Головною метою курсу \"Екологічне право \" є icon

Головною метою курсу "Екологічне право " є
Скачати 192.79 Kb.
НазваГоловною метою курсу "Екологічне право " є
Дата04.09.2012
Розмір192.79 Kb.
ТипДокументи

ВСТУП


Екологічне право націлене на створення найбільш сприятливих умов для життя, праці та відпочинку громадян. Це життєдійна і життєзберігаюча галузь права, її значення для життя і діяльності людини і всього суспільства важко переоцінити. Найвищою метою соціальної політики нашої держави є турбота про життя і здоров’я людини – ця галузь права спроможна втілити в життя.

Навчальна дисципліна складається з двох розділів: “Загальна частина”, “Особлива частина”. Вона передбачає вивчення предмета, метода, системи та джерел екологічного права, права власності на екологічний об’єкт, управління в галузі екології, загальні положення, права природокористування, правову охорону природних об’єктів, правову охорону землекористування, водокористування, користування надрами, лісами, тваринним світом, атмосферним повітрям, його охорона, природо заповідного права, правову охорону в інших сферах.

^ Головною метою курсу “Екологічне право ” є:

- навчити майбутніх фахівців орієнтуватися в різних обставинах екологічних відносин, які виникають між державними та недержавними організаціями;

- формування знань в галузі екологічного права;

- знайомства з організацією діяльності України та іноземних держав у галузі екологічного права.

^ Основні завдання курсу:

- з’ясувати сумісність державної системи сучасного і майбутнього тісно пов’язаного з екологічною безпекою;

- оволодіння методами регулювання екологічних відносин, що охороняються нормами права.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- проблеми науки екологічного права;

- діюче екологічне законодавство;

- особливості правового регулювання окремих видів користування екологічними об’єктами;

- правові форми охорони захисту та гарантій при здійсненні власниками та користувачами природних об’єктів, їх екологічних прав та обов’язків.

Уміти:

- застосовувати екологічно-правові принципи;

- узагальнювати практику використання екологічного законодавства з його різновидами та здійснювати відповідальні висновки за результатами узагальнення;

- правильно застосовувати роз’яснення вищих судових та інших органів у процесі застосування норм права.


Модуль 1.


Тема 3. Право природокористування.

Завдання для практичних занять (2 год.):

Практична частина:

Підготувати відповіді на наступні питання:

1. Сформулюйте механізм правового регулювання і забезпечення правовідносин природокористування.

2. В чому полягає суть змісту права природокористування?

3. Назвіть принципи та види права природокористувача.

4. Дайте класифікацію об'єктів права природокористування.

5. Які права й обов'язки природокористувачів?

6 У чому полягають особливості орендних правовідносин природокористування.

7. Які є підстави для виникнення і припинення права природокористування?


^ Практична частини:

Розв'язування ситуаційних завдань:

Задача № 1.

Згідно з рішенням міської Ради народних депутатів частина міських лісових угідь разом з водоймою, що на них знаходиться, природним національним парком, регіональним ландшафтним парком, історико- культурним заповідником віднесені до категорії рекреаційної території з обмеженим режимом їх господарського та комунально-складського використання.

Начальник міжрайонного лісового господарства Волошин П. оскаржив це рішення до господарського суду, вважаючи, що зміну цільового використання лісових угідь здійснено з порушенням чинного законодавства.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи підлягає скарга задоволенню? Вирішити справу.


Тема 4. Правові засади управління в галузі екології

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Питання для обговорення:

1. Що таке об'єкт управління в галузі екології?

2. Назвіть функції управління в галузі екології.

3. Яка система органів управління в галузі екології?

Розв 'язування задач:

Задача 1:

Дирекція національного природного парку уклала угоду з фермером Долюком І. Про використання під сінокоси 4,7 га заповідної зони та 12 га зони регульованої рекреації для випасання худоби за умови, що останній забезпечуватиме продуктами харчування ресторани готелю та кемпінгу, розташовані в межах господарської зони, дасть можливість розмістити на належній йому на праві власності частині лісових угідь тимчасовий наметовий табір поблизу ставка сільськогосподарського кооперативу "Обрій" для оздоровлення відпочиваючих. Внаслідок поширених дощів використати сінокоси і пасовища стало складним і фермер Долюк І. припинив в односторонньому порядку виконання умов цієї угоди.
Дирекція національного природного парку направила фермеру претензію, в якій зазначала, що в разі подальшого невиконання умов угоди, вона буде змушена скласти позов до арбітражного суду про примусове виконання взятих фермером зобов'язань.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Дати характеристику правового режиму зон національних природних парків. Чи підлягає претензія задоволенню? Вирішити справу.


Тема 5. Законодавче та нормативно - правове регулювання та економічний механізм у галузі охорони довкілля ( 2 год.).

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

 1. Назвіть функції управління в галузі екології

 2. Яка система органів управління в галузі екології?

 3. Вкажіть галузі, які законодавча регульовані в сфері охорони довкілля.

 4. Що таке об'єкт управління в галузі екології?

5. Назвіть основні нормативні акти в галузі охорони довкілля.

6. Які нормативні документи розроблені Технічним комітетом зі стандартизації «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання ресурсів України» та науковими закладами Мінекобезпеки?

^ Розв'язування ситуаційних завдань:

Задача 1.

ТОВ " Мрія " на відведеній йому території в селі К. вздовж річки Дніпро встановило бетонний паркан. Передбачені проходи до річки підприємство перегородило з метою усунення засмічення їх території, чим позбавило можливості проходу та користуванням Дніпром мешканців села.

Чи допущенні порушення екологічних прав громадян ?

Модуль 2

Тема 6. Екологічна відповідальність за порушення природоохоронного законодавства як засіб реалізації екологічного права. ( 2 год.).


Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Питання для обговорення:

1. Що таке екологічна відповідальність?

2. Поняття екологічного правопорушення.

3. Цивільно-правова відповідальність.

4. У чому полягає адміністративна відповідальність?

5. Розкажіть про адміністративне розслідування за фактом конкретного порушення статей природоохоронного законодавства.

Практична частина:

Розв’язування задач:

Задача 1.:

Дирекція національного природного парку уклала угоду з фермером Долюком І. Про використання під сінокоси 4,7 га заповідної зони та 12 га зони регульованої рекреації для випасання худоби за умови, що останній забезпечуватиме продуктами харчування ресторани готелю та кемпінгу, розташовані в межах господарської зони, дасть можливість розмістити на належній йому на праві власності частині лісових угідь тимчасовий наметовий табір поблизу ставка сільськогосподарського кооперативу "Обрій" для оздоровлення відпочиваючих. Внаслідок поширених дощів використати сінокоси і пасовища стало складним і фермер Долюк І. припинив в односторонньому порядку виконання умов цієї угоди. Дирекція національного природного парку направила фермеру претензію, в якій зазначала, що в разі подальшого невиконання умов угоди, вона буде змушена скласти позов до арбітражного суду про примусове виконання взятих фермером зобов'язань.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Дати характеристику правового режиму зон національних природних парків. Чи підлягає претензія задоволенню?

Вирішити справу.


Тема 7. Ядерна та радіаційна безпека . ( 2 год.).

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Питання для обговорення:

1. Дайте характеристику ядерної та радіаційної безпеки.

2. Охарактеризуйте стан атомної енергетики в Україні.

3. Вкажіть, які ви знаєте джерела іонізуючого випромінювання в народному господарстві?

4. Які Ви знаєте нормативно-правові акти. що регулюють безпеку використання ядерної енергії?

Практична частина:

Розв'язування задач:

Задача 1.

В результаті виходу з ладу високонапірних насосів на території Київської напірної станції ВО "Київводоканал" відбувся скид 1200 куб. м. міських каналізаційних стічних вод в р. Либідь, а потім і в р. Дніпро. Неочищені стічні води, окрім запаху, містили хлориди, сульфати, нітрати, цинк, нафтопродукти, фекалії та бруд. Це спричинило також забруднення території навколо напірної станції, відкритих водойм, в яких почала гинути риба та інші прісноводні тварини. У ході розслідування з'ясувалось, що аварія трапилась внаслідок переповнення Правобережною розвантажувального колектору та виливу стічних вод через камеру N 12 на поверхню. До того ж, не було здійснено запобіжних заходів по захисту цоколя будівлі насосної станції від проникнення вод в середину насосної станції. За висновком комплексної еколого-санітарно-медичної експертизи навколишньому природному середовищу (водним, рибним, земельним ресурсам) було нанесено шкоду в розмірі 48550200 гри. Природоохоронний прокурор звернувся до господарського суду з позовом до Державного комунального об'єднання водопровідно-каналізаційного господарства "Київводоканал". У судовому засіданні представник відповідача пояснив, що аварія сталися без вини працівників підприємства внаслідок недостатнього фінансування підприємства, застарілості обладнання.

Визначити правовідносини, що склались.

Задача 2.

До Міністерства охорони навколишнього природного середовища України надійшов лист від громадянина А. Бадодіна, інженера-суднобудівника за фахом. У листі громадянин ставить питання про те, чи є, крім державної екологічної експертизи по повені в Закарпатті громадська екологічна експертиза? Крім цього, громадянин пропонує створити дві експертні групи: одну урядову з урядових чиновників, а другу - з представників громадських екологічних організацій та надати їм місяць для підготовки своїх висновків і пропозицій з таких питань: Чому відбуваються катастрофи, тобто повені, в Закарпатті? Які конкретні заходи потрібно пронести з метою відвернення повеней в 2002 р. і якою буде грошова оцінка цих заходів? Визначити перелік заходів з метою відвернений повеней та інших катастроф на найближчі 10 - 15 років та розрахувати грошову оцінку цих заходів.

Визначити коло правовідносин, що склались.


Тема 8. Екологічна безпека і правові та соціальні проблеми чорнобильської катастрофи . ( 2 год.)

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Питання для обговорення:

1. Стан атомної енергетики.

2. Джерела іонізуючого випромінювання в народному господарстві.

3. Радіоактивні відходи і поводження з ними.

4. Стан уранодобувної та переробної промисловості.

5. Стан нормативної бази з ядерної та радіаційної безпеки.

Практична частина:

Розв’язування задач:

Задача 1.

Геологорозвідувальне підприємство "Укрнадрапроект" проводило вишукувальні роботи по розвідці корисних копалин у гірських районах Прикарпаття (Івано-Франківська область). Роботи проводились із використанням вибухівки. При черговому підриві відбувся зсув гірських пластів. При цьому каменепадом завалило декілька полонин, на яких проводили випас свійської худоби жителі с. Хутір Микуличі; тектонічні зрушення призвели до зникнення джерела із водою, яка мала лікувально-оздоровчі властивості; завали унеможливили проїзд автомобільного та гужового транспорту по одній із доріг до села, до частини якого тепер доводилось діставатись, лише роблячи великий об'їзд.
При зустрічі директора "Укрнадрапроект" із головою сільської ради с. Хутір Микуличі перший зазначив, що характер виконуваних його підприємством робіт обумовлює настання подібних випадків, а тому до цього потрібно ставитись із розумінням. Підприємство згодне компенсувати шкоду, завдану громадянам та юридичним особам. Проте шкоду, заподіяну об'єктам природи, підприємство відшкодовувати відмовляється. Наслідки зсуву повинні бути усунуті відповідними державними органами за рахунок державного бюджету. Голова сільради, невдоволений результатами переговорів, звернувся у юридичний відділ районної державної адміністрації.
Визначити коло суспільних правовідносин.

Задача 2.

Директор заводу М. дав вказівку спустити в річку неочищену воду. Було спущено 600 м³ води, Яка містила шкідливі та отруйні хімічні речовини, що спричинили масову загибель риби.

Кваліфікувати дії директора М. Чи підлягає він кримінальній відповідальності ?


Тема 9. Еколого – правовий режим раціонального використання охорони земель . ( 2 год.)

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Питання для обговорення:

1. Сформулюйте, шр означає поняття земельного (аграрного) прам і земельного законодавства.

2. Якими законами регулюється правова охорона земель?

3. Які Ви знаєте види порушень земельного законодавства.

^ Практична частина:

Розв'язування задач:

Задача 1:

ТОВ " Мрія " на відведеній йому території в селі К. вздовж річки Дніпро встановило бетонний паркан. Передбачені проходи до річки підприємство перегородило з метою усунення засмічення їх території, чим позбавило можливості проходу та користуванням Дніпром мешканців села.

Чи допущенні порушення екологічних прав громадян ?

Задача 2.

До Міністерства охорони навколишнього природного середовища України надійшов лист від громадянина А. Бадодіна, інженера-суднобудівника за фахом. У листі громадянин ставить питання про те, чи є, крім державної екологічної експертизи по повені в Закарпатті громадська екологічна експертиза? Крім цього, громадянин пропонує створити дві експертні групи: одну урядову з урядових чиновників, а другу - з представників громадських екологічних організацій та надати їм місяць для підготовки своїх висновків і пропозицій з таких питань: Чому відбуваються катастрофи, тобто повені, в Закарпатті? Які конкретні заходи потрібно пронести з метою відвернення повеней в 2002 р. і якою буде грошова оцінка цих заходів? Визначити перелік заходів з метою відвернений повеней та інших катастроф на найближчі 10 - 15 років та розрахувати грошову оцінку цих заходів. Визначити коло правовідносин, що склались.


Тема 10. Правовий режим використання, відтворення і охорони надр . (2год.).

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Питання для обговорення:

1. Сформулюйте поняття водного права і водного законодавства.

2. Дайте, визначення водного і земельною фондів України.

3. .Які Ви знаєте права і обов'язки водокористувачів?

4. Назвіть види правопорушень згідно норм чинного законодавства.

Практична частина:

Розв'язування задач:

Задача 1:

У вільний від основної роботи час громадський інспектор з охорони навколишнього природного середовища перебував у виробничій зоні і став свідком аварійного викиду відходів виробництва місцевого цементного заводу. Прибувши на місце скоєного правопорушення, громадський інспектор зажадав, щоб йому надали можливість зафіксувати вказаний факт, але охорона цементного заводу відмовила йому в можливості обстежити місце аварійного викиду, вказавши, що робочий час закінчився, нікого з керівництва на виробництві немає, крім майстра цеху другої зміни. Але порушувати режим виробництва він не має права, оскільки на це є пряма заборона керівника заводу.

Громадський інспектор склав протокол про це правопорушення, який передав начальникові державної міжрайонної екологічної інспекції для притягнення винних до відповідальності. На підставі цього протоколу на директора та головного інженера заводу були накладені адміністративні штрафи, які вони оскаржили до суду, посилаючись на те, що складений протокол не був ними завізований. Крім того не було аварійного викиду, а була профілактична продувка системи фільтрацій шкідливих викидів, про що є відповідний запис чергового майстра цеху.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи є протокол громадського інспектора підставою для притягнення керівників підприємства до юридичної відповідальності. Вирішити справу.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ЗА УМОВИ ІСПИТУ


Рейтинг студента із засвоєння дисципліни (далі – рейтинг з дисципліни) R ДИС вимірюється у балах і визначається відповідно до загальної кількості годин, що передбачені для вивчення дисципліни у робочому навчальному плані.

Для виставлення оцінок у екзаменаційну відомість, залікову книжку та журнал рейтингової оцінки знань студента рейтинг з дисципліни “ Державне право зарубіжних країн ” у балах відповідно до “Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців ” , затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 23.01.2004 р. № 48, переводиться у національну та ECTS оцінки згідно таблиці.


Оцінка

національна

Оцінка

ECTS

Співвідношення між оцінками ECTS*, %

Визначення ECTS

Рейтинг дисципліни

(бали)

Відмінно

А

10

^ ВІДМІННО –відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

В

25

^ ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89

С

30

ДОБРЕ –в загальному правильна робота з певною кількістю

грубих помилок

75-81

Задовільно

D

25

ЗАДОВІЛЬНО- непогано, але зі значною кількістю недоліків

66-74

E

10

^ ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно


FX

-
^

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)


35-59

F

-
^

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота


1-34СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література до всіх тем

 1. Конституція України 28.06.1996.

 2. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” – К.: Україна. – 1991. стр. 59.

 3. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” / Відомості Верховної Ради України. 1992 р. № 34.

 4. Закон України “Про охорону здоров’я” / Голос України. – 1992 р. 15 грудня/.

 5. Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”. / ВВРУ, № 13, 1992 р./

 6. Закон України “Про тваринний світ” / ВВРУ, № 18, 1993 р. /

 7. Закон України “Про пестициди та агрохімікати” / ВВРУ, № 14, 1994 р./

 8. Закон України “Про екологічну експертизу” / від 9.02.1995/.

 9. Закон України “Про форми власності на землю” (від 30.01.92 р.)

 10. Кодекс України “Про охорону атмосферного повітря” / ВВРУ від 16.10.92./

 11. Кодекс України “Про адміністративні правопорушення” / Право України № 3-4, 1995 р./

 12. Кодекс України “Про надра” /від 27.07.1994 р./

 13. Лісовий кодекс України / від 21.01.94 р./

 14. Попова В.К., Гетьман А.П. підручник “Екологічне право України”, Харків, “Право”, 2001 р.

 15. Американская конвенция о правах человека 1969г.

 16. Африканская конвенция по охране природы и при­родных ресурсов 1968 года.

 17. Африканская хартия прав человека и народов 1981 года.

 18. Базельская конвенция о контроле за трансгра­ничной перевозкой опасных отходов и их удале­нии 1989 года.

 19. Брюссельская конвенция о вмешательстве в отк­рытом море в случаях аварий, приводящих к заг­рязнению нефтью 1969 г.

 20. Венская конвенция по защите озонового слоя 1985г.

 21. Декларация о запрещении и использовании ядер­ного и термоядерного оружия от 24ноября 1961г.

 22. . Конвенция о запрещении производства, хранения и накопления запасов химического оружия и его уничтожении 1993г.

 23. Соглашение о защите природы и природных реку­рсов 1985 г.

 24. Абаренков В.П., Красулин Б.П. Разоружение. Справочник. -М. -1988

 25. Аваков М.М. Правопреемство освободившихся го­сударств. -М. -1983

 26. Актуальные проблемы деятельности международных организаций. -М. -1982


Література до окремих тем


Змістовний модуль № 1

1. Денисов В.Н. Правовые аспекты разоружения в ракетно-ядерную эру. -К. -1990.

2. Мировой океан и международное право. Зашита и сохранение морской среды // ОТв. ред. А.П. Мовчан, А. Янков// М. -1990.

3. 75. Мовчан А.П. Права человека и международные от­ношения. -М. -1982.

4. 78. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. -М. -1991.

5. Дмитренко І.А.Підручник “Екологічне право України”. Київ, 2001 р.

6. Андрейцев В.І. Економічне право курс лекцій. Київ, Вен турі. 1996 р. стр. 208.

7. Чаусова Л. Система принципів екологічного права України / Право України № 8 стр. 48-49 – 1996 р.

8. Шемниренко Ю.С. Правові проблеми екології. К.: Наукова думка. стр. 232. – 1989 р.

9. . Чичварин В.А. Охрана природы и международные отношения. -М. 1970.

10. Шестаков Л.Н. права человека. Сб. международ­ных документов. -М. -1990.


Знмістовий модуль № 2

 1. Винаградов С.В. Международное право и охрана атмосферы. -М. -1987

 2. Всеобщая международная безопасность. Междуна­родно-правовые принципы и нормы. Справочник. -М. -1990.

 3. Ефимов Г.К. Устав ООН - инструмент мира. -М.-1986.

 4. Защита и сохранение морской среды. -М. -1990.

 5. Новое в космическом праве // Отв. ред. Вереща­гин В.

 6. Организация Объединенных наций. Сборник доку­ментов. -М. -1981.

 7. Открытое море. мєждународные проблемы. Архипе­лажные воды. -М. -1988.

 8. Полторак А.И., Савинский Л.И. Вооруженные конфликты и международное право. -М. -1976.

 9. Правовой режим морских исследований и передача технологии. -М. -1991.

 10. Правовой режим морских прибрежных пространств.-М. -1987.

 11. Проблема окружающей среды в мировой экономике и международных отношений. -М. -1974.

 12. Андрейцев В.І. Екологія і закон еколого-правова відповідальність. – К.: Знання. – 1994 р.

 13. Антонова Н.Б. Проблемі довкілля і природних ресурсів. М., 1995 № 4. стр 49-52.

 14. Кравченко С.Н. Соціально-психологічні аспекти довкілля. – Львов: ЛГУ. 1988 р.

 15. Бінчук Н.М. Правова охорона довкілля від забруднення токсичними речовинами. М.: Наука. 1990 р.

 16. Бобилєв А.І., Демичев Д.М. Правовий режим використання та охорони природних об’єктів та природних ресурсів. – Мінськ. 1993.

 17. Костецький В.В. Охорона довкілля в містах. К., - 1991 р.

 18. Лісицин Е.Н. Охорона природи в іноземних країнах. М., - 1987 р.


Змістовний модуль № 3

1. Бобров Р.Л. Шаг, продиктованный историей. -М.-1974.

2. Богданов О.В. Запрещение оружия массового уничтожения. -М. -1982.

3. Карташкин В.А. Международная защита прав чело­века. -М. -1976.

4. Собакин В.К. Равная безопасность. -М. -1984.

5. Малишко М.І. Екологічне право України. Навчальний посібник. К.: “Юридична книга”, 2001.

6. Тищенко Г.В. Екологічне право: Навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. – К.; ТП Прес, 2003.

7. Бобилєв А.І., Демичев Д.М. Правовий режим використання та охорони природних об’єктів та природних ресурсів. – Мінськ. 1993 .

8. Костецький В.В. Охорона довкілля в містах. К., - 1991 р.

9. Лісицин Е.Н. Охорона природи в іноземних країнах. М., - 1987 р.


Змістовний модуль № 4

1. Колбасов Д., Международно-правовая охрана ок­ружающей среды. -М. -1982.

2. Колодкин А.Л. МИровой океан: международно-пра­вовой режим.Основные проблемы. -М. -1973.

3. Коломбос Д., Международное морское право. -М. -1973

4. Тимошенко А.С. Формирование и развитие между­народного права окружающей среды. -м. -1985.

5. топорин Б.Н. Европейские сообщества: право и институты. -М. -1989

6. Шемниренко Ю.С. Правові проблеми екології. К.: Наукова думка. стр. 232. – 1989 р.

7. Чичварин В.А. Охрана природы и международные отношения. -М. -1970.

Схожі:

Головною метою курсу \"Екологічне право \" є iconГоловною метою курсу "Екологічне право " є
Це життєдійна І життєзберігаюча галузь права, її значення для життя І діяльності людини І всього суспільства важко переоцінити. Найвищою...
Головною метою курсу \"Екологічне право \" є iconПерелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право
Форми й методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві
Головною метою курсу \"Екологічне право \" є iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Цивільне право України”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Трудове право”,...
Головною метою курсу \"Екологічне право \" є iconЗатверджено Голова приймальної комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки професор Коцан І. Я. “ ” 2013 р. Програма
Цивільне право України”, “Цивільний процес”, “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Адміністративне право”, “Трудове право”,...
Головною метою курсу \"Екологічне право \" є iconУчебник для вузов. М.: Норма-Инфра, 2001. С. 3-20 Бринчук М. М. Экологическое право (право окружающей среды): Учебник для высших юридических учебных заведений. М.: Юристъ, 1998. С. 4-1
Екологічне право України: Підручник для студентів юрид вищ навч закладів / А. П. Гетьман В. К. Попов, М. В. Шульга та ін.; за ред....
Головною метою курсу \"Екологічне право \" є iconХарківська національна академія міського господарства в. М. Ладиженський, Н. О. Телюра конспект лекцій по курсу «екологічне право І експертиза»
«Екологія» 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Головною метою курсу \"Екологічне право \" є iconРобоча програма «екологічне право україни» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Головною метою курсу \"Екологічне право \" є iconЕкологічне право освітньо-кваліфікаційний рівень
Напрям підготовки – 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
Головною метою курсу \"Екологічне право \" є iconЕкологічне право як галузь права: загальна характеристика 11
Взаємодія суспільства і природи. Розвиток діяльності по охороні навколишнього природного середовища 11
Головною метою курсу \"Екологічне право \" є iconТема 13. Міжнародне екологічне право
Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища під егідою ООН
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи