету Міністрів України.

13. Пенсії оподатковуються:

і) як прибуток громадян;

2) оподатковуються тільки трудові пенсії;

3) пенсії не підлягають оподаткуванню.

14. Особам, які не мають достатнього для призначення повної пенсії стажу, пенсія призначається у розмірі:

1) соціальної пенсії;

2) пропорційному наявному стажу;

3) не менше соціальної пенсії.

15. У заробіток для обчислення пенсій включаються:

1) усі види оплати праці, на які нараховуються страхові внески;

2) компенсації за невикористану відпустку;

3) вихідна допомога.

16. Соціальна пенсія призначається:

1)особам, які досягли віку: чоловіки - 60 років, жінки -55 років;

2) особам, які працювали до досягнення віку: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років;

3) особам, яким відмовлено в отриманні трудової пенсії.

17. У системі державного пенсійного страхування актуарне оцінювання показує:

1)чи зможе прийнята фінансова схема забезпечити баланс доходів та видатків ПФУ в майбутньому;

2) наскільки правильна і точна бухгалтерська звітність;

3) чи можна продовжувати використовувати дану фінансову схему і зберегти запланований рівень внесків.

18. Актуарний звіт включає:

1) довготермінове прогнозування доходів та видатків пенсійної системи;

2) конкретні вказівки на короткотермінові оцінки фінансової діяльності;

3) оцінку довготермінової платоспроможності пенсійної системи.

19. Основні критерії, якими слід користуватись при виборі варіанта реформування пенсійної системи:

1) як реформа вирішує проблеми розподілення;

2) здатність адміністративної структури управляти новою

багаторівневою системою пенсійного забезпечення;

3) надійність регулюючих та наглядових органів.

20. Якщо особа має право одночасно на різні державні пенсії, то вона отримає:

1) ту, яка більше;

2) ту, яка менше;

3) ту, яку вибере.

16

21. Якщо особа застрахована у державному фонді пенсійного страхування, то:

1) вона не має права укладати договір добровільного пенсійного страхування;

2) вона має право на добровільне пенсійне страхування;

3) якщо розмір майбутньої державної пенсії її не влаштовує, то вона повинна розірвати договір про державне пенсійне страхування і укласти договір про недержавне пенсійне страхування.

22. У випадку, коли застрахований у недержавному пенсійному фонді помер, то страхова сума буде:

1) виплачена його спадкоємцям;

2) залишиться у розпорядженні страхової компанії до закінчення дії договору;

3) виплачена особі, яка вказана у договорі страхування;

4) передана у резервний фонд.

23. Страхові випадки, які не передбачені при добровільному пенсійному страхуванні:

1) крадіжка;

2) нещасний випадок;

3) дожиття до певного віку;

4) смерть.


Підготувати реферат на запропоновані теми.


^ Тема 9. Недержавне соціальне страхування


Завдання для практичних занять (4 год.)

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання

1. Взаємозв’язок соціального й особистого страхування.

2. Основні принципи і положення особистого страхування.

3. Нормативно-правові засади недержавного соціального страхування в Україні.

4. Сутність і діяльність недержавних пенсійних фондів і страхових компаній.

5. Державний нагляд і контроль у сфері недержавного соціального страхування.


Практична частина:

Визначити розмір страхових внесків не загальнообов’язкове державне пенсійне страхування компанії “Х” за травень 2008 р. якщо сума витрат на оплату праці осіб льотних екіпажів складає 220 тис. грн., інших працівників – 300 тис.грн


Підготувати реферат на запропоновані теми.


Тема 10. Напрямки вдосконалення соціального страхування в Україні


Завдання для практичних занять ( 4 год.)

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

9.1. Особливості систем соціального страхування у розвинутих країнах

9.2. Особливості фінансування соціальної сфери

9.3. Нетрадиційні джерела фінансування соціальної сфери


Практична частина:

Задача 1. Обчислити величину одноразової компенсації працівникові, який внаслідок виробничої травми втратив 35% працездатності. Комісією з розслідування нещасного випадку було встановлено, що травма сталася з вини вини потерпілого. При цьому середньомісячна заробітня плата працівника дорівнює 500 грн.


Задача 2. Обчислити розмір внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності для найманого працівника за травень і червень місяці 2003 р. заробітна плата працівника за травень складає 290 грн., за червень – 550 грн.


Підготувати реферат на запропоновані теми.

Теми рефератів з дисципліни «Соціальне страхування»

1. Історичні витоки, сутність і необхідність соціального страхування.

2. Соціальне страхування у системі соціального захисту населення.

3. Основні види соціального страхування і соціального забезпечення, їх зміст.

4. Міжнародні норми і принципи соціального страхування.

5. Проблеми розвитку соціального страхування у країнах Центральної та Західної Європи, Америки та Азії.

6. Роль держави у вирішенні соціальних проблем.

7. Соціальна політика української держави в період реформ і завдання соціального страхування.

8. Правові та організаційні принципи побудови загальнообов’язкової державної системи соціального страхування в Україні.

9. Участь держави в організаційному та фінансовому управлінні системами соціального страхування: зарубіжний та вітчизняний досвід.

10. Сучасні форми організації соціального захисту за кордоном.

11. Законодавство України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його завдання.

12. Функції, завдання та організаційна структура фондів соціального страхування.

13. Рівень організації страхування в разі тимчасової втрати працездатності.

14. Проблеми розвитку страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

15. Сутність і необхідність соціального медичного страхування.

16. Основні моделі медичного страхування у світі.

17. Російська модель обов’язкового медичного страхування.

18. Зарубіжний досвід соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

19. Стан соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

20. Принципи і критерії диференціації розмірів страхових внесків при страхуванні від нещасних випадків на виробництві.

21. Види матеріального забезпечення та соціальні послуги при страхуванні від нещасних випадків на виробництві.

22. Стан організації та страхування на випадок безробіття в Україні.

23. Проблеми розвитку страхування на випадок безробіття в Україні.

24. Стан і напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні.

25. Пенсійне забезпечення по старості, інвалідності, в разі втрати годувальника і допомога сім’ї.

26. Добровільне особисте страхування як елемент соціального захисту громадян і доповнення до загальнообов’язкового державного соціального страхування.

27. Пенсійні плани та схеми недержавних пенсійних фондів.

28. Напрями розвитку взаємодії недержавного та соціального страхування в Україні.

29. Сучасне становище організації соціального страхування в Україні.

30. Проблеми та напрями реалізації механізму соціального страхування в Україні.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРА ТУРИ

Основна

          1. Податковий кодекс України-2011

1. Закон України “Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 14.01.98 № 16/98 ВР.

2. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 02.03.2000 № 1533-ІІІ.

3. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 11.01.01 № 2213-ІІІ.

4. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.01 № 2240-ІІІ.

5. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99 № 1105-ХІV.

6. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22.02.01 № 2272-ІІ.

7. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.03 № 1058-IV.

8. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.03 №1057-IV.

9. Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про страхування”» від 04.10.01 № 2745-ІІІ.

10. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування”: Проект (14.05.2002).

11. Бондарчук М. До питання поняття соціального страхування // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 7. — С. 75–76.

12. Залєтов О. М., Соболєв А. М., Бондар О. В. Страхування від нещасних випадків: Навч. посіб. — К.: Міжнар. агенція “ВееZone”, 2003. — 352 с.

13. Надточій Б. О. Соціальне страхування у контексті історії — www.pension.kiev.ua

14. Роик В. Д. Социальное страхование: направление реформы // Человек и труд. — 1993. — № 3.

15. Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине: Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — Х.: Одисей, 2002. — 384 с.

16. Скуратівський В. А., Палій О. М. Основи соціальної політики: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 200 с.

17. Социальное и личное страхование (опыт страхового рынка ФРГ). — М.: АНКИЛ, 1996.

18. Социальное страхование и социальная защита: Доклад Генерального директора Международной конференции труда. — Женева: МБТ, 1993.

19. Социальное страхование: Сб. систематизированного законодательства. — К.: Бліц-информ, 2004. — № 4.

20. Фильев В. Й. Социальное страхование в России и зарубежных странах. — М.: Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1997.

21. Юрій С. І., Шаварина М. П., Шаманська Н. В. Соціальне страхування: Підручник. — К.: Кондор, 2004.– 464 с.

22. http: // www.dfp.gov.ua — Сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

23. http: // www.rada.gov.ua — Сайт Верховної Ради України

24. http: // www.mlsp.gov.ua/ — Сайт Міністерства праці та соціальної політики України.

25. http: // www.padco.kiev.ua/ — Сайт компанії Падко.

26. http: // www.pension.kiev.ua/ — Сайт “Пенсійна реформа”.

27. http: // www.pfu.gov.ua/ — Сайт Пенсійного фонду України.


Додаткова

28. Ламперт X. Социальная рыночная экономика. Германский путь. — М.: Дело, 1993.

29. Лисицын Ю. П., Стародубов В. И., Савельева Е. Н. Медицинское страхование: Учеб. пособие. — М.: Медицина, 1995. — 144 с.

30. Основы страховой деятельности: Учебник / Отв. ред. проф. Т. А. Федорова. — М.: БЕК, 1999. — 776 с.

31. Страховое дело: Учебник / Под ред. проф. Рейтмана Л. И. — М.: РоСТо, 1992. — 526 с.

32. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. — К.: Вид!во КНЕУ, 2002.— 599 с.

33. Страхування: теорія та практика: Навч. метод. посіб. / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, Л. В. Временко та ін.; За заг. ред. проф. Н. М. Внукової. — Х.: Бурун книга, 2004. — 376 с.

34. Четыркин Е. М. Пенсионные фонды. Зарубежный опыт для отечественных предприятий, актуарные расчеты. — М.: АРГО, 1993.

35. Шелехов К. В., Бігдаш В. Д. Страхування. Страхові послуги: Навч.метод. посіб. — К.: ІЕУГП, 2000. — 268 с.

36. http: // www.forinsurer.com — Сайт “Для страхувальника”.

37. http: // www.uainsur.com — Сайт Ліги страхових організацій України.

1   2   3

Схожі:

Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни: “Страхові послуги” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Страхування” для студентів Херсонського економічно-правового інституту денної...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconХерсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації
Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни: “Страхові послуги” для студентів Херсонського економічно-правового інституту...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Страхові послуги” напрям підготовки напрям...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінанси методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи