Екзаменаційні питання з дисципліни «Нотаріат України» icon

Екзаменаційні питання з дисципліни «Нотаріат України»
Скачати 116.81 Kb.
НазваЕкзаменаційні питання з дисципліни «Нотаріат України»
Дата04.09.2012
Розмір116.81 Kb.
ТипДокументи

Екзаменаційні питання з дисципліни «Нотаріат України»


 1. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.

 2. Відкладення вчинення нотаріальних дій та строки відкладення.

 3. Відмова у вченні нотаріальних дій, порядок їх оскарження. Витребування відомостей і документів необхідних для вчинення нотаріальних дій.

 4. Встановлення дієздатності учасників угоди, що посвідчується.

 5. Вчинення виконавчих написів і їх процесуальний порядок.

 6. Вчинення нотаріальних дій. Додержання таємниці вчинюваних нотаріальних дій.

 7. Вчинення протестів векселів.

 8. Державні нотаріальні архіви.

 9. Джерела нотаріального процесуального права.

 10. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.

 11. Загальні правила посвідчення угод.

 12. Засвідчення справжності підпису на документах.

 13. Кількість екземплярів договорів.

 14. Компетенція нотаріальних органів і посадових осіб щодо вчинення нотаріальних дій.

 15. Міжнародні договори та нотаріат України.

 16. Нотаріальне оформлення документів, призначених для дії за кордоном.

 17. Нотаріальне посвідчення безспірних юридичних фактів.

 18. Нотаріальні акти і діловодство.

 19. Нотаріальні дії вчинювані консульськими установами.

 20. Нотаріальні процесуальні відносини.

 21. Обмеження в праві вчинення нотаріальних дій.

 22. Оплата вчинюваних нотаріальних дій.

 23. Організація діяльності нотаріальних органів і посадових осіб, на яких покладено обов'язок вчиняти нотаріальні дії.

 24. Організація та діяльність української нотаріальної палати.

 25. Оскарження нотаріальних дій або відмова у їх вчиненні.

 26. Охоронні нотаріальні дії в нотаріальному процесі.

 27. Перевірка правоздатності та дієздатності юридичних осіб.

 28. Печатка та відповідальність приватного нотаріуса.

 29. Поняття і завдання нотаріату України.

 30. Поняття та види угод. Форма угод. Загальні правила посвідчення угод.

 31. Порядок видачі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.

 32. Порядок вчинення нотаріальних дій та місце їх вчинення.

 33. Порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та видача посвідчення.

 34. Посвідчення договору застави.

 35. Посвідчення доручення.

 36. Посвідчення заповітів.

 37. Права та обов'язки нотаріуса.

 38. Правове становище іноземних громадян і організацій у нотаріальному процесі України.

 39. Правоздатність юридичних осіб та дієздатність громадян. Перевірка правоздатності та дієздатності.

 40. Предмет і система нотаріального процесуального права.

 41. Припинення приватної нотаріальної діяльності.

 42. Процесуальний порядок вчинення дії прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів.

 43. Процесуальний порядок вчинення протестів векселів.

 44. Процесуальний порядок передачі заяв від одних осіб до інших.

 45. Процесуальний порядок прийняття документів на зберігання.

 46. Система і принципи нотаріального права.

 47. Службове страхування приватних нотаріусів.

 48. Умови та процесуальний порядок видачі свідоцтва про придбання майна на аукціоні.
^

Тестове завдання


Нотаріус приносить присягу в:

 1. управлінні юстиції;

 2. Міністерстві юстиції України;

 3. нотаріальній конторі чи архіві.

Нотаріат засвідчує:

 1. права фізичних та юридичних осіб;

 2. факти, що мають юридичне значення;

 3. права та факти, що мають юридичне значення.

В яких випадках нотаріальна діяльність може бути припинена нотаріусом?

 1. у випадку втрати громадянства чи виїзд за межі України на постійне проживання;

 2. у випадку винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку, що вступить в силу;

 3. припинення права власності чи оренди приміщення - робочого місця нотаріуса.

В яких випадках припиняється приватна нотаріальна діяльність?

 1. при невиконанні своїх обов'язків без поважних причин на строк близько 1-го місяця;

 2. при невиконанні своїх обов'язків без поважних причин на строк близько 2-х місяців;

 3. при невиконанні своїх обов'язків без поважних причин на строк близько 3-х місяців.

Підґрунтям дня виникнення нотаріальних процесуальних дій являються:

 1. норми галузевого законодавства;

 2. норми закону "Про нотаріат";

 3. наявність певних юридичних фактів та норм закріплених у законі "Про нотаріат".

До компетенції посадової особи органів місцевого самоврядування згідно чинного законодавства входить:

 1. видача свідоцтв про право на спадщину;

 2. посвідчення заповітів;

 3. засвідчення договорів залогу майна.

Посвідчення заповітів здійснюється:

 1. тільки консульським установам;

 2. приватним нотаріусами, або посадовими особами, яким чинне законодавство надає право посвідчувати заповіти;

 3. приватним нотаріусом.

Свідоцтво видається:

 1. Вищою кваліфікаційною комісією;

 2. Міністерством юстиції України;

 3. управліннями юстиції областей.

Приватний нотаріус в такому разі повинен застрахувати нотаріальну діяльність в строк:

 1. до 1-го місяця;

 2. до 2-х місяців

 3. до 3-х місяців.

Нотаріат - це:

 1. система правових норм;

 2. система посадових осіб;

 3. система органів та посадових осіб.

Приватний нотаріус при отриманні реєстраційного посвідчення повинен починати нотаріальну діяльність на протязі:

 1. 1-го місяця;

 2. 2-х місяців;

 3. 3-х місяців.

Оскарження відмови у вчиненні нотаріальної дії може здійснюватися:

 1. тільки у суді;

 2. тільки у порядку підлеглості у вищестоящих організаціях;

 3. у суді і у порядку підлеглості.

Предметом регулювання нотаріально-процесуального права є:

 1. цивільно-правові відносини;

 2. адміністративно-правові відносини;

 3. правовідносини у сфері організації нотаріату і здійснення нотаріальних дій.

Робоче місце приватного нотаріуса може знаходитись:

 1. тільки в межах нотаріального округу;.

 2. на території 2-х чи більше округів;

 3. за межами нотаріального округу.

Нотаріус за сумісництвом має право:

 1. перебувати в штаті інших приватних організацій;

 2. займатись підприємницькою діяльністю;

 3. займатись науковою та викладацькою діяльністю.

Для одержання свідоцтва про право зайняття посади нотаріуса потрібно:

 1. скласти кваліфікаційні іспити;

 2. мати довід роботи не менше 3-х років;

 3. скласти іспити та пройти обов'язкове 6-місячне стажування.

Нотаріусом в Україні може бути:

 1. лише громадянин України;

 2. іноземний громадянин;

 3. особа з подвійним громадянством.

Нотаріус повинен мати:

 1. вишу освіту;

 2. вищу юридичну освіту;

 3. вищу освіту та досвід роботи юристом.

Предметом нотаріальної діяльності є:

 1. безперечні права на факти;

 2. спірні права на факти;

 3. спірні та безперечні права на факти.

Комісія для розгляду питань щодо анулювання свідоцтв утворюється при:

 1. Вищій кваліфікаційній комісії;

 2. Міністерстві юстиції У країни;

 3. кваліфікаційних комісіях регіональних управлінь юстиції.

Оскарження відмови у вчиненні нотаріальної дії може здійснюватися:

 1. тільки у суді;

 2. тільки у порядку підлеглості у вищестоящих організаціях;

 3. у суді і у порядку підлеглості.

Скарги на дії нотаріуса чи посадової особи, які не належать до сутності нотаріальних функцій, розглядаються:

 1. в адміністративному порядку відповідними відділами юстиції;

 2. Вищою атестаційною комісією Міністерства юстиції;

 3. у судовому порядку.

В компетенцію посадових осіб вказаних у статті 40 Закону України "Про нотаріат" входить посвідчення:

 1. заповітів і доручень;

 2. договорів купівлі-продажу;

 3. посвідчення договорів страхування.

Розмір страхової суми в договорі службового страхування приватного нотаріуса складає:

 1. 300-кратний розмір мінімальної зарплати;

 2. 200-кратпий розмір мінімальної зарплати;

 3. 100-кратний розмір мінімальної зарплати.

При посвідченні копій документів нотаріус встановлює особу громадян за наступними документами:

 1. паспорт громадянина України;

 2. посвідчення водія;

 3. студентський квиток, посвідчення пенсіонера, паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Компетенція приватного нотаріуса по відношенню до державних нотаріальних контор згідно з законодавством України:

 1. повністю співпадає;

 2. частково співпадає;

 3. набагато вужча.

Приміщення, що являється робочим місцем приватного нотаріуса повинне складатись з:

 1. не менше 5-ти кімнат;

 2. не менше 3-х кімнат;

 3. не менше 2-х кімнат.

Робоче, місце приватного нотаріуса повинне бути обов'язково обладнане:

 1. засобами зв'язку;

 2. мати сейф, охорону сигналізацію і засоби зв'язку, комп'ютер;

 3. комп'ютерною технікою.

Посвідчення угод про відчуження нерухомого майна здійснюється:

 1. за місцем проживання власника майна;

 2. за місцезнаходженням майна;

 3. за місцем проживання покупця майна.

Змістом шлюбного контракту можуть бути:

 1. особисті відносини подружжя;

 2. питання, пов'язані з правом власності на рухоме чи нерухоме майно;

 3. відносини між подружжям і органом реєстрації шлюбу.

Скарги на дії нотаріуса чи посадової особи, які не належать до сутності нотаріальних функцій, розглядаються:

 1. в адміністративному порядку відповідними від ділами юстиції;

 2. Вищою атестаційною комісією Міністерства юстиції;

 3. у судовому порядку.

Для укладення угоди щодо майна, яке належить неповнолітньому і виходить за межі побутового, потрібно:

 1. тільки згода батьків, опікунів чи піклувальників;

 2. тільки згода органів опіки та піклування;

 3. тільки згода батьків.

Роз'яснення учасникам нотаріального провадження їх прав та обов'язків:

 1. носить тільки рекомендаційний характер;

 2. не носить обов'язкового характеру;

 3. є обов'язком нотаріуса.

За заподіяну шкоду внаслідок незаконних дій чи недбалості приватний нотаріус відшкодовує:

 1. повний розмір заподіяного;

 2. 50% заподіяної шкоди;

 3. 33% заподіяної шкоди.

Приватний нотаріус при отриманні реєстраційного посвідчення повинен починати нотаріальну діяльність на протязі:

 1. 1 -го місяця;

 2. 2-х місяців;

 3. 3-х місяців.

Підставою для відмови вчинення нотаріальних дій взагалі є:

 1. вчинення дії, що суперечить закону;

 2. звернення за вчиненням нотаріальної дії, яка знаходиться поза компетенцією даного нотаріуса;

 3. звернення за вчиненням нотаріальної дії особи, яка знаходиться в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Підставою для тимчасової відмови у вчиненні нотаріальних дій є:

 1. звернення за вчиненням нотаріальної дії, яка знаходиться поза компетенцією даного нотаріуса.

 2. звернення за вчиненням нотаріальної дії, яка взагалі не входить до компетенції нотаріальних органів.

 3. якщо вчинення даної нотаріальної дії принижує честь і гідність громадян.

Відкладення нотаріальних дій можливе:

 1. на 1 місяць

 2. на 3 місяці

 3. на 6 місяців.

Нотаріальні дії вчинюються в строк:

 1. від 1 до 30 днів

 2. на протязі 1 -2 місяців

 3. на протязі 2-3 місяців

Нотаріус приносить присягу в:

 1. управлінні юстиції;

 2. Міністерстві юстиції України;

 3. нотаріальній конторі чи архіві.

Підґрунтям дня виникнення нотаріальних процесуальних дій являються:

 1. норми галузевого законодавства;

 2. норми закону "Про нотаріат";

 3. наявність певних юридичних фактів та норм закріплених у законі "Про нотаріат".

Посвідчення угоди про довічне утримання здійснюється за умови що:

 1. відчужувачем у договорі є фізична особа незалежно від її віку і стану здоров'я;

 2. відчужувачем є фізична особа похилого віку;

 3. відчужувачем є непрацездатна, хвора людина.

До компетенції приватного нотаріуса згідно з діючим законодавством, входить:

 1. видача свідоцтв про право на спадщину;

 2. посвідчення заповітів;

 3. засвідчення договорів залогу майна.

Робоче, місце приватного нотаріуса повинне бути обов'язково обладнане:

 1. засобами зв'язку;

 2. мати сейф, охорону сигналізацію і засоби зв'язку, комп'ютер;

 3. комп'ютерною технікою.

Нотаріус може мешкати:

 1. будь-де, в тому числі і за межами України;

 2. на території України;

 3. лише на території нотаріального округу.

Строк обов'язкового стажування нотаріуса:

 1. 1 рік;

 2. 6 місяців;

 3. від 18 місяців до трьох років.

Для укладення угоди щодо майна, яке належить неповнолітньому і виходить за межі побутового, потрібно:

 1. тільки згода батьків, опікунів чи піклувальників;

 2. тільки згода органів опіки та піклування;

 3. згода усіх вищеназваних.

Посвідчення угод про відчуження нерухомого майна здійснюється:

 1. за місцем проживання власника майна;

 2. за місцезнаходженням майна;

 3. за місцем проживання покупця майна.

Скарги на дії нотаріуса чи посадової особи, які не належать до сутності нотаріальних функцій, розглядаються:

 1. в адміністративному порядку відповідними від ділами юстиції;

 2. Вищою атестаційною комісією Міністерства юстиції;

 3. у судовому порядку.
^

Практичне завдання:


 1. Зробити аналіз різниці в оподаткуванні діяльності державної нотаріальної контори та приватної нотаріальної діяльності, використовуючи нормативно-правову базу.

 2. Навести приклад з детальним аналізом та посиланням на законодавство України про нотаріат ситуації із зверненням одного подружжя для отримання свідоцтва про право власності в спільному майні подружжя. Або звернення родича з заявою про прийняття спадщини. Умова - при цьому нотаріусом відмовлено у вчиненні нотаріальної дії.

 3. Навести приклад з детальним аналізом та посиланням на законодавство України про нотаріат підготовчих дій для відвідування нотаріальної контори (мета, необхідні документи та інше).

 4. Навести приклад з детальним аналізом та посиланням на законодавство України про нотаріат, які документи посвідчують особу у нотаріуса при укладанні договору довічного утримання.

 5. Навести приклад з детальним аналізом та посиланням на законодавство України про нотаріат, які документи посвідчують особу у нотаріуса при посвідченні копій документів.

 6. Навести приклад з детальним аналізом та посиланням на законодавство України про нотаріат проведення конкретної нотаріальної дії посадовою особою органу місцевого самоврядування.

 7. Навести приклад з детальним аналізом та посиланням на законодавство України про нотаріат проведення конкретної нотаріальної дії капітаном морського судна.

 8. Навести приклад з детальним аналізом та посиланням на законодавство України про нотаріат, проведення конкретної нотаріальної дії державним нотаріальним архівом.

 9. Навести приклад з детальним аналізом та посиланням на законодавство України про нотаріат ситуації із зверненням родича з заявою про прийняття спадщини. Умова - при цьому нотаріусом відмовлено у вчиненні нотаріальної дії.

 10. Навести приклад з детальним аналізом та посиланням на законодавство України про нотаріат підготовчих дій для відвідування нотаріальної контори (мета, необхідні документи та інше).

 11. Навести приклад з детальним аналізом та посилками на законодавство України про нотаріат проведення дій зі встановлення фактів, що мають юридичне значення.

 12. Навести приклад з детальним аналізом та посилками на законодавство України про нотаріат вчинення протесту векселя нотаріусом.

 13. Навести приклад з детальним аналізом та посилками на законодавство України про нотаріат проведення конкретної нотаріальної дії консульською установою України.

 14. Навести приклад з детальним аналізом та посилками на законодавство України про нотаріат, проведення конкретної нотаріальної дії державним нотаріальним архівом.

 15. Посвідчення факту, що громадянин є живим або знаходження громадянина в певному місці.

 16. Скласти проект довіреності на право продажу нерухомого майна.

 17. Скласти проект довіреності.

 18. Скласти проект заповіту.

 19. Скласти проект шлюбного контракту.

 20. Скласти скаргу на відмову нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії з обов'язковим посиланням на саму дію, причини відмови, і в чому саме неправомірною вона є. Обов'язкове дотримання усіх вимог цивільно- процесуального законодавства.

 21. Схематично скласти систему органів нотаріату України. З обов'язковим відображенням структури кожного з них.

Схожі:

Екзаменаційні питання з дисципліни «Нотаріат України» iconЕкзаменаційні питання дисципліни
Економичний ефект и економічна ефективність. Стадії розрахунку економічного ефекту
Екзаменаційні питання з дисципліни «Нотаріат України» iconЕкзаменаційні питання з дисципліни „Кримінологія”
Методологія кримінологічної науки. Методи, методика процедури наукового дослідження
Екзаменаційні питання з дисципліни «Нотаріат України» iconЕкзаменаційні (залікові) питання (1-й семестр)
З навчальної дисципліни “електричні машини” для студентів напрямків 050702 – «електромеханіка» І
Екзаменаційні питання з дисципліни «Нотаріат України» iconЕкзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік» Напрям підготовки 030509 «Облік і аудит»
Облік операцій на поточному рахунку в банку: порядок відкриття рахунків; форми безготівкових розрахунків у господарському обороті...
Екзаменаційні питання з дисципліни «Нотаріат України» iconЕкзаменаційні питання з дисципліни “Основи міського кадастру”
Процедура виділення оціночних районів при грошовій оцінці зе­мель населених пунктів
Екзаменаційні питання з дисципліни «Нотаріат України» iconЕкзаменаційні питання з дисципліни «Математична обробка геодезичних вимірів»
Як визначається ймовірність попадання випадкової точки в прямокутник зі сторонами, паралельними осям координат?
Екзаменаційні питання з дисципліни «Нотаріат України» iconЕкзаменаційні питання до держіспиту з дисципліни «кримінальне право»
Поняття Особливої частини кримінального права України та її значення, єдність норм Загальної та норм Особливої частин кримінального...
Екзаменаційні питання з дисципліни «Нотаріат України» iconЕкзаменаційні питання з курсу історія держави І права України
Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського І речі Посполитої
Екзаменаційні питання з дисципліни «Нотаріат України» iconЕкзаменаційні питання з навчальної дисципліни “Банківське кредитування фізичних осіб”
Характеристика основних моделей системи організації іпотечного кредитування, діючих за кордоном
Екзаменаційні питання з дисципліни «Нотаріат України» iconЕкзаменаційні питання Поняття трудового договору
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи