Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"охорона праці\" icon

Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: "охорона праці"
Скачати 169.5 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: "охорона праці"
Дата04.09.2012
Розмір169.5 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Міністерство освіти і науки України


Херсонський

Економічно-

Правовий

Інститут


Методичні рекомендації

для виконання контрольних робіт


з курсу:

"ОХОРОНА ПРАЦІ"

(для студентів заочної форми навчання

за фахом 7.050201, 7.050202, 7.050204, 7.050206)


Херсон – 2009

Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу “Охорона праці” для студентів заочної форми навчання Херсонського економіко-правового інституту.


Склав: доц. кафедри Гуманітарних дисциплін, к.с.-г.н. Соболь О.М.


Міністерство освіти і науки України


Херсонський

Економічно-

Правовий

Інститут


Методичні рекомендації
^

для виконання контрольних робіт


з курсу:

"ОХОРОНА ПРАЦІ"

(для студентів заочної форми навчання

за фахом 7.050201, 7.050202, 7.050204, 7.050206)


Затверджено

на засіданні кафедри

“Гуманітарних

дисциплін”

“___” ________ 2007 р.

Протокол №_____


Херсон – 2009


Ключ для виконання контрольних робіт

Передостання цифра № залік.книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Остання цифра № залік.книжки

0

1,

14,

90

2,

15,

89

3,

16,

88

4,

17,

87

5,

18,

86

6,

19,

85

7,

20,

84

8,

21,

83

9,

22,

82

10,

23,

81

1

11,

24,

80

12,

25,

78

13,

26,

78

14,

27,

77

15,

28,

76

16,

29,

75

17,

30,

74

18,

31,

73

19,

32,

72

20,

33,

71

2

21,

34,

65

22,

35,

66

23,

36,

67

24,

37,

68

25,

38,

69

26,

39,

70

27,

40,

71

28,

41,

72

29,

42,

73

30,

43,

74

3

12,

31,

75

13,

32,

46

14,

33,

77

15,

34,

78

16,

35,

79

17,

36,

80

18,

37,

81

19,

38,

82

20,

39,

83

21,

40,

84

4

22,

41,

85

23,

42,

86

24,

43,

87

25,

44,

88

26,

45,

89

27,

46,

90

28,

47,

91

29,

48,

92

30,

49,

93

31,

50,

94

5

32,

51,

95

33,

52,

96

34,

53,

97

35,

54,

98

36,

55,

99

37,

56,

100

38,

57,

76

34,

58,

77

40,

59,

78

41,

60,

79

6

4,

42,

61

5,

43,

62

6,

44,

63

7,

45,

64

8,

46,

65

9,

47,

66

10,

48,

67

11,

49,

68

12,

50,

69

13,

51,

70

7

18,

44,

71

19,

45,

72

20,

46,

73

21,

47,

74

22,

48,

75

23,

49,

76

24,

50,

77

25,

51,

78

26,

52,

71

27,

53,

80

8

28,

54,

81

29,

55,

82

30,

56,

83

31,

57,

84

32,

58,

85

33,

59,

26

34,

60,

87

35,

61,

88

36,

62,

89

37,

63,

90

9

38,

64,

91

39,

65,

92

40,

66,

93

41,

67,

94

42,

68,

95

43,

69,

96

44,

70,

97

46,

71,

14

47,

72,

15

45,

73,

15

Тематичний план вивчення курсу:
^

“Охорона праці”

п/п

Назва теми

1

Організаційно-теоретичні і правові основи охорони праці

2

Виробничий травматизм і заходи його відвернення

3

Системний підхід до проектування безпечної роботи і оптимальних умов праці людини-оператора

4

Основні завдання виробничої санітарії та гігієни праці

5

Основи пожежної безпеки

6

Особливості охорони праці в промисловості: контроль якості повітря робочої зони

7

Безпека обладнання і експлуатації механізмів і машин в промисловості. Контроль і формування виробничого освітлення

8

Вимоги безпеки праці в будівництві

9

Особливості охорони праці в сільському господарстві

10

Електробезпека

ВсьогоТема 1. Організаційно-теоретичні та правові

основи охорони праці

^

Контрольні питання

 1. Предмет і завдання курсу

 2. Структура курсу і його зв’язок з дисциплінами економічного характеру

 3. Документи, законодавчі і нормативні акти, які характеризують соціальний характер курсу

 4. Нормативні акти, які характеризують технічну сторону курсу

 5. Вплив НТП на охорону праці

 6. Законодавчі джерела охорони праці в Україні, їх зв’язок з “Конституцією України”

 7. КЗОП України, його основні положення в зв’язку з охороною праці.

 8. Відшкодування власником збитку працівникам у випадку ушкодження їхнього здоров’я , відшкодування збитку (ст.11 ст.12 Закону України “Про охорону праці”).

 9. Основні вимоги охорони праці жінок (КЗОП, ст.14 Закону України “Про охорону праці”)

 10. Основні вимоги охорони праці неповнолітніх (КЗОП, ст. 16 Закону України “Про охорону праці”)

 11. Охорона праці інвалідів (КЗОП, ст. 16 Закону України “Про охорону праці”)

 12. Права громадян і працівників на охорону праці (ст.6, 7 Закону України “Про охорону праці”)

 13. Особливості забезпечення охорони праці працівників в шкідливих та важких умовах праці (ст.9 Закону України “Про охорону праці”)

 14. Організація охорони праці на виробництві (ст. 17, 20 Закону України “Про охорону праці”)

 15. Економічні аспекти охорони праці в Україні (ст. 21, 23, 29 Закону України “Про охорону праці”).


Література:

 1. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів). – в 4 томах. – Київ: Держнагляд охорони праці, Основа, 1995 р.

 2. Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. – К.: Документ, 1993 р. 131 с.

 3. Закон України “Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення” від 24.02.1994 // КзоТ. – К.: Юрінком, - 1998 р. – 158 с.

 4. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17.12.93 //ВВРУ. – 1999. - №24. – с. 52

 5. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.92 // Все о бухгалтерском учете. – 1998. - №117. с. 4-13

 6. Система стандартов безопасности труда. – М.: Госстандартиздат, 1989. 268 с.

 7. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (реєстр ДНАОП). Київ: Держнаглядохорон праці України, “Основа”, 1995. – 223 с.Тема 2. Виробничий травматизм і заходи його

відвернення


Контрольні питання


 1. Поняття про умови праці. Категорії робіт

 2. Виробничі фактори, їх види. Розмежувальні принципи

 3. Основні види потенціальних шкідливостей і небезпечності

 4. Травма. Нещасний випадок на виробництві.

 5. Професіональні захворювання. Особливості виникнення і визначення

 6. Професіонально-обумовлене захворювання, особливості контролю

 7. Класифікація травм за ступенем важкості та походження

 8. Показники динаміки травматизму і профзахворювань.

 9. Організаційно-технічні причини травматизму

 10. Психофізіологічні причини травматизму

 11. Особливості статистичного методу аналізу травматизму та профзахворювань

 12. Монографічні, економічні органомічні методи аналізу травматизму і профзахворювань

 13. Розслідування нещасливих випадків на виробництві

 14. Спец розслідування нещасливих випадків на виробництві.

Література:


1, 5.

 1. Купчик М.П., Гандзюк М.П., Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. – К.: Основа, 2000. – 416 с.

 2. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. – М.: Высшая школа, 1995. – 320 с.

 3. Князевский Б.А., Долин П.Н., Марусова Т.П. и др. Охрана труда / под. ред. Князевского Б.А. – М.: Высшая школа, 1982. – 311 с.Тема 3. Системний підхід до проектування

безпечної роботи і оптимальних умов праці

людирни-оператора


Контрольні питання


 1. Ергономіка, її предмет, об’єкт та завдання

 2. Безпека системи “людина хмашина ”. Фактори, які на неї впливають

 3. Особливості охорони праці в сучасних СЛМ. Особливості СЛМ . Виробнича сфера

 4. Основні завдання ергономіки інженерної психології в створенні оптимальних СЛМ

 5. Характеристики безпеки СЛМ


Література:


8, 9, 10.


Тема 4. Основні завдання виробничої санітарії та

гігієни праці


Контрольні питання


 1. Поняття про санітарію і гігієну в виробництві

 2. Професійні шкідливості, їх класифікація

 3. Вплив незадовільних метеорологічних умов на організм працівника

 4. Класифікація шкідливих речовин. Класифікація хімічних речовин

 5. Виробничий пил, його вплив на організм. Класифікація

 6. Джерела електромагнітних, радіоактивних випромінювань в сучасному виробництві

 7. Наслідки дії шкідливих випромінювань на організм працівника.

 8. Контроль макроклімату виробничої зони

 9. Основні принципи радіаційної безпеки

 10. Контроль хімічного стану повітря. Поняття ГДК

 11. Контроль виробничого освітлення електромагнітних та УФ - випромінювань

 12. Контроль темпу і вібрації в виробництві

 13. Основні вимоги при проектуванні промислових підприємств


Література:


8,9,10

 1. Безопасность труда в промышленности. Справочник / под ред. К.Н. Ткачука. – Киев: Техника, 1982. – 231 с.

 2. Строительные нормы и правила (СНИП). – М.: Стройиздат, 1991. – 283 с.

 3. Голубков Б.Н., Пятачков Б.И., Романова Т.М. Кондиционирование воздуха, отопление и вентиляция. – М.: Энергоиздат, 1982. – 232 с.

 4. Ливчак И.Ф., Иванова Н.В. Основы промышленного строительства и санитарной техники. – М.: Высшая школа, 1984.

 5. Руководство по контролю вредных веществ в воздухе рабочей зоны / труды госинститута ТБ химических производств. – Северодонецк. – Том 4. – 319 с.^

Тема 5. Основи пожежної безпекиКонтрольні питання


 1. Значення і завдання організації пожежної безпеки. Складові пожежного захисту

 2. Умови, види, основні стадії процесу горіння

 3. Поняття про температуру самозаймання та спалахнення

 4. Особливості горіння газопилоповітряних сумішів

 5. Фактори, які впливають на процес горіння газопилоповітряних сумішів

 6. Особливості згоряння твердих речовин. Швидкість розповсюдження полум’я. Вибух.

 7. Класи виробництв і зон пожежної - і вибухово-небезпечності.


Література:


1, 4, 8, 9, 10, 11, 14.

 1. Правила пожежної безпеки в Україні (ДНАОН 0.00. –1.15. –71) – МВС України. 14.06.1995.

 2. Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий по взрыво- и пожароопасности (ОНТП 24-86). – МВД СССР (согласовано с Госстроем СССР). 27.02.1986

 3. Лехман С.Д. Охорона праці і пожежна безпека. –К.: Вища школа, 1983. –281 с.

 4. Каталог засобів противопожежного призначення для підприємств України. –К.: Держнагляд охорони праці; Основа, 1996. –58 с.


Тема 6. Особливості охорони праці в

промисловості, контроль якості повітря

робочої зони


Контрольні питання


 1. Організація і керівництво охороною праці на виробництві

 2. Ступені контролю та нагляду за станом охорони праці в Україні

 3. Інструктаж з охорони праці, його види і періодичність проведення.

 4. Поняття про категорії робіт, оптимальні і допустимі параметри мікроклімату

 5. Засоби контролю параметрів мікроклімату

 6. Засоби контролю вмісту шкідливих речовин, запиленості

 7. Вентиляція, мета застосування. Види вентиляції

 8. Природна вентиляція, її переваги і недоліки

 9. Механічна приточна вентиляція: застосування, переваги, недоліки

 10. Механічна витяжна вентиляція: застосування, переваги, недоліки

 11. Місцева і загальна вентиляція, особливості застосування

 12. Основні напрямки очистки вентиляційного повітря

 13. Оптимізація повітряного середовища по температурі, основні напрямки


Література:


8, 9, 10, 13, 15.


Тема 7. Безпека обладнання і експлуатації

механизмів і машин в промисловості.

Контроль і нормування виробничого

освітлення


Контрольні питання


 1. Значення нормального освітлення виробничих приміщень. Особливості зорової чутливості людини.

 2. Основні кількісні світлотехнічні величини

 3. Основні якісні світлотехнічні величини

 4. Природне освітлення, його недоліки і переваги. Основні види.

 5. Штучне освітлення: загальне, місцеве, комбіноване. Особливості застосування.

 6. Види виробничого освітлення. Їх призначення

 7. Вимоги до виробничого освітлення

 8. Світлотехнічні характеристики електричних джерел світла

 9. Лампи нажарювання, їх переваги та недоліки

 10. Лампи газорозрядні, їх переваги та недоліки

 11. Основні показники нормування природного та штучного освітлення

 12. Ергономічні вимоги до технічних засобів. База їх розробки

 13. Ергономічна експертиза: мета, об’єкти проведення.


Література:

8, 9, 10, 13, 15.

20. Типовое положение о службе охраны труда. – Госнадзор охраны труда, ДНАОП 0.00. – 4.21. – 93., 03.08.1993.

 1. Положение о порядке проведения государственной экспертизы (проверки) проектной документации на строительство и реконструкцию производственных объектов, и изготовление средств производства на соответствие их нормативным актам об охране труда. (ДНАОП 0.00. – 4.20. – 94) – Постановление Кабинета Министров Украины №431 от 23.06.1994

 2. Сегеда Д.Г., Данилевский В.И. Охрана труда в легкой промышленности. –М.: Легкая и пищевая промышленность, 1986. –312 с.

 3. Никитин В.С., Буралиников Ю.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. –М.: Агропромиздат, 1991. –350 с.

 4. Медведев Л.М., Анципович И.С., Виноградов Ю.Н. Охрана труда в мясной и молочной промышленности. –М.: ВО Агропромиздат, 1989. –258 с.

 5. Охрана труда в машиностроении. Под ред. Е.Я.Юдина. –М.: Машиностроение, 1983. –284 с.

 6. Ткачук К.Н., Иванчук Д.Д. Справочник по охране труда на промышленных предприятиях. –К.: Техника, 1981. –408 с.^

Тема 8. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В БУДІВНИЦТВІКонтрольні питання


 1. Контроль за виконанням вимог охорони праці в будівництві

 2. Дія негативних факторів на робітника на різних етапах спорудження будівлі.


Література:

27.Охрана труда в строительстве. – М.: Высшая школа, 1990. – 284 с.

28.Справочник по безопасности труда в строительстве. – М.: Стройиздат, 1986. – 406 с.


Тема 9. ОСОБЛИВОСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ

ГОСПОДАРСТВІ


Контрольні питання


 1. Особливості охорони праці в рослинництві відкритого і закритого ґрунту.

 2. Особливості охорони праці в тваринництві

 3. Особливі вимоги безпеки при використанні, зберіганні, транспортуванні мінеральних добрив та пестицидів

 4. Категорії персоналу, який допускається до робіт з мінеральними добривами і пестицидами.


Література:

29. Охорона праці в сільському господарстві. – К.: Вища школа, 1993. – 394 с.

30. Охрана труда в сельском хозяйстве. – М.: Агропромиздат, 1990. – 423 с.


Тема 10. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА


Контрольні питання


 1. Поняття “електротравматизм”, “електробезпека”.

 2. Термічна дія електричного току на людину, особливості виникнення, наслідки

 3. Електролітична та біологічна дія електричного току

 4. Види уражень електротоком

 5. Електротравматизм. Електротравматизм прямий і посередній

 6. Ступені електроудару. Особливості першої допомоги.

 7. Основні засоби пожежної профілактики

 8. Фактори, які впливають на результат ураження електротоком. Умови ураження електротоком

 9. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним током

 10. Основні захисні заходи електропрофілактики

 11. Технічні заходи електропрофілактики. Особливості застосування.

 12. ПУЕ: основні принципи. Значення. Вимоги до персоналу, який працює з електроустановками.


Література:

8, 9, 10, 11, 23, 24, 26, 27.


Відповідальний за випуск:

І.Б. Зазуляк


Підп. до друку 16.10.2007 р. Формат 60х81 1/16

Папір друк. № 1. Друк офсетний.

Умов.вид.0,89 Умов.від. 0,93 Облік. вид. арк. 1,07

Файл: охорона праци(заочн)

Зам. № 1374 Тираж ___ Ціна за домовленістю


***********************************************

ХЕПІ, 73028, Херсон-28, вул. Кримська, 130Схожі:

Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"охорона праці\" iconГ. В. Стадник Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни “Політична економія” (для студентів 2 курсу економічних спеціальностей)....
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"охорона праці\" iconМетодичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: "Безпека життєдіяльності"
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: "Безпека життєдіяльності" для студентів заочної форми навчання Херсонського...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"охорона праці\" iconГ. В. Фесенко методичні вказівки
Методичні рекомендації до виконання ргр з дисципліни «Безпека праці» (для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"охорона праці\" iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з курсу “Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"охорона праці\" iconА. М. Гарьковець Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисциплін «Охорона праці»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисциплін «Охорона праці» та «Охорона праці на транспорті» (для студентів 5...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"охорона праці\" iconЯ. О. Сєріков Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці» для студентів...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"охорона праці\" iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» студентами заочної форми навчання
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» підготувала
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"охорона праці\" iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "ергономіка" для студентів спец. 092100 "Охорона праці в будівництві" І
Методичні вказівки до вивчення курсу “ергономіка” (для студентів спеціалізацій 092100 “Охорона праці в будівництві” І 092200 “Охорона...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"охорона праці\" iconМетодичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " ціноутворення" для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Ціноутворення” для студентів скороченого терміну...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з курсу: \"охорона праці\" iconГ. В. Фесенко методичні вказівки
Методичні рекомендації до виконання ргр з дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3-го курсу денної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи