Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) icon

Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б)
НазваУкладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б)
Сторінка3/3
Дата04.09.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
1   2   3


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література до всіх тем

 1. Конституція Бельгії від 17 лютого 1994 р.

 2. Конституція Болгарії,, від 12 липня 1991 р.

 3. Конституція Бразилії, від 5 жовтня 1988 р.

 4. Конституція Італії. від 22 грудня 1947 р.

 5. Конституція Іспанії , від 27 грудня 1978 р.

 6. Конституція Китайської Народної Республіки.

 7. Конституція Латвійської Республіки, від 15 лютого 1922 р.

 8. Конституція Литовської Республіки, від 25 жовтня 1992р.

 9. Конституція Норвегії, від 17 травня 1814 р.

 10. Конституція Польщі., від 25 червня 1997 р.

 11. Конституція Російської Федерації, від 12 грудня 1993 р.

 12. Конституція Сполучених Штатів Америки., від 17 вересня 1787 р.

 13. Конституція України.28 червня 1996 р.

 14. Конституція Федеративної Республіки Німеччина від 23 травня 1949р.

 15. Конституція республіки Угорщина, від 18 серпня 1949 р.

 16. Конституція Франції., від 4 жовтня 1958 р.

 17. Конституція Швейцарії., від 1 січня 2000 р.

 18. Конституція Японії, від 3 травня 1947 р.

 19. Домбровська О. Зміст конституційного права на життя людини і громадянина //Право України.-2002. - № 5.-с. 37

 20. Источники права. Серия "Государство й право в разви-вающихся странах". –М..,1986.

 21. Каррі Д.П. Конституція Сполучених штатів Америки: Посібник для всіх,- К.,1993.

 22. Комаров А.С. Источники права Швеции // Советское государство й право.-1986,-№ 6.

 23. . Конституції нових держав Європи та Азії / За ред. В.Шаповала.—К: Право, 1996.

 24. Кашкин С.Ю. Конституция на переломе цивилизаций: формирование глобального конституционного идеала // Госу­дарство й право.-1992'.-№ 11.

 25. Арановский К. В. Государственное право зарубежных стран. – М.: Форум, 1998. – 488 с.

 26. Конституции зарубежных государств / Под ред. В.В. Маклакова. – М.: БЕК, 2000. – 592 с.

 27. Конституционное право зарубежных стран/ Под. ред. М.В. Баглая и др. – М.: Норма-Инфра, 2000. – 832 с.

 28. Конституционное право зарубежных стран: Т. 1-2/ Под. ред. Б.А. Страшуна. – М.: БЕК, 2000. – 784 с.


Література до окремих тем


Змістовний модуль № 1

 1. Білоус А.О. Політико- правові системи : світ і Україна : Навч. Посібник для вузів. – К., 1997.

 2. Борис В .Д., Лубський В.І. Мусульманське право : Курс лекцій. – К., 1997.

 3. Богданова Н.А. к новой концепции преподавания конституционного права // Государство и право.-1994.- № 7.

 4. Богданова Н.А. О значении конституционного права для юридического образования и практической деятельности юриста ( вступительная лекция) // Весник Московского Университета, сер. 11. Право. – 1995.-№

 5. Богданова Н.А. Конституционное право ( общая часть) : Учебное пособие : В 2-х частях. - М., 1996.

 6. Давид Р. Основные правовые системы современности. – М., 1988.

 7. Джиффорд Д.Дж., Джиффорд К.Х. Правовая система Австралии. – М., 1988

 8. Гессен В.М. Очерки науки конституционного права // Конституционное право : Учебное пособие . – Ч.ЫЫ. Хрестрматия. –М.,1994.

 9. Єгоров О. Порівняльне правознавство // Право України. – 1992. - №3.

 10. Конституції нових держав Европи та Азії / За ред. В. Шаповала. – К. : Право, 1996.

 11. Тихомиров Ю.А. Развитие теории конституционного права // Государство и право. – 1998. №7


Знмістовий модуль № 2


 1. Бостан В.С. , Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник-К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 2. Бостан С. К. Парламентсько президентська республіка як різновид змішаної форми республіканського правління // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002.

 3. Бостан С. К. Змішана форма республіканського правління : проблеми теорії і практики // Вісник Академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України. – 2002.

 4. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн : Підручник. – Тернопіль: Астон, 2003.

 5. Комаров С.А. Общая теория государства : Курс лекций. – Изд. 2-е, исп. И доп., - М., 1995.

 6. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія – М., 2000

 7. Тихонова Є. А. Парламенська республіка // Юридична енциклопедія; В 6 т. / Редкл.: Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: "Укр. енцикл" ім.., М.П. Бажана, 2002.- Т.4: Н-П. – С. 438-439.

 8. Чиркин В. Е. Констуционное право : Россия и зарубежный опыт. – М.: Зерцало, 1998.

 9. Чудаков М. Ф. Конституционное ( государственное ) право зарубежных стран.- Мн.: Харвест, 1998

 10. Шаповалова В.М. Форма держави в конституційному праві // Вісник Конституцйного суду України. – 2003. - № 2

 11. Юридична енциклопедія : В6 т./ Редкол.: Ю.С. Шемучешенко та ін.- К.: "Укр. енцикл" ім. М.П. Бажана, 20002. – Т.4: Н-П.


Змістовний модуль № 3


 1. Аммелія М. Парламенти. - М., 1967.

 2. Білецька І. Канада : Парламент у системі розподілу функцій влади // Віче. – 1997.- №1.

 3. Георгіца А.З. Сучасний парламентаризм : проблеми теорії та практики. – Чернівці : Рута, 1998.

 4. Карпикова И. С. Итальянский парламент. – М., 1965.

 5. Ковлер А. І. Виборчі технології : російський та зарубіжний досвід. – М.: ІГЛ РАН, 1995.

 6. Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системівищих органів влади й управління зарубіжних країн. – Харків : Основа, Ун-т внутр. справ.,1998

 7. Крутоголов М. А. Парламент Францызской республики. – М., 1988.

 8. Маклаков В.В. Парламент Канади // Право України. – 1999.- №7.

 9. Михаєнко М.М. , Молдован В.В. Радзієвська Л.К. Порівняльне судове право . – К., 1993.

 10. Шаповал В.М. Зарубіжний парламентаризм. – К., 1993.

 11. Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави.Змістовний модуль № 4


 1. Малишко М.І. Конституції зарубіжних країн та України. – К.: МАУП, 1999. – 72 с.

 2. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. – К.: Артек, 2001. – 264 с.

 3. Юрлов Н. Ф. Россия и Индия в меняющемся мире. –М., 1998. –С.50.

 4. Конституционное право зарубежных стран. Учебник для вузов / Под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. –М. : Норма, 2000, -С. 140.

 5. .Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник: В 4 т. Т 4. Часть Особенная: страны Америки и Азии / Отв. ред. проф. Б. А. Страшун. – Издательство НОРМА, 2001. – С. 373.

 6. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн. – С. 502

 7. Чудаков М. Ф. Конституционное ( государственное ) право зарубежных стран.- Мн.: Харвест, 1998

 8. Шаповалова В.М. Форма держави в конституційному праві // Вісник Конституцйного суду України. – 2003. - № 2
1   2   3

Схожі:

Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconМетодичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів заочної форми навчання та слухачів, що здобувають другу вищу освіту
Укладачі: В. Я. Чевганова, к е н., доцент; І. А. Брижань, к е н., доцент; В. Б. Васюта, к т н., доцент, Т. О. Галайда, старший викладач;...
Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconПротокол №4 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від грудня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconПротокол №2 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від жовтня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconПротокол №3 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від листопада 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconПротокол №1 засідання кафедри фізичної реабілітації І валеології від вересня 2009 року Присутні
Голова рму, аспірант Дроздов Д. В., доц. Драгнєв Ю. В., доц. Кудряшов Є. В., викладач Павлова Н. А., викладач Карпов С. М., аспірант...
Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconТип модуля: обов’язковий Семестр: V обсяг модуля
Лектор: старший викладач Кравець Світлана Федорівна, викладач Магдач Зоряна Тарасівна, викладач Гаврилюк Маріанна Василівна, викладач...
Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconТип модуля: обов’язковий Семестр: VІ обсяг модуля
Лектор: старший викладач Кравець Світлана Федорівна, викладач Магдач Зоряна Тарасівна, викладач Гаврилюк Маріанна Василівна, викладач...
Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconТип модуля: обов’язковий Семестр: І обсяг модуля
Бурбан Іванна Ігорівна викладач Стельмах Леся Богданівна викладач Вдовін Вікторія Вікторівна, старший викладач Драпалюк Галина Степанівна,...
Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconЛінгвістичний коментар до вступного курсу з української мови
Лінгвістичний коментар до вступного курсу з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення / Укладачі: О. М. Волкова,...
Укладачі: (ст викладач Кисельова Т. Б) iconТип модуля: обов’язковий Семестр: ІІІ обсяг модуля
Вдовін Вікторія Вікторівна, викладач Корицька Галина Іванівна, викладач Цимбрило Світлана Михайлівна, викладач Сидорчук Олена Валеріївна,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи