Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\

Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об'єктів матеріального світу
Скачати 222.37 Kb.
НазваЗемля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об'єктів матеріального світу
Дата04.09.2012
Розмір222.37 Kb.
ТипДокументи

ВСТУП

Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об'єктів матеріального світу. Землю не можна оцінити адекватно, оскільки припущення, що її не існує, призводить до висновку про те, що всі інші об'єкти матеріального світу взагалі позбавляються будь-якої цінності. Цінність землі, її важливість для розвитку людства в цілому зумовили той факт, що земля є предме­том правового регулювання багатьох галузей права, основною з яких є, безперечно, земельне право.

Проблемні питання зазначеної навчальної дисципліни розкри­ваються, виходячи з положень теорії земельного права, аналізу су­часної системи нормативно-правових актів України, а саме: зако­нів України, указів Президента України, постанов Кабінету Мініс­трів України, актів міністерств і відомств, які регулюють земельно-правові відносини, а також із аналізу практики правозастосування.

Прийняття Земельного кодексу України, протягом тривалого часу певною мірою стримувало подальше вив­чення і розвиток такої дисципліни, як земельне право. Однак прийняття нового Земельного кодексу України, вирішивши одні проблемні питання, поставило перед наукою і практикою нові. Де­тальний аналіз норм Земельного кодексу України показав недоліки цього нормативно-правового акта, оскільки ряд статей містять не беззаперечні положення.

Вивчаючи курс студенту, необхідно звернути увагу на те, що земельне право виділено в окрему галузь, перед усім за специфікою предмета, методів регулювання та принципів, системи земельного права.

Предметом земельного права є певне коло суспільних відносин, що регулюються його нормами. У зв'язку з цим студентам варто ознайомитися зі своєрідною природою цих відносин.

Метод земельного права являє собою відповідні характеру земельних відносин способи та прийоми впливу на поведінку їх учасників, які відповідають характеру і природі землі як природного надбання, в життєво потрібного усім громадянам.

Студент повинен вміти:

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • предмет, метод, принципи та джерела земельного права України;

 • повноваження представницьких і виконавчих органів у галузі земельних відносин;

 • правові засади права власності на землю;

 • правові засади землекористування;

 • правові засади гарантії прав на землю;

 • правові засади забезпечення охорони земельних ресурсів;

ознайомитися

із практикою застосування земельного законодавства;

вміти

застосовувати норми земельного законодавства права в процесі вирішення практичних ситуацій.

Тому метою вивчення дисципліни є озброєння студентів знаннями з теорії і практики , допомога їм в опануванні галузі земельного права, су­часної системи нормативно-правових актів України; розкриття сутність і методів, прийомів і засобів, а також формування практичних навиків вирішення земельних питань.

Виходячи з вказаної мети, основними завданнями дисципліни є:

- з'ясування сутності та значення земельного права, оволодіння знаннями з його основ, методами та прийомами його здійснення;

- ознайомлення з джерелами та норми земельного законодавства;

- вивчення повноважень представницьких і виконавчих органів у галузі земельних відносин;

- вивчення права землекористування та його види;

- ознайомлення з правовими режимами, правовими регулюваннями, правовими забезпеченнями та правову відповідальність у земельних питаннях;

- оволодіння знаннями для вирішення тих чи інших земельних спорів;

- вивчення земельно – правові підстави, умови і порядок набуття та реалізації права на землю ;

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі: дисципліна " Земельне право " має тісний зв’язок із такими дисциплінами , як "Екологічне право", "Аграрне право", "Адміністративне право", "Цивільне право", "Конституційне право", "Природноресурсове право".


Тема 3. Право землекористування та його види


Завдання для практичних занять (2 год.):

Практична частина:

Знайти правильні відповіді до тестів:

ТЕСТ 1. Коли виникає право користування наданою земельною ділянкою:

а) після встановлення землевпорядною організацією меж земельної ділянки в натурі;

б) після одержання Державного акта на право користування земельною ділянкою;

в) після рішення сесії сільської Ради про надання земельної ділянки у власність;

г) після видачі довідки сільської Ради, що засвідчує власність земельної ділянки;

д) коли земельна ділянка зареєстрована податковій інспекції.
ТЕСТ 2. ^ Які встановлені терміни користування землею :

а) постійне землекористування;

б) без заздалегідь установленого строку;

в) оренда до 15 років ;

г) тимчасове користування.


Розв'язування задач:

Задача 1.

Громадянину К., що проживає у місті Львові, 1992 р. за рішенням сільської Ради була надана земельна ділянка ( поблизу Львова ) площею 12 га для ведення С/Г. Крім заяви до сільської Ради інших документів громадянин К. не представив.

Чи правомірне рішення сільської Ради ?

Хто може бути суб'єктом права на створення та ведення С/Г і за яких правових умов?

Які документи слід представити (куди) для створення С/Г ?


Задача 2.

Богдан Хомко – колишній працівник радгоспу ім. Калініна Пастомитівського району на Львівщині у 1989 р. вирішив створити фермерське господарство "Урожай" , для чого звернувся до сільської Ради з просьбою виділити йому 0,5 га земель (ріллі). Йому було а цьому відмовлено у зв'язку з тим, що зазначена площа, на думку сільської Ради, замала для того, щоби вести фермерське господарство. Останнє мало на меті займатися вирощуванням елітного насіння овочів.

Чи правомірне рішення сільської Ради ?

Чи передбачено у законодавстві мінімальні розміри земельних ділянок для С/Г?

Які ще правові питання випливають із зазначених обставин?


Задача 3

Член КСГП М. не встиг оформити своє право на земельний пай і помер. Його син К. – член цього ж КСГП, просить для створення С/Г видати свій сертифікат на право одержання земельного паю і сертифікат батька .

Чи має він на це право?


Задача 4.

Голова С/Г Климук вирішив відмовитися від дальшого ведення господарства через три роки після одержання земельної ділянки.

Чи має він на це право ?


Тема 4. Земельно-правові підстави, умови і порядок набуття та реалізацією прав на землю


Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Питання для обговорення:

1. Які основні підстави й умови набуття прав на землю громадянами та юридичними особами?

2. Назвіть умови і порядок придбання та передачі земельних ділянок громадянам.

3. У чому виражається реалізацією прав на землю ?

4. Які є умови і п придбання та передачі земельних ділянок юридичним особам у постійне користування та в оренду?

5. Коли виникає та як посвідчується право на земельну ділянку ?


Розв 'язування задач:

Задача 1:

Член ВСГК " Зоря " Таран звернувся із заявою правління про передачу свого майнового паю своїй дружині. Правління відмовилося задовольнити його прохання через те, що його дружина подала заяву про вихід з членів ВСГК і про виділення їй майнового паю в натуральному вигляді та земельного паю.

Таран звернувся до прокурора із заявою опротестувати таке рішення правління.

Чи має право прокурор розглядати подібні скарги ?

Який є правовий режим паїв ?

Задача 2:

Громадянин Дудченко отримав у спадок майновий пай батька. Дудченко мав намір переїхати на постійне місце проживання до міста і тому звернувся до правління КСГП ім. Т. Шевченка із заявою отримання майнового паю.

Якими законодавчими актами регулюється право членів КСГП на майновий пай та порядок отримання майнового паю при виході з господарства?

Визначте правовий режим пайового фонду майна ?

Яким чином визначають розмір майнового паю в разі вибуття з господарства?


Тема 5. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення (2год.)


Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Питання для обговорення:

 1. Дайте визначення земель сільськогосподарського призначення.

 2. Які ви знаєте особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

 3. Дайте обґрунтовану відповідь які є обов'язки сільськогосподарських землекористувачів.

 4. Дайте обґрунтовану відповідь які є права сільськогосподарських землекористувачів.

 5. Землі сільськогосподарського призначення як об'єкт правового регулювання.^ Практична частина:

Розв'язування задач:

Задача 1:

Директор заводу мінеральних вод сільської Радою надана земельна ділянка розміром 30 га у приватну власність для ведення С/Г.

Використовуючи найману працю, директор організував на цій ділянці вирощування ячменю і пшениці . Зерно реалізовувалось ним кавовій фабриці та спиртозаводу.

При проведенні сільськогосподарських робіт безплатно використовувалися техніка і трактори заводу мінеральних вод.

Дайте правовий аналіз ситуації.


Модуль 2


Тема 6. Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення


Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Питання для обговорення:

 1. Визначте поняття земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення?

 2. Охарактеризуйте правовий режим земель природно-заповідного фонду.

 3. Охарактеризуйте правовий режим земель водно-болотних угідь міжнародного значення.

 4. Охарактеризуйте правовий режим земельних ділянок, у межах яких наявні природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність.


^ Практична частина:

Розв’язування задач:

Задача 1.:

Володарська райрада Донецької області виділила громадянину Ясенку 30 га земель для ведення фермерського господарства, з яких 16 га пасовиськ і 13 га ріллі віднесено до зони посиленого охоронного режиму Старокримського водосховища, з якого постачається питною водою м. Маріуполь. Райсанепідемстанція заборонила застосування на цьому полі отрутохімікати та мінеральні добрива, а також висаджувати культури, які треба поливати тощо.

Громадянину Ясенку не було завчасно повідомлено про такі умови використання земель. Він просить надати іншу земельну ділянку, в чому йому відмовляють.

Дайте всебічний правовий аналіз зазначених дій та їх наслідків.


Тема 7. Правове забезпечення охорони земельних ресурсів


Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Питання для обговорення:

 1. Дайте поняття правової охорони земельних ресурсів.

 2. Назвіть особливості правової охорони земель як просторого-територіального вазису .

 3. Назвіть документи , що забезпечують правову охорону ґрунтів.

 4. Поясніть правовий режим екологічно уражених земель.

 5. Дайте визначення і коротку характеристику консервації земель.


Практична частина:

Розв'язування задач:

Задача 1:

Селянські господарства, головами яких є Вітик і Прокіп, вирішили об'єднати свої зусилля і організувати спільне ставково-рибне господарство. Для цього вони просили райвиконком виділити їм додатково 15 га мочарів, які розділяють їхні землі.

Чи правомірні такі дії колгоспу?

Чи існує відповідальність за такі дії ?


Задача 2:

Селянському господарству, яке очолює Герин надано 315 га ріллі станом на 16.07.1998 р., 4,5 га використовувалися не за цільовим призначенням, а саме : площа не була засіяна, використовувалися для ремонтних робіт і випасання худоби, заросла бур'янами.

Як і яким порядком повинна настати відповідальність за зазначені дії ?


Тема 8. Правове регулювання землеустрою та ведення державного кадастру

Завдання для практичних занять (2 год.):

Теоретична частина:

Питання для обговорення:

1. Визначте поняття землеустрою.

2. Що являє собою сутність землеустрою .

3. Які є види землеустрою, дайте їх коротку характеристику.

4.Що є державним земельним кадастром та значення його ведення.

5. Охарактеризуйте державну реєстрацію, облік кількості та якості земельних ділянок.


Практична частина:

Розв’язування задач:

Задача 1.

Голова С/Г Климку вирішив відмовитися від дальшого ведення господарства через три роки після одержання земельної ділянки.

Чи має він на це право ?


Задача 2.

Громадянин Дудченко отримав у спадок майновий пай батька. Дудченко мав намір переїхати на постійне місце проживання до міста і тому звернувся до правління КСГП ім. Т. Шевченка із заявою отримання майнового паю.

Якими законодавчими актами регулюється право членів КСГП на майновий пай та порядок отримання майнового паю при виході з господарства?

Визначте правовий режим пайового фонду майна ?

Яким чином визначають розмір майнового паю в разі вибуття з господарства?


Тема 9 Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства


Завдання для практичних занять (2 год.):

^ Теоретична частина:

Питання для обговорення:

1. Яка може бути юридична відповідальності за земельні правопорушення.

2. Охарактеризуйте земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності.

3. У чому сутність кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства.

4. Сформулюйте сутність цивільно-правової відповідальності за порушення земельного законодавства.

5. Яка є дисциплінарна і матеріальна відповідальність за земельні правопорушення?

^ Практична частина:

Розв'язування задач:

Задача 1:

Член ВСГК " Зоря " Таран звернувся із заявою правління про передачу свого майнового паю своїй дружині. Правління відмовилося задовольнити його прохання через те, що його дружина подала заяву про вихід з членів ВСГК і про виділення їй майнового паю в натуральному вигляді та земельного паю.

Таран звернувся до прокурора із заявою опротестувати таке рішення правління.

Чи має право прокурор розглядати подібні скарги ?

Який є правовий режим паїв ?


Задача 2:

На звітних зборах колгоспу ім. Мічуріна Новомосковського району Дніпропетровської області голова колгоспу П. Бут запропонував колгосп розпустити і замість нього створити фермерське господарство "Кільченські зорі". Внаслідок "одноголосного " голосування всі 875 членів колгоспу автоматично перетворилися у фермерів.

Чи правомірний такий порядок створення


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРА ТУРИ


Нормативна


 1. Конституція України - Закон України від 28.06.96р. // Голос України. -1998.

 2. Земельний кодекс України від 18..12.90р. // ВВР. -1991. - №10.

 3. Земельний кодекс України від 25.10.2001р. // ВВР. - 2001.

 4. Лісовий кодекс України від 21.01.94р. // ВВР. - 1994. - №17.

 5. Водний кодекс України від 06.06.95р. // ВВР. - 1995. - №24.

 6. Кодекс України "Про надра" від 27.07.94р. // ВВР. -1994. - №36.

 7. Цивільний кодекс України від 18.07.1963р. (із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР-№278-11 від 20.05.85р.) // ВВР. - 1996. - №46.

8 Цивільний процесуальний кодекс України від 09.12.63р. // Указ ПВР Української РСР №6/п від 09.12.63р.

 1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001р. // ВВР. - 2001. - №25-26.

 2. Закон України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14.02.92р. // ВВР. - 1992. -№20.

 3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97р. // ВВР. - 1997. - №24.

 4. Закон України "Про форми власності на землю" від 30.01.92р. // ВВР. -1992. - №18.

15. Закон України "Про селянське (фермерське) господарство" від 24.06.93р. // ВВР. - 1993. - №32.

 1. Закон України 'Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" від 17.10.90р. //ВВР. -1990. - №45.

 2. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91р. //ВВР. -1991.-№49.

 3. Закон України "Про підприємництво" від 26.02.91р. // ВВР. -1991. - №14.

 4. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91р. // ВВР. -1991. - №24.

 5. Закон України "Про плату за землювід 03.07.92р. // ВВР. -1992. - №38.

21.Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17.07.97р. // ВВР. - 1997. - №39.

 1. Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 10.07.96р. //ВВР.-1996.-№41.

 2. Закон України "Про основи містобудування" від 16.11.92р. // ВВР. -1992. - №52.

 3. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 26.06.91р. // ВВР. - 1991. -
  №41.

 4. Закон України "Про природно-заповідний фонд України" від 16.06.92р. // ВВР. - 1992. - №34.

 5. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
  Чорнобильської катастрофи" від 28.02.91р. //ВВР. -1991 - №16.

27.Закон України "Про транспорт" від 10.11.94р. //ВВР. -1994. - №51.

28. Закон України "Про оренду землі" від 06.10.98р. // ВВР. -1998. - №46-47.

29.3акон України "Про науково-технічну інформацію" від 25.06.93р.// ВВР. -1993. - №33.

30. Закон України "Про колективні договори та угоди" від 01.07.93р.// ВВР. -1993. - №36.

31.Закон України "Про дорожній рух" від 30.06.93р. //ВВР. -1993. - №31.

32. Закон України "Про Антимонопольний комітет України" від 26.11.93р. // ВВР. - 1993. - №50.

33.Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94р. //, ВВР. - 1994.-№40.

34.3акон України "Про страхування" від 07.03.96р. // ВВР. - 1996. - №18.

 1. Закон України "Про формування фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" від 20.06.97р. // ВВР. - 1997. - №36.

 2. Закон України "Про державну програму приватизації" від 12.02.99р. // ВВР. -1998. - №33.

37.Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 03.03.98р. //ВВР. - 1998. - №34.

З8.Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17.12.98р. // ВВР. - 1999: -№5-6.

З9.Закон України "Про затвердження Кодексу законів про працю Української РСР" від 12.10.71р. // ВВР. -1971. -№50.

 1. Закон України "Про приватизацію державних підприємств" від 04.03.92р. // ВВР. - 1992. - №24.

 2. Закон України "Про заставу" від 02.10.92р. // ВВР. - 1992. - №47.

 3. Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.92р. // ВВР. - 1992. -№30.

 4. Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду" від 19.06.92р. // ВВР. - 1992. -№36.

44.Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97р. // ВВР. -1997. - №21.

 1. Закон України "Про затвердження Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР" від 20.06.69р. // ВВР. -1969. - №26.

 2. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу Української РСР" від13.03.92р.// ВВР. - 1992. - №25.

47.Постанова ЦВК і РНК СРСР "Про колективні господарства" від 16.0327 // СЗ СССР. - 1927. - №15.

48.Постанова ЦВК і РПК СРСР "Про радянські господарства" від 16.03.27 // СЗ СССР. - 1927. - №15.

49. Постанова ЦК КПРС і РМ СРСР від 28.11.69р. "Про примірний статус колгоспу"// СП СССР. - 1969.- №26.

50.Постанова РМ СРСР "Про затвердження Положення про міжгосподарські підприємства" від 23.11.77 //СПСССР.-1977.-№1І

51. Постанова Верховної Ради УРСР "Про земельну реформу" від 18.12.90 // ВВР. - 1991. - №10.

 1. Постанова Верховної Ради України Про управління майном підприємств, установ і організацій, що є у загальнодержавній власності" від 14.02.92 //ВВР. - 1992. - №20.

 2. Постанова Верховної Ради України "Про прискорення земельної реформи та приватизації землі" від 13.03.92 //ВВР. - 1992.-№25

 3. Постанова Верховної Ради України "Про форми державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею" від 13.03.92//ВВР. - 1992. - №25.

55. Указ Президента України "Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва" від 14.10.93р.

56.Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва" від 10.11.94р. // Збірник Указів Президента України. - 1994. - №4.

57. Указ Президента України Про заходи щодо реформування аграрних відносин" від 18.01.95р. //Урядовий кур'єр . - 1995. - 21 січня.

58. Указ Президента України "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" від 02.08.95р. // Урядовий кур'єр . - 1995. – 12 серпня.

 1. Указ Президента України "Про затвердження Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах" від 13.05.96р.. №340/96.

 2. Указ Президента України "Про Положення про Міністерство агропромислового комплексу України" від 15.11.97р. // Офіційний вісник України. -1997. - №47.

 3. Указ Президента України "Про приватизацію автозаправних станцій, що реалізують пально-мастильні матеріали виключно населенню" від 29.12.93р. // Голос України. - 1994. - 11 січня.

 4. Указ Президента України "Про захист прав власників земельних часток (паїв)" від 21.04.98р. №332.

 5. Указ Президента України "Про приватизацію та оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності" від 12.07.95р. // Урядовий кур'єр. - 1995. – 18 липня.

 6. Указ Президента України "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення" від 19.01.99р. №32.

 7. Декрет Кабінету Міністрів України "Про приватизацію земельних ділянок" від 26.12.92р. // ВВР. - 1993.- №10.

 8. Декрет Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених з участю державних підприємств" від 31.12.92р. // ЗП. - 1993. - №3.

 9. Декрет Кабінету Міністрів України "Про об'єднання державних підприємств транспорту і дорожнього господарства" від 17.03.93р. // ВВР. - 1993. - №19.

 10. Декрет Кабінету МіністрівУкраїни "Про довірчі товариства" від 17.03.93р. //ВВР. - 1993. - №19.

 11. декрет Кабінету Міністрів України Про забезпечення єдності вимірювання" від 24.04.93р. // ВВР. - 1993. - №26.

 12. Постанова Ради Міністрів УРСР "Про додаткові заходи щодо розвитку індивідуального житлового будівництва на селі та положення щодо соціально-демографічної ситуації в трудонедостатніхгосподарствах" від 15.12.90р. // Урядовий кур'єр. - 1990. - №2.

 13. Постанова Ради Міністрів УРСР "Про форму договору на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди)" від 10.04.91р.//ЗП УРСР. - 1991. - №4.

 14. Постанова Кабінету Міністрів України "Про форму договору па право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди)" від 17.03.93р. // ЗП УРСР. - 1993. - №9.

73. Постанова Кабінету Міністрів України - "Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" від 23.03.95р. // ЗП.-1995.-№6

 1. Постанова Кабінету Міністрів України "Про додаткові заходи щодо підтримки розвитку особистих підсобних господарств громадян і селянських (фермерських) господарств" від 31.05.95р. // Урядовий кур'єр. - 1995. - 8 червня.

 2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про прискорення приватизації в агропромисловому комплексі та спрощення процедури її проведення" від 19.07.96р. // Урядовий кур'єр . - 1996. - 1 серпня.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типових положень про місцеві державні органи земельних ресурсів" від 07.08.96р. // ЗП.-1996. - №16.

 4. Постанова Кабінету Міністрів України "Про методику грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) від 30.05.97р. //Офіційний вісник України. - 1997. - №23.

 5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок ведення державного земельного кадастру (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №99 від 30.01.97р.) // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і норма тивні документи. - К, 1998. - С.328-330.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру" від 02.12.97р.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про державний комітет України по земельних ресурсах" від 07.08.96р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998.-С.305-310.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про містобудівний кадастр населених пунктів" від 25.03.93р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. - С.366.

 9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (тимчасова) від 23.03.95р. (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №864 від 31.10.95р.; №525 від 30.05.97р.) // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. - С.385.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про моніторинг земель" від 20.08.93р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. -

 11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля" від 30.03.98р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К.,

85. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них" від 08.05.96р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. - С.576-578.

 1. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок користування землями водного фонду" від 13.05.96р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. -С - 57.

 2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" від 17.09.96р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998.- С.580-587.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок стимулювання працівників та розвитку зміцнення матеріально-технічної бази спеціально уповноважених державних органів, стимулювання громадських інспекторів у галузі охорони природи та раціонального використання природних ресурсів" від 28.06.97р. // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К.,І998. - С.587-590.

 4. Наказ Держкомзему України від 29.07.93р. №65 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок здійснення органами Держкомзему України державного контролю за використанням та охороною земель // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К, 1998. - С.714-717.

 5. Наказ Держкомзему України від 08.04.93р. №25 "Про затвердження Порядку розгляду органами Держкомзему України справ про адміністративні правопорушення земельного законодавства" (із змінами, внесеними згідно з наказом Держкомзему №37 від 06.03.97р.) // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К.,1998. - С.733-735.

 1. Наказ Мінбудархітектури України та Держкомзему України від 24.09.93р. №158/61 "Про затвердження

Порядку складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту" // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К.,1998. - С.635.

 1. Наказ Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Держжитлокомунгоспу України та Фонду державного майна України від 05.04.96р. №31/ 30/53/396 "Про затвердження Положення про порядок встановлення та закріплення меж прибудинкових територій Існуючого житловою фонду та надання у спільне користування або спільну сумісну власність земельних ділянок для спорудження житлових будинків" // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. -

 2. Наказ Мін'юсту України та Держкомзему України від 06.06.96р. №14/5 48 "Про Порядок посвідчення договорів відчуження земельних ділянок та права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом" // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. - С.645-653.

 3. Наказ Держкомзему України від 15.02.93 р. №10 "Про затвердження Порядку передачі земельних ділянок у приватну власність громадян України" // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. - С. 654-655.

Наказ Держкомзему України від 20.02.96р. №11 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти / нормативні документи. - К., 1998. - С.676-6/8.

95.Наказ Держкомзему України від 11.03.97р. №39 "Про затвердження Положення про здійснення державної землевпорядної експертизи" // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. - С.705-710. 96. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ // Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. - К., 1998. - С.293-304.


Основна

97. Шеремет О.О. Земельний аналіз: Навчальний посібник.-К.: Міленіум, 2003.-160с.

98. Павловська О.В. Земельний аналіз: Навчально - методитчний посібник для самостійного вивчення дисципліни.-К.: КНЕУ, 2002.-388с.

99. Земельне право України: Підручник / За ред.. Погрібного О.О., - К. : Істина, 2003. – 448 с.

100. Титова Н. Новий Земельний кодекс України : позитивні та негативні аспекти // Право України. – 2002. - № 4. – С. 75.

101. Земельне право : Підручник / За ред.. В. І. Семчука і П. Кулинича. – С. 26.

Схожі:

Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об'єктів матеріального світу
Цінність землі, її важливість для розвитку людства в цілому зумовили той факт, що земля є предме­том правового регулювання багатьох...
Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра метрології та промислової автоматики
Метрологія та вимірювальна техніка є невід’ємною складовою будь-якого технологічного процесу або наукового дослідження об’єктів матеріального...
Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Графічне вираження мовчання
Природа І функціонування феномену мовчання належить нині до найбільш актуальних проблем, які вивчаються в руслі як філологічних,...
Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Графік проведення семінарів/вебінарів з написання есеїв на весну 2011 для кандидатів на участь у програмах імені Фулбрайта
Програма імені Фулбрайта — це найстаріша І найбільш відома у світі програма наукових обмінів Сполучених Штатів Америки. Вона діє...
Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Міжнародний Соломонів університет Юридичний факультет Навчально-методичний комплекс
Діяльність правоохоронних органів розслідування злочинів являє собою одне з найбільш важливих напрямків. Розслідування злочинів є...
Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Остроградський Михайло Васильович
Багато видатних письменників, художників, діячів науки та культури народила земля Полтавська у ХІХ ст. Але, мабуть, найпочесніше...
Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Документи
1. /2007 Моя земля - земля моих предков.doc
Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Тенденції розвитку міжнародної співпраці українських університетів
Найбільше зростання кількості студентів відбувається нині І триватиме в майбутньому в країнах, що розвиваються. Так, у цих країнах...
Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти
Земля, а не тільки окремої країни, на формування компетентності в рішенні проблем світу, на вихованні почуттів причетності до Землі,...
Земля належить нині й належатиме в майбутньому до найбільш важливих об\Проблеми та шляхи вдосконалення обліково – аналітичних аспектів використання основних засобів в бюджетних установах
Ема і в бюджетних установах. Зважаючи на це, актуальним питанням сьогодення стає вдосконалення обліку та аналізу бухгалтерського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи