Індивідуальне завдання icon

Індивідуальне завдання
Скачати 313.85 Kb.
НазваІндивідуальне завдання
Дата04.09.2012
Розмір313.85 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 1

Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Поняття "небезпека". Класифікація небезпек.

2. Аналізатори людини, їх роль.

3. Дезактивізація: мета, засоби і способи проведення.

Практична частина

Дайте правильну відповідь на тестові завдання:

 1. Під час проходження потоку проникаючої радіації:

а) середовище розпадається на іони;

б) проходять окислювально-відновні реакції;

в) змінюється агрегатний стан речовини;

г) відбувається нагрівання середовища.

 1. Експозиційна доза радіоактивного випромінювання виміряється в:

а) рентгенах;

б) радах;

в) греях;

г) берах;

д) зивертах.

3. Які з перерахованих травм можуть бути при впливі ударної хвилі з надлишковим тиском 20 кПа:

а) забиті місця;

б) вивихи;

в) кровотеча з носа й вух;

г) переломи кінцівок;

д) летальні переломи.


^ Наведіть рішення ситуаційного завдання


Територія підприємства увійшла в зону Б осередку радіоактивного ураження.

Запропонуйте:

 1. режим захисту персоналу;

 2. режим роботи підприємства.

Надайте прогноз стану здоров’я людей, які знаходяться в зоні і не мають можливості скористатися захисними спорудами.


^ Викладач,канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 2


Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Ризик, його види.

2. Авітамінози, їх основні види, причини виникнення, та особливості прояву.

3. МНС України, основні завдання його діяльності.

Практична частина


Дайте правильну відповідь на тестові завдання:

 1. Яка із зон вогнища впливу світлового випромінювання перебуває ближче до епіцентру вибуху:

а) суцільних пожеж;

б) окремих пожеж;

в) горіння й тління.

2.Прямий вплив світлового випромінювання викликає:

а) опіки роговиці й очного дна;

б) опіки за рахунок палаючих уламків будинків, що летять, і споруджень;

в) опіки за рахунок турбулентного потоку нагрітого повітря з будинків, охоплених пожежею.

 1. При якому поширенні по поверхні тіла опік І ступеня є небезпечним для життя?

а) 80%;

б) 70%;

в) 50%;

г) 1/3 поверхні.


^ Наведіть рішення ситуаційного завдання

Формування ЦО приймали участь в ліквідації осередку ядерного ураження на протязі 4 діб. В першу добу отримана доза була 60 Рад, в другу – 40 Рад, в третю – 20 Рад, в четверту – 4 Рад. Після проведення профілактичних процедур на протязі 2 тижнів ці ж формування ліквідували інший осередок і одержали дозу 50 Рад. Кількість формування 200 чол.

Дайте прогноз:

 1. вірогідність захворювання промисловою хворобою і можлива кількість хворих;

 2. вірогідність летального кінця і можлива кількість загиблих.

^ Викладач, канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 3

Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Концепція допустимого ризику, аналіз безпеки життєдіяльності.

2. Психологічні особливості людини та здоров’я.

3. Види уражень організму людини.

Практична частина


Дайте правильну відповідь на тестові завдання:

 1. Природний фон радіації за період життя людини коливається:

а) 1-10 Р;

б) до 20 Р;

в) 20-30 Р;

г) менше 1 Р;

д) понад 50 Р.

 1. Геморрагічний синдром пов'язаний з:

а) аплазією кісткового мозку;

б) внутрішніми крововиливами;

в) поразками ВНД;

г) випаданням волосся і нігтів.

3. Світова область ядерного вибуху у своєму розвитку проходить:

а) 2 фази;

б) 3 фази;

в) все відбувається однофазно;

г) нехарактерна для ядерного вибуху.

Наведіть рішення ситуаційного завдання


Внаслідок стихійного лиха виник вторинний осередок хімічного ураження аміаком.

Визначте:

 1. вид НС;

 2. причину НС;

 3. наявність уражаючих та небезпечних факторів.

Запропонуйте прийоми надання долікарської допомоги.


Викладач, канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 4

Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Здоров'я людини, основні аспекти. Значущі фактори.

2. Деградація ґрунтів (зменшення родючості, тилові бурі, зсуви селі).

3. Прийоми та способи проведення рятувальних робіт.

Практична частина


Дайте правильну відповідь на тестові завдання:


 1. Яка із тканин найбільш чутлива до впливу проникаючої радіації й радіоактивного зараження:

а) лімфатичні вузли;

б) полові клітки;

в) гладка мускулатура;

г) поперечно-смугаста мускулатура.

 1. У результаті зсуву була зруйнована дамба, що викликало повінь і затоплення ряду підприємств. До якого класу по походженню ставиться надзвичайна ситуація:

а) природні;

б) техногенні;

в) соціальні.

3. При якому найменшому надлишковому тиску вплив ударної хвилі приводить до летальних травм:

а) 10-20 кПа;

б) 20-40 кПа;

в) 40-60 кПа;

г) 40-60 кПа;

д) більше 100 кПа.

^ Наведіть рішення ситуаційного завдання

Людина, не маючи можливості скористатися захисними спорудами, потрапила в зону ураження ударною хвилею з надлишковим тиском 25 кПа.

Дайте прогноз:

 1. чи слід чекати травм і якого ступеню;

 2. чи може втратити людина працездатність;

 3. чи можуть бути летальні наслідки.


Викладач,канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 5

Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Нервова система людини - основні закономірності функціонування, роль в забезпеченні БЖД.

2. Основні види харчових речовин, їх значення в організмі людини.

3. Послідовність дій в разі надання долікарської допомоги.

Практична частина


Дайте правильну відповідь на тестові завдання:


1. Розташуйте потреби по висхідні (від основних), якщо І - анатомо-фізіологічні:

а) соціальні;

б) економічні;

в) трудові;

г) психологічні.

2. Який з наведених нижче видів діяльності людини не ставиться до видів життєдіяльності:

а) відтворення виду;

б) споживча;

в) розвиток інтелектуального потенціалу;

г) міграція й освоєння територій.

3. Максимальну частину світлового спектра ядерного вибуху займає:

а) видиме випромінювання;

б) ультразвукові промені;

в) інфрачервоне випромінювання;

г) бета - випромінювання.

^ Наведіть рішення ситуаційного завдання


Формування ЦО проводили ліквідаційні роботи в зоні радіоактивного забруднення з середньою потужністю в перший день – 20 Р/год., в другий день – 2 Р/год. В перший день зміна тривала 6 годин, в другий – 10 годин.

Надайте прогноз:

 1. чи можуть люди втратити працездатність вже в перші 2 доби;

 2. чи є ймовірність летального кінця.


^ Викладач,канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 6

Теоретична частина
Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Руховий апарат людини. Основні закономірності регуляції.

2. Класи небезпек домішок повітря.

3. Долікарська допомога при кровотечах, відкритих ранах, механічних пошкодженнях.

Практична частина


Дайте правильну відповідь на тестові завдання:

1. Що з наведеного нижче не є чинником розвитку:

а) географічне положення;

б) виробнича база;

в) природно-ресурсний потенціал;

г) рівень відтворення населення;

д) екологічна обстановка.

2.В ідентифікацію небезпеки входить:

а) уведення кількісних характеристик;

б) визначення типу й характеру;

в) перелік понятійного апарата;

г) вивчення частоти реалізації.

3. Алкоголізм відносвиться до наступного типу джерел небезпеки:

а) природні (біотичні);

б) природно-соціальні;

в) соціальні;

г) соціально-техногенні.

^ Наведіть рішення ситуаційного завдання


Підприємство з чисельністю робітників 200 чол. опинилося на відстані 6 км. від епіцентру ядерного вибуху потужністю 1 МТ.

Надати прогноз:

 1. який час, приблизно, буде тривати пряма уражаюча дія світлового випромінювання;

 2. чи можливі втрати працездатності на підприємстві;

 3. якщо можливі, то на якому рівні.


Викладач,канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 7

Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Поняття ГДК, сінергізм та антагонізм шкідливих факторів. Приклади.

2. Негативна дія УФ та лазерного випромінювання.

3. Основні законодавчі та нормативні акти з питань безпеки життєдіяльності.

Практична частина


Дайте правильну відповідь на тестові завдання:


 1. У квантифікацію небезпеки не входять:

а) уведення кількісних характеристик;

б) перелік понять і визначень, систематизованих по окремих групах;

в) виявлення небезпеки й визначення її характеристик.

 1. Життєдіяльність людини, це:

а) рівень задоволення потреб;

б) види потреб, що задовольняють;

в) спосіб існування й самореалізації індивіда;

г) спосіб задоволення потреб індивіда в даному суспільстві.

3. У якого небезпечного інфекційного захворювання існує 3 шляхи передачі: легеневий, кишковий і контактний:

а) чума;

б) холера;

в) венесуельський енцефаліт;

г) жовта лихоманка;

д) сипний тиф.

^ Наведіть рішення ситуаційного завдання

Внаслідок аварійної ситуації на хімічно небезпечному об’єкті стався витік фосгену.

Надайте прогноз:

 1. як буде формуватися осередок ураження;

 2. які симптоми ураження і через який час після дії слід чекати;

 3. як довго буде зберігатися осередок ураження;

 4. чи можливі летальні втрати.


Викладач, канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 8

Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Біоритми та їх роль в життєдіяльності людини.

2. Забруднення атмосфери (руйнування озонового шару, смог, кислотні дощі).

3. Органи нагляду і контролю за дотриманням вимог безпеки життєдіяльності

Практична частина


Дайте правильну відповідь на тестові завдання:


1.Рівень припустимого ризику для технічних систем дорівнює:

а) 0;

б) 1 х 10-4;

в) 1 х 10-6;

г) визначається для кожного виду системи окремо.

2.Що таке небезпека:

а) можливість впливу небезпечних факторів;

б) властивість живої й неживої матерії заподіювати збиток людям, природному середовищу й матеріальним цінностям;

в) стан об'єкта захисту, при якому можлива поява й розвиток небезпечних ситуацій

3.Однократна доза випромінення - кількість радіоактивного випромінювання, отриманого за період:

а) 1 раз; в) 1 день; д) 6 діб;

б) 1 година; г) 4 доби; е) 10 діб.


^ Наведіть рішення ситуаційного завдання


Внаслідок виробничої аварії на підприємстві стався витік діоксиду сірки (SO2).

Формування ЦО винесли потерпілих на свіже повітря, забезпечили теплою одежею та киснем. Відкриті частки тіла обробили розчином борної кислоти.

Оцініть дії формувань. Якщо не всі вони були вірними. Запропонуйте свої, більш адекватні.


^ Викладач, канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 25


Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Небезпечні та шкідливі фактори, їх класифікація.

2. Наслідки відсутності природного освітлення, недостатнього виробничого освітлення.

3. Державна система регулювання і запобігання надзвичайних ситуацій в Україні.

Практична частина


Дайте правильну відповідь на тестові завдання:


1. До природно-техногенних джерел небезпеки не ставляться:

а) кислотні дощі;

б) опустелювання;

в) виробничі аварії;

г) деградація й ерозія ґрунтів.

2.До якого джерела небезпеки відносять наркоманію:

а) природні;

б) природно-соціальні;

в) природно-техногенні;

г) соціальні.

3. У якій зоні вогнища впливу ударної хвилі несучі конструкції деформуються, а перекриття руйнуються:

а) сильних руйнувань;

б) середніх руйнувань;

в) слабких руйнувань.


^ Наведіть рішення ситуаційного завдання


За попередніми даними, підприємство потрапляє в зону наносу парів концентрованої азотної кислоти.

Визначте, які симптоми будуть спостерігатися у уражених.

Запропонуйте заходи щодо забезпечення БЖД і долікарської допомоги.


^ Викладач,канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 24

Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Право людини на свободу, недоторканість, життя.

2. Основні джерела забруднення водних ресурсів.

3. Використання захисних споруд, їх класифікація.

Практична частина


Дайте правильну відповідь на тестові завдання:

1.Ризик - це:

а) можливість впливу шкідливих факторів;

б) фактор потенційного впливу небезпеки;

в) фактор потенційного впливу вражаючих умов середовища;

г) фактор потенційного виникнення НС.

2. Який метод визначення ризику не існує:

а) інженерний;

б) модельний;

в) антропологічний;

г) соціологічний.

3.Яке з описаних нижче захворювань має найменш тривалий інкубаторний період:

а) чума;

б) сибірська виразка;

в) сипний тиф;

г) ботулізм;


^ Наведіть рішення ситуаційного завдання


Внаслідок аварійної ситуації на військовому об’єкті трапився витік Vx. Проаналізувати ситуацію і дати прогноз:

 1. на які симптоми ураження і коли слід чекати;

 2. чи можливі безповоротні втрати серед незахищеного населення;

 3. який час буде зберігатися осередок ураження.Викладач,канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 9

Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Ступінь ризику. Управління ризиком.

2. Електромагнітне поле як джерело шкідливого впливу на організм людини.

3. Заходи захисту населення в умовах НС (загальна характеристика).

Практична частина

Дайте правильну відповідь на тестові завдання:

1.Що не входить у завдання курсу БЖД:

а) прогнозування екологічних небезпек;

б) оцінка можливих наслідків стихійних лих;

в) вивчення сейсмологічних процесів, що приводять до змін у земній корі, внаслідок яких відбуваються стихійні лиха;

г) вивчення медичної картини змін в організмі людини в період впливу небезпечних факторів;

д) розробка методів ліквідації наслідків стихійних лих.


2.Який з параметрів не враховується при оцінці раціону людини:

а) кількість калорій;

б) кількість білка;

в) співвідношення Са : Р

г) кількість вуглеців;

д) кількість клітковини.

3. Які з перерахованих захворювань можуть бути пов'язані із застосуванням бактеріологічної зброї:

а) чума;

б) туляремія;

в) ботулізм;

г) сибірська виразка.

Наведіть рішення ситуаційного завдання


Внаслідок аварійної ситуації на об’єкті ВПК трапився витік Cs.

Надайте прогноз:

 1. коли після витіку чекати проявів симптомів ураження;

 2. на які саме симптоми слід чекати;

 3. як довго буде тривати хімічне забруднення території.


Викладач,канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 10

Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Принципи побудови матриці оцінки ризику. 3

2.Оптимальні та допустимі параметри повітряного середовища.

3. Рівні надзвичайних ситуацій (НС).

Практична частина

Дайте правильну відповідь на тестові завдання:

1.Яка структурна одиниця не входить у курс БЖД:

а) екологія людини;

б) промислова екологія;

в) антропологічні дослідження;

г) питання техніки безпеки.

2.Який з даних факторів не відноситься до шкідливих:

а) підвищена концентрація СДЯВ;

б) занадто висока температура;

в) знижена вологість повітря;

г) ультрафіолетове випромінювання;

д) іонізуюче випромінювання.

3. У яких одиницях вимірюється надлишковий тиск ударної хвилі:

а) кПа;

б) н/м2;

в) Дж/м2;

г) кг/м2 с.


^ Наведіть рішення ситуаційного завдання


В області трапилась НС біогенного походження в зв’язку з виявленням збудження сипного тифу.

Визначте:

 1. мінімальну тривалість інкубаційного карантину;

 2. термін можливої втрати працездатності персоналу та населення;

 3. ймовірність летальних втрат.

Запропонуйте:

 1. напрямки обмеження розповсюдження осередку;

 2. заходи в самому осередку.


Викладач,канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 11

Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Чинники патології рухального апарату людини.

2. Умови життєдіяльності: фізіологічні та гігієнічні вимоги до води.

3. Класифікація надзвичайних ситуацій. Приклади.

Практична частина


Дайте правильну відповідь на тестові завдання:

1.У результаті впливу шкідливого фактора можуть бути отримані:

а) профзахворювання;

б) травми;

в) летальний кінець;

г) травми й профзахворювання;

д) травми й летальний кінець.

2.У результаті впливу небезпечного фактора можуть бути отримані:

а) профзахворювання;

б) травми;

в) летальні кінці;

г) травми й профзахворювання;

д) травми й летальні кінці.

3. Яке з нижче названих СДОР характеризується більше високою токсичністю:

а) аміак;

б) сірководень;

в) сірчаний газ;

г) бензол.

^ Наведіть рішення ситуаційного завдання


Персонал підприємства (кількість 300 чол.) потрапив в осередок радіоактивного забруднення (зона В) без засобів захисту, але через 2,5 год. був евакуйований.

Визначте:

 1. одержану сумарну дозу;

 2. вірогідність і ступінь променевої хвороби;

 3. санітарні і безповоротні втрати.Викладач,канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 12

Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Нормування дії ЕМП, УФ та лазерного випромінювання.

2. Джерело радіоактивного випромінювання в побуті і на виробництві.

3. Визначення поняття "надзвичайна ситуація". Причини виникнення, особливості розвитку.

Практична частина


Дайте правильну відповідь на тестові завдання:

1.Наслідком впливу шкідливого фактора буде:

а) отруєння;

б) задуха;

в) хімічний опік;

г) бронхіальна астма;

д) смерть від отруєння.

2.Наслідком впливу небезпечного фактора буде:

а) бронхіальна астма;

б) рак легенів;

в) бронхіт;

г) набряк легенів;

д) ангіна.

3. У приміщенні, де перебувають електроустановки під напругою, почалася пожежа. Виберіть засіб пожежогасіння:

а) пісок;

б) порошки;

в) вуглекислий газ;

г) вода


^ Наведіть рішення ситуаційного завдання

Внаслідок виникнення крокового напруження людина опинилась в небезпечній зоні, зазнала незначних ушкоджень електрострумом.

Запропонуйте заходи щодо виключення подальшого розвитку небезпечної ситуації.

Поясніть в яких випадках дія електроструму буде більш небезпечною.

^ Викладач , канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 13

Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Потреби людини.

2. Характеристика середовища життєдіяльності людини.

3. Соціально-техногенні небезпеки. Професійні захворювання і професійний травматизм. Приклади.

Практична частина


Дайте правильну відповідь на тестові завдання:


1.З вищезгаданих факторів до вражаючих відноситься:

а) шкідливі хімічні речовини;

б) небезпечні хімічні речовини;

в) електрострум;

г) ударна хвиля.

2.При ядерному вибуху який з факторів не присутній:

а) ударна хвиля;

б) отруйні речовини;

в) ультрафіолетове випромінювання;

г) проникаюча радіація.

3. Яке захворювання пов'язане із уживанням прострочених м'ясних продуктів:

а) холера;

б) ботулізм;

в) сальмонельоз;

г) черевний тиф.


^ Наведіть рішення ситуаційного завдання


Підприємство, за попередніми розрахунками потрапляє в зону слабких руйнувань.

Спрогнозуйте:

 1. можливі порушення інженерно-технічного комплексу;

 2. вірогідність відновлення роботи технічного облаштування;

 3. найбільш вірогідні негативні зміни здоров’я людини.


Викладач, канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 14

Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Джерела ЕМП, УФ та лазерного випромінювання в побуті і на виробництві3. Основні види політичних небезпек.

2. Загальна характеристика природно-технологічних та природно-соціальних небезпек. 3.СНІД: характеристика захворювання, групи ризику.

Практична частина


Дайте правильну відповідь на тестові завдання:

1.Який із вражаючих факторів ядерного вибуху має найбільш тривалу тривалість:

а) видиме випромінювання;

б) інфрачервоне випромінювання;

в) проникаюча радіація;

г) радіоактивне зараження місцевості.

2.У якій зоні впливу ударної хвилі немає пожеж:

а) сильних руйнувань;

б) середніх руйнувань;

в) слабких руйнувань.

3. Які СДОР входять у групу « речовин, що димлять,»:

а) синильна кислота;

б) аміак і хлор;

в) поєднання ароматичного ряду;

г) азотної, сірчаної, соляна кислоти.


Наведіть рішення ситуаційного завдання


Внаслідок аварійної ситуації на хімічно небезпечному об’єкті трапився витік хлору.

Надайте прогноз:

 1. як буде формуватися осередок ураження;

 2. на які симптоми уражених слід чекати.

Запропонуйте:

 1. заходи і засоби захисту;

 2. заходи долікарської допомоги.


Викладач,канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 15

^ Теоретична частина
Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Предмет, мета, основні завдання курсу "Безпека життєдіяльності".

2. Основні види біотичних небезпек. Найбільш вірогідні причини епідемічних небезпек в Україні.

3. Основні причини захворюваності, травматизму і аварії в побуті.

Практична частина

Дайте правильну відповідь на тестові завдання:

1.Безпека - це:

а) стан будь-якого потоку не перевищує припустимих значень;

б) стан об'єкта захисту, при якому вплив всіх потоків не перевищує припустимих значень;

в) стан об'єкта захисту, при якому виключається сама можливість розвитку й появи небезпечних ситуацій.

2.Який з видів ризику не існує:

а) виправданий;

б) невиправданий;

в) соціальний;

г) психологічний;

д) фізичний.

3. До якого класу буде відноситься пожежа, якщо в приміщенні є дерев'яні конструкції, шафи й гума:

а) А;

б) Б;

в) В;

г) Г;

д) Д.

^ Наведіть рішення ситуаційного завдання

Внаслідок вибуху на об’єкті ВПК утворився осередок хімічного ураження з парами іприта та фосгена.

Надати прогноз:

 1. коли серед незахищеного населення почнеться втрачання працездатності;

 2. на які симптоми слід чекати;

 3. як довго після вибуху буде зберігатися осередок ураження;

 4. чи можливі летальні втрати.

Викладач,канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 16

Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Вплив людини на планетарні ресурси.

2. Поняття «безпека», «життєдіяльність».

3. Соціальні небезпеки: їх класифікація, особливості в Україні.

Практична частина

Дайте правильну відповідь на тестові завдання:

1.Спосіб життя людини характеризується рядом категорій. Яка категорія не використовується:

а) економічна;

б) соціально-психологічна;

в) техніко-економічна;

г) соціально-економічна.

2. До якої категорії відноситься поняття рівень життя:

а) економічна;

б) техніко-економічна;

в) соціальна;

г) соціально-економічна.

3. Які збитки здоров'ю людини приносить ультрафіолетове випромінювання:

а) ракове захворювання шкіри;

б) поразка очей;

в) опіки відкритих ділянок тіла;

г) опіки через палаючий одяг.

^ Наведіть рішення ситуаційного завдання

Формування ЦО працювали в осередку ядерного ураження, причому сумарно поглинена доза склала – 160 Рад.

Після лікування на протязі 4 тижнів ці формування були задіяні на рятувальних роботах, де сумарна поглинена доза склала максимально одноразово припустиму.

Дайте прогноз:

 1. чи одержали члени формувань дозу, що спричиняє промислову хворобу;

 2. чи буде спостерігатися втрата працездатності у членів формування;

 3. чи можливі безповоротні втрати;

 4. якщо серед членів формувань є хворі, то коли вони відновлять повну працездатність.


^ Викладач,канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 17

Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Абіотичні небезпеки, характер виникнення. Особливості осередку.

2. Обмін речовин і енергії в організмі людини.

3. ОР: класифікація, дія на людину, заходи та засоби захисту.

Практична частина


Дайте правильну відповідь на тестові завдання:


1.Яке з названих речовин у питній воді не повинне визначатися:

а) нітрити;

б) нітрати;

в) хлориди;

г) фосфати.

2.Яке з названих речовин - домішок питної води найбільш небезпечно:

а) залізо;

б) мідь;

в) хром.

3. Які з перерахованих захворювань пов'язані з комахами - переносниками:

а) зсипний тиф;

б) туляремія;

в) ботулізм;

г) інфекційний енцефаломієліт.


^ Наведіть рішення ситуаційного завдання


В результаті НС на атомній станції склався осередок радіоактивного забруднення з потужністю 70 Р/год., де опинилося біля 600 чоловік, які були евакуйовані через 6 годин.

Дайте прогноз:

 1. скільки людей захворіє на променеву хворобу;

 2. чи можливі летальні втрати і, якщо, можливі, на якому рівні;

 3. чи втратять потерпілі працездатність вже в перші 2-3 доби, якщо так, то скільки.


^ Викладач,канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 18

^ Теоретична частина
Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Небезпека дії підвищених і понижених рівнів дії підвищених і понижених рівнів температури, вологості, тиску та швидкості руху повітря.

2. Шум : поняття, визначення і нормування.

3. Особливості безпеки при використанні в побуті газу, токсичних, пожежо -та вибухонебезпечних речовин, електричного устаткування.


Практична частина


Дайте правильну відповідь на тестові завдання:

1.Що з нижче названого відноситься до природних біотичних небезпек:

а) отруйні рослини;

б) СНІД;

в) опустелювання;

г) знищення різних видів тварин і рослин.

2. Поглинена доза виміряється в:

а) Рентгенах;

б) Радах;

в) Берах;

г) Зивертах.

3. Яку температуру має світова область ядерного вибуху в момент термічної фази:

а) 100 оС;

б) 400 оС;

в) 800 оС;

г) 8000 оС;

д) 40000 оС.


Наведіть рішення ситуаційного завдання

Виникла пожежа в складі готових тканин ХБК.

Визначте:

 1. категорію пожежі;

 2. ймовірні небезпечні фактори.

Запропонуйте засоби ліквідації НС.


^ Викладач, канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 19

Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Загальні заходи і засоби захисту від бактеріальних та вірусних захворювань.

2. Місце людини в біосфері.

3. Евакуація, причини та види.

Практична частина


Дайте правильну відповідь на тестові завдання:


1.Який граничнодопустимий вміст життєздатних яєць гельмінтів і найпростіших кишкових:

а) не повинні визначатися взагалі;

б) не більше 100 на 1 дм3;

в) не більше 5000 в 1 дм3;

г) не більше 10000 в 1 дм3.

2.Яких солей може бути в сухому осаді більше для питної води:

а) хлориди;

б) сульфати;

в) фосфати;

г) нітрати.

3. Електромагнітний імпульс ядерного вибуху впливає на:

а) засоби зв'язку;

б) транспортні засоби;

в) засоби захисту;

г) здоров'я людини.


^ Наведіть рішення ситуаційного завдання


Персонал підприємства (кількість 200 чол.) потрапив в осередок радіоактивного ураження (зона Б) без засобів захисту і був евакуйований через 4,5 год.

Дайте прогноз:

 1. можливість і ступінь розвитку променевої хвороби;

 2. санітарні і безповоротні витрати.

Визначте, яким повинний бути режим захисту в цій зоні.


^ Викладач, канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 20

Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Вражаючі фактори: визначення, види.

2. Компоненти системи «людина * життєве середовище».

3. Використання засобів індивідуального захисту медичних засобів.

Практична частина


Дайте правильну відповідь на тестові завдання:

1.Яка з домішок повітря є найменш небезпечною:

а) чадний газ;

б) сірководень;

в) оксиди азоту;

г) пари ртуті.

2.Яка реакція (РН) є оптимальною для питної води:

а) 5,5;

б) 6,5;

в) 7-8;

г) 8,5

3. Які з нижче перерахованих захворювань пов'язані із гризунами – осередком розповсюдження і переносниками:

а) сипний тиф;

б) черевний тиф;

в) туляремія;

г) чума;

д) сибірська виразка.

^ Наведіть рішення ситуаційного завдання


Внаслідок аварії на хімічно небезпечному об’єкті стався витік СДОР. Симптоми отруєння: головний біль, подразнення горла, запаморочення, блювання, загальна слабкість, зниження температури тіла. Пари розстеляються по поверхні землі.

Визначте:

 1. що це за речовина;

 2. на скільки вона небезпечна.

Запропонуйте заходи долікарської допомоги.


^ Викладач, канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 21

Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Ударна хвиля: основні параметри, вражаюча дія.

2. Безпека людини як складова концепції сталого розвитку.

3. Поняття хімічно - небезпечного об’єкту. Основні види в Україні.

Практична частина

Дайте правильну відповідь на тестові завдання:

1.До якого виду джерел небезпеки відносяться вибухові й легкозаймисті речовини:

а) техногенні;

б) соціальні;

в) політичні;

г) природно-соціальні;

д) соціально-техногенні

2.Яка з домішок повітря є найнебезпечнішою:

а) сірчаний газ;

б) чадний газ;

в) оксиди міді;

г) вуглекислий газ.

3. Які захворювання передаються через заражений пил і воду:

а) сипний тиф;

б) туляремія;

в) чума;

г) сибірська виразка.

^ Наведіть рішення ситуаційного завдання


Внаслідок аварії на об’єкті ВПК відбувся вибух. Утворився осередок хімічного ураження, який сформували пари Vx та зарину.

Дайте прогноз:

 1. як скоро ОР почнуть діяти на незахищених людей;

 2. чи можливий вихід людини із строю. Якщо так, то в який термін після вибуху;

 3. які симптоми будуть спостерігатися у потерпілих;

 4. чи можливі летальні втрати;

 5. як довго буде триматися осередок.


Викладач, канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 22

Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Особливості світлового випромінювання ядерного вибуху.

2. Система «людина х життєве середовище», її компоненти.

3. Осередок хімічного ураження : причини і закономірності виникнення; основні зони.

Практична частина


Дайте правильну відповідь на тестові завдання:


1.Назвіть, який вид сумісності, «людина х техніка х середовище» не використовується в БЖД:

а) соціальна;

б) біофізична;

в) біохімічна;

г) енергетична;

д) антропометрична.

2.Яке з речовин - домішок у питній воді є найменш небезпечно:

а) залізо;

б) мідь;

в) нітрити;

г) нітрати;

д) фториды.

3. Яке з нижче перерахованих захворювань має найменшу летальність:

а) чума;

б) сибірська виразка;

в) ботулізм;

г) сипний тиф

^ Наведіть рішення ситуаційного завдання

Формування ЦО приймали участь в ліквідаційних роботах в осередку ядерного забруднення з середньою потужністю дози 24 Р/год. Зміна тривала 3 години.

Визначте:

 1. сумарну дозу опромінення;

 2. ймовірність захворювання променевою хворобою;

 3. ймовірність летального кінця.


Викладач, канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНО – ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


з дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Варіант № 23


Теоретична частина

Дайте відповідь на теоретичні питання

1. Вражаюча дія радіоактивного випромінювання. Променева хвороба.

2. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини та її значення в курсі БЖД.

3. Класифікація отруюючих речовин призначених для масового ураження людей.

Практична частина


Дайте правильну відповідь на тестові завдання:


1.Яке із захворювань пов'язане з високим рівнем забруднення питної води:

а) гепатит;

б) туберкульоз;

в) бронхіальна астма;

г) онкозахворювання.

2. Які з цих речовин відносяться до СДОР?

а) сірчана кислота;

б) синильна кислота;

в) лізергинова кислота;

г) фосген;

д) бензол.

3. Який організм є збудником холери:

а) вірус;

б) бактерія;

в) амеба;

г) гельмінти.


Наведіть рішення ситуаційного завдання

Внаслідок вибуху ядерного боєприпасу утворився осередок ядерного забруднення.

Визначте, які покажчики слід використати, щоб нанести розміри зон?

Як ви рекомендуєте визначити максимальну границю осередка?


Викладач, канд. с. – г. н. О.М.Соболь

Зав. кафедри гуманітарних

дисциплін, канд. пед. наук Н.М. Веніг

Схожі:

Індивідуальне завдання iconІндивідуальне творчо-дослідницьке завдання
Завдання на вибір 4 типів, виконати треба 1, воно оцінюватиметься максимально в 20 б
Індивідуальне завдання iconЗавдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Цифрові еом»
Шановні студенти, заповнене індивідуальне завдання на виконання ргр принести та підписати у викладачів 12. 05. 09 (вівторок) IV пара...
Індивідуальне завдання iconІндивідуальні завдання для студентів (5 кредитів, 6504, 6601, 6508/1) Індивідуальне завдання №1 (5 балів)
Відповідно до номеру, який має студент за списком академічної групи, обрати країну
Індивідуальне завдання iconІндивідуальне науково-дослідне завдання
Виконання індивідуального науково-дослідного завдання є одним із обов’язкових модулів залікового кредиту з дисципліни “Банківські...
Індивідуальне завдання iconІндивідуальне творчо-дослідницьке завдання
move to 1064-20464
Індивідуальне завдання iconІндивідуальне науково-дослідне завдання (індз)
Виконання індивідуального науково-дослідного завдання (індз) дозволить завершити навчальний процес І якісно закріпити отримані знання...
Індивідуальне завдання iconМетодичні вказівки до вивчення окремих тем, індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів напряму...
Індивідуальне завдання iconМетодичні вказівки до вивчення окремих тем, індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ринок фінансових послуг» для студентів спеціальності...
Індивідуальне завдання iconАналіз лікарських препаратів Індивідуальне завдання
Запропонуйте можливі методи ідентифікації та кількісного визначення препарату А. Охарактеризуйте його фармакологічну дію
Індивідуальне завдання iconІндивідуальне завдання№1
Особливості високомолекулярних сполук. Склад І будова полімерів. Класифікація І номенклатура полімерів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи