Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації icon

Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
НазваМіністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Сторінка3/5
Дата04.09.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 7. Страхування на випадок безробіття


^ Завдання для самостійної роботи студентів ( 9 год.):

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

 1. Необхідність та сутність загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 2. Поняття об’єкту; страхового ризику, випадку; часткового безробіття; страхового стажу в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття.

 3. Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 4. Умови надання і тривалість виплати допомоги по частковому безробіттю. Розміри допомоги.

 5. Умови надання одноразової виплата для організації безробітним підприємницької діяльності. Розміри допомоги.

 6. Умови надання і тривалість виплати допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного. Розміри допомоги.

 7. Умови надання і тривалість матеріальної допомоги по безробіттю. Розміри допомоги.

 8. Умови надання і тривалість матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні; допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебуває на його утриманні. Розміри допомоги.

 9. Джерела коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 10. Використання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

 11. Визначення розміру страхових внесків. Порядок і строки їх сплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.

Практична частина:

Знайти правильні відповіді до тестів.

1. Страхуванню на випадок безробіття підлягають:

а) працюючі пенсіонери;

б) іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні;

в) особи, які працюють на основі трудового договору;

г) особи, які мають право на пенсію в Україні;

д) особи, які працюють на контрактній основі.

2. Видами забезпечення при загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні на випадок безробіття є:

а) інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням;

б) допомога на поховання у разі смерті безробітного;

в) підвищення кваліфікації та профпереорієнтації.


^ Тема 8. Пенсійне страхування


Завдання для самостійної роботи студентів ( 9 год.):

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

 1. Пенсійне страхування: необхідність та значення.

 2. Принципи державного пенсійного страхування.

 3. Структура системи пенсійного страхування в Україні.

 4. Суб’єкти системи пенсійного страхування.

 5. Види державних пенсій.

 6. Порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків за державним пенсійним страхування.

 7. Пенсії за віком. Умови призначення та розміри пенсії за віком.

 8. Пенсії за інвалідністю. Умови призначення та розміри пенсії за інвалідністю.

 9. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника. Умови призначення та розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

 10. Пенсійні виплати за розрахунок коштів Накопичувального фонду.

 11. Джерела формування коштів Пенсійного фонду.

 12. Порядок використання коштів Пенсійного фонду.

 13. Джерела формування коштів накопичувального фонду та їх використання.

 14. Добровільне страхування додаткової пенсії.

 15. Особливості пенсійного страхування працівників, зайнятих на підземних і відкритих гірничих роботах та в металургії. Умови призначення та розміри пенсії.

 16. Пенсії громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Умови призначення та розміри пенсії.

 17. Пенсії за віком інвалідам, учасникам війни, сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Умови призначення та розміри пенсії.

 18. Пенсії за віком багатодітним матерям і матерям інвалідів з дитинства. Умови призначення та розміри пенсії.

 19. Пенсії за віком при неповному стажі роботи. Умови призначення та розміри пенсії.

 20. Пенсії по інвалідності особам, які навчаються. Умови призначення та розміри пенсії.

 21. Пенсії по інвалідності при неповному стажі роботи. Умови призначення та розміри пенсії.

 22. Розміри пенсій особам, які стали інвалідами при виконанні громадянського обов'язку. Умови призначення та розміри пенсії.

 23. Строк виплати пенсії при зміні групи інвалідності або відновленні здоров'я. Умови поновлення виплати пенсії при перервах в інвалідності.

 24. Право на пенсію в разі втрати годувальника, усиновителів і усиновлених. Умови призначення та розміри пенсії.

 25. Право на пенсію в разі втрати годувальника вітчима і мачухи, пасинка і падчірки. Умови призначення та розміри пенсії.

 26. Збереження пенсії в разі втрати годувальника при новому одруженні.

 27. Порядок визначення стажу роботи годувальника, який дає право на пенсію.

 28. Пенсії в разі втрати годувальника при неповному стажі роботи. Умови призначення та розміри пенсії.

 29. Право на звернення за призначенням пенсії в разі втрати годувальника без обмеження. Умови призначення та розміри пенсії.

 30. Порядок змін розміру пенсії.

 31. Пільги по обчисленню стажу. Порядок підтвердження стажу роботи. Види трудової діяльності, що зараховується до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію.

 32. Строки призначення пенсій. Порядок і умови перерахування пенсій. Право вибору державної пенсії або надбавки до трудової пенсії.

Практична частина:

Знайти правильні відповіді до тестів.

1. Пенсійний фонд України є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим:

1) Міністерству праці та соціальної політики;

2) Кабінету Міністрів України;

3) Міністерству фінансів України.

2. Трудовий стаж - це:

1) період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню та сплачує внески на страхування;

2) тривалість трудової діяльності працівника;

3)тривалість праці у визначених умовах або у певних районах.

3. Пенсія недержавна - це:

1) пенсія, яка надається особі, чиї доходи є нижчими встановленого

мінімального прожиткового рівня;

2) пенсія, яка виплачується громадянину з державних фондів

соціального забезпечення;

3) пенсія, що призначається громадянам, які не мають права на пенсію

у зв'язку з трудовою діяльністю.

4. Діяльність недержавних фондів пенсійного страхування здійснюється згідно з:

1) законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

2) законом України "Про пенсійне забезпечення";

3) законом України "Про підприємництво".

5. На соціальну пенсію мають право:

1) особи, які стали інвалідами у зв'язку з виконанням державних обов'язків;

2) усі непрацездатні громадяни згідно з законом "Про пенсійне забезпечення";

3) працівники воєнізованих формувань, які не підлягають державному соціальному страхуванню.

6. Право на пенсію за віком мають:

1) чоловіки після досягнення ними 60 років, при стажі не менше 25

років;

2) жінки після досягнення ними 55 років і при стажі роботи не менше 20 років;

3)чоловіки після досягнення ними 65 років і при стажі не менше 30 років;

4) жінки після досягнення ними 60 років, при стажі роботи не менше 25 років.

7. До загального стажу роботи, який дає право на пенсію за віком, включаються такі періоди:

1) служба у Збройних Силах України;

2) навчання у вищих навчальних закладах;

3) догляд за малолітніми дітьми;

4) термін інвалідності.

8. У доходи Пенсійного фонду України включаються:

1) обов'язкові внески громадян;

2) обов'язкові внески підприємств;

3) кошти недержавних пенсійних фондів.

9. Групи адресного впливу, які здатні своїми діями зменшувати ризик небезпек:

1) архітектори, будівельники споруд і шляхів сполучень;

2) особи, відповідальні за інформування суспільства;

3) законодавці та укладачі стандартів.

10. Трудові пенсії - це:

1) пенсії за віком;

2) пенсії в разі втрати годувальника;

3) пенсії за вислугу років.

11. Види державних пенсій:

1) соціальні пенсії;

2) трудові пенсії;

3) змішані пенсії.

12. Пенсійний фонд України:

і) є самостійною фінансово-банківською системою;

2) не входить до складу державного бюджету України;

3) підпорядковується Кабінету Міністрів України.

13. Пенсії оподатковуються:

і) як прибуток громадян;

2) оподатковуються тільки трудові пенсії;

3) пенсії не підлягають оподаткуванню.

14. Особам, які не мають достатнього для призначення повної пенсії стажу, пенсія призначається у розмірі:

1) соціальної пенсії;

2) пропорційному наявному стажу;

3) не менше соціальної пенсії.

15. У заробіток для обчислення пенсій включаються:

1) усі види оплати праці, на які нараховуються страхові внески;

2) компенсації за невикористану відпустку;

3) вихідна допомога.

16. Соціальна пенсія призначається:

1)особам, які досягли віку: чоловіки - 60 років, жінки -55 років;

2) особам, які працювали до досягнення віку: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років;

3) особам, яким відмовлено в отриманні трудової пенсії.

17. У системі державного пенсійного страхування актуарне оцінювання показує:

1)чи зможе прийнята фінансова схема забезпечити баланс доходів та видатків ПФУ в майбутньому;

2) наскільки правильна і точна бухгалтерська звітність;

3) чи можна продовжувати використовувати дану фінансову схему і зберегти запланований рівень внесків.

18. Актуарний звіт включає:

1) довготермінове прогнозування доходів та видатків пенсійної системи;

2) конкретні вказівки на короткотермінові оцінки фінансової діяльності;

3) оцінку довготермінової платоспроможності пенсійної системи.

19. Основні критерії, якими слід користуватись при виборі варіанта реформування пенсійної системи:

1) як реформа вирішує проблеми розподілення;

2) здатність адміністративної структури управляти новою

багаторівневою системою пенсійного забезпечення;

3) надійність регулюючих та наглядових органів.

20. Якщо особа має право одночасно на різні державні пенсії, то вона отримає:

1) ту, яка більше;

2) ту, яка менше;

3) ту, яку вибере.

16

21. Якщо особа застрахована у державному фонді пенсійного страхування, то:

1) вона не має права укладати договір добровільного пенсійного страхування;

2) вона має право на добровільне пенсійне страхування;

3) якщо розмір майбутньої державної пенсії її не влаштовує, то вона повинна розірвати договір про державне пенсійне страхування і укласти договір про недержавне пенсійне страхування.

22. У випадку, коли застрахований у недержавному пенсійному фонді помер, то страхова сума буде:

1) виплачена його спадкоємцям;

2) залишиться у розпорядженні страхової компанії до закінчення дії договору;

3) виплачена особі, яка вказана у договорі страхування;

4) передана у резервний фонд.

23. Страхові випадки, які не передбачені при добровільному пенсійному страхуванні:

1) крадіжка;

2) нещасний випадок;

3) дожиття до певного віку;

4) смерть.


Тема 9. Недержавне соціальне страхування


Завдання для самостійної роботи студентів ( 9 год.):

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

1. Взаємозв’язок соціального й особистого страхування.

2. Основні принципи і положення особистого страхування.

3. Нормативно-правові засади недержавного соціального страхування в Україні.

4. Сутність і діяльність недержавних пенсійних фондів і страхових компаній.

5. Державний нагляд і контроль у сфері недержавного соціального страхування.

Практична частина:

Визначити розмір страхових внесків не загальнообов’язкове державне пенсійне страхування компанії “Х” за травень 2008 р. якщо сума витрат на оплату праці осіб льотних екіпажів складає 220 тис. грн., інших працівників – 300 тис.грн

Практична частина:

Написання реферату за запропонованими темами.


^ Тема 10. Напрямки вдосконалення соціального страхування в Україні


Завдання для самостійної роботи студентів ( 9 год.):

Теоретична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

1. Аналіз стану системи соціального страхування в Україні.

2. Підходи до реформування системи соціального страхування.

3. Напрями реформування пенсійного страхування в Україні.

4. Пріоритетні шляхи вдосконалювання соціального страхування.

Практична частина:

Написання реферату за запропонованими темами.


Практична частина:

Задача 1. Обчислити величину одноразової компенсації працівникові, який внаслідок виробничої травми втратив 35% працездатності. Комісією з розслідування нещасного випадку було встановлено, що травма сталася з вини потерпілого. При цьому середньомісячна заробітна плата працівника дорівнює 500 грн.


Задача 2. Обчислити розмір внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності для найманого працівника за травень і червень місяці 2003 р. заробітна плата працівника за травень складає 290 грн., за червень – 550 грн.


Теми рефератів:

1. Історичні витоки, сутність і необхідність соціального страхування.

2. Соціальне страхування у системі соціального захисту населення.

3. Основні види соціального страхування і соціального забезпечення, їх зміст.

4. Міжнародні норми і принципи соціального страхування.

5. Проблеми розвитку соціального страхування у країнах Центральної та Західної Європи, Америки та Азії.

6. Роль держави у вирішенні соціальних проблем.

7. Соціальна політика української держави в період реформ і завдання соціального страхування.

8. Правові та організаційні принципи побудови загальнообов’язкової державної системи соціального страхування в Україні.

9. Участь держави в організаційному та фінансовому управлінні системами соціального страхування: зарубіжний та вітчизняний досвід.

10. Сучасні форми організації соціального захисту за кордоном.

11. Законодавство України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його завдання.

12. Функції, завдання та організаційна структура фондів соціального страхування.

13. Рівень організації страхування в разі тимчасової втрати працездатності.

14. Проблеми розвитку страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

15. Сутність і необхідність соціального медичного страхування.

16. Основні моделі медичного страхування у світі.

17. Російська модель обов’язкового медичного страхування.

18. Зарубіжний досвід соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

19. Стан соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

20. Принципи і критерії диференціації розмірів страхових внесків при страхуванні від нещасних випадків на виробництві.

21. Види матеріального забезпечення та соціальні послуги при страхуванні від нещасних випадків на виробництві.

22. Стан організації та страхування на випадок безробіття в Україні.

23. Проблеми розвитку страхування на випадок безробіття в Україні.

24. Стан і напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні.

25. Пенсійне забезпечення по старості, інвалідності, в разі втрати годувальника і допомога сім’ї.

26. Добровільне особисте страхування як елемент соціального захисту громадян і доповнення до загальнообов’язкового державного соціального страхування.

27. Пенсійні плани та схеми недержавних пенсійних фондів.

28. Напрями розвитку взаємодії недержавного та соціального страхування в Україні.

29. Сучасне становище організації соціального страхування в Україні.

30. Проблеми та напрями реалізації механізму соціального страхування в Україні.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Зміст понять “соціальний захист” і “соціальне страхування”.

2. Сутність понять “соціальний ризик”, “соціальний страховий випадок”.

3. Основні принципи соціального страхування.

4. Стан системи соціального страхування в Україні.

5. Суб’єкти соціального страхування.

6. Розвиток соціального партнерства.

7. Об’єкти соціального страхування.

8. Міжнародні норми і принципи соціального страхування та їх еволюція.

9. Міжнародні вимоги до захисту соціально-трудових прав громадян.

10. Механізми самоврядування в системі соціального страхування.

11. Джерела, засоби і форми залучення і нагромадження коштів соціального страхування.

12. Принципи і напрями реформування системи соціального страхування за кордоном.

13. Шляхи реформування системи соціальної допомоги.

14. Нагляд і роль держави в системі соціального страхування.

15. Суб’єкти державного регулювання соціального страхування в Україні та їх функції.

16. Методи і заходи державного регулювання соціального страхування в Україні.

17. Законодавство України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

18. Економічне обґрунтування норм соціального страхування. Принципи розрахунків страхових внесків на соціальне страхування.

19. Фонд соціального страхування, його функції та обов’язки.

20. Вимоги вітчизняного законодавства щодо соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.

21. Страхові ризики та страхові випадки обов’язкового страхування від нещасного випадку на виробництві.

22. Особливості визначення обставин страхових випадків при страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

23. Страхові виплати працівнику при страхуванні від нещасного випадку.

24. Страхові виплати утриманцям працівника в разі страхування від нещасного випадку.

25. Недержавне страхування від нещасного випадку.

26. Принципи формування та нормативи страхових тарифів соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.

27. Принципи визначення ступеня втрати працездатності.

28. Управління соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві.

29. Становище і перспективи розвитку соціального страхування від нещасного випадку на виробництві.

30. Державна соціальна система охорони здоров’я, її особливості, джерела фінансування.

31. Медичне страхування: форми та особливості організації і проведення.

32. Суб’єкти загальнообов’язкового медичного страхування.

33. Права і обов’язки суб’єктів загальнообов’язкового медичного страхування і їх взаємодія.

34. Принципи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

35. Визначення розмірів страхових платежів у соціальному медичному страхуванні.

36. Програми у сфері державного соціального медичного страхування.

37. Контроль у системі медичного страхування.

38. Джерела формування коштів при соціальному медичному страхуванні, порядок їх надходження та використання.

39. Еволюція систем пенсійного забезпечення.

40. Основні тенденції розвитку пенсійного забезпечення за кордоном.

41. Пенсійний Фонд України: повноваження, завдання, функції.

42. Принципи визначення розміру “трудових” пенсій.

43. Пенсії за віком.

44. Реформування у сфері пенсійного забезпечення.

45. Умови виплати пенсій в солідарній системі.

46. Умови виплати пенсій в накопичувальній системі.

47. Види пенсій та особливості їх призначення.

48. Пенсії по інвалідності.

49. Пенсія за вислугу років.

50. Пенсії в разі втрати годувальника.

51. Соціальні пенсії.

52. Соціальне пенсійне страхування робітників і службовців.

53. Види доходів і трудової діяльності, що зараховуються до пенсійного стажу та обсягу пенсійного забезпечення.

54. Нагляд у сфері державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

55. Умови подання і тривалість страхової виплати допомоги по вагітності та пологах.

56. Забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

57. Права й обов’язки суб’єктів страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

58. Страхові випадки, умови подання допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю і тривалість її виплати.

59. Підстави для відмови в наданні допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

60. Право на допомогу на поховання та її розмір.

61. Організаційно-правові умови здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

62. Розвиток ринку праці та зайнятість населення, удосконалення трудових відносин.

63. Страхові випадки при страхуванні на випадок безробіття.

64. Особи, які підлягають і які не підлягають страхуванню на випадок безробіття.

65. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та його функції з управління страхуванням на випадок безробіття.

66. Джерела коштів фонду страхування на випадок безробіття та їх використання.

67. Розмір і порядок сплати страхових внесків при страхуванні на випадок безробіття.

68. Програми забезпечення зайнятості як превентивний інструмент соціального страхування.

69. Розмір і види страхової допомоги по безробіттю.

70. Умови і тривалість виплати допомоги по безробіттю.

71. Припинення, відкладення виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття або/та скорочення їх тривалості.

72. Порівняльний аналіз соціального та особистого недержавного страхування.

73. Вимоги чинного законодавства щодо недержавного соціального страхування в Україні.

74. Напрями вивчення й формування попиту на недержавне соціальне страхування.

75. Недержавне медичне страхування за кордоном.

76. Недержавне медичне страхування в Україні.

77. Основні принципи і положення здійснення недержавного особистого страхування.

78. Недержавне страхування від нещасних випадків.

79. Недержавне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

80. Недержавне страхування як засіб зменшення ризику безробіття.

81. Недержавне пенсійне забезпечення та шляхи його здійснення.

82. Сутність діяльності недержавних пенсійних фондів.

83. Професійні та корпоративні пенсійні системи.

84. Добровільне пенсійне страхування на умовах його здійснення страховими компаніями.

85. Державний нагляд і контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

86. Державний нагляд і контроль у сфері недержавного особистого страхування.

87. Принципи реформування системи соціального страхування в Україні.

88. Шляхи реформування системи пенсійного забезпечення.

89. Шляхи реформування системи соціальної допомоги (розвиток адресної допомоги).

90. Роль держави при реформуванні системи соціального страхування

1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра фінансів методичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з курсу “Фінанси підприємств”
Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Облік І аудит” 030502 “Економічна кібернетика” 030601 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхові послуги” усіх форм навчання напрям підготовки 030601...
Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Страхові послуги” напрям підготовки напрям...
Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни “Страхування” усіх форм навчання галузь знань 0305 “Економіка...
Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки молоді та спортуУкраїни херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форм навчання з дисципліни “Соціальне страхування” напрям підготовки...
Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Факультет Кафедра «Допустити до захисту»

Міністерство освіти І науки молоді та спорту України херсонський економічно-правовий інститут кафедра Фінансів методичні рекомендації iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи