Питання для підготовки до заліку з дисципліни «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності» icon

Питання для підготовки до заліку з дисципліни «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності»
Скачати 42.21 Kb.
НазваПитання для підготовки до заліку з дисципліни «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності»
Дата04.09.2012
Розмір42.21 Kb.
ТипДокументи

Питання для підготовки

до заліку з дисципліни

«Правові та організаційні основи підприємницької діяльності»

1. Поняття та види підприємницької діяльності
2. Правове регулювання підприємництва в Україні
3. Об’єктивні причини і методи державного управління економікою
4. Форми державного управління економікою
5. Підприємницькі правовідносини: поняття, ознаки, види
6. Методи правового регулювання підприємницьких відносин
7. Поняття, предмет і методи підприємницького права
8. Підприємницьке законодавство: поняття та ознаки
9. Система підприємницького законодавства
10. Підприємницько-правові норми: поняття та види
11. Напрямки вдосконалення підприємницького законодавства
12. Правовий режим ліцензування господарської діяльності
13. Суб’єкти підприємницьких правовідносин: поняття та ознаки
14. Види суб’єктів підприємницького права
15. Індивідуальні підприємці як суб’єкти підприємницького права
16. Підприємство як суб’єкт підприємницького права
17. Правове становище державних підприємств
18. Правове становище казенного підприємства
19. Види підприємств за формами власності
20. Порядок створення підприємств
21. Державна реєстрація підприємств
22. Поняття та види господарських товариств
23. Установчі документи господарських товариств: поняття, види, зміст
24. Майно і майнові права в господарському товаристві
25. Поняття і види акціонерних товариств
26. Правові засади діяльності акціонерних товариств
27. Акція: поняття та юридичне значення
28. Правовий режим дивідендів
29. Порядок створення акціонерного товариства
30. Правове становище акціонерів
31. Управління акціонерним товариством
32. Товариство з обмеженою відповідальністю: поняття і правове становище
33. Органи товариства з обмеженою відповідальністю
34. Правове становище учасника товариства з обмеженою відповідальністю
35. Товариство з додатковою відповідальністю: поняття і правове становище
36. Повне товариство: поняття і правове становище
37. Правове становище учасників повного товариства
38. Порядок управління справами повного товариства
39. Командитне товариство: поняття і правове становище
40. Правове становище учасників командитного товариства
41. Порядок управління справами командитного товариства
42. Правове становище виробничого кооперативу
43. Правове становище членів виробничого кооперативу
44. Господарські об’єднання: поняття, види, правове становище
45. Поняття і правове становище промислово-фінансових груп
46. Відносини власності і право власності в економіці України
47. Право власності на засоби виробництва: поняття, форми (види)
48. Право державної власності на засоби виробництва та форми його реалізації
49. Право приватної власності на засоби виробництва та форми його реалізації
50. Право комунальної власності на засоби виробництва та форми його реалізації
51. Право власності, право повного господарського відання, право оперативного управління, право оперативного використання: зв’язок і відмінність
52. Правовий режим і структура майна підприємства
53. Правовий режим основних фондів і обігових коштів
54. Правовий режим нематеріальних активів і спеціальних фондів підприємства
55. Поняття і види ліцензій
56. Процедура ліцензування
57. Поняття і значення патенту в підприємництві
58. Порядок одержання патенту
59. Поняття та функції ціни
60. Види цін та порядок їх встановлення
61. Відповідальність у сфері ціноутворення
62. Поняття і класифікація цінних паперів
63. Правовий режим цінних паперів
64. Правове регулювання окремих угод на ринку цінних паперів
65. Підприємницький договір: поняття, ознаки та зміст
66. Класифікація підприємницьких договорів
67. Функції підприємницького договору
68. Порядок укладання підприємницьких договорів
69. Зміст господарського договору
70. Форма підприємницького договору
71. Порядок зміни та розірвання підприємницьких договорів
72. Механізми забезпечення належного виконання підприємницьких договорів
73. Порядок відкриття рахунків в банках в національній та іноземній валюті
74. Форми розрахунків між суб’єктами підприємництва
75 Поняття відповідальності в підприємницькому праві
76. Види господарсько-правової відповідальності
77. Види господарсько-правових санкцій, що застосовуються в договірних відносинах
78. Відшкодування збитків як форма господарсько-правової відповідальності
79. Сплата неустойки як форма господарсько-правової відповідальності
80. Господарсько-оперативні санкції
81. Організаційно-господарські санкції
82. Планово-госпрозрахункові санкції
83. Підстави господарсько-правової відповідальності
84. Функції відповідальності в підприємницькому праві
85. Поняття та ознаки банкрутства
86. Суб’єкти банкрутства
87. Кредитори у справі про банкрутство
88. Підстави застосування банкрутства
89. Порядок провадження у справах про банкрутство
90. Поняття судових процедур, що застосовуються у процесі провадження у справі про банкрутство
91. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справах про банкрутство
92. Санація у справі про банкрутство
93. Наслідки визнання боржника банкрутом
94. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство
95. Черговість задоволення вимог кредиторів
96. Припинення справи про банкрутство
97. Монопольне становище на ринку та зловживання ним
98. Індивідуальні зловживання монопольним становищем на ринку
99. Групові зловживання монопольним становищем на ринку (антиконкурентні узгоджені дії)
100. Дискримінація підприємств органами влади та управління
101. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
102. Організаційно-правові засоби боротьби з монополістичними правопорушеннями
103. Правове становище антимонопольних органів
104. Поняття та види бірж
105. Правове становище товарної біржі
106. Біржові угоди: поняття, види, порядок укладання
107. Правове становище фондової біржі
108. Валютні цінності
109. Національна та іноземна валюта
110. Валютні операції
111. Відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення валютного законодавства
112. Поняття і правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
113. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності
114. Спеціальні правила здійснення зовнішньоекономічної діяльності
115. Поняття інвестиції та інвестиційної діяльності
116. Види інвестицій і форми здійснення інвестицій
117. Інвестиційні договори
118. Інвестування за межі України
119. Поняття та форми іноземних інвестицій
120. Правове становище підприємства з іноземними інвестиціями
121. Гарантії захисту прав іноземних інвесторів
122. Поняття і види спеціальних (вільних) економічних зон
123. Порядок створення і ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон
124. Особливості правового регулювання господарської діяльності у спеціальних (вільних) економічних зонах
125. Захист прав суб’єктів підприємництва
126. Процедура врегулювання господарських спорів
127. Правове регулювання приватизації державного майна
Поняття
128. Порядок приватизації державного майна
129. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію державного майна
130. Способи приватизації державного майна
131. Правовий статус банків
132. Банківські угоди

Схожі:

Питання для підготовки до заліку з дисципліни «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності» iconПояснювальна записка метою навчальної дисципліни «Правові І організаційні основи підприємницької діяльності»
Метою навчальної дисципліни «Правові і організаційні основи підприємницької діяльності» є вивчення зазначених явищ з правової сторони...
Питання для підготовки до заліку з дисципліни «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності» iconМіністерство о світи І науки україни
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів денної...
Питання для підготовки до заліку з дисципліни «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності» iconТеми рефератів з курсу "Основи менеджменту"
Організаційні структури управління підприємством, товариством та іншими формами підприємницької діяльності
Питання для підготовки до заліку з дисципліни «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності» iconТема…Підприємництво. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності
Для вирішення цьо­го питання підприємець має добре орієнтуватися в наявних організаційних формах. Вивчення чинного законодавства...
Питання для підготовки до заліку з дисципліни «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності» icon1. Структура залікового кредиту дисципліни “Банківські операції”
Тема економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті
Питання для підготовки до заліку з дисципліни «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності» iconПитання по темі "Поняття І принципи підприємницької діяльності"
Які види підприємницької діяльності можуть здійснюватися лише державними підприємствами?
Питання для підготовки до заліку з дисципліни «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності» iconПитання до заліку з дисципліни "Біогеохімія"
Добровольскш В. В. Основи биогеохимии: Учеб. Пособие для геогр., биол., геол., с Х
Питання для підготовки до заліку з дисципліни «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності» iconПитання до заліку з навчальної дисципліни „фінансова санація та банкрутство”
Мета та типи санаційних заходів: соціальні, організаційно-правові, виробничо-технічні, фінансово-економічні
Питання для підготовки до заліку з дисципліни «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності» iconРобоча програма навчальної дисципліни основи підприємництва
Метою викладання дисципліни “Основи підприємництва” є вивчення студентами сутності, об’єктивних передумов становлення та умов функціонування...
Питання для підготовки до заліку з дисципліни «Правові та організаційні основи підприємницької діяльності» iconТематичнийпла н по видах занять з курсу "Господарське право"
Закон України від 7 лютого 1991 р. "Про підприємництво". Суб'єкти підприємництва. Свобода підприємницької діяльності. Обмеження у...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи