Модуль 1 Змістовний модуль 1 icon

Модуль 1 Змістовний модуль 1
Скачати 138.7 Kb.
НазваМодуль 1 Змістовний модуль 1
Дата04.09.2012
Розмір138.7 Kb.
ТипЗадача

Модуль 1

Змістовний модуль 1. Поняття державного права зарубіжних країн.


Завдання для самостійної роботи студентів( 6 год.):

Теоретична частина:

Студентам пропонується підготувати реферати за такими темами:

 1. Становлення державного права зарубіжних країн..

 2. Джерела державного права зарубіжних країн.

 3. Суспільний лад і державне право.


Індивідуальна робота: вивчення літератури з теми, проведення опитування, узагальнення результатів опитування.


Змістовний модуль 2. Конституційно – правові форми держави в зарубіжних країнах.

Завдання для самостійної роботи студентів ( 10 год.):

Практична частини:

Розв'язування ситуаційних завдань:

Задача № 1.

Використовуючи дослід організації влади в зарубіжних країнах , підготуйте пропозиції щодо вдосконалення змісту форм правління української держави в вигляді "мініпроекту" Закону України "Про внесення змін у Конституцію України".

Задача № 2.

Проаналізувавши окремі положення Конституції Росії, визначте, які соціальні функції Конституції втілені в них:

а) Росії суверенна і незалежна, демократична, соціа­льна, правова держава;

б) носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Росії є народ;

в) держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної само­ бутності всіх корінних народів і національних меншин Росії

г) земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Росії, природні ресурси її континентального шельфу є об'єктами права власності українського народу;

д) кожен має право на свободу світогляду і віросповідання;

е) кожному гарантується право знати свої права і обо­в'язки.


Модуль 2

Змістовий модуль 3 . Конституційно – правовий статус органів державної влади та політичних партії у зарубіжних країнах.

Завдання для самостійної роботи студентів ( 16 год.):

Теоретична частина:

Студентам пропонується підготувати реферати за такими темами:


 1. Вищі органи державної влади в зарубіжних країнах.

 2. Поняття парламенту у державному праві.

 3. Органи виконавчої влади в зарубіжних країнах.

 4. Судові та правоохоронні органи в зарубіжних країнах.

 5. Конституційно-правовий статус політичних партій в зарубіжних країнах.


Практична частини:

Розв'язування ситуаційних завдань:

Задача № 1.

Розкрийте значення і співвідношення понять "консти­туціоналізм", "конституціологія", "фактична конституція" і "юри­дична конституція". Яке смислове значення мають терміни: "фіктивна конституція", "формальна конституція", "реальна конституція", "конституційний інститут"?

Задача № 2.

Студент М, Бас заявив, що розходження між фактичною і юридичною

конституціями можливе лише у країнах із тоталі­тарним режимом і що це розходження зовсім не властиве для демократичних країн.

Визначте своє ставлення до цього питання, підтвердіть його прикладами.


Змістовний модуль 4. Конституційно-правовий статус людини і громадянина у зарубіжних країнах.

Завдання для самостійної роботи студентів ( 28 год.):

Теоретична частина:

Студентам пропонується підготувати реферати за такими темами:

 1. Інститут політичного режиму.

 2. Соціально-економічні та культурні права і свободи.

 3. Міжнародно-правовий захист прав людини.

 4. Правовий статус громадян Європейського Союзу.

Практична частина:

Розв'язування ситуаційних завдань:

Задача № 1.

Ви вже вивчили предмет "Конституційне право Зарубіжних Країн" і склали з нього іспит. До Вас звернувся студент-заочник із проханням проконсультувати його з питання, яке він не­достатньо зрозумів, вивчаючи його самостійно за підручником, а саме, що таке "гнучка", "жорстка", "змішана" конституції.

Допоможіть студенту-заочнику.

Задача № 2.

Залежно від порядку і складності внесення змін і до­повнень усі конституції прийнято поділяти на гнучкі, жорсткі, змішані.

Як Ви вважаєте, до якого типу можна віднести Конституцію США? Обґрунтуйте свою думку.


^ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 1. Поняття конституційного права зарубіжних країн

 2. Поняття політичних партій, їхня сутність, організація і функції.

 3. Автономні утворення у зарубіжних державах.

 4. Поняття та зміст конституції зарубіжних країн.

 5. Виникнення конституційного права, як самостійної галузі юридичної науки.

 6. Зміст конституції.

 7. Конституційно-правові основи суспільного ладу.

 8. Поняття парламенту та парламентаризму.

 9. Поняття судової влади і її місце в системі розділу влади.

 10. Способи набуття і втрати громадянства.

 11. Поняття інституту глави держави.

 12. Демократичний режим.

 13. Правова природа Європейського Союзу.

 14. Загальна характеристика конституції Японії.

 15. Система місцевого управління у зарубіжних країнах.

 16. Основи конституційного права Швейцарії.

 17. Конституційно-правовий статус людини і громадянина.

 18. Поняття конституційного контролю у зарубіжних країнах.

 19. Поняття політико-територіального устрою.

 20. Політико - територіальний устрій держави.

 21. Вибори і референдуми у зарубіжних країнах.

 22. Виникнення конституційного права як самостійної галузі юридичної науки

 23. Вибори і референдум у зарубіжних країнах.

 24. Місце уряду в системі вищих органів державної влади.

 25. Форма і структура конституцій.

 26. Які ви знаєте форми правління.

 27. Компетенція органів конституційного контролю у зарубіжних країнах.

 28. Правовий статус Європейського Союзу.

 29. Поняття парламенту та парламентаризму.

 30. Політико-територіальний устрій. Організація влади на місцях.

 31. Види конституційного контролю у зарубіжних крахнах.

 32. Загальна характеристика конституції Сполучених Штатів Америки.

 33. Поняття інституту глави держави.

 34. Загальна характеристика конституції Федеративної Республіки Німеччина.

 35. Конституційні принципи зовнішньої політики зарубіжних країн.

 36. Порядок заміщення посади глави держави.

 37. Загальна характеристика конституції Франції.

 38. Конституційний статус суддів у зарубіжних країнах.

 39. Місце уряду в системі вищих органів державної влади.

 40. Загальна характеристика конституції Великобританії.

 41. Виборчі системи у зарубіжних країнах.

 42. Порядок формування і структура урядів.

 43. Загальна характеристика конституції Італії.

 44. Розвиток сучасної науки конституційного права.

 45. Конституційний контроль у зарубіжних країнах.

 46. Загальна характеристика конституції Швейцарії.

 47. Поняття судової влади і її місце в системі розподілу влади.

 48. Загальна характеристика конституції Канади

 49. Загальна характеристика політичних партій

 50. Системи судових органів. Органи і посадові особи, які сприяють здійсненню судової влади.

 51. Загальна характеристика конституції Російської Федерації.

 52. Поняття місцевого управління і місцевого самоврядування в зарубіжних країнах .

 53. Загальна характеристика конституції Польщі.

 54. Соціальна структура суспільства.

 55. Конституційне врегулювання зовнішньої політики зарубіжних країн.

 56. Загальна характеристика конституції. Болгарії.

 57. Підприємницькі організації.

 58. Державні інтереси зарубіжних країн. Конституційні принципи зовнішньої політики зарубіжних країн.

 59. Загальна характеристика конституції Китайської Народної Республіки.

 60. Правовий статус громадян Європейського Союзу.

 61. Виборче право та його основні принципи у зарубіжних країнах.

 62. Загальна характеристика конституції Японії.

 63. Конституційно-правове регулювання членства держав у Європейському Союзі.

 64. Конституційно-правовий статус людини і громадянина.

 65. Загальна характеристика конституції Бразилії.

 66. Референдум у зарубіжних країнах.

 67. Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституції.

 68. Загальна характеристика конституції Франції.

 69. Функції та класифікація політичних партій.

 70. Конституційний контроль у зарубіжних країнах.

 71. Загальна характеристика конституції Швейцарії.

 72. Поняття та зміст демократичного режиму.

 73. Способи набуття і втрати громадянства.

 74. Поняття та зміст авторитарного режиму.

 75. Вищі органи державної влади у Болгарії.

 76. Загальна характеристика конституції Болгарії.

 77. Способи набуття і втрати громадянства.

 78. Загальна характеристика конституції Італії.

 79. Конституційні права та свободи.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ЗА УМОВИ ІСПИТУ


Рейтинг студента із засвоєння дисципліни (далі – рейтинг з дисципліни) R ДИС вимірюється у балах і визначається відповідно до загальної кількості годин, що передбачені для вивчення дисципліни у робочому навчальному плані.

Для виставлення оцінок у екзаменаційну відомість, залікову книжку та журнал рейтингової оцінки знань студента рейтинг з дисципліни “ Державне право зарубіжних країн ” у балах відповідно до “Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців ” , затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 23.01.2004 р. № 48, переводиться у національну та ECTS оцінки згідно таблиці.


Оцінка

національна

Оцінка

ECTS

Співвідношення між оцінками ECTS*, %

Визначення ECTS

Рейтинг дисципліни

(бали)

Відмінно

А

10

^ ВІДМІННО –відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

В

25

^ ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82-89

С

30

ДОБРЕ –в загальному правильна робота з певною кількістю

грубих помилок

75-81

Задовільно

D

25

ЗАДОВІЛЬНО- непогано, але зі значною кількістю недоліків

66-74

E

10

^ ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно


FX

-
^

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)


35-59

F

-
^

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота


1-34СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література до всіх тем

 1. Конституція Бельгії від 17 лютого 1994 р.

 2. Конституція Болгарії,, від 12 липня 1991 р.

 3. Конституція Бразилії, від 5 жовтня 1988 р.

 4. Конституція Італії. від 22 грудня 1947 р.

 5. Конституція Іспанії , від 27 грудня 1978 р.

 6. Конституція Китайської Народної Республіки.

 7. Конституція Латвійської Республіки, від 15 лютого 1922 р.

 8. Конституція Литовської Республіки, від 25 жовтня 1992р.

 9. Конституція Норвегії, від 17 травня 1814 р.

 10. Конституція Польщі., від 25 червня 1997 р.

 11. Конституція Російської Федерації, від 12 грудня 1993 р.

 12. Конституція Сполучених Штатів Америки., від 17 вересня 1787 р.

 13. Конституція України.28 червня 1996 р.

 14. Конституція Федеративної Республіки Німеччина від 23 травня 1949р.

 15. Конституція республіки Угорщина, від 18 серпня 1949 р.

 16. Конституція Франції., від 4 жовтня 1958 р.

 17. Конституція Швейцарії., від 1 січня 2000 р.

 18. Конституція Японії, від 3 травня 1947 р.

 19. Домбровська О. Зміст конституційного права на життя людини і громадянина //Право України.-2002. - № 5.-с. 37

 20. Источники права. Серия "Государство й право в разви-вающихся странах". –М..,1986.

 21. Каррі Д.П. Конституція Сполучених штатів Америки: Посібник для всіх,- К.,1993.

 22. Комаров А.С. Источники права Швеции // Советское государство й право.-1986,-№ 6.

 23. . Конституції нових держав Європи та Азії / За ред. В.Шаповала.—К: Право, 1996.

 24. Кашкин С.Ю. Конституция на переломе цивилизаций: формирование глобального конституционного идеала // Госу­дарство й право.-1992'.-№ 11.

 25. Арановский К. В. Государственное право зарубежных стран. – М.: Форум, 1998. – 488 с.

 26. Конституции зарубежных государств / Под ред. В.В. Маклакова. – М.: БЕК, 2000. – 592 с.

 27. Конституционное право зарубежных стран/ Под. ред. М.В. Баглая и др. – М.: Норма-Инфра, 2000. – 832 с.

 28. Конституционное право зарубежных стран: Т. 1-2/ Под. ред. Б.А. Страшуна. – М.: БЕК, 2000. – 784 с.


Література до окремих тем


Змістовний модуль № 1

 1. Білоус А.О. Політико- правові системи : світ і Україна : Навч. Посібник для вузів. – К., 1997.

 2. Борис В .Д., Лубський В.І. Мусульманське право : Курс лекцій. – К., 1997.

 3. Богданова Н.А. к новой концепции преподавания конституционного права // Государство и право.-1994.- № 7.

 4. Богданова Н.А. О значении конституционного права для юридического образования и практической деятельности юриста ( вступительная лекция) // Весник Московского Университета, сер. 11. Право. – 1995.-№

 5. Богданова Н.А. Конституционное право ( общая часть) : Учебное пособие : В 2-х частях. - М., 1996.

 6. Давид Р. Основные правовые системы современности. – М., 1988.

 7. Джиффорд Д.Дж., Джиффорд К.Х. Правовая система Австралии. – М., 1988

 8. Гессен В.М. Очерки науки конституционного права // Конституционное право : Учебное пособие . – Ч.ЫЫ. Хрестрматия. –М.,1994.

 9. Єгоров О. Порівняльне правознавство // Право України. – 1992. - №3.

 10. Конституції нових держав Европи та Азії / За ред. В. Шаповала. – К. : Право, 1996.

 11. Тихомиров Ю.А. Развитие теории конституционного права // Государство и право. – 1998. №7


Знмістовий модуль № 2


 1. Бостан В.С. , Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник-К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 2. Бостан С. К. Парламентсько президентська республіка як різновид змішаної форми республіканського правління // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002.

 3. Бостан С. К. Змішана форма республіканського правління : проблеми теорії і практики // Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України. – 2002.

 4. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник. – Тернопіль: Астон, 2003.

 5. Комаров С.А. Общая теория государства : Курс лекций. – Изд. 2-е, исп. И доп., - М., 1995.

 6. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія – М., 2000

 7. Тихонова Є. А. Парламенська республіка // Юридична енциклопедія; В 6 т. / Редкл.: Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: "Укр. енцикл" ім.., М.П. Бажана, 2002.- Т.4: Н-П. – С. 438-439.

 8. Чиркин В. Е. Констуционное право : Россия и зарубежный опыт. – М.: Зерцало, 1998.

 9. Чудаков М. Ф. Конституционное ( государственное ) право зарубежных стран.- Мн.: Харвест, 1998

 10. Шаповалова В.М. Форма держави в конституційному праві // Вісник Конституцйного суду України. – 2003. - № 2

 11. Юридична енциклопедія : В6 т./ Редкол.: Ю.С. Шемучешенко та ін.- К.: "Укр. енцикл" ім. М.П. Бажана, 20002. – Т.4: Н-П.


Змістовний модуль № 3


 1. Аммелія М. Парламенти. - М., 1967.

 2. Білецька І. Канада : Парламент у системі розподілу функцій влади // Віче. – 1997.- №1.

 3. Георгіца А.З. Сучасний парламентаризм : проблеми теорії та практики. – Чернівці : Рута, 1998.

 4. Карпикова И. С. Итальянский парламент. – М., 1965.

 5. Ковлер А. І. Виборчі технології : російський та зарубіжний досвід. – М.: ІГЛ РАН, 1995.

 6. Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системівищих органів влади й управління зарубіжних країн. – Харків : Основа, Ун-т внутр. справ.,1998

 7. Крутоголов М. А. Парламент Францызской республики. – М., 1988.

 8. Маклаков В.В. Парламент Канади // Право України. – 1999.- №7.

 9. Михаєнко М.М. , Молдован В.В. Радзієвська Л.К. Порівняльне судове право . – К., 1993.

 10. Шаповал В.М. Зарубіжний парламентаризм. – К., 1993.

 11. Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави.Змістовний модуль № 4


 1. Малишко М.І. Конституції зарубіжних країн та України. – К.: МАУП, 1999. – 72 с.

 2. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. – К.: Артек, 2001. – 264 с.

 3. Юрлов Н. Ф. Россия и Индия в меняющемся мире. –М., 1998. –С.50.

 4. Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов / Под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. –М. : Норма, 2000, -С. 140.

 5. .Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник: В 4 т. Т 4. Часть Особенная: страны Америки и Азии / Отв. ред. проф. Б. А. Страшун. – Издательство НОРМА, 2001. – С. 373.

 6. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн. – С. 502

 7. Чудаков М. Ф. Конституционное ( государственное ) право зарубежных стран.- Мн.: Харвест, 1998

 8. Шаповалова В.М. Форма держави в конституційному праві // Вісник Конституцйного суду України. – 2003. - № 2

Схожі:

Модуль 1 Змістовний модуль 1 iconЗмістовний модуль №1 І Змістовний модуль №2
...
Модуль 1 Змістовний модуль 1 iconОбов’язковий мінімум теоретичних питань і практичних навичок з модулю №3 «Хвороби пародонту», без оволодіння якими студент не зможе одержати позитивну оцінку Змістовний модуль “Хвороби пародонта.
Змістовний модуль “Хвороби пародонта. Систематика хвороб пародонта. Обстеження хворих з патологією тканин пародонта”
Модуль 1 Змістовний модуль 1 iconЗмістовний модуль №3: «Пульпіт»
Модуль№2: Захворювання ендодонта (пульпіт та періодонтит). Етіологія, патогенез
Модуль 1 Змістовний модуль 1 iconМодуль 4 «симптоми та синдроми в хірургії» Змістовний модуль 7
Визначити методи діагностики, алгоритми консервативного та оперативного лікування хірургічних захворювань в залежності від сиптомних...
Модуль 1 Змістовний модуль 1 iconМодуль 1 Змістовний модуль 1
Використовуючи дослід організації влади в зарубіжних країнах, підготуйте пропозиції щодо вдосконалення змісту форм правління української...
Модуль 1 Змістовний модуль 1 iconПерший змістовний модуль «стратегії та одиниці перекладу. Лексичні прийоми перекладу» Лекційний модуль
Поняття перекладу, неперекладності, відносної перекладності. Скорочений переклад та його види. Найбільш розповсюджені способи повного...
Модуль 1 Змістовний модуль 1 iconМодуль 1 ЗМІСТОВНИЙ модуль 1 загальні питання травматології та ортопедії практичне заняття №1 Тема: Введення в спеціальність. Особливості обстеження травматологічних та ортопедичних хворих
Теоретичні питання для позааудиторного самостійного вивчення і обговорення до практичного заняття №1 – 2 год
Модуль 1 Змістовний модуль 1 iconОрганізація самостійної роботи Змістовний модуль №1 «теоретичні основи інфор­маційних систем І технологій в статистиці»
Змістовний модуль №1 «теоретичні основи інфор­маційних систем І технологій в статистиці»
Модуль 1 Змістовний модуль 1 iconМодуль Філософська онтологія, антропологія та гносеологія. Змістовний модуль Філософська проблема буття. Буття людини. Тема Категорія буття в філософії. Філософське вчення про матерію та ідеальне
Актуальність теми. Вивчення буття призводить до того, що виділяються структурні елементи: матеріальне й ідеальне, що є І самостійними...
Модуль 1 Змістовний модуль 1 iconОрієнтовні питання для підсумкового контролю змістовний модуль 1
move to 0-12498690
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи