Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» icon

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Скачати 140.57 Kb.
НазваКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Дата04.09.2012
Розмір140.57 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки України

Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»«Затверджую»

_______________________

Проректор з НМР ХЕПІ доц. Кузьменко Л.В.

“____”_____________ 200__ р.


Методичні рекомендації

для виконання контрольних робіт

студентами заочного відділення 2 курсу з дисципліни

«Правові та організаційні основи підприємницької діяльності»


Галузь знань 0304 « Право»

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»


Укладач: викладач Козачок Н.В.


^

Херсон – 2010
Загальні методичні рекомендації


Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у -му семестрі.

Виконання письмової контрольної роботи є однією з важливих форм самостійної роботи студента під час освоєння курсу “ Правові та організаційні основи підприємницької діяльності “. Метою написання контрольної роботи є більш глибоке засвоєння студентами тієї частини знань, яку вони отримує під час занять на сесії, та їх розширення в процесі самостійної роботи з нормативними актами та іншою літературою.

Завдання існує в 11 варіантах і охоплює весь матеріал загальної і особливої частин курсу.

^ Студент виконує роботу за одним із варіантів, номер якого відповідає першій букві його прізвища (на державній мові).

Кожний варіант має теоретичну і практичну частину. Теоретична частина включає два теоретичних питання, а практична – одна ситуаційна задача. В контрольній роботі теоретичні питання охоплюють матеріал загальної та особливої частини. Формулювання теоретичних питань в роботі та умови завдання змінювати не дозволяється.

Перед початком виконання письмової контрольної роботи необхідно ознайомитись з даними методичними рекомендаціями та вивчити відповідну рекомендовану літературу.

Текст виконаної контрольної роботи повинен розкрити теоретичні питання, матеріал повинен бути викладений логічно й послідовно, а також враховувати всі зміни в законодавстві, що відбулись на момент його написання. Студент повинен показати вміння відокремити головне, а також пов’язати отримані знання з практичною роботою.

Не припускається в контрольній роботі переписування глав, розділів або відповідних параграфів з підручника чи монографії. Контрольна робота має творчий характер і передбачає вміння працювати зі спеціальними літературними джерелами. Використання таких джерел визначається відповідними посиланнями за текстом.

Відповіді на задачу повинні бути повними, аргументованими з посиланням на відповідні статті та норми закону. Практичне завдання виконується на окремому листі ( формат № 4 ) або на відповідному бланку), складається від імені студента і додається до контрольної роботи.


Контрольна робота виконується на окремих листах ( формат № 4 ) або в шкільному зошиті у клітинку. Обсяг тексту контрольної роботи повинен бути 10 - 12 аркушів друкованого на комп’ютері тексту (шрифтом 14, полуторним між строковим інтервалом) або 18 - 24 аркуші шкільного зошита (через рядок у зошитах в клітинку) написаний акуратним розбірливим почерком із полями на кожному листі. Робота, написана нерозбірливим почерком або виконана не акуратно, не зараховується.

Кожна робота оформлюється відповідним чином. Робота має містити: зміст, вступ, висновок та список використаних джерел. Робота підписується студентом.

На обкладинці зошита вказуються: навчальний заклад, навчальна дисципліна, номер варіанта, прізвище, ім’я та по батькові слухача, курс, група.


Контрольна робота не зараховується, якщо вона

 • виконана не повністю;

 • не розкриває змісту теоретичних питань;

 • має суттєві теоретичні помилки при розкритті теоретичних питань або у вирішенні задач;

 • задача або практичне завдання розв’язані неправильно;

 • робота виконана не самостійно або з посиланням на застарілі положення закону;

 • має свою копію серед зданих робіт (не зараховуються всі копії).

Якщо контрольну роботу не зараховано, то слухач виконує її повторно за тим же варіантом з урахуванням зауважень викладача і подає до навчального закладу з рецензією на не зараховану роботу.


^

В А Р І А Н Т № 1


Буква «А» - «В»


 1. Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні.

 2. Кредитори у справах про банкрутство.Задача Посадову особу районної податкової інспекції було звинувачено у корупції і притягнуто до відповідальності за зайняття підприємницькою діяльністю. Під час перевірки було з'ясовано, що ця особа виступала співзасновником одного з товариств з обмеженою відповідальністю. Працівник податкової служби заперечував проти звинувачення, посилаючись на те, що він, як фізична особа-співзасновник ТОВ, не є підприємцем. Підприємницькою діяльністю, на його думку, займався не він, а засноване за його участю ТОВ.

Яким нормативним актом визначено коло суб'єктів, які не можуть займатися підприємницькою діяльністю?

Чи заслуговують на увагу доводи працівника податкової служби?

Чи зміниться ситуація, якщо вказана особа виступала б не засновником ТОВ, а акціонером АТ?


^

В А Р І А Н Т №2


Буква «Г» - «Д» 1. Види суб’єктів підприємницького права.

 2. Правове становище учасників командитного товариства.


Задача Приватний підприємець Грушин здійснював продаж спортивних товарів населенню. Готівкових коштів він не приймав, а виписував рахунок, за яким покупець сплачував обумовлену суму в Ощадбанку. Торговельний патент він не купував. Податкова інспекція оштрафувала Грушина за те, що він здійснював торговельну діяльність без патенту. Грушин не погодився і звернувся до суду.

1. Чи мав приватний підприємець право звертатися із позовом до суду?

2. Яке рішення може прийняти суд? Обґрунтуйте свою відповідь.


^

В А Р І А Н Т №3


Буква «Е» - «Ж» 1. Поняття, предмет і методи підприємницького права.

 2. Правовий режим основних фондів і обігових коштів підприємства.


Задача У 2007 році між АКБ "Альянс" і малим приватним підприємством "Радість" було укладено договір депозитного вкладу строком на 2 роки. У 2009 році банк подав позов до ПП про визнання недійсними його установчих документів, посилаючись на те, що в статуті ПП не міститься його повне найменування. Як наслідок, банк просив визнати недійсним і договір депозитного вкладу.

1. Назвіть обов'язкові реквізити статуту приватного підприємства.

2. Чи може бути відсутність у статуті повного найменування підприємства підставою для визнання його установчих документів недійсними?

3. Яке рішення може прийняти суд?
  В А Р І А Н Т № 4

  Буква «З» - «І»1.Індивідуальні підприємці як суб’єкти підприємницького права
2. Гарантії захисту прав іноземних інвесторів.

Задача Асоціація рекламних фірм уклала договір на організацію та проведення рекламної кампанії великого підприємства. Порушивши низку умов договору, асоціація заподіяла рекламодавцеві значні збитки. Підприємство звернулося до арбітражного суду із позовом до асоціації, вимагаючи відшкодування сум збитків. Заперечуючи проти позову, юрист асоціації заявив, що причиною порушень умов договору став вихід з асоціації групи рекламних фірм, яким передбачалося доручити виконання договору, тому до них і слід пред'являти позов.
1. Чи могла асоціація укладати від свого імені договір на проведення рекламної кампанії?

2. Хто несе відповідальність за зобов'язаннями об'єднання підприємств?

3. Яке рішення може прийняти суд?


^

В А Р І А Н Т № 5


Буква «Ї» - «К»


 1. Правове становище акціонерів.

 2. Функції підприємницького договору.
Задача В 2005 році було створено і зареєстровано в установленому порядку товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія". У липні 2009 року у товариства виникла необхідність внести зміни до установчих документів, пов'язані із зміною місцезнаходження товариства, прийняттям до складу

засновників нових осіб та виходом частини інших учасників. Були зібрані всі необхідні документи і подані для реєстрації змін. Проте районна державна адміністрація відмовила в прийнятті документів, висунувши вимоги щодо обов'язкової перереєстрації товариства і збільшення статутного фонду до 552500 гривень (еквівалент 625-ти розмірам мінімальної заробітної плати).

1. Який мінімальний розмір статутного фонду передбачений законодавством для товариств з обмеженою відповідальністю?

2. Чи правомірні вимоги державної адміністрації щодо проведення перереєстрації товариства та збільшення розміру його статутного фонду?

3. Чи є підстави розгляду спору в господарському суді?  ^ ВАРІАНТ №6

  Буква «Л» - «Н» 1. Правове становище учасника товариства з обмеженою відповідальністю

 2. Черговість задоволення вимог кредиторівЗадача Громадянин Петров вирішив заснувати приватне підприємство. Державна адміністрація, до якої звернувся Петров із необхідними документами, відмовила в реєстрації підприємства, посилаючись на недостатність розміру статутного фонду, передбаченого установчими документами підприємства. Петров не погодився і звернувся до суду із заявою про спонукання державної адміністрації здійснити реєстрацію приватного підприємства.

1. Які обов'язкові реквізити статуту приватного підприємства?

2. Яким законодавчим актом визначений мінімальний розмір статутного фонду приватного підприємства?

3. Чи виграє справу Петров?
  ^ ВАРІАНТ №7

  Буква «О» - «Р» 1. Види підприємств за формами власності.

 2. Поняття відповідальності в підприємницькому праві.Задача Між акціонерним товариством "Ураган" і товариством з обмеженою відповідальністю "Темп" було укладено договір, за яким ТОВ "Темп" зобов'язувалося поставити ліфтове обладнання для АТ. Оплату передбачалося здійснити після поставки обладнання. ТОВ "Темп" затримало поставку обладнання на 10 днів і АТ звернулося до нього з претензією про стягнення передбаченої договором пені за прострочення поставки у розмірі

10% від вартості обладнання за кожен день прострочення. ТОВ Темп" просило зменшити розмір пені, посилаючись на те, що законодавством встановлено граничний розмір штрафних санкцій за подібними зобов'язаннями.

1. За якими зобов'язаннями законодавством встановлено граничний розмір відповідальності?

2. Яке рішення може прийняти суд у випадку звернення до нього АТ?


^ ВАРІАНТ №8

  Буква «С» - «У»
 1. Правовий статус громадянина-підприємця.

 2. Відповідальність у сфері ціноутворення.

Задача Легковий автомобіль, що належав малому підприємству "Мрія" зіткнувся із вантажним автомобілем, що належав ТОВ "Шарм". Експертизою було встановлено, що ДТП трапилася з вини водія вантажівки. МП "Мрія" пред'явило претензію до ТОВ "Шарм" із проханням відшкодувати збитки, заподіяні внаслідок зіткнення автомобілів. ТОВ "Шарм" задовольнити претензію відмовилося, посилаючись на те, що аварія трапилася із вини водія, отже, до нього і слід висувати усі вимоги з цього приводу. МП звернулося із позовом до арбітражного суду.

1. Якими нормами законодавства регулюється цивільна відповідальність у випадку ДТП?

2. Чи несе відповідальність водій ТОВ "Шарм"?

3. Яке рішення може прийняти суд?


^ ВАРІАНТ №9

  Буква «Ф» - «Ц» 1. Право державної власності на засоби виробництва та форми його реалізації

 2. Сплата неустойки як форма господарсько-правової відповідальності.


Задача Товариство з обмеженою відповідальністю "Час" уклало із приватним підприємцем договір комісії. За цим договором ТОВ передавала приватному підприємцеві шкіряні куртки на реалізацію, а підприємець зобов'язувався сплатити ТОВ обумовлену суму коштів, отриманих від реалізації. Підприємець реалізував товар, але гроші на рахунок ТОВ не перерахував. ТОВ "Час" звернулося до суду із позовом про примусове стягнення суми від продажу курток. Підприємець, в свою чергу, подав позов до товариства про визнання договору комісії недійсним, мотивуючи це тим, що договір не було завізовано головним бухгалтером ТОВ "Час".

1. В яких судових органах вирішуються спори між юридичними особами та суб'єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи?

2. Чи обумовлено законодавством необхідність візування господарських договорів головними бухгалтерами?

3. Чи задовольнить суд позов товариства?

4. Чи задовольнить суд позов приватного підприємця?


^

В А Р І А Н Т №10


  Буква «Ч» - «Щ»
 1. Відшкодування збитків у сфері господарювання.

 2. Дискримінація підприємств органами влади та управління.


Задача Товариство з обмеженою відповідальністю "Парма" уклало із підприємством "Діалог" договір, за яким ТОВ зобов'язувалось протягом двох днів з дня підписання договору перевезти та встановити обладнання, що належало підприємству "Діалог". Зазначене обладнання протягом обумовленого терміну перевезене та встановлене не було, внаслідок чого підприємству було завдано збитків у вигляді упущеної вигоди від несвоєчасного початку роботи обладнання. ТОВ "Парма" збитки відшкодовувати відмовилось. Підприємство "Діалог" подало позов до суду про стягнення з товариства суми збитків у вигляді упущеної вигоди, а також суми моральної шкоди, спричиненої неналежним виконанням ТОВ договірного зобов'язання.

1. Що розуміє законодавство під терміном "збитки"? Чи підпадає упущена вигода під це визначення?

2. Чи підлягає відшкодуванню моральна шкода, спричинена неналежним виконанням стороною договірного зобов'язання?

3. Яке рішення може прийняти суд?  В А Р І А Н Т № 11

  Буква «Ю» - «Я» 1. Правовий статус банків.

 2. Відшкодування збитків як форма господарсько-правової відповідальності.


Задача Між приватним підприємством "Бриг" та товариством з обмеженою відповідальністю "Норд" було укладено договір підряду, за яким ТОВ "Норд" зобов'язувалося виконати ремонтні роботи в приміщенні, що належало ПП. При прийнятті підприємством роботи з'ясувалося, що товариство виконало ремонт із порушенням технології (нерівно покладений кахель, вологий паркет і т. ін.). Незважаючи на це, товариство відмовилося від належного виконання робіт без додаткової оплати. Через місяць після прийняття робіт ПП надіслало претензію ТОВ, у якій наполягала на завершенні ремонтних робіт своїм коштом, але у зв'язку із тим, що претензія не мала дати і номера і була підписана не керівником. ТОВ "Норд" відмовилося її розглядати. Через 8 місяців приватне підприємство "Бриг" надіслало повторну претензію, що містила всі необхідні реквізити, на яку ТОВ "Норд" не відповіло. Підприємство звернулося до суду.

1. Які наслідки настають для сторони за договором в разі недодержання нею порядку пред'явлення претензії?

2. Протягом якого строку замовник має право на пред'явлення позову про виявлені недоліки в роботі, виконаній за договором підряду?

3. Яке рішення може прийняти суд?


ЛІТЕРАТУРА

^ РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ НАПИСАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ “Правові та організаційні основи підприємницької діяльності”

 1. Конституція України. — К., 1996.

 2. Коментар до Конституції України. – К., 1996.

 3. Матеріали до вивчення Конституції України. – К., 1996.

 4. Цивільний кодекс України // Право України. – 1993. - №11-12.

 5. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Право України. – 1995. - №3-4.

 6. Кримінальний кодекс України. – К., 2001.

 7. Господарський процесуальний кодекс України // ВВР України. – 1992. - №6.

 8. Кодекс торговельного мореплавства України // Голос України. – 1995. – 12 лип.

 9. Митний кодекс України // ВВР України. – 1992. - №16 із змін. та доп. – 1993. - №44.

 10. Закон України “Про природні монополії”.

 11. Закон України “Про підприємництво” // ВВР України. – 1991. - №14; із змінами та доповненнями.

 12. Закон України “Про власність” (із змінами та доповненнями) // ВВР України. – 1992. - №30.

 13. Закон України “Про підприємства в Україні” // ВВР України. – 1991. - №24; із змінами та доповненнями.

 14. Закон України “Про господарські товариства” // ВВР України. – 1991. - №49

 15. Закон України “Про захист економічної конкуренції”.

 16. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

 17. Закон України “Про арбітражний суд” // ВВР України. – 1991. - №36.

 18. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” // ВВР України. – 1991. - №29.

 19. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” // ВВР України. – 1991. - №38.

 20. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000 №1775-ІІІ.

 21. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” // ВВР України. – 1995. - №4.

 22. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про захист прав споживачів”” // Голос України. – 1994. – 15 січня.

 23. Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні: Указ Президента України // ВВР України. – 1995. - №47.

 24. Про застосування Міжнародних правил інтеграції комерційних термінів: Указ Президента України // Голос України. – 1994. – 4 жовтня.

 25. Порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації підприємств, та інформації про їх випуск: Інструкція, затв. Міністерством фінансів України // Закон і бізнес. –1994. –№14

 26. Порядок проведення контрольної перевірки правильності розрахунку із споживачами за надані послуги і реалізовані товари: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України // Голос України. –1994. –2 квіт.

 27. Положення про порядок вилучення неякісних товарів, документів та інших предметів, що свідчать про порушення прав споживачів: Затв. Постановою Верховної Ради України від 25.01.95 №26/95 // Уряд.кур’єр. –1995. –№25,26

 28. Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 №740

 29. Положення про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 р. №316 // Уряд. кур’єр. –1994. –№84,85

 30. Міжнародні правила по тлумаченню термінів “Інкотермс” (редакція 1990 р.) // Уряд. кур’єр. –1994. –№177,178

 31. Порядок зайняття торгівельною діяльністю і правила торгівельного обслуговування населення: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 №108 // Уряд.кур’єр. –1995. –21 лют.

 32. Зміни і доповнення до Положення про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.94. №316 // Уряд. кур’єр. –1995. –21 лют.

 33. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з судовим захистом державної власності: Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України // Бізнес. –1995. –№25

 34. Про деякі питання подвідомчості спорів за участю іноземних суб’єктів господарської діяльності: Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України // Закон і бізнес. –1993. –19 груд.

 35. Про деякі питання подвідомчості господарських спорів: Роз’яснення Президії ВАС від 08.02.96 // Бізнес. –1996. –№3. –с.13

Схожі:

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 5-му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 5-му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову домашню контрольну роботу у 6-му семестрі
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Фінансове право” для студентів спеціальності 060101 “правознавство” складена на базі типової програми...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки України Херсонський економічно-правовий інститут Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Робоча програма дисципліни „Земельне право України" для студентів спеціальності 030402"Правознавство" складена на базі типової програми...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconКафедра «Загальноюридичних дисциплін»
Цивільне право – провідна галузь права І визнається такою в усіх правових системах світу. Вивчення цивільного права у цей період...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплин

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський – Херсон: хепі,...
Кафедра «Загальноюридичних дисциплін» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів - заочників з дисципліни
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів – заочників з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи