Питання для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни “Безпека життєдіяльності” За умов складання іспиту icon

Питання для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни “Безпека життєдіяльності” За умов складання іспиту
Скачати 48.15 Kb.
НазваПитання для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни “Безпека життєдіяльності” За умов складання іспиту
Дата04.09.2012
Розмір48.15 Kb.
ТипЗакон


Питання для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни “Безпека життєдіяльності”

За умов складання іспиту


 1. Предмет, структура і завдання курсу.

 2. Законодавче обґрунтування ОП в Україні.

 3. Відшкодування збитку працівникам у випадку ушкодження їхнього Здоров’я.

 4. Охорона праці жінок в законі України «Про охорону праці та КЗПП України».

 5. Охорона праці неповнолітніх та інвалідів згідно закону України «Про охорону праці та КЗПП України».

 6. Поняття: травма, виробнича травма; професійне захворювання, професійно обумовлене захворювання, виробничі, невиробничі та пов’язані з виробництвом нещасні випадки.

 7. Розслідування виробничого травматизму та професійної захворюваності.

 8. Спеціальне розслідування виробничого травматизму.

 9. Розслідування та облік аварій.

 10. Характеристика статистичного, групового та топографічного методів аналізу травматизму. Їх переваги та недоліки.

 11. Монографічний, економічний, анкетування та експертних оцінок методи аналізу травматизму. Їх переваги та недоліки.

 12. Модельний та логічний методи аналізу травматизму. Форми зв’язків, приклади. Побудова дерева подій.

 13. Фізична та розумова праця, особливості впливу на організм.

 14. Небезпечні та шкідливі психофізіологічні чинники.

 15. Категорії фізичної діяльності. Поняття «умови праці».

 16. Класи умов праці. Їх визначення.

 17. Поняття «адаптація» в трудовому процесі. Її визначення.

 18. Види адаптації (4 види), визначення приклади. Гомеостаз, основні ознаки. Приклади.

 19. Поняття важкість та напруженість трудового процесу. Використання цих понять.

 20. Поняття «втома», «стрес». Їх вплив на безпеку праці.

 21. Ергономіка: поняття, завдання, значення в охороні праці.

 22. Ергономічна експертиза: поняття, об’єкти, види.

 23. Ергономічні вимоги до технічних засобів, облаштування.

 24. Безпека СЛМ та її основні показники.

 25. Суб’єктивні та об’єктивні фактори безпеки СЛМ.

 26. Які основні послуги та виплати здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків?

 27. Порядок фінансування страхування від нещасних випадків

 28. Найважливіші надбання «Закону щодо соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

 29. Служба страхування експертів та її завдання. Права страхових експертів.

 30. Державні нормативні акти про охорону праці та їх кодування.

 31. Нормативні акти про охорону праці які діють в межах підприємства.

 32. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці (ОП).

 33. Інструкції з охорони праці – види, порядок затвердження, значення.

 34. Роль Кабінету Міністрів України та Державного комітету України з нагляду за охороною праці в управлінні охороною праці (ОП).

 35. Повноваження інших органів державного управління охороною праці (ОП).

 36. Роль суб’єктів економічної діяльності в забезпеченні охорони праці (ОП).

 37. СУОП, її структура та функції.

 38. Основні завдання СУОП. Планування роботи з ОП на підприємстві.

 39. Контроль за станом ОП на підприємстві.

 40. Реалізація СУОП на підприємстві. Основні положення про службу ОП на підприємстві.

 41. Основні положення щодо комісії з питань охорони галузі.

 42. Основні положення щодо навчання з питань охорони праці на підприємстві.

 43. Навчання з питань охорони праці при прийомі на роботу і в процесі роботи.

 44. Види інструктажів з питань охорони праці: проведення, відповідальні, оформлення.

 45. Права спеціалістів з ОП.

 46. Порядок проведення стажування та допуску працівників до роботи.

 47. Органи держнагляду за охороною праці. Їх основні повноваження та права.

 48. Уповноважені з питань ОП, їх основні обов’язки та права.

 49. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про ОП.

 50. Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці.

 51. Мікроклімат робочої зони, оптимальні і припустимі показники.

 52. Види вентиляції. Очищення вентиляційних витоків.

 53. Методи і засоби оптимізації повітря робочої зони за температурою і складом.

 54. Основні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємства та планування його території.

 55. Основні вимоги до будівничих будівель та споруд. Основні вимоги до виробничих приміщень.

 56. Значення світла для працездатності та здоров'я людини.

 57. Види освітлення, їх призначення. Основні кількісні світлотехнічні характеристики.

 58. Основні якісні світлотехнічні характеристики. Джерела світла. їх порівняльна характеристика.

 59. Природне освітлення: значення, переваги і недоліки, нормування.

 60. Штучне освітлення: переваги і недоліки, нормування.

 61. Предмет, мета, основні завдання курсу "Безпека життєдіяльності".

 62. Поняття «безпека», «життєдіяльність».

 63. Система «людина х життєве середовище», її компоненти.

 64. Рівні системи «людина х життєве середовище».

 65. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини.

 66. Поняття "небезпека". Класифікація небезпек.

 67. Ризик, його види.

 68. Концепція допустимого ризику, аналіз безпеки життєдіяльності.

 69. Здоров'я людини, основні аспекти. Значущі фактори.

 70. Поняття ГДК, сінергізм та анатагонізм шкідливих факторів. Приклади.

 71. . Особливості безпеки при використанні в побуті газу, токсичних, пожежо -та вибухонебезпечних речовин, електричного устаткування.

 72. Основні причини захворюваності, травматизму і аварії в побуті.

 73. Загальна характеристика природно-технологічних та природно-соціальних небезпек.

 74. СНІД: характеристика захворювання, групи ризику.

 75. Соціально-техногенні небезпеки. Професійні захворювання і професійний травматизм. Приклади

 76. Визначення поняття "надзвичайна ситуація". Причини виникнення, особливості розвитку.

 77. Класифікація надзвичайних ситуацій. Приклади.

 78. Рівні надзвичайних ситуацій (НС).

 79. Заходи захисту населення в умовах НС (загальна характеристика).

 80. Використання захисних споруд, їх класифікація.

 81. Використання засобів індивідуального захисту медичних засобів.

 82. Евакуація, причини та види.

 83. Прийоми та способи проведення рятувальних робіт.

 84. Дезактивізація: мета, засоби і способи проведення.

 85. МНС України, основні завдання його діяльності.

 86. Види уражень організму людини.

 87. Послідовність дій в разі надання долікарської допомоги.

 88. Долікарська допомога при кровотечах, відкритих ранах, механічних пошкодженнях.

 89. Основні законодавчі та нормативні акти з питань безпеки життєдіяльності.

 90. Основні законодавчі та нормативні акти з питань безпеки життєдіяльності.

 91. Органи нагляду і контролю за дотриманням вимог безпеки життєдіяльності.

 92. Державна система регулювання і запобігання надзвичайних ситуацій в Україні.Схожі:

Питання для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни “Безпека життєдіяльності” За умов складання іспиту iconПитання для модульного контролю №2 з предмету безпека життєдіяльності
Система державних виконавчих органів, відповідальних за забезпечення безпеки життєдіяльності
Питання для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни “Безпека життєдіяльності” За умов складання іспиту iconПитання для модульного контролю №1 з предмету безпека життєдіяльності
Розподіл коштів між соціально-економічною та технічною системами безпек. Основні умови безпечної життєдіяльності
Питання для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни “Безпека життєдіяльності” За умов складання іспиту iconОрієнтовні питання для проведення підсумкового контролю з дисципліни „порівняльне банківське право”

Питання для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни “Безпека життєдіяльності” За умов складання іспиту iconМетодика проведення перевідного іспиту з госпітальної терапії
При отриманні незадовільної оцінки студенту надається можливість повторно дати відповідь на питання І клінічні задачі в дні відробіток...
Питання для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни “Безпека життєдіяльності” За умов складання іспиту iconОрієнтовні питання для проведення підсумкового контролю з дисципліни „порівняльне банківське право”
move to 0-13638299
Питання для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни “Безпека життєдіяльності” За умов складання іспиту iconК. В. Данова дистанційний курс з дисципліни «Безпека життєдіяльності»
«Безпека життєдіяльності» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки
Питання для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни “Безпека життєдіяльності” За умов складання іспиту iconМетодика проведення перевідного іспиту з фармакотерапії у студентів 5-го курсу передбачає 3 етапи
При отриманні незадовільної оцінки студенту надається можливість повторно дати відповідь на питання І клінічні задачі в дні відробіток...
Питання для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни “Безпека життєдіяльності” За умов складання іспиту iconРобоча програма навчальної дисципліни політична еліта (шифр І назва навчальної дисципліни)
Завдання для підсумкового контролю знань студентів (питання для контрольної роботи)
Питання для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни “Безпека життєдіяльності” За умов складання іспиту iconПитання для підсумкового контролю знань із курсу фінансового права

Питання для проведення підсумкового контролю знань з дисципліни “Безпека життєдіяльності” За умов складання іспиту iconГрафік складання підсумкового модульного контролю з дисципліни фізіологія для студентів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи