Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» icon

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
НазваКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Сторінка1/11
Дата04.09.2012
Розмір0.98 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»«Затверджую»

_______________________

Проректор з НМР ХЕПІ доц. Кузьменко Л.В.

“____”_____________ 200__ р.


Методичні рекомендації

для виконання контрольних робіт

студентами заочного відділення 2, 3 курсів з дисципліни

«Цивільне право України»


Галузь знань 0601 « Право»

напрям підготовки 6.010100 «Правознавство»


Укладач: ст. викладач Савченко Н.Т.


^

Херсон – 2008Загальні методичні рекомендації


Цивільне право – провідна галузь права і визнається такою в усіх правових системах світу. Вивчення цивільного права у цей період є досить складним і це пояснюється низкою чинників.

Цивільний кодекс України побудований на нових концептуальних засадах відповідно до світових тенденцій еволюції приватного права та міжнародної практики.

Обсяг питань, що вивчаються, досить великий. Цивільне законодавство України нараховує значну кількість нормативно-правових актів. У зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу України передбачена велика робота щодо приведення національного законодавства у відповідність з його положеннями. В контексті сказаного студентам необхідно пильно слідкувати за змінами, які будуть вноситися до цивільного законодавства.

Ускладнюється вивчення цивільного права й тим, що практика застосування нового Цивільного кодексу ще доволі незначна, немає Постанов Пленуму Верховного Суду України узагальнюючого характеру щодо судової практики.

Водночас прийняття Цивільного кодексу України супроводжується активними науковими розробками і студентам слід систематично вивчати матеріали таких юридичних періодичних видань як «Право України», «Вісник Національної Академії наук», «Підприємництво, господарство і право», а також газет «Юридичний вісник України», «Юридична практика», «Закон і бізнес» та інші.

Цивільне право України вивчається студентами заочного відділення за навчальним планом 432 години.

Заочна форма навчання проводиться читанням установчих та підсумкових лекцій, проведення практичних занять з окремих тем курсу. Для заочного навчання аудиторні заняття складають 52 годин, із них:

  • лекції – 32 години;

  • практичні заняття - 20 годин.

Враховуючи невеликий обсяг аудиторних занять з даного курсу, студентам необхідно основну частину матеріалу вивчати самостійно (380 годин). Самостійна робота здійснюється вивченням законодавчої бази дисципліни, наукових робіт, монографій та публікацій у періодичній печаті. Реалізується це в написанні домашніх контрольних та курсової роботи.

Згідно з навчальним планом студенти заочного відділення протягом всього курсу навчання виконують три письмові домашні контрольні роботи. Перша робота виконується у 3-му семестрі, друга – у 5-му семестрі, третя - у 6-му семестрі.

Виконання письмових домашніх контрольних робіт є однією з важливих форм самостійної роботи студента під час освоєння курсу “ Цивільне і сімейне право України “.

Метою написання контрольної роботи є більш глибоке засвоєння студентами тієї частини знань, яку вони отримує під час занять на сесії, та їх розширення в процесі самостійної роботи з нормативними законодавчими актами, підручниками та іншою літературою.

Перед початком виконання письмової контрольної роботи необхідно ознайомитись з даними методичними рекомендаціями та вивчити відповідну рекомендовану літературу.

Текст виконаної контрольної роботи повинен розкрити в повному обсязі теоретичні питання, матеріал повинен бути викладений логічно й послідовно, а також враховувати всі зміни в законодавстві, що відбулись на момент його написання. Студент повинен показати вміння відокремити головне, а також пов’язати отримані знання з практикою.

Не припускається в контрольній роботі переписування глав, розділів або відповідних параграфів з підручника чи монографії. Контрольна робота має творчий характер і передбачає вміння працювати зі спеціальними літературними джерелами. Використання таких джерел визначається відповідними посиланнями за текстом.

Відповіді на задачу повинні бути повними, аргументованими з посиланням на відповідні статті та норми закону.

Обсяг тексту контрольної роботи не повинен бути не меншим за 18 і не більшим за 24 аркуші шкільного зошита (через рядок у зошитах в клітинку), написаний акуратним розбірливим почерком із полями на кожному листі. Робота, написана нерозбірливим почерком або виконана не акуратно, не зараховується.

Робота може бути надрукована на листі білого паперу форматом А4 (210 х 297 мм), півтора — для комп'ютера (шрифт - Тіmеs New Roman, роз­мір шрифту - 14). На сторінці повинно бути не більше 28—30 рядків і повинні бути витримані такі береги: ліве – 30 мм , верхнє і нижнє — по 20 мм, праве — 10 мм. Обсяг друкованої роботи - до 15 аркушів.

Кожна робота оформлюється відповідним чином. На першій сторінці вказуються всі теоретичні питання та описується практичне завдання. В кінці роботи обов’язково вказується список літератури, яка була використана при на титульному листі (обкладинці зошита) вказуються: навчальний заклад, навчальна дисципліна, номер варіанта, прізвище, ім’я та по батькові слухача, курс, група, домашня або службова адреса й телефон.

Контрольна робота не зараховується, якщо вона

  • виконана не повністю;

  • не розкриває змісту теоретичних питань;

  • має суттєві теоретичні помилки при розкритті теоретичних питань або у вирішенні задач;

  • задача або практичне завдання розв’язані неправильно;

  • робота виконана не самостійно або з посиланням на застарілі положення закону;

  • має свою копію серед зданих робіт (не зараховуються всі копії).

Якщо контрольну роботу не зараховано, то слухач виконує її повторно за тим же варіантом з урахуванням зауважень викладача і подає до навчального закладу з рецензією на не зараховану роботу.


^ Програма курсу «Цивільне право України»

II курс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 5-му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 5-му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у -му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 6-му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Фінансове право” для студентів спеціальності 060101 “правознавство” складена на базі типової програми...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Земельне право України" для студентів спеціальності 030402"Правознавство" складена на базі типової програми...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський – Херсон: хепі,...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи