З дисципліни: «Історія держави І права України» icon

З дисципліни: «Історія держави І права України»
Скачати 174.27 Kb.
НазваЗ дисципліни: «Історія держави І права України»
Дата04.09.2012
Розмір174.27 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Херсонський економічно-правовий інститут

Кафедра «Загальноюридичних дисциплін»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольних робіт


з дисципліни:

«Історія держави і права України»

(для студентів спеціальності

5.060101 “Правознавство”)


Херсон – 2006

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни: “Історія держави і права України” для студентів спеціальності 5.060101 Херсонського економічно-правового інституту.


Склав: доцент Скриль С.А.
Затверджено

на засіданні кафедри

“Загальноюридичних

дисциплін”

“___”___________ 2006 р.

Протокол № ___

ВСТУПІсторія держави і права України — історико-правова наука, що належить до основних навчальних дисциплін, які становлять необхідний елемент та невідємну частину вищої юридичної освіти. Глибоке вивчення та засвоєння визначальних фактів, явищ і процесів, загальних і специфічних законів і закономірностей державно-правового життя народів України, найважливіших памяток права необхідне не тільки для підвищення якості історико-правової підготовки спеціалістів, їхньої загальної юридичної культури, але й для більш кваліфікованого розуміння ними сучасних державотворчих процесів, основних особливостей галузей сучасного права.

Навчальна дисципліна "Історія держави та права України" передбачає опанування певним інструментарієм науки історії держави та права України, вивчення загальних закономірностей виникнення і розвитку держави і права України, починаючи з давніх часів і закінчуючи сучасним періодом розбудови української правової держави.

Метою дисципліни "Історія держави та права України" є формування правової культури майбутніх юристів та надання їм базових знань, спираючись на які вони могли б вирішувати спеціальні питання профільних дисциплін, та вмінь користування нормативно-правовими актами.

Контрольна робота охоплює головні теми курсу. Кожен студент виконує роботу за одним із варіантів, номер якого відповідає номеру, за яким цей студент записаний в учбовому журналу групи.


Варіант № 1


 1. Джерела та основні риси права Київської Русі.

 2. Джерела права Литовсько-Руської держави, їх загальна характеристика.

 3. Суд і судочинство в Запорізькій Січі.

 4. Андрусівське перемир'я 1667 р. — юридичне оформлення поділу України між Польщею і Московією.

 5. Причини та особливості кодифікації права в першій половині XIX ст.


Варіант № 2


 1. "Руська Правда" — видатна пам'ятка давньоруського права.

 2. Станова організація литовсько-руського суспільства, її вплив на формування інститутів державної влади.

 3. Основні риси звичаєвого козацького права.

 4. "Пакти і Конституція прав і вільностей Війська Запорізького" П. Орлика (1710 р.), зміст і значення.

 5. Буржуазні реформи другої половини XIX ст. в Росії та їх реалізація в Україні.


Варіант № 3


 1. Рабовласницькі міста-держави Північного Причорномор'я та їх право.

 2. Право власності, зобов'язальне та спадкове право за "Руською Правдою".

 3. Структура й функції органів центрального та місцевого управління в Литовсько-Руській державі.

 4. Види злочинів і система покарань у Запорізькій Січі.

 5. Військово-адміністративна система влади та управління Гетьманщиною у другій половині XVII ст.: принципи, методи та форми організації.Варіант № 4


 1. Кримінальне право та процес за "Руською Правдою".

 2. Польсько-литовські унії (ХІУ-ХУ ст.) та їх наслідки для України.

 3. Формування української національної держави у ході Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького (1648-1657 рр.).

 4. Ліквідація автономії України. Малоросійські колеги.

 5. Поширення російського законодавства на територію України у другій половиш XIX ст.Варіант № 5


 1. Предмет та завдання курсу "Історія держави і права України", його місце і роль в системі юридичних дисциплін.

 2. Періодизація, джерела та історіографія курсу історії держави та права України.

 3. Судова реформа в Росії 1864 р. та її реалізація в Україні.

 4. Боспорське царство та його право.

 5. Гетьманські статті — конституції ХУІІ-ХУІІІ ст. — основа державного статусу Гетьманщини.


Варіант № 6


 1. Скіфсько-сарматська рабовласницька держава та право.

 2. Шлюбно-сімейне право в Київській Русі.

 3. Люблінська унія (1569 р.) та ії наслідки для української державності.

 4. Зборівсьюш (1649 р.) та Білоцерківський (1651 р.) договориетапи юридичного оформлення Української Гетьманської держави.

 5. Судова система та судочинство Гетьманщини (1654-1783 рр.).


Варіант № 7


 1. Норманська теорія походження державності у східних слов'ян: виникнення, обгрунтування, сучасна історико-правова оцінка.

 2. Злочини та покарання в Київській Русі.

 3. Суспільний лад та державний статус українських земель у складі Речі Посполитої.

 4. Суспільний устрій та державний лад Української Гетьманської держави.

 5. Ліквідація Гетьманства і Запорізької Січі.


Варіант № 8


 1. Формування державності у східних слов'ян. Виникнення України-Руси.

 2. Галицько-волинська держава: становлення, розвиток, занепад.

 3. Види злочинів і система покарань за Литовським статутом 1588р.

 4. Правове регулювання відносин власності на землю в Україні — Гетьманщині.

 5. Причини та особливості кодифікації права в Україні у XVIII ст.


Варіант № 9


 1. Реформи Володимира Святославовича та їх історичне значення для завершального етапу формування ранньофеодальної середньовічної імперії Київська Русь.

 2. Особливості суспільного та державного устрою Галицько-волинської держави.

 3. Право власності та зобов'язальне право за Литовськими статутами 1529,1566 року.

 4. Джерела та основні риси права Української Гетьманської держави.

 5. Адміністративно-територіальний устрій українських земель після ліквідації російським царизмом автономних прав України (друга половина XVIII ст.).


Варіант № 10


 1. Суспільний устрій Київської Русі.

 2. Джерела та основні риси права Галицько-волинської держави.

 3. Виникнення та розвиток Козацької Республіки.

 4. Правовий статус України за "Березневими статтями" 1654 року.

 5. Суспільно-політичний устрій українських земель у складі Російської імперії (кінець XVIII- XIX ст.).


Варіант № 11


 1. Державний лад Київської Русі.

 2. Формування Литовсько-Руської держави.

 3. Структура та функції органів влади Запорізької Січі.

 4. "Гадяцький трактат" І. Виготського (1658 р.) — чергова спроба створення Української незалежної держави.

 5. Суспільно-політичний устрій та державний лад Галичини, Буковини, Закарпаття у складі Австро-угорської імперії.


Варіант № 12


 1. Предмет та завдання курсу "Історія держави і права України", його місце і роль в системі юридичних дисциплін.

 2. Державний лад Київської Русі.

 3. Формування Литовсько-Руської держави.

 4. Структура та функції органів влади Запорізької Січі.

 5. "Гадяцький трактат" І. Виготського (1658 р.) — чергова спроба створення Української незалежної держави.


Варіант № 13


 1. Суспільно-політичний устрій українських земель у складі Російської імперії (кінець XVIII- XIX ст.).

 2. Ультиматум Радянської Росії УЦР та його наслідки.

 3. Ризький мирний договір (1921 р.) та його наслідки для України.

 4. Німецький окупаційний режим на території УРСР та його ліквідація.

 5. Проблеми становлення державності України на сучасному етапі.


Варіант № 14


 1. Періодизація, джерела та історіографія курсу історії держави та права України.

 2. Джерела та основні риси права Київської Русі.

 3. Джерела права Литовсько-Руської держави, їх загальна характеристика.

 4. Суд і судочинство в Запорізькій Січі.

 5. Андрусівське перемир'я 1667 р. — юридичне оформлення поділу України між Польщею і Московією.


Варіант № 15


 1. Причини та особливості кодифікації права в першій половині XIX ст.

 2. Берестейська мирна угода (1918р.) та її значення для України.

 3. Кодифікація радянського права в Україні у 20-і роки.

 4. Особливості розвитку права в роки другої світової війни.

 5. Рабовласницькі міста-держави Північного Причорномор'я та їх право.


Варіант № 16


 1. "Руська Правда" — видатна пам'ятка давньоруського права.

 2. Станова організація литовсько-руського суспільства, ії вплив на формування інститутів державної влади.

 3. Основні риси звичаєвого козацького права.

 4. "Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорізького" П. Орлика (1710 р.), зміст і значення.

 5. Буржуазні реформи другої половини XIX ст. в Росії та їх реалізація в Україні.


Варіант № 17


 1. IV Універсал УЦР: причини прийняття та основний зміст.

 2. Україна у складі СРСР: правові засади входження та наслідки.

 3. Становлення радянського репресивного апарату в повоєнний період на західноукраїнських землях.

 4. Боспорське царство та його право.

 5. Право власності, зобов'язальне та спадкове право за "Руською Правдою".


Варіант № 18


 1. Структура й функції органів центрального та місцевого управління в Литовсько-Руській державі.

 2. Види злочинів і система покарань у Запорізькій Січі.

 3. Військово-адміністративна система влади та управління Гетьманщиною у другій половині XVII ст.: принципи, методи та форми організації.

 4. Буржуазні реформи другої половини XIX ст. в Росії та їх реалізація в Україні.

 5. IV Універсал УЦР: причини прийняття та основний зміст.


Варіант № 19


 1. Україна у складі СРСР: правові засади входження та наслідки.

 2. Становлення радянського репресивного апарату в повоєнний період на західноукраїнських землях.

 3. Скіфсько-сарматська рабовласницька держава та право.

 4. Кримінальне право та процес за "Руською Правдою".

 5. Польсько-литовські унії (ХІУ-ХУ ст.) та їх наслідки для України.


Варіант № 20


 1. Формування української національної держави у ході Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького (1648-1657 рр.).

 2. Ліквідація автономії України. Малоросійські колеги.

 3. Судова реформа в Росії 1864 р. та її реалізація в Україні.

 4. Конституція УНР, й правовий аналіз.

 5. Конституційний розвиток Української РСР у 20-30-і роки.


Варіант № 21


 1. Органи радянської влади та управління в Україні за Конституціями 1929 та 1937 року. Зробити порівняльну характеристику.

 2. Норманська теорія походження державності у східних слов'ян: виникнення, обгрунтування, сучасна історико-правова оцінка.

 3. Шлюбно-сімейне право в Київській Русі.

 4. Люблінська унія (1569 р.) та її наслідки для української державності.

 5. Зборівський (1649 р.) та Білоцерківський (1651 р.) договориетапи юридичного оформлення Української Гетьманської держави.


Варіант № 22


 1. Гетьманські статті — конституції ХУІІ-ХУІІІ ст. — основа державного статусу Гетьманщини.

 2. Поширення російського законодавства на територію України у другій половиш XIX ст.

 3. Українська держава гетьмана П. Скоропадського. Закони про тимчасовий державний устрій (29.04.1918 р.).

 4. Надзвичайне законодавство СРСР та право України у 30-ті роки.

 5. Правові засади переходу Кримської області до складу УРСР. Завершення процесу формування території України.


Варіант № 23


 1. Формування державності у східних слов'ян. Виникнення України-Руси.

 2. Злочини та покарання в Київській Русі.

 3. Суспільний лад та державний статус українських земель у складі Речі Посполитої.

 4. Суспільний устрій та державний лад Української Гетьманської держави.

 5. Судова система та судочинство Гетьманщини (1654-1783 рр.).


Варіант № 24


 1. Суспільно-політичний устрій та державний лад Галичини, Буковини, Закарпаття у складі Австро-угорської імперії.

 2. Державність УНР за доби Директорії.

 3. Українське питання напередодні другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р.

 4. Кодифікація радянського права в Україні у 50-60-і роки, його характерні риси.

 5. Реформи Володимира Святославовича та їх історичне значення для завершального етапу формування ранньофеодальної середньовічної імперії Київська Русь.

Варіант № 25


 1. Галицько-волинська держава: становлення, розвиток, занепад.

 2. Види злочинів і система покарань за Литовським статутом 1588р.

 3. Правове регулювання відносин власності на землю в Україні — Гетьманщині.

 4. Ліквідація Гетьманства і Запорізької Січі.

 5. Джерела та основні риси права Галичини, Буковини та Закарпаття в умовах Австро-угорської імперії.


Варіант № 26


 1. Проголошення, поширення та правове оформлення радянської влади в Україні.

 2. Приєднання Західної України, Північної Буковини та частини Бессарабії до Української РСР.

 3. Конституція Української РСР 1978 року, її основні положення.

 4. Суспільний устрій Київської Русі.

 5. Особливості суспільного та державного устрою Галицько-волинської держави.


Варіант № 27


 1. Право власності та зобов'язальне право за Литовськими статутами 1529,1566 року.

 2. Джерела та основні риси права Української Гетьманської держави.

 3. Причини та особливості кодифікації права в Україні у XVIII ст.

 4. Українська Центральна Рада, й державотворча діяльність.

 5. Перша радянська Конституція (1919 р.) в Україні.


Варіант № 28


 1. Проголошення незалежності Карпатської України (Підкарпатської Русі) напередодні другої світової війни (березень 1939 р.).

 2. Джерела та основні риси права Галицько-волинської держави.

 3. Виникнення та розвиток Козацької Республіки.

 4. Правовий статус України за "Березневими статтями" 1654 року.

 5. Адміністративно-територіальний устрій українських земель після ліквідації російським царизмом автономних прав України (друга половина XVIII ст.).


Варіант № 29


 1. Перший та Другий Універсали Центральної Ради: причини прийняття, основний зміст і правова оцінка.

 2. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Акт злуки з УНР та його історичне значення.

 3. Політико-правові засади створення ОУН, й програма та мета.

 4. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року, його суспільно-політичне значення.

 5. Проголошення Української Народної Республіки. III Універсал УЦР.


Варіант № 30


 1. Конституція Західноукраїнської Народної Республіки.

 2. Відновлення Української державності Актом ОУН від ЗО червня 1941 року.

 3. Передумови проголошення незалежності України. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Всенародний референдум 1 грудня 1991 р.

 4. Конституція України 1996 року, характеристика основних положень,

 5. Виникнення та розвиток Козацької Республіки.

ПИТАННЯ

до іспиту з курсу «Історія держави і права України»


 1. Предмет і завдання курсу.

 2. Періодизація історії держави і права України.

 3. Значення вивчення курсу і зв’язок з іншими дисциплінами.

 4. Розвиток історико-правових досліджень в Україні.

 5. Особливості держави і права скіфів.

 6. Античні міста-держави: державний лад і право.

 7. Держава і право Боспорського царства.

 8. Етапи становлення державності у східних слов’ян.

 9. Утворення держави Київська Русь.

 10. Державний лад Київської Русі.

 11. Соціальна структура населення Київської Русі.

 12. Джерела права Київської Русі.

 13. Основні галузі права за «Руською Правдою».

 14. Розвиток суспільно-політичного ладу Київської Русі на початку феодальної роздробленості /30-ті роки ХП - 30 роки ХШ ст./.

 15. Галицько-Волинська держава.

 16. Основні риси права періоду феодальної роздробленості.

 17. Політико-адміністративний устрій українських земель у складі Литви та Польщі.

 18. Міське самоврядування на українських землях у ХІУ - ХУІ ст.

 19. Джерела права на українських землях у ХІУ - ХУІ ст.

 20. Основні галузі права українських земель ХІУ - ХУІ ст.

 21. Виникнення Запорозької козацької республіки.

 22. Козацьке самоврядування.

 23. Джерела й основні риси козацького права.

 24. Суд і судочинство на Січі.

 25. Формування української національної держави у роки національної революції середини ХУП ст.

 26. Адміністративний устрій держави Б. Хмельницького.

 27. Правовий статус української держави за договором 1654 р.

 28. Основні риси українського права середини ХУП ст.

 29. Соціальна структура населення Гетьманщини.

 30. Державний лад Гетьманщини.

 31. Наступ російського абсолютизму на українську державність. Ліквідація автономії України у ХУШ ст.

 32. Джерела права України-Гетьманщини.

 33. Кодифікаційні роботи в Україні у ХУШ ст.

 34. Цивільне право України-Гетьманщини.

 35. Кримінальне право України-Гетьманщини.

 36. Судова система і судочинство в Україні-Гетьманщині.

 37. Суспільно-політичний лад західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії /друга половина ХУШ - перша половина ХІХ ст./

 38. Державний лад і право українських земель в складі Російської імперії в першій половині ХІХ ст.

 39. Загальна характеристика буржуазно-демократичних реформ 60 - 70- х років ХІХ ст. в українських землях у складі Російської імперії.

 40. Зміни в правовому статусі селян за реформою 1861 р.

 41. Земська і міська реформи в Україні у 60 - 70-ті роки ХІХ ст.

 42. Поліцейська реформа другої половини ХІХ ст.

 43. Судова реформа 1864 р. в Україні.

 44. Контрреформи 80 - 90-х років ХІХ ст. в українських землях у складі Російської імперії.

 45. Джерела права, основні риси права українських земель другої половини ХІХ ст. у складі Російської імперії.

 46. Формування робітничого класу в Україні в другій половині ХІХ ст. і робітниче законодавство.

 47. Суспільно-політичний лад і право українських земель у складі Австро-Угорської монархії в другій половині ХІХ ст.

 48. Зміни в державному і правовому устрої українських земель на початку ХХ ст.

 49. Зміни в державному апараті та праві українських земель в період першої світової війни.

 50. Лютнева революція 1917 р. в Росії. Боротьба за національно-державне відродження України.

 51. Утворення та державний лад Української Народної Республіки.

 52. Законодавча діяльність Центральної Ради.

 53. Конституція УНР.

 54. Причини поразки і уроки державницької діяльності Центральної Ради.

 55. Гетьманська держава в Україні 1918 р.

 56. Правова система Гетьманату.

 57. Державний лад і право УНР часів Директорії.

 58. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Державний лад ЗУНР.

 59. Право ЗУНР.

 60. Позитивні здобутки та прорахунки українського державно-правового відродження /1917 - 1920 р.р./.

 61. Поширення радянської влади в Україні. Утворення Української соціалістичної радянської республіки /УСРР/.

 62. Становлення федеративних зв’язків УСРР з іншими радянськими республіками.

 63. Формування органів захисту більшовицького режиму в Україні.

 64. Конституція УСРР 1919 року.

 65. Основні риси права України 1920-х років.

 66. Формування радянського права в Україні /1917 -1921 р.р./.

 67. Утворення СРСР: зміст і наслідки для України.

 68. Державний лад УСРР в період НЕПу.

 69. Суспільний устрій і державні органи УСРР першої половини 1930-х р.

 70. Основні риси права УСРР першої половини 1930-х років.

 71. Конституція УРСР 1937 року. Перебудова державних органів.

 72. Державність в Західній Україні у 20 - 30-ті роки ХХ ст. Приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР.

 73. Зміни в органах влади і управління УРСР в роки Великої Вітчизняної війни.

 74. Спроби відновлення української державності в період Великої Вітчизняної війни. Політичні організації націоналістичних сил.

 75. Основні риси права періоду Великої Вітчизняної війни.

 76. Перебудова державного механізму в українських землях в перші повоєнні роки /1945 - середина 1950-х років/.

 77. Право України в 1945 - середині 1950-х років.

 78. Державний устрій українських земель в період десталінізації /друга половина 1950-х - перша половина 1960-х років/.

 79. Демократизація права України в період десталінізації.

 80. Авторитарна командно-адміністративна система управління СРСР та її негативний вплив на суспільно-політичне життя України /середина 1960-х - середина 1980-х років/.

 81. Правовий статус УРСР як союзної республіки у «брежнєвський період» неосталінізму.

 82. Основні риси законодавства середини 1960-х - середини 1980-х р.р.

 83. Конституція УРСР 1978 року.

 84. Зміни в державному ладі України в період «перебудови».

 85. Зміни в законодавстві УРСР періоду «перебудови».

 86. Зміни в статусі УРСР як союзної республіки в 1990 -1991 р.р.

 87. Державний лад незалежної України /1991 - 1998 р.р./.

 88. Основні риси права незалежної України /1991 - 1998 р.р./.

 89. Конституція України 1996 р.

 90. Сучасна система джерел права України.


Методичне забезпечення контролю і критерії оцінки знань студенті) з дисципліни "Історія держави і права України"


1. Види контролю.

Контроль знань студентів по вказаній дисципліні забезпечується трьом видами: поточним; проміжним; підсумковим.

1.1. Методика проведення поточного контролю знань.

Поточний контроль знань студентів та засвоєння ними програмної матеріалу здійснює викладач, який проводить заняття з курсу.

^ Перший вид. Письмове опитування: після закінчення кожної теми (або підтеми, якщо тема велика — більше 10 годин) викладач робить суцільне письмове або усне опитування групи на початку четвертого заняття. На протязі 15-18 хвилин студенти у письмовій або усній формі відповідають на поставлені викладачем питання (3-4). Питання ставляться із загального переліку питань з курсу. Результати опитування оцінюються за 5-бальною системою. При всіх правильних відповідях ставиться "5", при 3\4 — "4", при 1\2 — "3", менше 1\3 і неправильних відповідях на додаткові питання — "2".

^ Другий вид. Здача студентом викладачу виконаного практичного завдання. Кожний студент за графіком індивідуально здає викладачу виконане завдання за програмою курсу, які проводяться на практичних заняттях. Результати здачі оцінюються за 5-бальною системою. Обидва види контролю фіксуються у журналі групи. Критерії оцінки такі ж як і в першому виді.

1.2. Методика проведення проміжного контролю знань.

Проміжний контроль здійснюється на семестровому заліку екзаменаційної сесії. Студенти, які успішно виконали перший вид поточно контролю на протязі семестру – мали успішні оцінки, які передбачені поточні контролем не нижче "3" — одержують залік автоматично. Студенти, які маю пропуски в одержані оцінок поточного контролю відповідають усно або пишу заліковий звіт у формі письмової відповіді на поставлені викладачем запитань Тривалість усного або письмового заліку на групу - 30 хвилин. 2. Методика проведення підсумкового контролю за курс.

Підсумковий контроль за курс здійснюється на семестровому іспиті під час екзамену. Студент одержує білет з питаннями. Крім того одержує аркуші паперу з печаткою деканату для письмового відповіді. Для виконання письмово завдання студенту надається дві години часу. Відповіді повинні засвідчити засвоєння програмного матеріалу з дисципліни. Результат письмового іспиту оцінюється за системою "знає" або не "знає". Знає підлягає: знає на "3" або "4", 5".

За рішенням кафедри іспит може проводиться і в усній формі.

3. Критерії оцінки.

При правильних відповідях на всі питання ставиться "5", при 3\4 — "4", при 1\2 - "3", менше 1\3 і неправильних відповідях на додаткові питання — "2" при правильних відповідях на додаткові питання - "3". Результати іспиту фіксуються у відомості та заліковій книжці.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


а) основна:

 1. Конституція України. — К., 1996.

 2. Історія держави і права України: У 2 ч. / За ред. А. Рогожина. — К., 1996.

 3. Історія держави і права України: Навч. посібник / За ред. А. Чайковського. — К., 1997.

 4. Історія держави і права України: Курс лекцій. — К., 1996.

 5. Історія держави і права України. Курс лекцій. За редакцією професора В.Г. Гончаренка. - Київ: "Вентурі", 1996.

 6. Кульчицький В., Настюк М., Тищик Б. Історія держави та права України.—Львів, 1996.

 7. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. — Львів, 1996.

 8. Музиченко П. Історія держави і права України: Навч. посібник. — К., 1999.


б) додаткова:

 1. Конституційні акти України 1917-1920. — К., 1992.

 2. Основи конституційного права України. Підручник/ За зам. редакцією В.В. Копейчікова. - Київ: Юрінком, 1997.

 3. Загальна теорія держави і права. Навчальний посібник /За ред. В.В. Копейчікова. - Київ: Юріком, 1997.

 4. Российское законодательство Х-ХХ веков (тексти й комментарии): В 9 т. /Под ред. О. Чистякова. — М., 1984.

 5. Історія України: нове бачення. У двох томах - Київ, 1995 (рекомендується до всіх тем курсу і далі в списку не повторюється)

 6. И.А.Ісаєв. Історія держави і права Росії: Повний курс лекцій. 2-і видання перероблене і доповнене. - М.: Юрист, 1994.

 7. Українське державотворення: Словник-довідник / О. Мироненко, Ю. Римаренко та ін. — К., 1997.

 8. Шульженко О.П. Наум М.Ю. Історія вчень про державу і право. Курс лекцій / За зам. ред. В.В. Копейчікова - Київ: Юріком, 1997.

 9. Хрестоматія з історії держави і права України. З найдавніших часів до початку XX ст. /За ред. В. Гончаренка. — К., 1997. — Т. 1.

 10. Хрестоматія і історії держави і права України. Лютий 1917р. — 1996 р. /За ред В. Гончаренка. — К., 1997. — Т. 2.

 11. Основи курсу історії Росії. Навчальний посібник. Автори - викладачі МГУ А.С. Орлів, В.А. Георгиев, А.Ю. Напівновий, Ю.Я. Терещенко. - М.: " Простір", 1997.

 12. Нормативне забезпечення підприємницької діяльності: Навч.-метод. комплекс для самост. вивч. дисц. / Л.С. Гончаренко. - Херсон: МУБіП, 2002. - 72 с.Схожі:

З дисципліни: «Історія держави І права України» iconЗ дисципліни: «Історія держави І права України»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу: “Історія держави І права України” для студентів спеціальності 060101...
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconЗ дисципліни: «Історія держави І права України»
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни: “Історія держави І права України” для студентів спеціальності 060101...
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconПитання підсумкового контролю з дисципліни Історія держави і права України
Періодизація курсу. Місце та роль історії держави і права України в системі юридичних дисциплін
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з курсу "історія держави І права україни та історія україни" для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави І права
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconІсторія держави І права зарубіжних країн програма курсу
Курс Історія держави І права є своєрідним вступом до спеціальних юридичних дисциплін
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconМіжнародний університет бізнесу І права
Робоча програма складена на основі навчальної програми дисципліни "Історія держави та права України", мубіП, 2004
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconІсторичний факультет Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Адреса, телефон
України, соціально-історична антропологія, історичне краєзнавство, історія України, етнографія України, історіографія історії України,...
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconІсторія держави та права зарубіжних країн” (для студентів спеціальності “історія”)
Сходу. Причому, наукову значущість цього курсу створює та обставина, що на протязі його вивчення розкриваються питання виникнення,...
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
З дисципліни: «Історія держави І права України» iconПрезидія вищої атестаційної комісії україни
Загальна характеристика теорії держави І права, проблеми методології та методів дослідження держави І права, загальнотеоретичні поняття,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи