Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» icon

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Скачати 118.45 Kb.
НазваКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Дата04.09.2012
Розмір118.45 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»«Затверджую»

_______________________

Проректор з НМР ХЕПІ доц. Кузьменко Л.В.

“____”_____________ 200__ р.


Методичні рекомендації

для виконання контрольних робіт

студентами заочного відділення 3 курсу з дисципліни

«Господарське право»


Галузь знань 0304 « Право»

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»


Укладач: викладач Козачок Н.В.


^

Херсон – 2010
Загальні методичні рекомендації


Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 5-му семестрі.

Виконання письмової контрольної роботи є однією з важливих форм самостійної роботи студента під час освоєння курсу “ Господарське право України “. Метою написання контрольної роботи є більш глибоке засвоєння студентами тієї частини знань, яку вони отримує під час занять на сесії, та їх розширення в процесі самостійної роботи з нормативними актами та іншою літературою.

Завдання існує в 11 варіантах і охоплює весь матеріал загальної і особливої частин господарського права.

^ Студент виконує роботу за одним із варіантів, номер якого відповідає першій букві його прізвища (на державній мові).

Кожний варіант має теоретичну і практичну частину. Теоретична частина включає два теоретичних питання, а практична – одна ситуаційна задача. В контрольній роботі теоретичні питання охоплюють матеріал загальної та особливої частини. Формулювання теоретичних питань в роботі та умови завдання змінювати не дозволяється.

Перед початком виконання письмової контрольної роботи необхідно ознайомитись з даними методичними рекомендаціями та вивчити відповідну рекомендовану літературу.

Текст виконаної контрольної роботи повинен розкрити теоретичні питання, матеріал повинен бути викладений логічно й послідовно, а також враховувати всі зміни в законодавстві, що відбулись на момент його написання. Студент повинен показати вміння відокремити головне, а також пов’язати отримані знання з практичною роботою.

Не припускається в контрольній роботі переписування глав, розділів або відповідних параграфів з підручника чи монографії. Контрольна робота має творчий характер і передбачає вміння працювати зі спеціальними літературними джерелами. Використання таких джерел визначається відповідними посиланнями за текстом.

Відповіді на задачу повинні бути повними, аргументованими з посиланням на відповідні статті та норми закону. Практичне завдання виконується на окремому листі ( формат № 4 ) або на відповідному бланку), складається від імені студента і додається до контрольної роботи.


Контрольна робота виконується на окремих листах ( формат № 4 ) або в шкільному зошиті у клітинку. Обсяг тексту контрольної роботи повинен бути 10 - 12 аркушів друкованого на комп’ютері тексту (шрифтом 14, полуторним між строковим інтервалом) або 18 - 24 аркуші шкільного зошита (через рядок у зошитах в клітинку) написаний акуратним розбірливим почерком із полями на кожному листі. Робота, написана нерозбірливим почерком або виконана не акуратно, не зараховується.

Кожна робота оформлюється відповідним чином. Робота має містити: зміст, вступ, висновок та список використаних джерел. Робота підписується студентом.

На обкладинці зошита вказуються: навчальний заклад, навчальна дисципліна, номер варіанта, прізвище, ім’я та по батькові слухача, курс, група.


Контрольна робота не зараховується, якщо вона

 • виконана не повністю;

 • не розкриває змісту теоретичних питань;

 • має суттєві теоретичні помилки при розкритті теоретичних питань або у вирішенні задач;

 • задача або практичне завдання розв’язані неправильно;

 • робота виконана не самостійно або з посиланням на застарілі положення закону;

 • має свою копію серед зданих робіт (не зараховуються всі копії).

Якщо контрольну роботу не зараховано, то слухач виконує її повторно за тим же варіантом з урахуванням зауважень викладача і подає до навчального закладу з рецензією на не зараховану роботу.


^

В А Р І А Н Т № 1


Буква «А» - «В»


 1. Поняття і правовий статус товариства з обмеженою та з додатковою відповідальністю.

 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності.Задача Завод уклав з Управлінням залізниці договір на оренду у 2009 році п’яти вагонів. Договір підписаний 28 грудня 2009 р. Вагони передані заводу за приймально-здавальним актом 30 грудня. В акті зазначено, що 3 вагони потребують досить серйозного ремонту. Орендну плату дорога почала нараховувати з моменту підписання договору.

Директор заводу звернувся до юрисконсульта за консультацією про правомірність дій дороги, а також відносно питання про ремонт вагонів. Висловіть вашу думку з цього приводу.


^

В А Р І А Н Т №2


Буква «Г» - «Д» 1. Поняття і правовий статус дочірніх і залежних підприємств, філій і представництв.

 2. Види біржових угод.

Задача За ініціативою колективу по виготовленню головних уборів за участю трьох громадян та малого підприємства створено господарське товариство з обмеженою відповідальністю.

Чи потрібно розробляти статут? Що має бути включеного до статуту даного підприємства (пункти)? Складі статут.


^

В А Р І А Н Т №3


Буква «Е» - «Ж» 1. Правове становище Антимонопольного комітету.

 2. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України.

Задача Машинобудівний завод домовився з залізничним депо про передачу йому у тимчасове користування двох стругальних верстатів. Верстати передані заводу терміном на два роки без стягнення орендної плати. У свою чергу, завод виготував для депо з його сировини партію електродів, яку оплатило депо.


Як кваліфікувати юридичну природу відносин, що виникли між сторонами? Зробіть детальний висновок.  В А Р І А Н Т № 4

  Буква «З» - «І» 1. Суб’єкти приватизації.

 2. Форми і види іноземних інвестицій.Задача Завод у наступному році планує провести підрядним способом капітальний ремонт клубу, житлового будинку, які перебувають на його балансі, а також збірного цеху.

З ким може бути укладено договір на ремонт зазначених об’єктів? Якими нормативними актами може бути оплачено ремонт?

Зробіть висновок.


^

В А Р І А Н Т № 5


Буква «Ї» - «К»


 1. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічних конкуренції.

 2. Регулювання ринку цінних паперів.
Задача У відповідності з постановою Уряду України, облвиконком затвердив ВУЗу завдання на збирання картоплі силами студентів у радгоспі “Інгулець”. У серпні 2009 р. інститут надіслав радгоспу проект договору, в якому передбачив обов’язки ВУЗу своєчасно і якісно зібрати картоплю та обов’язки радгоспу щодо організації праці студентів, забезпечення необхідних виробничих, житлових та культурно-побутових умов.

У протоколі розбіжностей радгосп передбачив майнову відповідальність інституту за невиконання даного обсягу робіт, визначеною радгоспом у вигляді неустойки за кожний не виконаний нормо-день. Інститут проти внесення в договір умови про неустойку заперечив, зазначивши у своєму листі, що така відповідальність не передбачена законодавством.

Як вирішити спір? Напишіть свій висновок.  ^ ВАРІАНТ №6

  Буква «Л» - «Н»

 1. Основні напрямки економічної політики держави.

 2. Порядок відкриття рахунків у банках.Задача У зв’язку з розширенням виробництва та будівництвом нового цеху на заводі виникла необхідність знести будівлю котельної та сховища на території заводу.

Директор запитав юрисконсульта: “ Чи вправі завод сам вирішити це питання на знесення котельної та сховища? За рахунок яких коштів таке списання може бути здійснено?”

Вирішіть задачу.  ^ ВАРІАНТ №7

  Буква «О» - «Р» 1. Правовий статус промислово-фінансових груп.

 2. Припинення договору оренди.Задача У зв’язку з тим що підприємство одержало нову легкову автомашину “Жигулі”, директор видав розпорядження про продаж старої легкової автомашини “Волга”, списаної у зв’язку з тим що минув термін її служіння, інженеру Ткачуку.

Чи є порушення законодавства у діях директора?

Напишіть свій висновок.


^ ВАРІАНТ №8

  Буква «С» - «У»
 1. Правовий статус громадянина-підприємця.

 2. Поняття та зміст аудиторської фірми.


Задача Перевіркою додержання господарського законодавства на автозаводі, яку провела районна прокуратура у порядку загального нагляду, було встановлено, що начальник цеху благоустрою Харлов прийняв від цеху №5 відремонтований трактор Т-40 без складання акту прийому і не взяв його на облік у своєму цеху. Цей трактор протягом довгого часу числився за цехом №5, а потім, разом з причепом був списаний як непридатний до експлуатації. Як було встановлено члени комісії – глав бух, головний енергетик, начальник ВТК та інші – в огляді трактора та прищепа участі не приймали.

Який порядок списання основних засобів?

Зробіть висновок.


^ ВАРІАНТ №9

  Буква «Ф» - «Ц» 1. Мирова угода.

 2. Статистична інформація суб’єктів господарювання.

Задача При укладанні договору поставки за прямими довгочасними зв’язками підприємство-покупець у протоколі розбіжностей запропонувало пункт про можливість внесення у груповий асортимент продукції, ціни, способи транспортування та інші передбачені проектом договору умови. Постачальник проти цього заперечував, посилаючись на те, що зазначені у проекті договору умови не повинні змінюватись.

Як треба вирішити спір? Зробіть висновок.


^

В А Р І А Н Т №10


  Буква «Ч» - «Щ»
 1. Відшкодування збитків у сфері господарювання.

 2. Види зовнішньоекономічної діяльності.

Задача Промислове підприємство та будівельно-монтажна компанія при укладені договору підряду на капітальне будівництво виробничого корпусу не змогли домовитися з таких умов:

 1. Будівельна компанія вимагала:

  1. враховуючи складність робіт, додаткові роботи не передбачені проектно-кошторисною документацією, повинні виконуватись, за її роздумом, і в усіх випадках оплачуватись замовником додатково;

  2. щоб замовник надав її працівникам три квартири у будинку, який будується підприємством господарським способом.

 2. Підприємство - замовник вимагало, щоб будівельна компанія побудувала додатково електростанцію, проектно-кошторисну документацію на будівництво якої замовник передасть підрядчику після укладання договору з наступним його переоформленням.

Як треба вирішити спір?

  В А Р І А Н Т № 11

  Буква «Ю» - «Я» 1. Регулювання ринку цінних паперів.

 2. Порядок створення спеціальної економічної зони.


Задача Фірма “Алекс” надіслала претензію банку в зв’язку з тим, що з вини банку 300 тисяч гривен помилково переведе в інше місто, в наслідок чого “Алекс” вимушений заплатити своєму контрагенту 15 тисяч гривень. Банк відмовився задовольнити претензію, посилаючись на те, що згідно зі статусом банку відповідність за збитки, що виникають внаслідок порушення правил документообігу, обмежена лише штрафами. Інша відповідальність банку нормативними актами не передбачена. Тому банк не повинен відшкодувати збитки, які виникли у клієнта навіть якщо це трапилось з вини банку.

Підготуйте висновок з цього спору, посилаючись на законодавство.


ЛІТЕРАТУРА

РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ “Господарське правоУкраїни”

 1. Конституція України. — К., 1996.

 2. Коментар до Конституції України. – К., 1996.

 3. Матеріали до вивчення Конституції України. – К., 1996.

 4. Цивільний кодекс України // Право України. – 1993. - №11-12.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Право України. – 1995. - №3-4.

 6. Кримінальний кодекс України. – К., 2001.

 7. Господарський процесуальний кодекс України // ВВР України. – 1992. - №6.

 8. Кодекс торговельного мореплавства України // Голос України. – 1995. – 12 лип.

 9. Митний кодекс України // ВВР України. – 1992. - №16 із змін. та доп. – 1993. - №44.

 10. Закон України “Про природні монополії”.

 11. Закон України “Про підприємництво” // ВВР України. – 1991. - №14; із змінами та доповненнями.

 12. Закон України “Про власність” (із змінами та доповненнями) // ВВР України. – 1992. - №30.

 13. Закон України “Про підприємства в Україні” // ВВР України. – 1991. - №24; із змінами та доповненнями.

 14. Закон України “Про господарські товариства” // ВВР України. – 1991. - №49

 15. Закон України “Про захист економічної конкуренції”.

 16. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

 17. Закон України “Про арбітражний суд” // ВВР України. – 1991. - №36.

 18. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” // ВВР України. – 1991. - №29.

 19. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” // ВВР України. – 1991. - №38.

 20. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000 №1775-ІІІ.

 21. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” // ВВР України. – 1995. - №4.

 22. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про захист прав споживачів”” // Голос України. – 1994. – 15 січня.

 23. Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні: Указ Президента України // ВВР України. – 1995. - №47.

 24. Про застосування Міжнародних правил інтеграції комерційних термінів: Указ Президента України // Голос України. – 1994. – 4 жовтня.

 25. Порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації підприємств, та інформації про їх випуск: Інструкція, затв. Міністерством фінансів України // Закон і бізнес. –1994. –№14

 26. Порядок проведення контрольної перевірки правильності розрахунку із споживачами за надані послуги і реалізовані товари: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України // Голос України. –1994. –2 квіт.

 27. Положення про порядок вилучення неякісних товарів, документів та інших предметів, що свідчать про порушення прав споживачів: Затв. Постановою Верховної Ради України від 25.01.95 №26/95 // Уряд.кур’єр. –1995. –№25,26

 28. Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 №740

 29. Положення про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 р. №316 // Уряд. кур’єр. –1994. –№84,85

 30. Міжнародні правила по тлумаченню термінів “Інкотермс” (редакція 1990 р.) // Уряд. кур’єр. –1994. –№177,178

 31. Порядок зайняття торгівельною діяльністю і правила торгівельного обслуговування населення: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 №108 // Уряд.кур’єр. –1995. –21 лют.

 32. Зміни і доповнення до Положення про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.94. №316 // Уряд. кур’єр. –1995. –21 лют.

 33. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з судовим захистом державної власності: Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України // Бізнес. –1995. –№25

 34. Про деякі питання подвідомчості спорів за участю іноземних суб’єктів господарської діяльності: Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України // Закон і бізнес. –1993. –19 груд.

 35. Про деякі питання подвідомчості господарських спорів: Роз’яснення Президії ВАС від 08.02.96 // Бізнес. –1996. –№3. –с.13

Схожі:

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 5-му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у -му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 6-му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Фінансове право” для студентів спеціальності 060101 “правознавство” складена на базі типової програми...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Земельне право України" для студентів спеціальності 030402"Правознавство" складена на базі типової програми...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Цивільне право – провідна галузь права І визнається такою в усіх правових системах світу. Вивчення цивільного права у цей період...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський – Херсон: хепі,...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи