П/п Назва теми, короткий зміст icon

П/п Назва теми, короткий зміст
НазваП/п Назва теми, короткий зміст
Сторінка1/6
Дата04.09.2012
Розмір0.88 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6п/п

Назва теми, короткий зміст

Обсяг годин

Форма контролю

Лекцій

Практичних

семінарських

1

2

3

4

5

6

1

Тема 1. Поняття і система криммінального права. Наука кримінального права -2 години.

1.Поняття кримінального права як самостійної галузі права. Загальні та специфічні ознаки кримінального права. Предмет і метод правового регулювання.

2.Система кримінального права. Загальна і Особлива частини.

3.Завдання,функції та принципи кримінального права

4.Наука кримінального права як частина юридичної науки і одна з галузей суспільних наук. Предмет і методи науки кримінального права. Зміст науки кримінального права.

5.Звязок науки кримінального права із суміжними науками

2

Практичне заняття – 2 години.

1. Поняття кримінального права як самостійної галузі права і як науки - галузі правознавства. Ознаки кримінального права, його соціальна обумовленість.

 1. Кримінальне право як засіб охорони соціальних цінностей і встановленого в суспільстві правопорядку. Співвідношення кримінального права і кримінальної політики.

 1. Кримінальне право в системі права України. Кримінальне право і суміжні галузі права (кримінально-процесуальне право, кримінально-виконавче право, адміністративне право).

 2. Система кримінального права України: Загальна і Особлива частини. Поняття і система Загальної частини.

 3. Предмет, завдання та принципи кримінального права України.

 4. Розвиток науки кримінального права. Вплив науки на законодавчу і правозастосовчу діяльність. на формування юридичного мислення і правової свідомості населення.
3

Тема 2.Кримінальна відповідальність та її підстави.

1.Поняття кримінальної відповідальності та її підстави.

2.Кримінальна відповідальність як один із видів юридичної відповідальності.

3. Характерні ознаки кримінальної відповідальності.

4. Підстави кримінальної відповідальності.

5. Поняття позитивної і негативної кримінальної відповідальності.

7. Єдини підстави кримінальної кримінальної відповідальності за ч.1 ст.2 КК України.

8. Матеріальна ( єдина) і процесуальна (ч.2 ст.2 КК) підстави кримінальної відповідальності.


Опитування та вирішення задач

4

Практичне заняття- 2 години.

1.Поняття кримінальної відповідальності.

2. Підстави кримінальної відповідальності.

3.Відображення у кримінальній відповідальності факту реальної взаємодії особи, яка вчинила злочин, і спеціальних органів держави в межах кримінально- правових відносин.

4..Кримінально - правові відносини: їх юридичний зміст, суб’єкти та об’єкт .

5. Момент виникнення і закінчення кримінальної відповідальності.

6. Форми реалізації кримінальної відповідальності.

7. Філософське обґрунтування кримінальної відповідальності, яка вчинила злочин .

5

Тема 3. Закон про кримінальну відповідальність.

1.Поняття закону про кримінальну відповідальність.

2.Структура Кримінального кодексу України, Загальна і Особлива частини КК, їх єдність і взаємозв`язок.

3.Структура статей Особливої частини КК України. Диспозиція і санкція. Види диспозицій і санкцій.

4.Поняття значення і суб`єкти тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Прийоми і види тлумачення закону про кримінальну відповідальність.


Опитування та вирішення задач

6

^ Практичне завдання-2 години

1.Закон про кримінальну відповідальність як єдине джерело кримінального права, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.

2.Структура кримінального кодексу України. Диспозиції і санкції. Види диспозицій: проста, описова, бланкетна, відсилочна, змішана(комбінована)

3.Поняття значення і суб`єкти тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Прийоми і види тлумачення закону про кримінальну відповідальність.

7

^ ТЕМА 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі , просторі, та по колу осіб.

1.Чинність законів про кримінальну відповідальність у часі. Вступ закону про кримінальну відповідальність у силу.

2. Поняття часу вчинення про кримінальу відповідальність. Обставини, внаслідок яких закон втрачає силу.

3.Межі зворотної дії закону про кримінальну відповідальність.

4.Принципи чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі: терріторіальний, громадянства, універсальний., їх зміст.

5.Правові наслідки засудження особи в Україні та за її межами.


Опитування та вирішення задач

8

^ Практичне завдання -2 години

1. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі. Вступ закону про кримінальну відповідальність в дію.

2.Поняття зворотної сили кримінального закону.Дія зворотної сили кримінального закону, який відмінює діючу кримінальну відповідальність або зменшує кримінальну відповідальність.

3. Принципи чинності кримінального закону в просторі, які закріплені в КК України: територіальний, громадянства і універсальний.

4.Правові наслідки засудження особи в Україні та за її межами.

9

Тема 5 .Злочин та його види.

1.Поняття, ознаки та основна характеристика злочину в кримінальному праві України.

2.Класифікація злочинів залежно від ступеня тяжкості. Поняття та ознаки малозначного діяння. 3.Місце злочину в системі правопорушень. Відмінність злочинів від інших правопорушень.

4.Поняття кримінальної відповідальності та її зміст.

5. Підстави кримінальної відповідальності.

6.Реалізація кримінальної відповідальності та її форми. Кримінальна відповідальність та кримінальне покарання.


Опитування та вирішення задач

10

^ Практичне завдання- 2 години.

1.Визначення поняття складу злочину: а) формальне; б) матеріальне; в) усечене, та їх суть.

2.Суспільна небезпека як матеріальна ознака злочину. Протиправність як формальна ознака злочину. Винність, її зміст та значення.

3. Місце злочину в системі правопорушень.

4. Класифікація злочинів залежно від ступеня тяжкості. Поняття та ознаки малозначного діяння. 5.Поняття кримінальної відповідальності та її зміст.

6.Реалізація кримінальної відповідальності та її форми. Кримінальна віповідальність та кримінальне покарання.

11

Тема 6 Склад злочину.

1.Поняття складу злочину і його значення.

2.Співвідношення понять злочину і складу злочину.

3.Елементи складу злочину, їх зміст.

4.Об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона як елементи складу злочину, їх ознаки.

5.Ознаки конкретного , родового та загального складу злочину.

6.Обов’язкові і факультативні ознаки складу злочину, значення такого ділення ознак складу злочину: як кваліфікуючих ознак; як обставин, що обтяжують відповідальність при призначенні покарання.

7.Види складів злочину залежно від їх тяжкості: прості, кваліфіковані, особливо кваліфіковані, привілейовані.

Склад злочину і кваліфікація злочину. Поняття кваліфікації злочину і її значення.


Опитування та вирішення задач

12

Практичне завдання – 2 години.

1.Поняття складу злочину і його значення.

2.Співвідношення понять злочину і складу злочину.

3.Елементи складу злочину, їх зміст.

4.Об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона як елементи складу злочину, їх ознаки.

5.Ознаки конкретного, родового та загального складу злочину.

6.Обов’язкові і факультативні ознаки складу злочину, значення такого ділення ознак складу злочину: як кваліфікуючих ознак; як обставин, що обтяжують відповідальність при призначенні покарання.

7. Види складів злочину залежно від їх тяжкості: прості, кваліфіковані, особливо кваліфіковані, привілейовані.

8.Склад злочину і кваліфікація злочину. Поняття кваліфікації злочину і її значення

13

Тема 7. Об’єкт злочину.

 1. Поняття об’єкта злочину.

 2. Безпосередній об’єкт злочину.Ознаки основного і додаткового безпосередніх об’єктів у конкретній справі.

 3. Поняття родового та загального обєктів.

Поняття предмета злочину та його місце в структурі складу злочину.


Опитування та вирішення задач

14

Практичне завдання-2 години.

1. Поняття об’єкта злочину.

2.Безпосередній об’єкт злочину.Ознаки основного і додаткового безпосередніх об’єктів у конкретній справі.

3. Понятя родового та загального обєктів.

4.Поняття предмета злочину та його місце в структурі складу злочину.

15

Тема 8. Об’єктивна сторона злочину.

1 Поняття об’єктивної сторони складу злочину

2.Обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину.

3. Поняття та ознаки дії чи бездіяльності (діяння) в кримінальному праві.

4 Суспільно небезпечні наслідки як ознака об’єктивної сторони злочину. Їх види та значення в кримінальному праві.

5.Причинний зв’язок в кримінальному праві та його значення.


Опитування та вирішення задач

16

^ Практичне завдання -2 години.

1 Поняття об’єктивної сторони складу злочину

2.Обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину.

3. Поняття та ознаки дії чи бездіяльності (діяння) в кримінальному праві.

4 Суспільно небезпечні наслідки як ознаки об’єктивної сторони злочину. Їх

види та значення в кримінальному праві.

5.Причинний зв’язок в кримінальному праві та його значення.

17

Тема 9 . Суб’єкт злочину.

1. Поняття та ознаки суб’єкта злочину в кримінальному праві.

2. Вік кримінальної відповідальності.

3. Осудність та неосудність. Критерії неосудності.

4. Поняття спеціального суб’єкту, його ознаки та види


Опитування та вирішення задач

18

Практичне завдання - 2 години

1.Загальний і спеціальний суб’єкт злочину в кримінальному праві.

2.Загальний та знижений вік кримінальної відповідальності

3.Визначення віку кримінальної відповідальності за відсутністю офіційних даних, що його підтверджують.

4.Спеціальний суб’єкт злочину.

19

Тема 10. Суб’єктивна сторона злочину.

1.Ознаки суб`єктивної сторони: обов`язкові і факультативні.

2.Поняття вини та її значення. Форми вини.

3.Умисел і його види.

4.Необережність та її види.

5.Подвійна, складна (змішана) форма вини і її значення для кваліфікації злочину.

6. Мотив і мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони.

7. Помилка, її поняття та види


Опитування та вирішення задач

120

Практичне завдання - 2 години

1. Поняття прямого і непрямого умислу, їх інтелектуальні і вольові ознаки.

2.Спеціальні види умислу, їх характеристика і значення.

3.Злочинна самовпевненість та її інтелектуальні та вольові ознаки.

4.Злочинна недбалість та її критерії.

5. Помилка ,її поняття та види.

21

Тема 11. Стадії вчинення злочину.

1.Поняття стадій умисного злочину та їх види. Значення встановлення стадій злочину для кримінальної відповідальності і призначення покарання

2.Поняття закінченого злочину за кримінальним правом України. Момент закінчення окремих видів злочинів.

3.Поняття готування до злочину. Види підготовчих дій.

4.Поняття замаху на злочин. Суб'єктивні та об'єктивні ознаки замаху. Види замаху. Поняття та види непридатного замаху. Відмінність замаху від готування і від закінченого злочину.

5.Підстави і межі кримінальної відповідальності за готування: замах на вчинення злочину. Обставини, що враховуються судом при призначенні покарання за незакінчений замах.

6.Добровольна відмова при незакінченому злочині., правові наслідки добровольної відмови від злочину.

7. Діяльне каяття при вчиненні злочину: поняття і види.


Опитування та вирішення задач

22

^ Практичне завдання -2 години

1. Об'єктивні і суб'єктивні ознаки готування до злочину.

2.Характеристика підшукання, пристосування засобів чи знарядь, підшукання співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов.

3. Знаряддя та засоби вчинення злочинів.

4. Добровільна відмова при незакінченому злочині.

5. Підстави і умови виключення кримінальної відповідальності за добровільною відмовою при незакінченому злочині.

6. Діяльне каяття і його відмінність від добровільної відмови.

13

Тема 12. Співучасть у злочині.

1. Поняття співучасті у злочині. Об'єктивні і суб'єктивні ознаки співучасті.

2. Форми співучасті.

3. Види співучасників за КК України та їх характеристика.

4. Спеціальні питання підслідності.

5. Види причетності до злочину. Відповідальність за причетність до

злочину.

14

^ Практичне завдання-2 години.

1.Спільна участь осіб в виконанні злочину.

2. Спільність умислу співучасників. Особливості інтелектуального

моменту умислу співучасників Вольовий момент умислу.

3. Значення мотиву та мети при вчиненні злочину в співучасті.

4. Питання призначення покарання співучасників.

15

Тема 13. Повторність, сукупність та рецидив.

 1. Повторність, сукупність та рецидив злочинів як види множинності злочинів

 2. Види фактичної повторності

 3. Умови відсутності повторності злочинів.

 4. Поняття рецидиву злочинів.

Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів.
Практичне завдання- 2 години.

1.Повторність, сукупність та рецидив злочинів як види

множинності злочинів

2.Види фактичної повторності

3.Умови відсутності повторностіі злочинів.

4.Поняття рецидиву злочинів.

5.Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву

злочинів.
Тема 14. Обставини, що виключають злочинність діяння.

 1. Поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння.

 2. Поняття необхідної оборони. Правова оцінка заподіяння шкоди при так званій передчасній і запізнілій обороні.

 3. Завдання шкоди при необхідній обороні тому, хто посягає.

 4. Спів розмірність необхідної оборони. Перевищення меж необхідної оборони.

 5. Врахування суб’єктивного ставлення особи, що захищається, до заподіяння шкоди.

 6. Відповідальність та ознаки затримання злочинця.

Поняття та підстави крайної необхідності.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

П/п Назва теми, короткий зміст iconП/п Назва теми, короткий зміст
Тема Поняття І система криммінального права. Наука кримінального права -2 години
П/п Назва теми, короткий зміст iconТеми та короткий зміст семінарських занять з дисципліни «Методи наукових досліджень»
Педагогічний експеримент, як метод наукового дослідження, експериментальні фактори
П/п Назва теми, короткий зміст iconНазва статті великими літерами
Анотації (російською, українською та англійською мовами) повинні містити авторів, назву статті та короткий її зміст (Times New Roman...
П/п Назва теми, короткий зміст iconНазва розділу, Теми курсу Зміст завдання
Взаємозв'язок інформаційної системи підприємства та системи бухгалтерського обліку
П/п Назва теми, короткий зміст iconНазва теми Зміст завдань
План самостійної роботи студентів IV курсу спеціальності «Здоров’я людини» з курсу „Основи догляду за хворими та інвалідами”
П/п Назва теми, короткий зміст iconЗвіт про наукову роботу у 2009 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого
Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу- шифр теми, категорія (держбюджетна, госпдоговірна, в межах робочого часу), назва,...
П/п Назва теми, короткий зміст iconЗвіт про наукову роботу у 2008 році Доцента кафедри петрографії Хмелівського Віталія Олексійовича (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого
Участь у науково-дослідній тематиці підрозділу- шифр теми, категорія (держбюджетна, госпдоговірна, в межах робочого часу), назва,...
П/п Назва теми, короткий зміст iconЗміст
Теми контрольних робіт
П/п Назва теми, короткий зміст iconОпис створення екземпляру зворотнього зв'язку(Multiple choice(rated)) Спочатку обираємо у випадаючому списку завдання «Зворотній зв'язок»
В полі «name» задаємо назву анкети. В полі «описание» вводимо короткий опис, суть, зміст анкетування
П/п Назва теми, короткий зміст iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2012 р. Назва кафедральної теми. Науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада). Термін виконання теми
Кількість виконавців(з них штатних співробітників та сумісників, докторів, кандидатів, аспірантів, студентів)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи